Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Thiện ThuậnThích Trí QuảngPháp Sư Tịnh Không

Kết Quả Tìm Kiếm

Thọ Mạng Đại Chúng Vô Lượng (Tập 265, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 13: Thọ Mạng Vô Lượng - Thích Thiện Pháp
Vấn đáp: Vô lượng quang, vô lượng thọ - Thích Nhật Từ
Hiểu Chất Lượng, Tu Chất Lượng - Thích Thiện Xuân
Hiểu Lượng Chất Tu Chất Lượng - Thích Thiện Xuân
Hiểu lượng chất - Tu chất lượng - Thích Thiện Xuân
Kinh Vô Lượng Nghĩa, Định Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Năng Lượng Bình An Và Năng Lượng Bất An | Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất || Thiên Quang Media - Thích Nữ Hương Nhũ
Talkshow Vì sao tôi theo đạo Phật - Khách mời: Soạn giả cải lương - Thanh Phong - Soạn giả cải lương - Thanh Phong
Tịnh Độ Tam Kinh (Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà) - Phật Âm
VÌ SAO TÔI THEO ĐẠO PHẬT - Soạn Giả Cải Lương THANH PHONG - Soạn giả cải lương - Thanh Phong
Ba Món Tư Lương - Thích Nữ Như Lan
Quán Vô Lượng Thọ - Thích Nữ Như Lan
Lượng Sức Mà Tu - ĐĐ. Thích Tâm Đức
Vô Lượng Phần - Thích Nữ Tâm Tâm
Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Thông Tài
Bốn Tâm Vô Lượng - Thích Trí Quảng
Yếu chỉ Lương Hoàng Sám - Thích Trí Huệ
Mở Rộng Tâm Lượng - Cư Sĩ Vọng Tây
Lương Hoàng Sám - Thích Trí Huệ
Âm Dương Lưỡng Lợi - Thích Trí Huệ
Tâm Vô Lượng - Thích Trí Quảng
Tam công tứ lượng - 1/2 - Thích Trí Huệ
Tam công tứ lượng - 2/2 - Thích Trí Huệ
Phận xa cha mẹ - Lương Bích Hữu
Quan Âm Vô Lượng - Mỹ Hạnh
Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Mỹ Hạnh
Cải lương - Tu Viện Tường Vân
Tứ vô lượng tâm: Tâm từ, tâm bi - Thích Viên Trí
Tứ vô lượng tâm: Tâm hỷ - tâm xả - Thích Viên Trí
Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Tuệ Minh
Tứ Vô Lượng tâm (P1) - Thích Viên Trí
Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Trí Siêu
Tứ vô lượng tâm - Thích Trí Chơn
Tứ Vô Lượng Tâm Và Nhân Quả - Thích Trung Đạo
Tu Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Tu Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Người Khó Ước Lượng - Thích Pháp Hòa
Vô Lượng Nghĩa (Kỳ 2) - Thích Trí Quảng
Tiếp xúc với phi tư lượng - Chân Pháp Ấn
Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Nữ Hương Quang
Vô Lương Ân Tình - Thích Tánh Tuệ
Tứ Vô Lượng Tâm - TT. Thích Minh Thành
Lương Y Như Từ Mẫu - Thích Nguyên Hạnh
Ba Yếu Quyết Thọ Trì Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Nữ Như Lan
22. Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 3) - TT. Thích Thiện Xuân
21. Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 2) - TT. Thích Thiện Xuân
Thù Thắng Của Đề Kinh Vô Lượng Thọ - Cư Sĩ Vọng Tây
Vô Lượng Quang - Thích Lệ Trang
Vô Lượng Pháp Môn - Thích Trí Quảng
Chuẩn Bị Tư Lương - Thích Minh Đạo
Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Tứ Vô Lượng Tâm Và Tứ Chánh Cần - Hòa Thượng Trí Minh
Tư Lương Của Mình - Thích Pháp Hòa
Tu Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Tứ vô lượng tâm - Thích Thiện Thuận
Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Trí Thoát
Kinh Vô Lượng Thọ - Diệu Pháp Âm
Cải lương Trái Tim Bất Diệt - Ngân Huệ
Cải lương: Quan Âm Thị Kính - Phật Âm
Tu Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Cải Lương Phật Giáo: Cán Cân Nhuộm Máu - Thích Trí Quảng
Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Trí Quảng
Sự Tích Phật A Di Đà (Kinh Vô Lượng Thọ) - Thích Trí Quảng
Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Phước Tiến
Vu Lan - (10-2015) - Thích Minh Lượng
Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Huyền Vi
Lương Hoàng Bảo Sám - Thích Huyền Vi
Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Thiện Nghiêm
Tứ Tâm Vô Lượng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chữ Mô Phật - Thích Minh Lượng
Thành đạo - Thích Minh Lượng
Kinh Vu Lan - Thích Minh Lượng
Bài 23 Bốn tâm vô lượng - Thích Nhất Hạnh
Năng Lượng - Thích Thiện Xuân
Giảng Lương Hoàng Sám - Thích Huyền Vi
Đề Tựa Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Thiện Pháp
Ý Nghĩa Vô Lượng Thọ - Thích Đồng Thành
Luật Nhân Quả Và Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Trung Đạo
Năng Lượng Từ Bi - TT. Thích Minh Thành
20.Tứ Vô Lượng Tâm (Kỳ 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Phúc Họa Khôn Lường - Thích Thiện Tuệ
Trong Lòng Có Phật Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Trí Huệ
Sống Có Chất Lượng - Thích Bửu Chánh
Xuân Bao Dung và Độ Lượng - Thích Thái Hòa
Năng Lượng Nhiệm Mầu - Thích Trí Chơn
Kinh Vô Lượng Thọ (Tập 99 và 100) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Tập 97 và 98) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Tập 95 và 96) - Pháp Sư Tịnh Không
Họa Phúc Khó Lường - Thích Phước Tiến
Kinh Tư Lượng - Thích Nhất Hạnh
Ánh sáng vô lượng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lương Hoàng Sám Chương 5 - Thích Pháp Hòa
Kinh Lương Hoàng Sám - Diệu Pháp Âm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Diệu Pháp Âm
Karaoke Phật giáo: Quan Âm vô lượng - Võ Thu Nga
Kinh Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Thích Từ Thông
Từ Vô Thượng Đến Vô Lượng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Lương tâm Phật tính - Thích Nhật Từ
Năng lượng của như lai - TT. Thích Minh Thành
Đức Phật cười độ lượng - Thích Nhật Từ
Năng lượng - Thích Thiện Xuân
Năng lượng Quan Âm - Thích Thiện Hữu
Lòng Người Khó Lường - Thích Pháp Hòa
Năng Lượng Của An Lạc - TT. Thích Minh Thành
HOÀN LƯƠNG - Thích Thiện Thuận
Vô Lượng Nghĩa - Thích Phước Tiến
Phật Học Phổ Thông - Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Hạnh Tuệ
Tứ vô lượng tâm - Phần 2 - Thích Minh Niệm
Tứ vô lượng tâm - Phần 1 - Thích Minh Niệm
Năng lượng của sự tu tập - Thích Nhất Hạnh
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 16 - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 14 Và 15 - Thích Thiện Pháp
Vo Luong Nghia 2 (MS 254 ) - Ngay 15 03 2015 - Thích Trí Quảng
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 9 - 11) - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 7 Và 8) - Thích Thiện Pháp
Những Hạt Ngọc - Vô Lượng Nghĩa - Thích Trí Quảng
Chất lượng cuộc sống - Thích Nhật Từ
Then Chốt Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Thiện Pháp
Ý Nghĩa Huyền Giác Của Kinh Vô Lượng Thọ (Kỳ 2) - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Huyền Giác Của Kinh Vô Lượng Thọ (Kỳ 1) - Thích Trí Huệ
Động đất - sóng thân: Thảm họa khôn lường - Thích Trí Huệ
Đánh Thức Lương Tâm - Thích Phước Tiến
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm Thứ 25) - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm Thứ 23) - Thích Thiện Pháp
Ý Nghĩa Lương Hoàng Sám - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10) (Tập 129 và 130) - Pháp Sư Tịnh Không
Dâng Hoa Lương Hoàng Sám - Thích Nữ Giới Hương
Họa Phước Khôn Lường - Thích Chân Tính
Tư lương của người tu Tịnh độ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Đọc) - Phật Âm
Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai (Trích từ Kinh Đại Bảo Tích) - Phật Âm
Đọc: Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) - Phật Âm
Tứ Vô Lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả) (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Cải lương: Thoát vòng tục lụy - Dương Kinh Thành
Luận Kinh Vô Lượng Thọ - Bài Kệ Nguyện Vãng Sanh - Dương Kinh Thành
Duyên Khởi Lương Hoàng Sám - Thích Pháp Hòa
Duyên khởi lương hoàng sám - Thích Pháp Hòa
Tư Lương Và Tiêu Chuẩn Thọ Bồ Tát Giới - Thích Tâm Thuần
Phẩm thứ 24 Kinh Vô Lượng Thọ - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 26,27,28,29 - Thích Thiện Pháp
An cư kiết hạ: Nạp năng lượng của Như Lai - TT. Thích Minh Thành
Lương Dược của Người Tu - Thích Nguyên Hạnh
Vấn đáp: Chuyển hóa năng lượng tính dục - Thích Nhật Từ
Năng lượng của yêu thương - TT. Thích Minh Thành
Đời Sống Chất Lượng Cao - HT. - Thích Viên Giác
Đưa chánh niệm vào trong giáo dục - Sư cô Lương Nghiêm
LƯỢNG TRONG NHẬN THỨC (DT 20) - Thích Đức Trường
ĐỪNG ĐO LƯỜNG NGƯỜI KHÁC - Thích Thiện Hữu
Lương Duyên Nhiều Đời - Thích Nữ Liễu Pháp
Niềm tin của kinh Vô Lượng Thọ - Thích Thông Toàn
Nguồn năng lượng của Bồ tát Quán Thế Âm - TT. Thích Minh Thành
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Thứ 16: Như Lai Thọ Lượng - Thích Trí Huệ
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 289 - 300) - Pháp Sư Tịnh Không
Lương Hoàng Sám - chương 4, Ngày 11 - 10 - 2015 - Thích Thiện Hữu
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 264 - 278) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 279 - 288) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ - Hạnh Nguyện 25 - 31 - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ - Hạnh Nguyện 19 - 24 - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ - Hạnh Nguyện 1, 2 Và 17, 18 - Thích Thiện Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 259 - 263) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 249 - 258) - Pháp Sư Tịnh Không
Niềm tin là Mẹ sinh ra vô lượng Công Đức - TT. Thích Minh Thành
Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (Phẩm 1 Và 2) - Thích Thiện Pháp
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - phẩm thứ 16: Như Lai Thọ Lượng - Thích Tâm Đức
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 243, 244, 245, 246, 247 Và 248) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 239, 240, 241 Và 242) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 233, 234, 235 Và 236) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 33 Và 34) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 231 Và 232) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 229 Và 230) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 227 Và 228) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 223, 224, 225 Và 226) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 221 Và 222) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 219 Và 220) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 217 Và 218) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 213, 214, 215, 216) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 193 Và 194) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 31 Và 32) - Pháp Sư Tịnh Không
Duy Biểu ứng dụng: 14. Tam cảnh, tam lượng - Thích Nhất Hạnh
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 191 Và 192) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 189 Và 190) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 187 Và 188) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 185 Và 186) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 183 Và 184) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 29 Và 30) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 181 Và 182) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 27 Và 28) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 179 Và 180) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 177 Và 178) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 175 Và 176) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 173 Và 174) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 171 Và 172) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 169 Và 170) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 165, 166, 167 Và 168) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 25 Và 26) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 163 Và 164) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Lần Thứ 10, 1998) (Tập 161 Và 162) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (Giảng Tại Mỹ, 1992) (Tập 23 Và 24) - Pháp Sư Tịnh KhôngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký