Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Thanh TừThích Trí QuảngThích Nguyên AnThích Thiện TuệThích Phước Tiến

Kết Quả Tìm Kiếm

Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 20. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 19. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 18. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 08: Công Đức Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 03: Ngày Lục Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 04: Giải thích từ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 11: Pháp Tu Niệm Giới - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới - Thích Nữ Tâm Tâm
Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Huệ
Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai Giới - Phật Âm
Bát Quan Trai Giới - Thích Huyền Vi
Vấn đáp: Thọ bát quan trai giới - Thích Nhật Từ
Công Đức Hành Trì Bát Quan Trai Giới - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới - Thích Minh Hiếu
Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 05: Giải thích từ Giới - Thích Thiện Chơn
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Thuận
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 1/2 - Thích Trí Huệ
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 2/2 - Thích Trí Huệ
Bài 3. Pháp Tu Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Bài 5. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Bài 9. Điều Giới Bát Quan Trai (1 - 5) - Thích Thiện Chơn
Bài 12 Điều Giới Thứ 8 (Bát Quan Trai) - Thích Thiện Chơn
Phật Học Phổ Thông - Bát Quan Trai Giới - Thích Hạnh Tuệ
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.12) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.11) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.10) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.9) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.7-8) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.6) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.5) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.4) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.3) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.2) - Thích Thiện Chơn
Công đức tu trì bát quan trai giới (P.1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Bài 1. Khái Quát Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 13: Pháp Tu Niệm Thí - Thích Thiện Chơn
Bài 6. Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Khái quát bát Quan Trai Giới (P.5) - Thích Thiện Chơn
Khái quát bát Quan Trai Giới (P.3) - Thích Thiện Chơn
Khái quát bát Quan Trai Giới (P.2) - Thích Thiện Chơn
Khái quát bát Quan Trai Giới (P.1) - Thích Thiện Chơn
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - Thích Hạnh Tuệ
Tìm Hiểu Khái Quát về Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 07: Thời Gian và Đối Tượng Thọ - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 10: Pháp Tu Niệm Tăng - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 08: Pháp Tu Niệm Phật - Thích Thiện Chơn
Bài 12. Khái quát bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lớp Bồi Dưỡng Luật Học - Bài 13: Công đức tu trì bát quan trai giới - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiều Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bài 2: Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) - Thích Thiện Chơn
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) - C - Thích Thiện Chơn
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -B - Thích Thiện Chơn
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -A - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 12: Pháp Tu Niệm Thiên - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 09: Pháp Tu Niệm Pháp - Thích Thiện Chơn
Hạ thủ công phu, tu bát quan trai giới || Thầy Thích Trí Huệ 2017 - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Giải thích về Bát quan trai giới, mục đích niệm Phật - Thích Nhật Từ
CÔNG ĐỨC GIỮ GIỚI BÁT QUAN TRAI (1108 ) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Vấn đáp: Thọ giới BÁT QUAN TRAI ONLINE có được không ? | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bát Quan Trai Giới - HT. Thích Viên Giác - Thích Viên Giác
Vấn đáp Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn Và Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn, Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai - Thích Lệ Minh
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai - Thích Tuệ Hải
Công phu tu tập Bát quan trai - Thích Trí Huệ
Phước Báo Của Tu Bát Quan Trai Và An Lạc - Thích Trí Huệ
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Giới Phân Biệt - Thích Hạnh Tuệ
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai - Thích Pháp Hòa
Lợi Ích Tu Tập Bát Quan Trai - Thích Quang Thạnh
Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Xuân
Công Đức Bắt Quan Trai - Thích Pháp Hòa
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai - Thích Tâm Thanh
Ý nghĩa quan trai - Thích Đạt Ma Khế Định
Bát quan trai thời hiện đại - Thích Trí Huệ
Trái Tim Bồ Tát Quan Thế Âm - TT. Thích Minh Thành
Quản trị cảm xúc trải nghiệm an vui - Thích Nhật Từ
Giới Bồ Tát 93: Giới Tà Nghiệp Giác Quán (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 92: Giới Tà Nghiệp Giác Quán (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Trái Tim Không Biên Giới - Thích Tâm Hải
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Ý nghĩa Bát Quan Trai - TT. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai - Thích Phước Tiến
Tu Bát Quan Trai và Niệm Phật Thất - Thích Giác Hóa
Kể Chuyện: Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai - Thích Nguyên An
Công đức Bát Quan Trai (28/11/2015) - Thích Pháp Hòa
Bát Quan Trai thời hiện đại 2016 - Thích Trí Huệ
CÔNG ĐỨC TU BÁT QUAN TRAI (1032) - Thích Đức Trường
Sống Trong Trái Tim Của Bồ Tát Quán Thế Âm - TT. Thích Minh Thành
Trái tim không biên giới - Thích Chân Quang
Hiểu Về Trái Tim - Lời Giới Thiệu - Thích Minh Niệm
Trái tim không biên giới - Thích Nhất Hạnh
Ứng Dụng Bốn Diệu Pháp Của Phật Qua Việc Tu Bát Quan Trai - Thích Trí Hải
Bát Quan Trai 43. Không Ăn Phi Thời (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 42. Không Ăn Phi Thời (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 41. Không Ăn Phi Thời (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nhắc Nhở Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Giới khinh 30. Không Kính Trọng Những Ngày Trai Giới - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bát quan trai Nghiệp P1 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 - Thích Thiện Xuân
Bát quan trai Nghiệp P2 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 - Thích Thiện Xuân
Ngày Tu Bát Quan trai tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc - Phật Âm
Bài 7. Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 36. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 35. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 34. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giải Đáp Thắc Mắc Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Năm Pháp Quán Trong Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.3-5) - Thích Thiện Chơn
Sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.1) - Thích Thiện Chơn
TỤNG KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI ngày 06/01/2021 - Chùa Giác Ngộ
Hiểu Về Trái Tim (Phần 10: Nâng Đỡ) - Giọng đọc Đỗ Trung Quân - Thích Minh Niệm
4. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Những sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.2) - Thích Thiện Chơn
Những sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.8) - Thích Thiện Chơn
Những sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.7) - Thích Thiện Chơn
Những sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai (P.6) - Thích Thiện Chơn
VẤN ĐÁP: TẠI SAO CHÚNG TA THƯỜNG ĂN CHAY TRONG NHỮNG NGÀY TRAI GIỚI...? - Thích Thiện Tuệ
Lớp Bồi Dưỡng Luật Học - Bài 15: Sinh hoạt trong ngày tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 40. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 39. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 38. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 37. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giá trị của pháp quán Tứ Niệm Xứ - NS. GIỚI HƯƠNG
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Tám Điều Trai Giới tại chùa Giác Ngộ ngày 02-11-2020 - Chùa Giác Ngộ
Tụng Kinh Tám Điều Trai Giới tại Chùa Giác Ngộ, ngày 28-03-2021 - Chùa Giác Ngộ
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 11 (Trải Duyên Đối Cảnh) - TT. Thích Minh Đạo - Thích Minh Đạo
Quán Niệm Vô Thường - Thích Giác Giới
Công Hạnh Đức Quán Thế Âm - Thích Nữ Giới Hương
Quán Giới Phân Biệt - Thích Trung San
Bài 11: Thế giới quan Phật giáo - Thích Nhật Từ
Từ Trái Tim Đến Trái Tim - Thích Nữ Hương Nhũ
Tầm Quan Trọng Của Giới Luật - Thích Minh Thông
Quán Pháp Giới Qua Thập Như Thị - Thích Thiện Xuân
Quán Âm Quảng Trần - Phần 1/7 - Thích Nữ Giới Hương
QUÁN GIỚI PHÂN BIÊT (PPCB 5) - Thích Đức Trường
Thầy Minh Niệm | Mở rộng trái tim bằng sức mạnh của Chánh Niệm | Quan Âm Tu Viện - 21.12.2019 - Thích Minh Niệm
Kinh quán niệm hơi thở: Tám tụ tính của giới - Thích Nhất Hạnh
Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - VTC thuyết minh tiếng Việt - VTC
Vấn đáp: Quan niệm bình đẳng giới của Đức Phật - Thích Nhật Từ
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 03- Mối quan hệ giữa Uẩn- Xứ- Giới P. 1 - Thích Hạnh Bình
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 04- Mối quan hệ giữa Uẩn- Xứ- Giới P. 2 - Thích Hạnh Bình
PHƯƠNG PHÁP QUÁN GIỚI PHÂN BIỆT (PPCB 5) - Thích Đức Trường
Hỏi đáp: Cầu nguyện - Giới - Thập nhị nhân duyên - Quan sát - Tái sinh - Thích Viên Minh
Giới thiệu & Tầm quan trọng của thiền Phật giáo - TT. Thích Giác Hạnh
Nếu Người Nào Muốn Biết Ba Đời Đức PHẬT Nên Quán Tánh Pháp Giới Tất Cả Do Tâm Đạo - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa Bát quan trai - HT. Thích Thiện Trí - Thích Thiện Trí
TU BÁT QUAN TRAI 28.04.19 - TK Thích Thiện Hữu - Thích Thiện Hữu
Giới Khinh 7: Không Đi Nghe Pháp, 8: Tâm Trái Bỏ Đại Thừa - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Thực Hành Và Ứng Dụng Thiền Quán (Tánh Không) Trong Đạo Phật - Thích Nữ Giới Hương
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học- Giới thiệu tổng quan môn học (phần 1) - Thích Hạnh Bình
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học- Giới thiệu tổng quan môn học (phần 2) - Thích Hạnh Bình
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và buông xả - Thích Nhật Từ
Giới Bồ Tát 61: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 60: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
TT NHẬT TỪ tham quan di sản thiên nhiên thế giới Tràng An - Thích Nhật Từ
7. Quán Giới Phân Biệt (Phần 3) - TT. Thích Thiện Xuân
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm giới 1 - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm giới 2 - Thích Nhất Hạnh
Bảy kỳ quan thế giới Phật giáo - Phim tài liệu của BBC - Phật Âm
Đại cương giới luật: Giới sát, giới đại vọng ngữ - Thích Minh Thông
Đoàn hành hương ĐPNN chuẩn bị khởi hành đi kỳ quan thế giới Taj Mahal và pháo đài đỏ Agra. - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Thế giới Tây phương có phải là thế giới vật lý, cảnh giới vô sắc - Thích Nhật Từ
Giới Bồ Tát tại gia: 6 giới trọng - 28 giới khinh - Thích Minh Thông
Vấn đáp: BÌNH ĐẲNG GIỚI theo quan điểm PHẬT GIÁO | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: GIỚI TÍNH của CON CÁI theo quan điểm PHẬT GIÁO | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới - Thích Thiện Chơn
Giới bồ tát 52: Kinh Phạm Võng - Giới kinh 41: Giới vì lợi làm Thầy - Thích Minh Thông
Thích Hạnh Tuệ | Phật Học Phổ Thông - Quán Giới Phân Biệt - Thích Hạnh Tuệ
Dẫn nhập triết học PG: Thế giới quan - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
THẾ GIỚI QUAN của ĐẠO PHẬT | TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
GIỚI THIỆU: TT THÍCH CHÂN QUANG THAM VẤN THIỀN- LỄ HỘI QUAN ÂM (ĐÀ NẴNG) - Thích Chân Quang
Giới khinh 33. Tà Nghiệp Giác Quán - Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
QUÁN XÉT THÂN TÂM 05 ( Tứ Niệm Xứ ) - Quán xét cảm giác sanh diệt - ĐĐ. Thích Minh ThànhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký