Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Nhất HạnhThích Nguyên AnThích Pháp HòaThích Nhật TừThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm

Đức Phật Đã Cống Hiến Gì Cho Nhân Loại? - Thích Nữ Triệt Như
Nghiệp Và Nghiệp Báo 4 - Phân Loại Theo Công Tác, Phân Loại Theo Sức Mạnh, Phân Loại Khác - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vai trò của Đức Phật đối với nhân loại - Thích Hạnh Bình
Đóng góp của Đức Phật cho nhân loại - Thích Nhật Từ
Nhân quả 3: Một số loại nhân quả tương ứng nhất định - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhân Quả - Ý Nghĩa Và Phân Loại Nhân Quả - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Hiền Nhân: 20. Hiền nhân dạy - Thích Thiện Chơn
ĐỪNG TIẾP TỤC XÚC PHẠM ĐẠO PHẬT MỘT TÔN GIÁO CỔ KÍNH THIÊNG LIÊNG CỦA NHÂN LOẠI - Thích Trí Chơn
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Thiền Chất Dinh Dưỡng Tinh Thần của Nhân Loại Ở Thế Kỷ 21 - Thích Trí Quảng
VẤN ĐÁP: “GẦN CHÙA GỌI PHẬT BẰNG ANH, THẤY PHẬT HIỀN LÀNH CÕNG PHẬT ĐI CHƠI“ ? - Thích Thiện Tuệ
Thiền Định là tương lai của nhân loại - Thiền Tôn Phật Quang
Kinh Hiền Nhân: 9. Đức Phật kể về tiền thân, có tên Hiền Nhân - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bốn loại nhận thức - Thích Tâm Đức
Vấn đáp: An cư, các loại nhân quả - Thích Nhật Từ
Ba Loại Bệnh Nhân - Thích Thiện Tuệ
Phân loại tâm theo nhân - Thích Nữ Tâm Tâm
Cần Nhân Đạo Hơn Với Loài Cầm Thú - Thích Phước Tiến
Nhân Loại Làm Thế Nào Để Đối Mặt Với Thiên Tai - Pháp Sư Tịnh Không
Các loại nhận thức - Thích Viên Minh
Đại diện cho trí tuệ nhân loại - Thích Chân Quang
Những Câu Hỏi Thách Thức Nhân Loại - Thích Trí Huệ
Những câu hỏi thách thức nhân loại - Thích Trí Huệ
Kinh doanh Thành công theo Triết lý Đạo Phật - Thích Giải Hiền
Thiền là tương lai của nhân loại - Thích Chân Quang
Vì Hạnh Phúc Nhân Loại - Thích Thiện Thuận
Thiền là tương lai nhân loại - Thích Chân Quang
Nếu bạn muốn nhân loại Hạnh Phúc hãy tu tập TÂM TỪ BI - Thích Nhuận Đạt
Kinh Lăng Nghiêm 67 - Dư Cảm Trong Nhân Đạo, 10 Căn Cơ Loài Người - Thích Tuệ Hải
1196: BỐN LOẠI NGHIỆP PHÂN LOẠI THEO SỨC MẠNH - Thích Thiện Tuệ
Kinh Hiền Nhân: 21. Hiền Nhân dạy pháp ứng xử trong cuộc sống - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bốn loại ngựa hiền thiện - Thích Thiện Hữu
Kinh Hiền Nhân: 13. Hiền Nhân dạy đạo đức làm người và nhân quả - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Nhân quả trực tiếp và cộng hưởng nhân quả - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân: 14. Hiền Nhân dạy người vượt qua khốn khổ - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 16. Hiền Nhân vào triều giúp vua trị nước - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân - 55. Khi đất nước bất ổn - 56. Nhìn nhận sự thật - Thích Thiện Chơn
Đức Phật hiện thân để đem trí tuệ và giác ngộ cho kiếp nhân sinh - Thích Nhật Hỷ
Kinh Hiền Nhân - 61. Chọn người hiền tài để giúp vua trị nước - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 19. Hiền Nhân từ giả hoàng cung - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 18. Hoàng hậu dùng kế hại Hiền Nhân - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Nhận Thức Đức Phật Trong Thời Hiện Đại - Thích Quang Thạnh
Hạnh Nguyện Và Công Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông - TT. Thích Minh Thành
Công Đức Và Hạnh Nguyện Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Thích Phước Nghiêm
Thập Nguyện Phổ Hiền - Tùy Hỷ Công Đức - Thích Nữ Như Lan
Kinh Hiền Nhân: 10. Hiền Nhân xuất gia tu Đạo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 17. Gian thần lập mưu hại Hiền Nhân - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Công đức Phóng sanh - Thích Giải Hiền
Phước Báu và Công Đức Xây Chùa - Thích Giải Hiền
Chọn Hưởng Thụ Hay Cống Hiến - Thích Thiện Tuệ
Ác Nhân và Hiền Nhân - Thích Trí Huệ
Chọn hưởng thụ hay cống hiến - Thích Thiện Xuân
Chơn Hưởng Thụ Hay Cống Hiến - Thích Thiện Xuân
Tu Theo Hình Tượng Và Công Hạnh Ngài Phổ Hiền Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Khóa Huân Tu Lần thứ I dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan - Thích Giải Hiền
Vấn đáp: Kinh nhi viễn chi, các loại hình nhân quả.....(01/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bốn Loại Nhận Thức - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Quang Minh , Melbourne 3.11.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Kinh Hiền Nhân 11: Nhân Quả và Luật Pháp (19/08/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 09: Hãy Sống Như Nhân Duyên (05/08/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Hiền Nhân - Dám Nhìn Nhận Sự Thậttại Chùa Giác Ngộ, ngày 08-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Nhân Quả Công Bằng - Thích Trí Huệ
Nhân Quả Công Bằng - Thích Trí Huệ
Kịch Nhân Quả Công Bằng - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Các loại hình nhân quả video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 41. Mười Hạnh Tốt Của Bậc Đại Hiền (phần 2) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 41. Mười Hạnh Tốt Của Bậc Đại Hiền (phần 1) - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Học Hạnh Hiền Nhân - Thích Nữ Như Lan
Nhân Quả Trả Vay Công Bằng - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Cộng hưởng nhân quả là gì ? - Thích Nhật Từ
14 loại cúng dường phân loại theo hạng người - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Nhân Quả Báo Ứng Hiện Tiền - Thích Thiện Tuệ
Kinh Hiền Nhân - Thích Trí Siêu
Kinh Hiền Nhân - Thích Trí Siêu
Kinh Hiền Nhân - Diệu Pháp Âm
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Diệu Pháp Âm
Ba Loại Trí Tuệ Của Phật - Thích Nữ Huệ Liên
Đừng ăn thịt loại thú nữa - Phật Âm
Luật Nhân Quả Công Bằng - Thích Thiện Tuệ
Nhân quả công bằng - Thích Chân Quang
Công Đức Phóng Sinh - Pháp Sư Viên Nhân
Công Đức Phóng Sinh - Pháp Sư Viên Nhân
nhân quả công bằng - TT Thích Chân Quang
CÔNG ĐỨC NHẪN NHỤC BLM (PHCB K5) - Thích Đức Trường
Covid19 Xuất hiện qua Lý giải của thuyết Nhân Duyên Phật Giáo | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Chứng Đạo Ca 17: Hiển Bày Nhẫn Lực - Thích Phước Tịnh
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Thích Nhất Chân
Kinh Hiền Nhân (Ông Bụt) - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Thập nhị nhân duyên - Thích Nguyên Hiền
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - Ngày 1/12/2018 - Thích Nhật Từ
Bảy Loài Hoa Trong Kinh Phật - Thích Trí Huệ
Khai ngộ nhân tâm để lập nghiệp thành công - Thích Nhật Từ
1111: TU PHÁP CỘNG TRỪ NHÂN CHIA - Thích Thiện Tuệ
Cho Phật tính hiển bày - Thích Giải Hiền
Pháp Thoại Nhân Duyên - Thích Nguyên Hiền
Hiểu sâu Nhân quả - Tinh tấn hành trì - Thích Giải Hiền
Nhận Thức Chính Mình - Thích Nguyên Hiền
Tọa đàm: Hiến và ghép tạng- Những giá trị nhân văn - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân - 62. Đoạn kết - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân - Đoạn 58,59,60 - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Tính chất công bằng của nhân quả luân hồi - Thích Nhật Từ
SỰ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI CỦA LUẬT NHÂN QUẢ - Thích Chân Quang
Hoằng Pháp Thời Đại Công Nghệ Số - Thích Minh Nhẫn
Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả Kinh giảng giải - Thích Nhất Chân
Vì Sao Người Ở Hiền Vẫn Gặp Tai Ương ,Kẻ Ác Thì Chẳng Nhận Quả Báo - Thích Phước Tiến
Kinh Hiền Nhân - 57. Thị sát để hiểu rõ dân tình - Thích Thiện Chơn
Bài 11 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền (P.02) - Kinh Diệt Trừ Phiền Giận - Thích Nhất Hạnh
Bài 31 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Soi sáng và nhận diện tập khí - Thích Nhất Hạnh
Kinh Hiền Nhân: 6. Vua Ty-Tiên-Nặc và nhân dân thành Xá-Vệ phụng sự Tam bảo - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Nhận thức vô thường trong cuộc sống hiện tại - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH HIỀN NHÂN (tiếp theo từ trang 396 - Chùa Giác Ngộ
Tinh Thần Kỷ Luật, Nhân Phẩm Và Thành Công Trong Lập Nghiệp - Thích Nhật Từ
1170: NHÂN DUYÊN CỦA THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI TRONG KINH DOANH - Thích Thiện Tuệ
Bài 29 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Kinh Trung Đạo Nhân Duyên - Thích Nhất Hạnh
Nhẫn Nhục Là Biểu Hiện Của Một Tình Thương Rộng Lớn - Thiền Sư Minh Niệm
Vấn đáp: Bát Chánh Đạo và giải thoát, học Phật học và thế học, năm việc Đại Thiên, an cư, các loại n - Thích Nhật Từ
Sa Di Luật Nghi (Kỳ 1) - Không Sát Sanh, Tôn Kính Phật, Yêu Thương Mọi Loài - Thích Tuệ Hải
Kinh Hiền Nhân: 12.Hiền Nhân đoạn trừ năm món dục lạc - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 11.Hiền Nhân chứng ngộ tám ý - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân 4: Cư sĩ Tu-Đạt là người Phật tử chân chánh - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Khái niệm hiện tượng ma nhập, chứng rối loạn đa nhân cách - Thích Nhật Từ
LỄ TRI ÂN NGƯỜI KHAI SÁNG - Nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam - Chùa Giác Ngộ
Nguồn Gốc Của Vũ Trụ Và Loài Người - Chánh Phật Pháp Thực Tiễn - Thích Thông Lạc
Trò chuyện dưới những loài cây gắn liền với đời sống Đức Phật - Thích Huyền Diệu
Kinh Hiền Nhân: 8. Sự thật phơi bày, trả lại sự trong sạch cho Đức Phật - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Kinh Hiền Nhân: 7. Ngoại đạo lập mưu hại Đức Phật - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
TT. Thích Nhật Từ nhận giải thưởng nhận “Giải thưởng Hiền sĩ về Diệu pháp và Triết học” - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm - Thích Nhật Từ
Công Đức Phóng Sanh (Nguyên Tác: Pháp Sư Viên Nhân) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Bồ Tát Quán Thế Âm Là SẢN PHẨM Của Tưởng Tượng Phá Sự Công Bằng Nhân Quả - Thích Thông Lạc
Vấn đáp: Sáu yếu tố để thành công, cách ứng xử khi bị xúc phạm nhân phẩm - Thích Nhật Từ
Tâm Đức Là Nền Tảng Của Sự Thành Công - Doanh Nhân Nguyễn Chánh Thành chia sẻ - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp: Nhân duyên vợ chồng kiếp hiện tại và kiếp sau - Thích Nhật Từ
Phật giáo ứng dụng 07: Phật giáo và hiến nội tạng, hiến xác (22/11/2011) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 6 - Cư sĩ Diệu Hiền - Diệu Hiền
GS.TS. Phan Thu Hiền - TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO QUA MỘT SỐ CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN - GS.TS. Phan Thu Hiền
TỤNG KINH BẢY LOẠI VỢ - Trích kinh PHẬT CHO NGƯỜI TẠI GIA, do TT. Thích Nhật Từ soạn dị - Chùa Giác Ngộ
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 11: Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền 02 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 10: Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền 01 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
GIÁC NGỘ VÀ SỰ VƯỢT QUA 4 LOẠI COVID NGUY HIỂM - THẦY NHẬT TỪ GIẢNG TRONG LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO 2021 - Thích Nhật Từ
Phật giáo nhận xét tập tục an táng của nhân gian như thế nào? - Thích Thánh Nghiêm
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 15 - Thầy Thích Hoằng Hiền - Thích Hoằng Hiền
Thấy PHẬT Hiện Ra Khi NHIẾP TÂM là Hiện Tượng Gì? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Pháp thoại công cộng tại Berlin - Thích Nhất Hạnh
Bài 30 Công phu nở đóa sen ngàn cánh - Mười hai nhân duyên - Kinh Duyên Sinh và Kinh Đại Không - Thích Nhất Hạnh
Trường hợp ông NGUYỄN CÔNG NHÂN tại Chùa TÂN DIỆU - Long An | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 10: Đừng Để Đất Nước Lâm Nguy (12/08/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 03: Vượt qua nỗi oan và vẫy chào khổ đau (24/06/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
CỘNG ĐỒNG MẠNG PHÊ PHÁN Người KHÁ GIẢ Nhận Gạo Ở ATM GẠO | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Muốn thành công thì phải biết chánh niệm trong công việc - Thích Ngọc Tường
Kinh Hiền Nhân 08: Ứng Dụng Và Giá Trị Của Trí Tuệ (29/07/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 01: Các đức tính nên học (10/06/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiện tượng vong nhập và rối loạn đa nhân cách | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến tạng (hiến xác) có gặp trở ngại trong việc tái sinh ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chuyển hóa thái độ chấp thân khi hiến tạng và hiến xác - Thích Nhật Từ
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO KHOA HỌC - Chùa Giác Ngộ
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC LẦN THỨ 07 NĂM 2019 - Chùa Giác Ngộ
Lễ Hiến Mô, Tạng Cứu Người Và Hiến Xác Cho Y Học|| ngày 06-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Thầy Minh Niệm | Chấp nhận mọi hiện tượng diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nó | 19.05.2019 - Thích Minh Niệm
LỄ ĐĂNG KÝ HIẾN MÔ, TẠNG CỨU NGƯỜI VÀ HIẾN XÁC CHO Y HỌC Tại Chùa Giác Ngộ, ngày 06-12-2020. - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Những hiểu lầm về hiến xác và hiến nội tạng - Thích Nhật Từ
KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ - LÀM SAO ĐỂ AN TRÚ TRONG HIỆN TẠI - Thích Ngộ Phương
Mục Đồng Dhaniya Thuộc Tiểu Bộ Kinh - Sư Bửu Hiền - Sư Bửu Hiền
Mục Đồng Dhaniya Thuộc Tiểu Bộ Kinh - SƯ BỬU HIỀN - Sư Bửu Hiền
Kinh Hiền Nhân 07: Tội ác, hổ thẹn và trí tuệ (22/07/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Hiền Nhân tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05-12-2020 - Chùa Giác Ngộ
Sáu Loại Tâm Gây Đau Khổ Lớn - Thích Trí Huệ
Loài Hoa Bình Dị - Thích Trí Huệ
Ánh sáng Phật pháp kỳ 1 - Thích Nguyên Hiền - Thích Nguyên Hiền
Nhân Quả khi gieo trồng Công Đức và Phước Đức | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Làng Văn Hiến với nền Đạo Pháp - Thích Giải Hiền
Vấn đáp: Tạo lập trường cho bản thân khi hiến xác và hiến nội tạng - Thích Nhật Từ
Chương trình hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ 04-04-2015 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Hiền Nhân - Tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05.02.2021 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Hiền Nhân - Tại Chùa Giác Ngộ, ngày 04.02.2021 - Chùa Giác Ngộ
HIỆN TƯỢNG CƯỠNG ÉP ĐỔI ĐẠO TRONG HÔN NHÂN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Album nhạc Phật giáo: Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Bốn Loài Ma - Thích Thiện Tuệ
Vượt Qua Tám Loại Khổ Đau - Thích Nữ Như Lan
Ba Loại Hình Tu Tập - Thích Trí Huệ
Bảy Loại Vợ - Thích Pháp Hòa
Hai loại nét đẹp - Thích Nhật Từ
5 PPP Số 408 | Bốn Loại Kết Bạn - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 494 | Bốn Loại Bố Thí - Thích Hạnh Tuệ
7 Loại Lửa - Thích Thiện Tuệ
5 PPP Số 615 | Loại Trừ Sân Hận - Thích Hạnh Tuệ
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Vấn đáp: Cộng hưởng NHÂN QUẢ giữa ÔNG BÀ - CHA MẸ - CON CÁI | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Về Nương Tựa Phật - Tg: Chân Quang - Cs: Dzoãn Minh & Diệu Hiền - Dzoãn Minh & Diệu Hiền
Có Nhiều Loại Cảm Thọ - Thích Nữ Huệ Liên
Tám Loại Sức Mạnh - Thích Thiện Tuệ
Bốn Loại Thức Ăn - Thích Pháp Hòa
Bốn Loại Thức Ăn - Thích Trí Siêu
Ba Loại Phước Báo Lớn Nhất - Thích Trí Huệ
9 loại chết oan - Thích Hạnh Tín
Ba Loại Tài Sản - Thích Giác Giới
Bốn Loại Vô Sở Úy - Pháp Sư Tịnh Không
Loại Hình Tư Tưởng - Thích Trí Huệ
Bốn Loại Tịnh Độ - Thích Pháp Hòa
Bốn Loại Tịnh Độ (Vấn Đáp / Rất Hay) - Thích Pháp Hòa
Bốn Loại Ngã Chấp - Thích Pháp HòaXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký