Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Minh ThànhThích Nữ Như LanThích Thiện ThuậnPháp Sư Tịnh KhôngThích Phước Tiến

Kết Quả Tìm Kiếm Chi Tam Tin Ua

Truyền tin vui - Lâm Minh Chi - Ngân Quỳnh - Lâm Minh Chi
Phân biệt niềm tin chân chính với tín ngưỡng và mê tín - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Talkshow VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT Nghệ Sĩ Chí Tâm - Nghệ Sĩ Chí Tâm
Vì sao tôi theo đạo Phật kỳ 39: Nghệ sĩ Chí Tâm - Nghệ Sĩ Chí Tâm
Tăng Chi Bộ kinh | Kinh170 Gắn liền Cột Chặt | Thiền Chỉ và Thiền Quán - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi bộ kinh | Kinh 166-169 Với các chi tiết - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Chí Tâm Tin Ưa - Pháp Sư Tịnh Không
Chỉ trích, chỉ lỗi - Thích Chân Quang
Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam (Nguyên Tác: Cư Sĩ Hoàng Hàm Chi) (Thích Hoằng Tri dịch) - Phật Âm
Vì sao tôi theo đạo Phật 3 - Diễn viên Chi Bảo - Chi Bảo
Talkshow: Gương Sáng - Ca sĩ Phương Mỹ Chi - Phương Mỹ Chi
Bậc hiền trí chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng- Kinh Pháp Cú, Phẩm Hiền Trí, Kệ 76-83- SC. Giác Lệ Hiếu - SC. Giác Lệ Hiếu
Tu tập theo thiền chỉ hay thiền quán hay là chỉ - quán song tu như các Tổ đã dạy? | Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Kim Chỉ Nam Của Người Giải Thoát Sanh Tử: Tin Sâu, Nguyện Thiết, Hành Chuyên - Thích Chân Hiếu
Thầy Minh Niệm | Để niềm tin và hy vọng luôn rực sáng | Trích Radio 14: Chỉ Tình Thương Ở Lại - Thích Minh Niệm
MINH NIỆM | Radio CHỈ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI | Số thứ 14: RỰC SÁNG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG - Thích Minh Niệm
Chánh Tín và Mê Tín - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Mê Tín, Chánh Tín (31/07/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 16 - Phật tử Tịnh Tín - Tịnh Tín
Vấn đáp: Tín ngưỡng dân gian, mê tín dị đoan - Thích Nhật Từ
Mê tín - Chánh tín - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Thế nào là mê tín dị đoan và những tập tục mê tín dị đoan - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa niềm tin tôn giáo và đức tin vào thượng đế - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Công giáo và Tôn giáo học, Đức tin và Tín ngưỡng - Thích Nhật Từ
Phong thủy nên tin hay không tin - Thích Phước Toàn
Vấn đáp: Chánh tín và mê tín- Văn hóa tống táng theo đạo Phật - Thích Nhật Từ
Niềm Tin Quan Thế Âm Có Phải Chánh Tín Không ? - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường - Thích Nữ Hương Nhũ
TIN HAY KHÔNG TIN 21.04.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
CÁC CÂU HỎI VỀ GIẢI MÃ CÁC TIN ĐỒN MÊ TÍN | TT. THÍCH NHẬT TỪ - Thích Nhật Từ
Truyền bá mê tín đầu độc người cả tin - (Trích đoạn ngắn) - Thầy Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Chánh tín và Mê tín, Tập tục đốt giấy vàng mã, Nguồn gốc phóng sinh | VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP - Thích Nhật Từ
Khái Quát Về Khởi Tín Luận | Khởi Tín Luận | Bài 01 | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Chánh tín và Mê tín - Thích Hạnh Bình - Thích Hạnh Bình
Tín Tâm Với Đức Phật (Rất Hay) - Thích Nữ Tâm Tâm
Tăng Chi Bộ Kinh 3: Kinh Sáu Sanh Loại - Thích Nữ Tâm Tâm
Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Tư Tâm Sở | Kinh 173 PhânTích - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi bộ kinh | Kinh 171 Tư Tâm Sở - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Niềm tin Phật bảo - Thích Nữ Tâm Tâm
Vi Diệu Pháp - Sở Hữu Tín - Thích Nữ Tâm Tâm
VẤN ĐÁP: Khi nào niềm tin của mình với Tam Bảo không lay chuyển, thối tâm? - Thích Thiện Tuệ
Sư cô Tâm Tâm: Rải tâm từ cho mình - Thích Nữ Tâm Tâm
QUẢ CỦA NGHIỆP SÁT - thuyết giảng: SC. Tâm Tâm - tại: Tịnh Xá Trung Tâm - Thích Nữ Tâm Tâm
Trực Chỉ Chân Tâm Kiến Tánh Thành Phật - Thích Trung Đạo
Chỉ Một Tâm Thôi - Thích Phước Tịnh
Lập Chí - Thích Tâm Viên
5 Thiền chi - Thích Tâm Đức
Thiền Chỉ - Quán - Thích Tâm Đức
Thất Giác Chi - Thích Tâm Đức
Pháp khí trên tay Bồ Tát Đại Thế Chí - Thích Đạo Tâm
Tam Tông Chỉ Yếu - Thích Trí Huệ
Chí Tâm Cầu Đạo Tinh Tấn Tu Hành (Tập 90, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Chí Tâm Hồi Hướng Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 143, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ - Chí Tâm
Phim Ngắn: Tâm Dược Đà La Ni (Dương Chi Tịnh Thủy Dược) - Chí Tâm
Chí tâm phát nguyện (Buổi 5 - Phần B) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 5 - Phần A) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 4 - Phần B) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 4 - Phần A) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 3 - Phần B) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 3 - Phần A) - Thích Trúc Thông Phổ
Kinh Tăng Chi Bộ - Thích Tâm Châu
Chí tâm phát nguyện (Buổi 2) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 1) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 9) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 8) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 7) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Trọn bộ) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 12) - Thích Trúc Thông Phổ
Chí tâm phát nguyện (Buổi 10) - Thích Trúc Thông Phổ
Giới Bồ Tát 71: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 70: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 72: Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Khinh Ngạo Không Tận Tâm Chỉ Dạy - Thích Thiện Chơn
Hỏi đáp: Chống cái khổ - Chỉ trích lỗi - Hóa giải tâm sân - Thích Viên Minh
Có Tâm Bền Chí Tu Hành - Thích Nữ Như Lan
Chỉ có một ước mơ - Thích Tâm An
GIải thoát chỉ có một - HT. Thích Tâm Đức
Tuổi Trẻ Chí Cao - Tâm Sáng - Thích Quảng Thiện
Yếu chỉ Tâm Kinh Bát Nhã - Phần 2 - Thích Thông Phương
Yếu chỉ Tâm Kinh Bát Nhã - Thích Thông Phương
Kinh 194 Các vị Sapugiya | Tăng Chi bộ kinh - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh 195 Vappa | Tăng Chi Bộ kinh - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh 185 Các sự thật Bà La Môn | Tăng Chi Bộ kinh - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh 187 Vassakara | Tăng Chi Bộ Kinh - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh 191 Nghe với tai | Phẩm 20 Đại Phẩm | Tăng Chi Bộ kinh - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh 193 Bhaddiya | Tăng Chi Bộ kinh - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi bộ kinh | Kinh 175 Upavana - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh 178 Hồ nước ở làng - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Chiến sĩ | Kinh 181 Người Chiến sĩ - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Chiến sĩ | Kinh 182 An Toàn - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Đạo Hành | kinh 161 - 162 -163 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh| Phẩm Đạo Hành | kinh 164 Kham Nhẫn - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | XIV Phẩm Loài người | Kinh 132-133-134 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 pháp | Phẩm Loài Người | Kinh 135-136 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 pháp | Phẩm Loài Người | Kinh 137-140 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Các Căn | Kinh 153-157 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Phẩm Các Căn | Kinh 158 Thối đọa - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh Vi Diệu 129 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh Vi Diệu 130 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | XIV Phẩm Loài người | Kinh 131 Kiết sử - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Kinh Vi Diệu 128 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa | Kinh 104-107 Hồ nước - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 121 Tự Trách - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Tăng Chi Bộ Kinh | Chương 4 Pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 122 : Sóng biển - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Sợ Hãi | Kinh 123 Hạng người sai khác - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Giảng Kinh Tăng Chi | Chương 4 Pháp | Phẩm Asura | Kinh 91 92 93 - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp| Kinh 94 | Phẩm Thiền Định - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp |Phẩm Asura (A Tu La)| Lợi mình lợi người - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Mây mưa - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Kinh Tăng Chi | Chương 4 pháp | Phẩm Kesi - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
ĐẠI TẠNG KINH - KINH TĂNG CHI - CHƯƠNG II. HAI PHÁP - PHẨM NGƯỜI NGU & PHẨM TÂM THĂNG BẰNG - Thích Thiện Xuân
Giới khinh 23. Không Tận Tâm Chỉ Dạy - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số phụ 03: CHỈ CẦN YÊN LẶNG BÊN NHAU - Thích Minh Niệm
Để thân tâm được an lạc trong lúc bệnh tật chỉ cần làm những được những điều này. - Thích Nhật Từ
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số phụ 06: CHỈ MANG ĐẾN NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC CHO NHAU - Thích Minh Niệm
Vì Sao Tạm Đình Chỉ Trụ trì HT. THÍCH THIỆN CHIẾU chùa KỲ QUANG 2 - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
MINH NIỆM | Radio CHỈ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI | Số phụ 6: TÂM AN NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY AN - Thích Minh Niệm
Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo - Thích Nhật Từ
Khởi Tín Luận 03: Tám mục đích của Phật Pháp - Thích Nhật Từ
Đạo Phật Từ Tín Ngưỡng Đến Tâm Linh - Thích Nhật Từ
Vững Tin Tam Bảo - Thích Chân Tính
Tín Tâm Niệm Phật - Thích Trí Quảng
Tâm Linh hay mê tín - Phần 1 - Nguyễn Tường Bách
Một Lòng Tín Tâm - Thích Nguyên Hạnh
Niềm Tin Đối Với Tam Bảo - Thích Quang Thạnh
Tin Sâu Nguyện Thiết Chính Là Phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Lòng Tịnh Tín Đối Với Tam Bảo - Thích Tuệ Hải
Mở Rộng Tấm Lòng - Thích Hạnh Tín
Niềm Tin Tam Bảo Và Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Pháp Quang
Giảng Kinh Tín Tâm Minh - Pháp Sư Pháp Vân
Thắp Sáng Niềm Tin - Nhóm Phật Tâm
Nuôi Dưỡng Tín Tâm - Thích Trí Quảng
Nuôi Dưỡng Tín Tâm - Thích Trí Quảng
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Thích Tâm Châu
Tín Tâm Minh - Phần 7 và 8 - Thích Thông Phương
Tín Tâm Minh - Phần 5 và 6 - Thích Thông Phương
Tín Tâm Minh - Phần 3 và 4 - Thích Thông Phương
Tín Tâm Minh - Phần 1 và 2 - Thích Thông Phương
Tin Sâu Nguyện Thiết Chính Là Phát Vô Thượng Bồ Đề Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Nuôi Dưỡng Tín Tâm - Thích Trí Quảng
Điều Phục Tâm - Thích Pháp Tín
Pháp Đàm - Nuôi Dưỡng Tín Tâm - Ban Hoằng Pháp
Xây Dựng Niềm Tin Tam Bảo - Thích Phước Tịnh
Vấn đáp: Tăng trưởng niềm tin với Tam bảo - Thích Nhật Từ
Tín Tâm - Thích Thiện Chơn
Trình Tự Tu Tập 3 - Quy Kính Tam Bảo - Niềm Tin Là Kho Báu - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lợi Ích của Niềm Tin Tối Thượng - Thích Tâm Hạnh
Lịch sử và Tín Ngưỡng về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tâm Hạnh
Chánh Tín Trong Cầu An Cầu Siêu - Thích Tâm Đức
Niềm Tin Tam Bảo - Thích Nhất Hạnh
Phật Giáo Từ Niềm Tin Đến Thấy Biết - Thích Tâm Đức
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P. 22 - Tín Tâm Minh 2) - Thích Thanh Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P.21 - Tín Tâm Minh 1) - Thích Thanh Từ
Ngôi Chùa: Tín Ngưỡng - Văn Hóa và Tâm Linh B - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Diệt phiền não trong tâm - Thích Giác Tín
Góc nhìn PG kỳ 33: Trước dịch Covid-19: Niềm tin tâm linh và những điều cần biết - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Mười Tín Tâm 2 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm.Ngày12.10.2019) - Thích Pháp Hòa
Mười Tín Tâm 1 - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm.Ngày 11.10.2019) - Thích Pháp Hòa
MINH NIỆM | Radio NÂNG DẬY TÂM HỒN | Số 05: ĐỪNG TIN VÀO NỖI TUYỆT VỌNG! - Thích Minh Niệm
Phân biệt Tín ngưỡng và Văn hóa Tâm linh | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp Phật pháp: Đạo đức xã hội xuống cấp, Niềm tin và kết quả, Phật tại tâm,... - Thích Nhật Từ
CHÂN NHƯ CỦA TÂM VÀ CHÂN NHƯ CỦA SỰ VẬT | Khởi Tín Luận | Bài 05 | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tám mục đích của Phật Pháp | Khởi Tín Luận | Bài 03 | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Quy kính Tam Bảo | Khởi Tín Luận | Bài 02 | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Niềm Tin Nơi Tam Bảo [Phật Pháp Căn Bản 24] | TS Thích Nhất Hạnh(17-02-1994, Xóm Thượng, Làng Mai) - Thích Nhất Hạnh
Sơ Kết Về Tâm - Tâm Sở Thiện - Thích Nữ Tâm Tâm
CHỨC NĂNG CỦA TÂM - Khái Niệm Về Tâm - Thích Nữ Tâm Tâm
Ăn Uống Và Từ Bi | Sư Cô Tâm Tâm Thuyết Pháp | Giảng Pháp Hay - Sư Cô Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 29 -10 - 2017 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 05 -11 - 2017 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 04 -2 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 25 - 02 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 04 - 03 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 11 - 3 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 18 - 03 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 25 -3 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 08 -10 - 2017 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 15 -10 - 2017 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 22 -10 - 2017 - Thích Nữ Tâm Tâm
Tâm Là Gì ? Tâm ở Đâu ? - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 08 - 07 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 15 - 7 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 22 -07 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 29 - 7 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 05 - 08 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
NS. Thích Nữ Tâm Tâm - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 12 - 08 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 19 - 08 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 26 - 8 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 08 - 09 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 16 - 09 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 23 - 09 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 30 - 09 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 07 - 10 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 14 -10 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 21 - 10 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 28 - 10 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 10 - 11 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 04 - 11 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 17 - 11 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm