Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Pháp HòaThích Thanh TừThích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Nguyên An

Kết Quả Tìm Kiếm

Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tâm Nguyện Của 10 Phương Chư Phật Như Lai - Pháp Sư Tịnh Không
Tâm Tịnh Thì Cõi Phật Tịnh - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Tịnh Không Niệm Phật Tiếng Hoa (AMiTuoFo, A Di Đà Phật) (Mới, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký - Pháp Sư Tịnh Không
Tư Tưởng Tịnh Độ Của Đại Sư Thiện Đạo - Bản Nguyện Niêm Phật - Pháp Sư Tịnh Tông
Vấn đáp: Phật dạy về tình yêu, từ bỏ nghiện game, hôn nhân đồng tính - Thích Nhật Từ
Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Sách Nói Phật Giáo : Vào Cửa Tịnh Tông - Thích Tịnh Không
Phát Huy Phẩm Tính Nhẫn Nhục - Thích Phước Tịnh
Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa (3 Phần, 6 Tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm Phật tính và tính giác, Linh hồn và tâm thức - Thích Nhật Từ
Nhạc Thiền Phật Giáo Nghe Ngủ Lúc Nào Không Hay - Đây Là Tịnh Độ Tịnh Độ Là Đây - Chùa Giác Ngộ
Sự Thù Thắng Và Vi Diệu Của Câu Phật Hiệu (Trích từ Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, Tập 27) - Pháp Sư Tịnh Không
Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 89, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 16 - Phật tử Tịnh Tín - Tịnh Tín
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa tính tâm trong Phật giáo và tính ngưỡng dân gian - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phật tính có cố định không ? Con người mang tính chất gì trong Duy Thức học - Thích Nhật Từ
Cầu Vãng Sanh Tịnh Độ, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
50 Năm Học Phật Tâm Đắc Tinh Luận - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Hữu tình và Vô tình thành Phật đạo - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (5 Tập Và Còn Tiếp) (1982) - Pháp Sư Tịnh Không
ĐĐ. Thích Quảng Tịnh Thuyết giảng đề tài: TÂM TÌNH VỚI PHẬT ngày 18/04/2019 - Thích Quảng Tịnh
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25 - Tịnh Hà - Tịnh Hà
ĐĐ Thích Thường Tịnh Chia Sẻ Phật Pháp Tại Chùa Phật Tổ 12-06-2015 - Thích Thường Tịnh
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 2 - Tinh Thần Trách Nhiệm Và Giáo Dục Cá Nhân - ĐĐ. Thích Minh Thành
Xuất Phát Điểm Của Đạo Phật (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Phật Niệm Phật Mà Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Tịnh Không Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tâm tịnh tức Phật độ tịnh - Thầy Trí Chơn giảng tại Hoa Kỳ - Thích Trí Chơn
Niệm Phật (A Di Đà Phật) (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật, Âm Việt) (Tịnh Tông Học Hội, Rất Hay) - Phật Âm
TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO TRƯỚC PHÁP NẠN TRUYỀN THÔNG - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh - Thích Quảng Tịnh
TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO TRƯỚC PHÁP NẠN TRUYỀN THÔNG - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 3 - Cư sĩ Tịnh Long (2-2) - Tịnh Long
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 3 - Cư sĩ Tịnh Long (1-2) - Tịnh Long
Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 25 - Thích Tâm Tịnh - Thích Tâm Tịnh
Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
Cộng Tu Niệm Phật (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội, Có Địa Chung) - Phật Âm
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Tình hình Phật giáo Tây Trạng và lòng từ bi của Đức Phật - Thích Nhật Từ
Bài 3. Lớp Tịnh Độ - Niệm Phật phải phát lòng Bồ đề - Thích Thiện Chơn
Trì Danh Niệm Phật Là Bản Hoài Của Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Phật Thất và Niệm Phật Đường - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 3) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 2) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 1) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo) theo Tịnh Tông Học Hội (Rất Hay) - Phật Âm
Phật Giáo Với Gia Đình (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Pháp Môn Tịnh Độ (Nhạc Phật Giáo, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Phật giáo Bình Dương: Nét đẹp tinh thần nhập thế - Đạo Phật Ngày Nay
Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Phật giáo Tiền Giang: Miền đất thấm đẫm tình người - Đạo Phật Ngày Nay
Nhạc tĩnh tâm - hết phiền não - lòng an nhiên bằng tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Trái Am-ma-lặc được đức Phật sánh ví với tính thực tiễn của chân lý Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Thờ Phật sao cho đúng với tinh thần Phật giáo - Thích Nhật Từ
Phật Phật Tương Niệm - Pháp Sư Tịnh Không
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ - Phật Âm
Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật và 48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Mới, Rất Hay) - Tịnh Tông Học Hội
Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Giáo Với Xã Hội (Trích Từ Phật Học Tinh Yếu) - Thích Thiền Tâm
Tính chất của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 24 - Trích Kinh Phật Thuyết Tượng Đầu Tinh Xá - Thích Thanh Từ
(3-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Trái Am-ma-lặc được đức Phật sánh ví với tính thực tiễn của chân lý Phật. Mới nhai thì rất chua. - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa A Di Đà Phật Và Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thành Phật Là Ở Nơi Một Câu A Di Đà Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Lễ tuyên dương Phật tử hưởng ứng tinh thần - Phật Âm
Đức Phật - Tinh hoa của thế giới cổ đại - Phim tài liệu BBC - Phật Âm
Vấn đáp: Thờ Phật như thế nào mới đúng với tinh thần đạo Phật ? - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp - Pháp Sư Tịnh Không
(4-4) Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
(3-4) Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
(2-4) Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
(1-4) Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
(5-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(4-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(3-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Ánh sáng Phật pháp kỳ 3 - Thượng tọa Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
ĐĐ. Thích Quảng Tịnh trả lời vấn đáp Phật Pháp tại Chùa Giác Ngộ - Thích Quảng Tịnh
Đề tài: Từ lũ lụt miền Trung suy nghiệm lời Phật dạy - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh - Thích Quảng Tịnh
Thanh Tịnh Pháp thân Phật - Phật Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu (Kỳ 35) - Phật Tử Tịnh Quý
Tịnh tọa tịnh khẩu - TT.Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
(2-2) Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-2) Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Người trẻ cần niệm Phật - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
ĐỂ HIẾU ĐÚNG VỀ ĐẠO PHẬT. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Góc nhìn Phật giáo kỳ 10: Quan điểm Phật giáo về người đồng tính - Thích Nhật Từ
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Ca khúc: Phật Đản ca do Thanh Tịnh Tâm và Diệu Chương song ca 18-05-2019 - Thanh Tịnh Tâm và Diệu Chương
Niệm Phật Thành Phật (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Lời Nói Của Tĩnh Lão - Phật Âm
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật giáo Việt Nam - Phật giáo Tây Tạng - Thích Chân Tính
Phát Bồ Đề Tâm Và Tinh Tấn Tu Tập - Thích Tuệ Hải
Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Tĩnh Am Đại Sư
Đạo Tràng Tịnh Độ (HD) - Phật Âm
Tỉnh Thức - Phật Âm
Thiền sư Tuệ Tĩnh - Phật Âm
Sám Văn Tình Đạo Phật - Sư Huệ Duyên
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - TÌNH YÊU MÀU HỒNG
Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Ai Cũng Là Phật - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
Người Phật tử tại gia - TT. Thích Chân Tính - Thích Chân Tính
LÀM GÌ CHO NGÀY PHẬT ĐẢN - THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Tinh Thần Cốt Lõi Của Đạo Phật - Thích Tâm Thuần
Phật A Di Đà Và Pháp Tu Tịnh Độ - Thích Trí Huệ
Đại Đạo Của A Di Đà Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Học Phật Bắt Đầu Từ Đâu Mà Làm - Pháp Sư Tịnh Không
Học Phật Là Nội Học - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Quy Y Phật - Thích Chân Tính
Làm Đệ Tử Phật A Di Đà - Pháp Sư Tịnh Không
Lời Phật dạy về tình bạn cao thượng - Thích Tâm Hòa
Phát Bồ Đề Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Kệ Niệm Phật - Thích Trí Tịnh
Phật và Bồ Tát Thừa - Thích Trí Tịnh
Phát Bồ Đề Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Nhớ Nỗi Khổ Sanh Tử, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Học Phật Vấn Đáp - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Phát Tâm Bồ Đề - Pháp Sư Tịnh Không
Phát Tâm Lập Chí - Pháp Sư Tịnh Không
Học Phật Vì Lẽ Gì - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Phát Bồ Đề Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp môn Niệm Phật và 13 vị tổ Tịnh Ðộ - Pháp Sư Tịnh Không
Tình Quê Hương Đạo Pháp - Phật Âm
Tịnh nghiệp đạo tràng - Phật Âm
Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A Di Đà - Phật Âm
Tinh Tấn Theo Lời Phật Dạy - Thích Vạn Mãn
Tinh Tấn Niệm Phật - Cư Sĩ Vọng Tây
Tình Thương Đức Phật A Di Đà - Thích Vạn Mãn
Vấn đáp: Phật tính - Thích Nhật Từ
Con Phật Con Ma - Thích Chân Tính
Con Phật Con Ma - Thích Chân Tính
Phật A Di Đà và Pháp tu Tịnh Độ - Thích Trí Huệ
TINH CẦN HỌC PHẬT - Thích Đức Trường
5 PPP Số 482 | Tịnh Độ Cõi Phật - Thích Hạnh Tuệ
Đạo Phật Và Tình Yêu - Thích Phước Tiến
Đạo Phật Và Tình Yêu - Thích Phước Tiến
Ấn Độ - Xứ Phật Tình Quê - Thích Thiện Minh
Học Phật tinh thần - Thích Minh Khương
Lão Thật Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Như Thế Nào (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Mừng Phật Đản - Thích Chân Tính
Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ - Thích Nữ Như Lan
Tinh thần bất bạo động của Phât giáo - Cao Huy Thuần
Làm Thế Nào Để Được Phật Bồ Tát Gia Trì - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thích Ca Mâu Ni - Pháp Sư Tịnh Không
Đặc Tính Của Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử - Thích Phước Tịnh
Học Phật Nên Ăn Chay - Pháp Sư Tịnh Không
Bổn Phận Tu Học Phật - Thích Chân Tính
Thành Phật Chi Đạo - Pháp Sư Tịnh Không
Thỉnh Phật Trụ Thế - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Phật Thất - Pháp Sư Tịnh Không
Ai Cũng Là Phật - Thích Chân Tính
Ba đức tính của tâm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhớ Ơn Chúng Sanh, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Học Phật Là Học Trí Huệ Viên Mãn - Pháp Sư Tịnh Không
Trong Cửa Nhà Phật Có Cầu Ắt Ứng - Pháp Sư Tịnh Không
Đặc tính của Phật đản - Thích Giác Nguyên
Lợi Ích Của Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Giáo Là Gì - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Phật Học - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Chỉ Nam (Những Lời Khai Thị Của Chư Tổ Tịnh Độ) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Pháp Cứu Đời Tôi - Thích Chân Tính
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không
Chuyện tình hồn bướm mơ tiên - Phật Âm
Ca dao tình mẹ - Ca nhạc Phật giáo - Hoàng Duy
Con đường tỉnh thức - Tập 37: Phật Quang Sơn - AVG
Video cảm động về tình cha con: Người cha câm - Phật Âm
Về Thăm Đất Phật 1/4 - Thích Chân Tính
Về Thăm Đất Phật 2/4 - Thích Chân Tính
Về Thăm Đất Phật 3/4 - Thích Chân Tính
Về Thăm Đất Phật 4/4 - Thích Chân Tính
DANH NGÔN TÌNH YÊU SỰ SỐNG - Phật Âm
Chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) - Phật Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu (Kỳ 34) - Tịnh Thịnh
Nhạc Phật: Ca dao tình mẹ - Ngân Huệ - Kim Tử Long
Phát qùa tại tịnh xá Ngọc Hiệp - Thích Trí Huệ
Học Phật Tức Là Học Làm Người - Pháp Sư Tịnh KhôngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký