Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Quang ThạnhThích Nguyên AnThích Phước TiếnThích Thiện XuânThích Tuệ Hải

Kết Quả Tìm Kiếm

Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn Và Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn, Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 20. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 19. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 18. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 08: Công Đức Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 03: Ngày Lục Trai - Thích Thiện Chơn
VẤN ĐÁP: Cúng dường Trai Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho cha mẹ... ? - Thích Thiện Tuệ
Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Từ Trái Tim Đến Trái Tim - Thích Nữ Hương Nhũ
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Hiểu Về Trái Tim (Phần 12: Hiến Tặng) - Giọng đọc Thanh Thúy & Đức Thịnh - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Cúng dường trai tăng trong lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Công phu tu tập Bát quan trai - Thích Trí Huệ
Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai Giới - Phật Âm
Công Đức Bắt Quan Trai - Thích Pháp Hòa
Bát Quan Trai Giới 04: Giải thích từ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng - Phổ Đà Sơn - Phật Âm
Vấn đáp: CÔNG ĐỨC và PHƯỚC ĐỨC của Lễ Cúng Trai Tăng | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Công Đức Hành Trì Bát Quan Trai Giới - Thích Trí Huệ
Kể Chuyện: Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai - Thích Nguyên An
Công đức Bát Quan Trai (28/11/2015) - Thích Pháp Hòa
CÔNG ĐỨC TU BÁT QUAN TRAI (1032) - Thích Đức Trường
Cúng Dường Trai Tăng - Thích Pháp Hòa
Trái Tim Ngài Địa Tạng - Thích Chân Giác
VẤN ĐÁP: CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG LÀ GÌ...? - Thích Thiện Tuệ
Hiểu Về Trái Tim (Phần 4: Tình Thương) - Giọng đọc Đàm Vĩnh Hưng - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 3: Tình Yêu) - Giọng đọc Dương Trương Thiên Lý - Thích Minh Niệm
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 1/2 - Thích Trí Huệ
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 2/2 - Thích Trí Huệ
Bài 5. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.12) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.11) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.10) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.9) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.7-8) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.6) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.5) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.4) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.3) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.2) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.1) - Thích Thiện Chơn
Hỏi Đáp 25: Không tiền! Vu Lan Trai Tăng Cúng Gì? - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Có nên cúng dường trai tăng cho người quá cố - Thích Nhật Từ
980. PHƯỚC ĐỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG - Thích Thiện Tuệ
1119: LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG ( 05-10-2019) - Thích Thiện Tuệ
Lớp Bồi Dưỡng Luật Học - Bài 13: Công đức tu trì bát quan trai giới - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 10: Pháp Tu Niệm Tăng - Thích Thiện Chơn
1027. LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG MỘT TRĂM VỊ ( 12-03-2019) - Thích Thiện Tuệ
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất - Thích Thiện Chơn
1161: LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG TẠI CHÙA PHƯỚC LONG - Thích Thiện Tuệ
Tiếng hát từ trái tim - Phần 1/2 - Thích Pháp Hòa
Tiếng hát từ trái tim - Phần 2/2 - Thích Pháp Hòa
Hiểu Về Trái Tim (Phần 2) - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 1) - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 19: Phán Xét) - Giọng đọc Bảo Quốc - Thích Minh Niệm
Nuôi dưỡng trái tim - Thích Phước Tịnh
HOA TRÁI CỦA NGƯỜI XUẤT GIA - Thích Quảng Tịnh
Hoa trái của người xuất gia - Thích Quảng Tịnh
Hạ thủ công phu, tu bát quan trai giới || Thầy Thích Trí Huệ 2017 - Thích Trí Huệ
Tình Yêu Hạnh Phúc và Oan Trái - Thích Phước Tiến
Sức Mạnh Của Trái Tim Tỉnh Thức - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 8: Tha Thứ) - Giọng đọc Hà Kiều Anh - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 23: Che Đậy) - Giọng đọc Hà Xuyên - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 20: Ái Ngữ) - Giọng đọc Quỳnh Hoa - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 17: Nghi Ngờ) - Giọng đọc Anh Thư - Thích Minh Niệm
Bát Quan Trai 43. Không Ăn Phi Thời (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 42. Không Ăn Phi Thời (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 41. Không Ăn Phi Thời (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Hiểu Về Trái Tim (Phần 1: Khổ Đau) - Giọng đọc Quyền Linh - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 11: Cô Đơn)- Giọng đọc Nguyễn Thị Huyền - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 26: Tùy Duyên) - Giọng đọc Võ Hoàng Yến - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 25: Nguyên Tắc) - Giọng đọc Xuân Lan - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 22: Làm Mới) - Giọng đọc Thanh Tùng - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 18: Lắng Nghe) - Giọng đọc Cẩm Vân - Thích Minh Niệm
Bát Quan Trai 36. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 35. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 34. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bớt Phản Ứng Trước Những Điều Trái Ngang - Thích Minh Niệm
Bài 12. Khái quát bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lời Dạy Cách Giải Trừ Oan Gia Trái Chủ (Thích Trí Thoát tụng) (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Mở rộng trái tim bằng sức mạnh của sự tỉnh thức - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 10: Nâng Đỡ) - Giọng đọc Đỗ Trung Quân - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 9: Sòng Phẳng) - Giọng đọc Thành Lộc - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 7: Ghen Tuông) - Giọng đọc Thanh Mai - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 5: Tức Giận) - Giọng đọc Trung Dũng - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 2: Hạnh Phúc) - Giọng đọc Ngô Thanh Vân - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 24: Thành Thật) - Giọng đọc Dương Yến Ngọc - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 15: Nhàm Chán) - Giọng đọc Lý Hùng - Thích Minh Niệm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 13: Trao Thân) - Giọng đọc Thanh Thúy - Thích Minh Niệm
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiều Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cám ơn tình yêu_Trại Sinh_Hội trại tập huấn TNPT 2015 - Thích Chân Quang
Hiểu Về Trái Tim (Phần 6: Chịu Đựng) - Giọng đọc NSUT Kim Xuân - Thích Minh Niệm
CÔNG ĐỨC GIỮ GIỚI BÁT QUAN TRAI (1108 ) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
TT. Thích Nhật Từ Thuyết Giảng trong buổi lễ Cúng Dường Trai Tăng tại Chùa Giác Ngộ - Thích Nhật Từ
TRONG KIẾP PHÙ DU - Thầy Nhật Từ Giảng trong lễ Cúng Dường Trai Tăng tại Chùa Giác Ngộ 15/01/2021 - Thích Nhật Từ
Mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phân Biệt Kinh Nghiệm Và Trải Nghiệm - Thích Viên Minh
Hiểu Về Trái Tim (Phần 16: Tạ Ơn) - Giọng đọc Bình Minh - Thích Minh Niệm
Hãy Mở Cửa Trái Tim - Thích Minh Niệm
Bát Quan Trai 40. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 39. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 38. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 37. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 1) - Thích Thiện Chơn
CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG Có Ý Nghĩa Gì? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Trái Am-ma-lặc được đức Phật sánh ví với tính thực tiễn của chân lý Phật - Thích Nhật Từ
Trái Tim Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Oan Trái - Thích Nữ Tâm Tâm
Oan gia trái chủ - Thích Trí Huệ
Oan Gia Trái Chủ - Cư Sĩ Diệu Âm
Trái Tim Bồ Tát - Mai Quốc Huy
Hiểu Về Trái Tim (Phần 21: Thành Kiến) - Giọng đọc Trương Minh Quốc Thái - Thích Minh Niệm
Trái Am-ma-lặc được đức Phật sánh ví với tính thực tiễn của chân lý Phật. Mới nhai thì rất chua. - Thích Nhật Từ
Mẹ Là Trái Tim - Thích Thiện Hữu
Trái Tim Từ Bi - Thích Pháp Hòa
Vượt Qua Oan Gia Trái Chủ - Thích Tâm Đại
Trái Tim Đại Sĩ - Thích Nữ Hương Nhũ
Trải Nghiệm Tập Tu Và Tu Tập - Thích Trí Huệ
Trái tim của mẹ - Thích Đức Trường
Sống Với Oan Trái - Thích Tâm Đức
Trái Tim Bất Diệt - Nguyên Vũ
Trái Tim Bất Diệt - Nguyên Vũ
Ca Khúc: Trái Tim Từ Bi (Rất Hay) - Tâm Nguyện
Bồ tát Thích Quảng Đức: Trái Tim Bất Tử - AVG
Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ - Thích Nữ Như Lan
Mở Cửa Trái Tim - AJAHN BRAHM
Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ - ĐĐ. Thích Tâm Đức
Dòng Đời Oan Trái - Thích Thiện Tuệ
Trái tim dũng cảm - Thích Nhật Từ
Chén Trà Ức Trai - Thích Trí Chơn
Trái tim bình an - Thích Nữ Hỷ Nghiêm
Ánh sáng từ trái tim - Thích Nữ Hương Nhũ
Bắt Đầu Từ Trái Tim - Thích Minh Thành
Mở Trải Tấm Lòng - Thích Lệ Trang
Trái Tim Nhân Từ - Thích Trí Quảng
Trái Tim An Lạc - Thích Nguyên Hạnh
Trái Tim Yêu Thương - Thích Đức Tánh
Bát Quan Trai - Thích Lệ Minh
Trái Tim Rộng Mở - Thích Nữ Hương Nhũ
Tiếng Hát Từ Trái Tim - Thích Pháp Hòa
Trái Tim Của Mẹ - Thích Thiện Thuận
Bát Quan Trai Giới - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai - Thích Tuệ Hải
Trải Tấm Lòng - Thích Lệ Trang
Hãy gõ cửa trái tim - TT. Thích Minh Thành
Hạnh Tu Như Trái Đất - Thích Bửu Chánh
Hoàn thiện trái tim - Đức Karmapa
Ánh Sáng Từ Trái Tim Người - Thích Tâm Hải
Trái Tim Thương Hiểu - Mặt Trời Đỏ
Cải lương Trái Tim Bất Diệt - Ngân Huệ
Trái Tim Nhân Từ - Thích Trí Quảng
Bắt Đầu Từ Trái Tim - Thích Minh Thành
Hạnh Tu Như Trái Đất - Thích Bửu Chánh
Nghĩ Từ Trái Tim - Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Trải Hoa Vàng Dọc Suối - Thích Nữ Tâm Tâm
Vượt qua oan trái - Thích Nhật Từ
Phước Báo Của Tu Bát Quan Trai Và An Lạc - Thích Trí Huệ
Kết Trai - Thích Thiện Chơn
Sau Khi Ăn Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Trái tim của Phật - Thích Nhật Từ
Trái tim của Phật - Thích Nhật Từ
Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ - Thích Nữ Hương Nhũ
Ý nghĩa Trai Đàn Bạt Độ Giải Oan - Ni Sư Như Thủy
Trải Tâm Từ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hóa Giải Oan Trái - Thích Thiện Xuân
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai - Thích Pháp Hòa
Cách Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ - Thích Thiện Tuệ
Trái tim tuổi trẻ - Thích Pháp Niệm
Trái Banh Cuộc Đời - Thích Thiện Hữu
Hoa Trái Bình Yên - TT. Thích Minh Thành
Trái tim của Bồ-tát: nhẫn Ba-la-mật - TT. Thích Minh Thành
Lợi Ích Tu Tập Bát Quan Trai - Thích Quang Thạnh
Trải nghiệm yêu thương - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới - Thích Nữ Tâm Tâm
Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Xuân
Trải Rộng Từ Tâm - Thích Phước TiếnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký