Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Nhất HạnhPháp Sư Tịnh KhôngThích Nữ Như LanThích Nguyên AnThích Minh Thành

Kết Quả Tìm Kiếm

Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn) - Pháp Sư Tịnh Không
Bốn loại tỉnh giác - Nghiệp là con đường duy nhất đưa đến Giác ngộ - HT. Thích Viên Minh
Tình ca Vu Lan: Giác ngộ - Thích Chân Giác
Pháp Môn Tịnh Độ (tại Tịnh Xá Ngọc Trường, 02-09-2012) - Thích Giác Khang
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Là Mục Tiêu Học Của Chúng Ta (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm Phật tính và tính giác, Linh hồn và tâm thức - Thích Nhật Từ
Nhạc Thiền Phật Giáo Nghe Ngủ Lúc Nào Không Hay - Đây Là Tịnh Độ Tịnh Độ Là Đây - Chùa Giác Ngộ
Sư Thích Tinh Tuệ thuyết giảng tại Lớp Kinh Trung Bộ, Chùa Giác Ngộ, ngày 19.03.2021. - SƯ TINH TUỆ
Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ - Thích Chân Giác
Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh - Thích Chân Giác
NGHI LỄ TÁN HOA CÚNG PHẬT Do chư Tăng Tịnh Độ Tông Nhật Bản hành lễ tại chùa Giác Ngộ, ngày 08 - 02 - Chùa Giác Ngộ
Tình ca Vu Lan: Tình mẹ - Thích Chân Giác
Tịnh Xá Ngọc Minh với Tinh thần phụng sự - Giác Minh Luật
HƯỚNG DẪN OAI NGHI TRONG KHÓA TU XGGD KỲ 7 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ 15-09-2020 - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
CHÁNH MẠNG - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ - Ngày 14-04-2021 - Thích Quảng Tịnh
LỤC TỔ HUỆ NĂNG - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ - Ngày 13-04-2021 - Thích Quảng Tịnh
Lực Tinh Tấn - Thích Giác Hóa
Lục Tinh Tấn - Thích Giác Hóa
Sự Tĩnh Giác - TS Kim Triệu
Tĩnh giác 1 - TS Kim Triệu
Tinh Tấn Ban La Mật - Thích Giác Tín
(3-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
An tĩnh nội tâm - Thích Viên Giác
Tỉnh Giấc Mộng Đời - Thích Nữ Như Lan
Bài Kệ Tỉnh Thức - Thích Giác Hóa
Ba Thời Nhớ Tỉnh Tu - Thích Giác Hóa
Tỉnh Mộng Lo Tu - Thích Giác Hóa
7 Tài Sản Tinh Thần - Thích Giác Giới
Căn Bản Của Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Tu Là Tỉnh Mộng - Thích Giác Tây
Tu Tịnh Độ - Thích Giác Đăng
Yếu Chỉ Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Yếu chỉ Tịnh độ - Thích Giác Hạnh
Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ - Thích Chân Giác
Tình ca Vu Lan: Di ảnh - Thích Chân Giác
Tình ca Vu Lan: Cha tôi - Thích Chân Giác
16 Giấc mơ lạ - Thích Chân Tính
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1) - Thích Giác Đăng
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 2) - Thích Giác Đăng
Bài hát: TỈNH GIẤC - Thích Thiện Hữu
An Tịnh Nội Tâm - Thích Viên Giác
Tỉnh Thức - Thích Tuệ Giác
Tùy Duyên - Thích Tịnh Giác
Tỉnh Giấc 4 -10 - 2015 - Thích Thiện Hữu
Tĩnh Giác - TT. Thích Thiện Xuân
Người Tu Biết Tĩnh Tâm - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 6) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 5) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 4) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 3) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 2) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 1) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (26/02/13) - Thích Giác Khang
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 29) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 28) - Thích Giác Khang
Tỉnh Tu Trong Mộng - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 27) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 26) - Thích Giác Khang
Tịnh Tu Tam Nghiệp - Thích Giác Giới
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 25) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 24) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 23) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 22) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 21) - Thích Giác Khang
Nghi Vấn Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 20) - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ 18 - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 19) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 17) - Thích Giác Khang
Kể Chuyện: Tỉnh Giấc Mơ Hoa - Thích Nguyên An
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 16) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 15) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 11) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 12) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 13) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 14) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 10) - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P. 9) - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P. 7) - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P. 8) - Thích Giác Khang
Đặc tính của Phật đản - Thích Giác Nguyên
Pháp môn Tịnh Độ (P. 5) - Thích Giác Khang
Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ - Thích Chân Giác
Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi - Thích Chân Giác
Chánh niệm tỉnh giác - Thích Tâm Đức
Chỉ Là Giấc Mơ Thôi - Thích Phước Tịnh
Thanh Tịnh Tam Quy - Thích Viên Giác
ĐĐ. Thích Quảng Tịnh trả lời vấn đáp Phật Pháp tại Chùa Giác Ngộ - Thích Quảng Tịnh
CHÁNH KIẾN KHỞI ĐẦU CỦA SỰ TU TẬP GIÁC NGỘ - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 2) - Thích Giác Hạnh
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 1) - Thích Giác Hạnh
Tính cách vĩ đại của Đức Phật - Thích Giác Quang
Thiền Tịnh song tu - Thích Giác Quang
Tinh Tấn Vượt Thời Gian - Thích Giác Hóa
Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 37) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 36) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 35) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 34) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 33) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 32) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 30) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (27/10/2012) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (10/2012) - Thích Giác Khang
Tình người viễn xứ - Thích Chân Giác
Ý Thức Tỉnh Giác Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Nghiệp Chướng Của Con Người - Thích Giác Tịnh
Con đường hướng về Tịnh độ - Thích Giác Nhiên
Con đường hướng về tịnh độ - Thích Giác Nhiên
Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng - Thích Chân Giác
Chánh Niệm Tỉnh Giác - Thích Chơn Đạo
Vấn đáp: Chánh niệm tỉnh giác - Thích Nhật Từ
Trang Nghiêm Tịnh Độ - Thích Giác Nhường
Tinh hoa trí tuệ - Chương 8: Phép màu của tuệ giác - Thích Nhật Từ
Tỉnh Giác Mạnh Mẽ - Thích Pháp Đăng
Ý Thức Vô Thường và Buông Xả - Thích Tịnh Giác
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Thích Quảng Tịnh
Kinh Pháp Cú 25 Nỗ Lực Tinh Cần - Thích Giác Giới
TÌNH YÊU không có lỗi!!! LỖI do chúng ta - Giác Minh Luật
Bước Chân Tỉnh Giác - Thích Thiện Pháp
Bốn Cõi Tịnh Độ, Bốn Pháp Thành Tựu Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Nên Dùng Điều Gì Để Thể Hội Viên Giác (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tiêu Chuẩn Của Chánh Giác Là Gì (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tiếng Chuông Cảnh Giác - Thích Chân Tính
Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật - Thích Giác Hạnh
Tín, Nguyện, Hạnh Của Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Giác Khang
Chánh Niệm Tỉnh Giác - Thích Thiện Xuân
Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng - Thích Chân Giác
Tịnh độ chơn thường - Thùy Dương - Chùa Giác Ngộ
Những nghi ngờ về pháp môn tịnh độ - Thích Giác Hạnh
Quay Về Nương Tựa Tỉnh Giác - Thích Nhất Hạnh
Bình tỉnh sống - Thích Giác Minh Luật
Lễ Hằng Thuận Hai Cặp Đôi Tại Chùa Giác Ngộ - Thích Quảng Tịnh
Trích giảng Tinh hoa Chơn lý (p.1) - Thích Giác Toàn
Trích giảng Tinh hoa Chơn lý (p.2) - Thích Giác Toàn
TRÌ TỤNG KINH SÁM HỐI ĐỂ TÂM THANH TỊNH MỖI NGÀY - Chùa Giác Ngộ
Pháp môn Tịnh Độ (P. 6) - TT. Thích Giác Khang - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P.1,2&3) - TT. Thích Giác Khang - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P. 4) - TT. Thích Giác Khang - Thích Giác Khang
Đường về cội giác - TT. Thích Chân Tính giảng - Thích Chân Tính
Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Phật Huệ) - Thích Giác Đăng
Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác - Pháp Sư Tịnh Không
Khởi Tâm Niệm Phật, Đó Là Thủy Giác (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Những Trở Ngại Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Giác Đăng
Bát Đại Nhân Giác Kinh (Cư Sĩ Vọng Tây Cẩn Dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Những Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết - Thích Giác Đăng
Buổi Phát Gạo Tình Thương và Pháp Thoại - Thích Giác Hóa
Hỏi đáp: Thấy như thị - Chánh niệm - Tỉnh giác - An lạc - Dạy con - Thích Viên Minh
Trong sáng với thực tại - Tỉnh giác - Hỏi đáp - Thích Viên Minh
Tỉnh giác khi tiếp xúc với ngoại cảnh - Thích Minh Niệm
Tỉnh Giác Khi Tiếp Xúc Với Ngoại Cảnh - Thích Minh Niệm
Chánh Niệm Tỉnh Giác - TT. Thích Minh Thành (Khất Sĩ)
Niệm Tử (Giảng Tại Tịnh Viện Pháp Hạnh) - Thích Giác Đăng
Nhập Bồ Tát Hạnh - Chánh Niệm Tỉnh Giác - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tỉnh Giác Trong Giây Phút Hiện Tại - ĐĐ. Thích Minh Thành
Cầu An - Cầu Siêu (Giảng tại tịnh xá Ngọc Vân, ngày 30/01/2011) - Thích Giác Khang
Cầu An - Cầu Siêu (Giảng tại tịnh xá Ngọc Vân, ngày 15/08/2011) - Thích Giác Khang
Cầu An - Cầu Siêu (Giảng tại tịnh xá Ngọc Vân, ngày 01/01/2011) - Thích Giác Khang
Cầu An - Cầu Siêu (Giảng tại tịnh xá Ngọc Vân, ngày 15/05/2011) - Thích Giác Khang
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Trường - 07/10/2011 - Thích Giác Khang
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Trường 17/07/2011 - Thích Giác Khang
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Viên - 09/05/2011 - Thích Giác Khang
Giảng tại Tịnh xá Ngọc Trường ngày 07/07/2011 - Thích Giác Khang
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Viên - 05/06/2011 - Thích Giác Khang
Những Điều Cần Biết Của Người Phật Tử Tại Gia Khi Đến Chùa - Thích Tịnh Giác
Nhập Bồ Tát Hạnh 6 - Chánh niệm tỉnh giác - ĐĐ. Thích Minh Thành
Lễ Hằng Thuận: Chú Rể Tịnh Khoa & Cô Dâu Liên Thủy - Chú Rể Đại Dương & Cô Dâu Thị Lộc - Chùa Giác Ngộ
SÁM HỐI SÁU CĂN - NGHE KINH PHẬT ĐỂ TÂM THANH TỊNH KHÔNG CÒN NÃO PHIỀN - Chùa Giác Ngộ
Giúp Chúng Sanh Giác Ngộ Là Quan Trọng Nhất - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Thoại (Ngày 7 Tháng 7, tại Tịnh Xá Ngọc Trường) - Thích Giác Khang
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn - Thích Giác Toàn
Chuẩn bị tốt nhất cho sự chết chính là Chánh niệm Tỉnh giác - Thích Viên Minh
Bài Pháp Thoại Nói Về Tình Mẹ Khiến Cả Hội Trường Rơi Lệ - Vu Lan Điệp Khúc Vượt Thời Gian - Chùa Giác Ngộ
Chánh niệm tỉnh giác quan trọng tới mức nào? Cùng theo dõi bài Kinh Di Giáo phần 2 - Thích Trí Huệ
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 5) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 4) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 3) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 2) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 1) - Thích Minh Cảnh
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (14-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (13-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (12-26) Ph - Thích Ngộ ThôngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký