Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Thanh TừThích Trí HuệThích Pháp HòaThích Nhật TừThích Phước Tiến

Kết Quả Tìm Kiếm

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa (3 Phần, 6 Tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Pháp Sư Tịnh Không
Đọc: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Phật Âm
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật viên thông - Kinh Niệm Phật ba la mật - chương 5 (18/07/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Thế Âm Bồ Tát Viên Thông Chương - Phật Âm
1612. Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội (rất hay) - Thích Trí Huệ
Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội - Thích Trí Huệ
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Niệm Phật Viên Thông (Hòa Tấu) - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Niệm Phật Viên Thông - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Niệm Phật viên thông các pháp - Thích Tánh Tuệ
Sở tri chướng & Phiền não chướng - Hỏi đáp - HT. Viên Minh giảng tại HKST (11/12/2017) - Thích Viên Minh
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 2/2 (18/07/2008) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 1/2 (18/07/2008) TT. Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh 42 Chương - Chương 36 - Thích Thông Triết
Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết 42 Chương - Thích Từ Thông
Giáo Lý Phải Thông Đạt Niệm Phật Mới Tương Ứng - Pháp Sư Tịnh Không
Ca khúc: Phật Đản ca do Thanh Tịnh Tâm và Diệu Chương song ca 18-05-2019 - Thanh Tịnh Tâm và Diệu Chương
Vấn đáp: Chương trình đạo tạo Phật giáo liên thông - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Viên Thông - phần 7/7 -(19/07/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thu năng lượng - Thần, ý, khí, hình - Tâm si - Chánh niệm, tỉnh giác - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Tĩnh lặng và trong sáng - Hỏi đáp về thần thông - Cái chết - Luật hấp dẫn - Thích Viên Minh
Niệm Phật đi về đâu - TT. Huệ Thông giảng - Thích Huệ Thông
Kinh Bốn Mươi Hai Chương - giảng tại Viện Phật Học Linh Sơn - Pháp Quốc - Thích Trí Siêu
Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - Thử Dịch Và Lý Giải Lại Chương I Lão Tử Đạo Đức Kinh - Thích Viên Minh
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (5 Tập Và Còn Tiếp) (1982) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng các đoạn nói về Niết-bàn trong Kinh Phật Tự Thuyết (Udana, Chương 8) - Thích Viên Minh
Khái niệm về TỊNH XÁ, TỊNH THẤT, TU VIỆN, THIỀN VIỆN | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Tiêu Tam Chướng - Thích Nữ Như Lan
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN MẮT 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 02.01.2011 - Thích Trúc Thông Phổ
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN TAI 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 08.05.2011 - Thích Trúc Thông Phổ
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN MŨI 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 13.11.2011 - Thích Trúc Thông Phổ
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN THÂN 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 20 05 2012 - Thích Trúc Thông Phổ
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHIỆP CĂN Ý 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 05 08 2012 - Thích Trúc Thông Phổ
SÁM HỐI SÁU CĂN -NGHIỆP CĂN LƯỠI 1 - THẦY THÔNG PHỔ - THIỀN VIỆN TUỆ QUANG ngày 18 12 2011 - Thích Trúc Thông Phổ
NIỆM PHẬT TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG (999) - Thích Đức Trường
Tứ Thập Nhị Chướng - Thích Từ Thông
Sáu Chữ Di Đà Tiêu Nghiệp Chướng Một Câu Niệm Phật Giải Oan Khiên - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật viên thông - ĐĐ. Thích Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kệ hô chuông trống - Thích Trúc Thông Phổ
Khai Thị Niệm Phật: Tiêu Nghiệp Chướng - Thích Chân Hiếu
Chùa Viên Quang - Xác quyết niềm tin vào Pháp Niệm Phật - Diệu Âm
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Kỳ 9) - Thích Thông Triết
Soi Sáng 34: Hóa Giải Những Chướng Ngại Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Niệm Phật Cần Phải An Nhẫn Trước Những Chướng Duyên - Thích Pháp Hải
Soi Sáng 34 - Chuyển Hóa Những Chướng Ngại Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hỏi đáp: Thấy như thị - Chánh niệm - Tỉnh giác - An lạc - Dạy con - Thích Viên Minh
Chương trình ca nhạc Phật giáo: Chánh Niệm Từ Bi - chùa Vĩnh Nghiêm - Nhiều ca sỹ
Cái Chướng Lớn Nhất Trên Đường Tu - Thích Thông Phương
Giận (Chương 5 – Truyền thông với tâm từ bi) - Thích Nhất Hạnh
Niệm Tử (Giảng Tại Tịnh Viện Pháp Hạnh) - Thích Giác Đăng
Niệm Niệm Tương Ứng Niệm Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Chương trình văn nghệ mừng Phật đảng 2013 (Hà Tĩnh) - Nhiều Ca Sỹ
Kinh Di Giáo Chương 14: Thiền Định - Thích Thông Triết
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 95 - Quốc Sư Viên Thông (Đời 18 Dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi) - Thích Thanh Từ
Hai loại chướng ngại - Thích Viên Minh
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 69 - Viên Chiếu (Đời 7 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Chuẩn bị tốt nhất cho sự chết chính là Chánh niệm Tỉnh giác - Thích Viên Minh
Lời nói đầu – Chương 1 – Khái niệm về Thể Dạng Trung Gian giữa cái chết và sự sinh trong Phật Giáo - Dagpo Rimpoche
Thấy Tức Là Hành - Chướng Ngại Tu Tập - Làm cha mẹ - Kinh Duy Ma Cật ... - Thích Viên Minh
Kinh Tứ Thập Nhị Chương giảng giải - Thích Viên Chánh
Hai loại chướng ngại (tiếp theo): Phần hỏi đáp - Thích Viên Minh
Tự Mình Phản Tĩnh Tiêu Nghiệp Chướng - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật đi về đâu - Thích Huệ Thông
Hành Giả Niệm Phật và Chướng Duyên - Thích Giác Hạnh
Buổi Chia Sẻ & Vấn Đáp Phật Pháp Với Sư Minh Niệm || Tại Quan Âm Tu Viện 03.02.2018 - Thiền Sư Minh Niệm
Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Thanh Tịnh Minh Hối (7 Tập Và Còn Tiếp) (1992) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Học Phổ Thông - Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Hạnh Tuệ
Chương trình võ thuật - Đại lễ cầu quốc thái dân an chùa Viên Quang 2017 - youtube
Đức Tính Thi Ân - Tri Ân - Đền Ân | HT. Viên Minh | Tịnh Xá Định Quang - Lâm Đồng | Ngày 15/11/2020 - Thích Viên Minh
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Hỏi đáp về Pháp phát sanh Tuệ Giác! - Niệm Pháp - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Thông Lai
Niềm tin người con Phật - Thích Thông Không
Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học - Ngộ Nhận Tính Bi Quan Trong Lão Tử Đạo Đức Kinh | Viên Minh - Thích Viên Minh
Phẩm Chất và Niềm Tin Của Người Phật Từ - HT Thích Viên Giác - Thích Viên Giác
Phẩm chất và niềm tin của người Phật tử - HT. Thích Viên Giác - Thích Viên Giác
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh 42 Chương (Kinh Tứ Thập Nhị Chương) - Phật Âm
Niệm Phật Đúng Pháp - Thích Thông Triết
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) - Pháp Sư Tịnh Không
Đêm Tưởng Niệm Sư ông Viện Chủ Viện Chuyên Tu - ThíchThiện Tánh
Nếp Sống Của Người Con Phật - HT Thích Minh Thông ( Tu Viện Tây Thiên , Ngày 19.4.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Niệm Phật Lý Sự Viên Dung - Thích Trí Huệ
Lễ tưởng niệm các tác viên phụng sụ xã hội - Phật Âm
Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tâm Nguyện Của 10 Phương Chư Phật Như Lai - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Học Phổ Thông - Tinh Tấn Ba La Mật - Thích Hạnh Tuệ
Phật Học Phổ Thông - Tịnh Độ - Thích Hạnh Tuệ
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG - Thích Quảng Tịnh
Ngày 10: Hỏi đáp về các bài kệ - Thông minh và Trí tuệ - Bài kệ của Ngài Huệ Năng | HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Chương trình ca nhạc giao lưu với các học giả quốc tế tại Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 09-07-2017 - Thích Nhật Từ
Tinh Tấn Ba La Mật (Lục Độ) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tịnh Độ (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Một Niệm Tương Ưng Một Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Tông (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Thầy Minh Niệm | Mở rộng trái tim bằng sức mạnh của Chánh Niệm | Quan Âm Tu Viện - 21.12.2019 - Thích Minh Niệm
Nhĩ Căn Viên Thông - Thích Tuệ Hải
Viên Lý - Thích Từ Thông
Chuông tỉnh hồn ai - Thích Trí Huệ
Học Phật Là Học Trí Huệ Viên Mãn - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Tiếp nhận thông tin theo tinh thần đạo Phật - Thích Nhật Từ
Cầu siêu đúng theo tinh thần của đức Phật - Thích Thông Toàn
Tư Tưởng Tịnh Độ Của Đại Sư Thiện Đạo - Bản Nguyện Niêm Phật - Pháp Sư Tịnh Tông
Như Lai Viên Giác - Thích Từ Thông
Vấn đáp: Khái niệm Phật tính và tính giác, Linh hồn và tâm thức - Thích Nhật Từ
Giận (Chương 10 – Hơi thở chánh niệm) - Thích Nhất Hạnh
Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 89, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Sao Xa Lìa Ma Chướng (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tiếng Chuông Thức Tỉnh - Pháp Sư Tịnh Không
Tinh hoa trí tuệ - Chương 3: Cắt lớp cái tôi - Thích Nhật Từ
TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO TRƯỚC PHÁP NẠN TRUYỀN THÔNG - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh - Thích Quảng Tịnh
TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO TRƯỚC PHÁP NẠN TRUYỀN THÔNG - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Tám điều giác ngộ - Chương 6: Dâng tặng niềm vui - Thích Nhật Từ
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) - Thích Giác Hạnh
Hỏi đáp: Niệm Phật - Đoạn trừ phiền não - Linh hồn - Luân hồi - Tùy duyên - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về chú Đại Bi - Thờ Phật - Tín Tấn Niệm Định Tuệ - Nghiệp báo - Diệt khổ - Kiến thức - Thầy Viên Minh
Hỏi đáp về Sự hối tiếc khi mất người thân - Hành thiền - Mục đích tu tập - Niệm Phật - Thích Viên Minh
Tịnh Chư Nghiệp Chướng - Thích Nữ Hương Nhũ
Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh - Thích Nữ Như Lan
Sám Hối Nghiệp Chướng - Pháp Sư Tịnh Không
Sám Hối Nghiệp Chướng - Pháp Sư Tịnh Không
Tinh hoa trí tuệ - Chương 7: Trí tuệ vượt sợ hãi - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 4: Cắt lớp thực tại - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 2: Vượt qua khổ ách - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 1: Vai trò của tâm kinh - Thích Nhật Từ
Ngày 5: Hỏi đáp về Tạp niệm - Dấn thân hay Vọng tưởng - Đời sống người xuất gia - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
4B: Tu đúng hướng chứ không phải nỗ lực - Kiến tánh... - Bài kinh Quán niệm sự thở - HT. Viên Minh - Thích Viên Minh
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật (Tập 111, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tính truyền thống trong Tông phái Phật Giáo - Thích Trí Quảng
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 90 - Bổn Tịnh (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 7) - Sám Hối Nghiệp Chướng, Làm Mới Thân Tâm, Nhẫn Nhục - Thích Tuệ Hải
8B: Thấy tâm tham - Định vô vi vô ngã - Tự nhiên và vô tâm - Duy trì chánh niệm... - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Kinh Viên Giác - Đĩa 15 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 14 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 13 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 12 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 11 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 10 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 9 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 8 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 7 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 6 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 5 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 4 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 3 - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 2 - Thích Thông Phương
Hỏi đáp về Ứng xử với người không tin Phật pháp - Văn Tư Tu - Chuyển nghiệp - Pháp môn Niệm Phật - Thầy Viên Minh
Tiếng Chuông Tỉnh Thức - Thích Pháp Hòa
Nghe Chuông Thức Tỉnh - Thích Nhật Hỷ
Nghiệp Chướng Của Con Người - Thích Giác Tịnh
Động đất sóng thần Hồi chuông cảnh tỉnh - Thích Trí Huệ
Sám Trừ Nghiệp Chướng - Phần 2 - Pháp Sư Tịnh Không
Sám Trừ Nghiệp Chướng - Phần 1 - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Ứng xử trước tình huống chướng tai gai mắt - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 8: Phép màu của tuệ giác - Thích Nhật Từ
Tinh hoa trí tuệ - Chương 6: Phá chấp khổ và chứng đắc - Thích Nhật Từ
Tình người chương 1 đến 7 - Thích Nhất Hạnh
Hỏi đáp về: Sự thật là gì? - Niệm Pháp - Vô ngã - Góp ý cho người khác - HT Viên Minh giảng tại Úc. - Thích Viên Minh
Học Phật Là Học Trí Huệ Viên Mãn (Tập 155, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tính bình đẳng trong Đạo Phật - Thích Viên Minh
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 96 - Tịnh Không (Đời 10 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
“Sự Kiện ĐỨC PHẬT xuất gia - nhập diệt và thông điệp gửi lại cuộc đời - Thích Quảng Tịnh
Tánh nghe viên thông - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Viên Giác - Đĩa 1(Phần 4) - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 1(Phần 3) - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 1(Phần 2) - Thích Thông Phương
Kinh Viên Giác - Đĩa 1(Phần 1) - Thích Thông Phương
Tín ngưỡng Quan Âm và phép tu nhĩ căn viên thông - Thích Nhật Từ
TÍN NGƯỠNG QUAN ÂM VÀ PHÉP TU NHĨ CĂN VIÊN THÔNG - Thích Nhật Từ
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 6) - Chương 4: Thiện Và Ác - Thích Tuệ Hải
Biết Chướng Vượt Chướng (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 4) - Chương 2: Ngộ Vô Vi Pháp - Thích Tuệ Hải
Biết Chướng, Vượt Chướng (Vấn Đáp 1 Và 2) - Thích Pháp Hòa
Video3 - 15/23 Sở tri chướng và phiền não chướng - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Thầy Tịnh Không Niệm Phật Tiếng Hoa (AMiTuoFo, A Di Đà Phật) (Mới, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
KINH TỨ NIỆM XỨ | HT. VIÊN MINH | NGÀY 2/12/2020 - Thích Viên Minh
Tiếng Chuông Cảnh Giác - Thích Chân Tính
Tiếng Chuông Thức Tỉnh - Thích Thiện Thuận
Tiếng chuông thức tỉnh - Thích Thiện Thuận
104. Khóa 8 Bài 6 Chương Thanh Tịnh Tuệ - TT. Thích Thiện Xuân
Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh - Thích Pháp Đăng
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ - Thích Quảng Thiện
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ - Thích Quảng Thiện
Tinh hoa trí tuệ - Chương 5: Phá chấp bằng phủ định - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Chỉ Nam (Khai Thị Niệm Phật Của Các Tổ Sư Tịnh Độ) - Thích Nhật Từ
Lăng Nghiêm Yếu Giải - Viên Thông Đại Địa (Kỳ 1) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lăng Nghiêm Yếu Giải - Viên Thông Đại Địa (Kỳ 2) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lăng Nghiêm Yếu Giải - Viên Thông Thân Căn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ngày 3: Sự khiêm tốn tự nhiên - Thấy bằng trí tuệ - Tình thương không dính mắc... - HT Viên Minh - Thích Viên MinhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký