Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Thanh TừThích Nữ Như LanThích Trí HuệThích Thiện TuệThích Nhất Hạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Con Đường Tìm Đạo,Học Đạo Và Chứng Đạo Của Đức Phật Tổ Như Lai Chúng Ta - Thích Quảng Thiện
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 3, 4) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 1, 2) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Chứng Đạo Ca 03: Chứng Thật Tướng - Thích Phước Tịnh
Khổ Ải Chúng Sanh Vào Lúc Lâm Chung - Thích Chân Hiếu
Quách Huệ Trân Vãng Sanh (1-2) (Pháp Sư Đạo Chứng) - Pháp Sư Đạo Chứng
Vì sao đức Phật dạy chúng ta chung thủy một vợ một chồng ? | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Talk Show: Vì sao tôi theo Đạo Phật - Nghệ sỹ CHUNG TỬ LONG và ca sỹ ĐÔNG ĐÀO - Nghệ sĩ CHUNG TỬ LONG và ca sĩ ĐÔNG ĐÀO
Chúng Ta Tạo Ra Số Mệnh Hay Số Mệnh Dẫn Dắt Chúng Ta - Thích Trí Huệ
VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT - Nghệ sỹ Chung Tử Long & Ca sỹ Đông Đào - Nghệ sỹ Chung Tử Long & Ca sỹ Đông Đào
Tổ quốc gọi tên mình - Chúng thanh niên Phật Quang ba miền - Chúng thanh niên Phật Quang ba miền
Chủng Tử - Thích Trí Huệ
Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đại Sư
Tại sao chúng ta không vui - AVG
Ở Đâu Có Tâm Tu, Ở Đó Có Chứng Quả - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Tu Chứng Đắc? - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Tu Chứng Đắc - Thích Trí Huệ
4 quả tu chứng - Thích Trí Huệ
Tu sao chứng đắc - Thích Trí Huệ
Tu Sao Chứng Đắc - Thích Trí Huệ
Phật Đản Chúng Ta Làm Gì - Thích Trí Huệ
Bốn Cửa Ải Lúc Lâm Chung - Thích Giác Tây
Các Cõi Tịnh Độ Của Tâm Chứng - Thích Trí Huệ
Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng - Thích Nữ Như Lan
Con Đường Tu Chứng - Thích Trí Huệ
Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng - Thích Nữ Như Lan
Chứng đạt chân lý - Thích Tâm Đức
Sự Chứng Đắc Của Người Cư Sĩ Tại Gia - Thích Trí Huệ
Tứ Chúng - Thích Trí Quảng
Tại Sao Chúng Ta Khổ - Thích Minh Đạo
Chủng Tánh Bồ Đề - Thích Trí Huệ
Bát Khổ Của Chúng Sanh - Thích Trí Huệ
Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Mái nhà chung - Thanh Ngọc
Sáu Nạn Khổ Chúng Sanh - Thích Vạn Mãn
Chứng Đạo - Thích Trí Quảng
Chứng Đạo Ca - Thích Từ Thông
Chứng Đạo Ca - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khổ Đau Chừng Ấy Đủ Rồi - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Chứng đắc đạo quả - Thích Nhật Từ
Tôi Và Chúng Ta - Thích Nhật Từ
Vì sao chúng ta SỢ MA - Thích Pháp Hòa
Phật ở đâu mà chúng ta đi tìm - Bùi Hữu Dược
Tu mới được chứng đắc - Thích Trí Huệ
5 PPP Số 356 | Có Tu Sẽ Chứng - Thích Hạnh Tuệ
Có tu mới chứng, nhưng tu thế nào? - Thích Trí Huệ
7 Điều khó để tu chứng đắc - Thích Trí Huệ
Ai Tu Cũng Chứng - Thích Trí Huệ
5 PPP Số 508 | Ai Có Thể Chứng Đắc - Thích Hạnh Tuệ
THƠ XIN MẸ CHỨNG CHI - Thích Thiện Hữu
5 PPP Số 624 | Có Tu Thì Có Chứng - Thích Hạnh Tuệ
Chúng Sanh Và Phật - Thích Trí Huệ
Chứng Đạo Ca - Thích Thiện Duyên
Nghiệp Lúc Lâm Chung - Thích Tánh Tuệ
Đức Phật của chúng ta - Thích Tuệ Nhật
Chứng Đạo Ca 15: Của Kho Vô Tận - Thích Phước Tịnh
Vì sao chúng ta khổ - Thích Nữ Phụng Liên
Căn bản tu chứng - Thích Thiện Xuân
Gia Tài Của Mỗi Chúng Ta - Thích Chiếu Khánh
Chứng Trước Khi Chết - Thích Trí Huệ
An Hòa Nhập Chúng - Thích Pháp Hòa
Chúng Ta Là Một - Thích Chiếu Khánh
Căn Lành Của Mỗi Chúng Sanh - Thích Trí Huệ
Tại Sao Chúng Ta Còn Khổ - TT. Thích Minh Thành
Mùa xuân của chúng ta - Thích Thái Hòa
Vì sự an lạc cho chúng sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Tâm Thành Phật Chứng - Thích Trí Huệ
Nhớ Chúng Sanh Khổ - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tâm Chúng Sanh - Thích Trí Quảng
Vì Sự An Lạc Của Tất Cả Chúng Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Đức Phật đến với chúng ta - Thích Thái Hòa
Tu Tới Đâu Chứng Tới Đó - Thích Thiện Xuân
Tại sao chúng ta tu thiền - Thích Thanh Từ
Chung - Thích Thiện Xuân
Tại Sao Chúng Ta Tu Niệm Phật? - Thích Trí Huệ
Chứng đạo ca - Thích Phước Tịnh
Chúng ta đều có thể là những vị Phật - Bob Thurman
Coi Chừng Gẩy Răng - Thích Bửu Chánh
Tại Sao Chúng Ta Niệm Phật? - Thích Trí Huệ
Vì Sao Chúng Ta Nên Đi Chùa? - Thích Thiện Tuệ
Hội Chúng Cao Thượng - Thích Pháp Hòa
Liên Hoa Hóa Sanh - Pháp Sư Đạo Chứng
Phù Trợ Người Lâm Chung - Đại Sư Dagpo Rinpoche
Chúng ta cùng đi - Hòa Hiệp - Bá Thắng - Kha Ly
Hỏi Đáp 23: Tội Lỗi Của Chúng Sinh - Thích Thiện Hữu
Chứng đắc nhờ pháp hành - Thích Trí Huệ
Coi chừng cái ngã - Thích Thông Phương
Chung sống với ma - Thích Thiện Hữu
Ai ăn nấy no - Ai tu nấy chứng - Thích Chân Quang
Giải khố chúng sanh - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Lâm chung và Tái sinh - Thích Nhật Từ
Hỏi Đáp: Cốt lõi chung sự tu tập - Thích Viên Minh
Sự Chứng Đắc Bốn Quả Thánh - Thích Nữ Huệ Liên
Chứng đạo ca 51: Từ Hữu Học Đến Vô Học - Thích Phước Tịnh
Có Lòng Từ Độ Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Chứng Đắc Và Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Thanh Thản Lúc Lâm Chung - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp: Hỗ trợ người thân lúc lâm chung - Thích Nhật Từ
Tại sao chúng ta đau khổ ? - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chúng ma là bạn đạo - TT. Thích Minh Thành
Chứng Đạo ca 61: Thật Ngữ Từ Đức Như Lai 01 - Thích Phước Tịnh
Tứ chúng đồng tu - Thích Pháp Hòa
Chúng Sanh Và Phật - Thích Trí Huệ
Ba Căn Bệnh Lớn Của Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Lục Đạo Chúng Sanh - Thích Nữ Như Nguyệt
Thống Lý Đại Chúng - Thích Pháp Hòa
Thanh Thản Lúc Lâm Chung - Thích Nữ Hương Nhũ
Quả vị tu chứng của Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Chúng ta đã làm gì với môi trường ? (suy ngẫm) - youtube
CÓ NHỮNG HỘI CHÚNG - Thích Thiện Hữu
Tứ Diệu Đế (Tại Sao Chúng Ta Khổ) - Thích Viên Trí
Tâm Chúng Sanh - Thích Trí Quảng
Chúng Ta Chết Là Còn Hay Hết - Thích Thanh Từ
Phá chấp khổ và chứng đắc - Thích Nhật Từ
Phật Sẽ Chứng Cho Ai - Thích Nữ Hương Nhũ
5 PPP Số 342 | Mọi Thứ Sống Chung - Thích Hạnh Tuệ
5 PPP Số 436 | Không Dễ Chứng Ngộ - Thích Hạnh Tuệ
Cái gì não hại chúng sanh - Thích Nữ Tín Liên
Làm Sao Biết Mình Tu Chứng - Thích Trí Huệ
1132: Chủng Tử - Thích Thiện Tuệ
Hãy Giữ Gìn Tâm Thiện Của Chúng Ta - Thích Minh Thành
Chúng Ta Là Phật Sẽ Thành - Thích Trung Đạo
Chứng Nghiệm Tâm Linh - Thích Trung Đạo
Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả - Thích Giác Tây
Tứ Chúng Đồng Tu - Thích Chân Quang
Chứng Đạo Ca 23: Sức Mạnh của Trí Tuệ - Tập 02 - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 22: Sức Mạnh Của Trí Tuệ - Tập 01 - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 21: An Trú Nơi Tự Tánh - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 19: Sư Tử Hống - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 14: Châu Báu Tự Thân - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 13: Độc Hành Độc Bộ - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 12: Hạt Châu Như Ý - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 11: Đạt Tận Đầu Nguồn - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 04: Như Lai Thiền - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 02: Thể Ngộ Pháp Thân - Thích Phước Tịnh
Chứng Đạo Ca 01: Đạo Nhân Vô Vi - Thích Phước Tịnh
Chướng Duyên Khi Lâm Chung - Thích Giác Hóa
Tại Sao Chúng Ta Sợ Chết? - Thích Phước Tiến
Cái gì cũng vừa chừng - Thích Chân Quang
Tâm Thành Phật Chứng - Thích Thiện Tuệ
Có Một Điểm Chung - Thích Phước Tịnh
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật - Thích Thanh Từ
Tất Cả Chúng Ta Hãy Mỉm Cười Đi - TT. Thích Minh Thành
Đức Phật Của Chúng Ta - Thích Phước Tiến
Chúng Con Vẫn Chờ Đợi Ngài - TT. Thích Minh Thành
Ba Nghiệp Đáng Sợ Lúc Lâm Chung - Thích Giác Hóa
Phục Vụ Chúng Sanh - Thích Trí Quảng
Chúng Con Khổ Nguyện Xin Cứu Khổ - TT. Thích Minh Thành
Chúng Con Vẫn Mãi Chờ Đợi Hoài - TT. Thích Minh Thành
Những Phương Pháp Chứng Đạo - Thích Trí Huệ
Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung - Thích Pháp Hòa
Tại Sao Chúng Ta Phải Tu - Thích Giác Giới
Tứ Chúng Đồng Tu - Thích Thiện Xuân
Phút Lâm Chung - Thích Thiện Thuận
Chúng ta là những đám mây - Thích Nhất Hạnh
Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - Pháp Sư Tịnh Không
Chứng Vô Tướng Pháp Viễn Ly Khổ Ách - Thích Trí Huệ
Một đạo Phật chung - Thích Chân Quang
Trái đất này là của chúng ta - Thích Phước Tiến
Lâm Chung Tiếp Dẫn (Mới, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Tại Sao Chúng Ta Cãi Nhau? - Thích Thiện Xuân
Vấn Đề Hộ Niệm Cho Người Sắp Lâm Chung - Thích Tuệ Minh
Nhớ Ơn Chúng Sanh, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Đạo Đời Chung Bến Phật - TT. Thích Minh Thành
Tại sao chúng ta sợ chết - Thích Phước Tiến
Sau Khi Chết Chúng Ta còn Lại Gì - Thích Phước Tiến
Ai làm chủ vận mệnh chúng ta - Thích Phước Tiến
Cứu Độ Chúng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Dạy Những Điều Thiết Yếu Về Lâm Chung - Ấn Quang Đại Sư
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp Sư Đạo Chứng
Chúng Mình Cùng Ăn Chay - Phật Âm
Thông điệp từ cổ vật: Đại Hồng Chung - VietPictures TV
Kinh Vu Lan (Tụng với đại chúng) - Thích Chiếu Túc
Tâm Phật Tâm Chúng Sinh - Thích Huyền Vi
Phật Và Thánh Chúng - Thích Tâm Châu
Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả - Thích Thanh Từ
Tiến Trình Tu Chứng - Thích Từ Thông
Chúng Ta Không Giỏi Hơn Ai Hết - Thích Trung Đạo
Ai sắp đặt số phận cho chúng ta - Thích Chân Quang
Bình An Đến Lúc Lâm Chung - Thích Giác Đăng
Chứng đạo ca 54: Hoa Sen Giữa Bùn Nhơ - Thích Phước Tịnh
Chứng đạo ca 53: Quán Tự Tại - Thích Phước Tịnh
Chứng đạo ca 55: Mật Pháp Của Như Lai - Thích Phước Tịnh
Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung - Thích Pháp Hòa
Những Phương Pháp Chứng Đạo - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Xá lợi, Xá lợi Phật, Xá lợi niềm tin, Tu chứng đắc đạo quả - Thích Nhật Từ
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật - Thích Thanh Từ
Lâm Chung Phật Hiện - Thích Phước Đức
Tứ Diệu Đế: Tại sao chúng ta khổ - Phần 2 - Thích Viên Trí
Chứng Đạo ca 59: Bậc Tối Thắng - Thích Phước Tịnh
Chúng Ta Được Nuôi Lớn - Thích Tâm Chánh
Chúng ta không thể an lạc chỉ một ngày - Thích Minh Đạo
Chứng Đạo Ca Giảng Giải - Thích Thanh Từ
Khai Hóa Chúng Sanh - Thích Phước Đức
Vấn đáp: Vì sao chúng ta nên chọn đạo Phật ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Đầu tư chứng khoán và đầu tư vàng - Thích Nhật Từ
Bước Đầu Học Phật kỳ 37: Vì Sao Chúng Ta Khổ ? - Thích Viên Trí
Soi Sáng 66 - Tu Sao Để Chứng Quả - ĐĐ. Thích Minh Thành
Không bỏ cuộc nửa chừng - Thích Nhật Từ
Tại sao chúng ta theo Đạo Phật ? - Thích Thanh TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký