Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Thiện ThuậnThích Quang ThạnhThích Nhất HạnhThích Thanh TừPháp Sư Pháp Vân

Kết Quả Tìm Kiếm An Si Toan Thu Vang Sanh Su Luoc

Lược Thuật Tự Tại Vãng Sanh Của Hòa Thượng Hải Hiền 112 Tuổi (Bản Mới, 2015) (HD, Ảnh Rộng)(Rất Hay) - Phật Âm
Tóm lược lịch sử của đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Thích Thông Toàn
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi - Thích Nhật Từ
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Vấn đáp Phật pháp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi. - Thích Nhật Từ
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Chuyển Ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa) - Pháp Sư Tịnh Không
Tọa Đàm Trợ Niệm Vãng Sanh (Tại Chùa Ba Vàng, Hà Nội) - Cư Sĩ Diệu Âm
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 28 - Toàn thiện đã sẵn có mỗi người - Thích Viên Minh
HT. Thích Giác Toàn ban đạo từ trong ngày lễ đặt đá xây dựng khu văn hóa tín ngưỡng Hồ Bể - Thích Giác Toàn
Sư Phước Toàn giảng bài kinh số 5: Kinh không uế nhiễm. - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 5: KINH KHÔNG UẾ NHIỄM - ĐĐ. Thích Phước Toàn - Thích Phước Toàn
Kinh Không Uế Nhiễm - Sư Phước Toàn - Thích Phước Toàn
Bớt Tính Toán, Ít Lo Toan - ĐĐ. Thích Tâm Đức
TIỂU KINH NGƯỜI CHĂN BÒ - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 34: TIỂU KINH NGƯỜI CHĂN BÒ - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ #36: ĐẠI KINH SACCAKA - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 36: ĐẠI KINH SACCAKA - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI - ĐĐ. TS THÍCH PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 37: TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Đại Kinh Đoạn Tận Ái - ĐĐ Thích Phước Toàn - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 38: ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI - SƯ PHƯỚC TOÀN - NGÀY 14 - 03 - 2019 - Thích Phước Toàn
TRỰC TIẾP: Tiểu Kinh Xóm Ngựa - Sư Phước Toàn - Ngày 28-03-2019 - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 39: ĐẠI KINH XÓM NGỰA - SƯ PHƯỚC TOÀN 21 - 03 - 2019 - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 40: TIỂU KINH XÓM NGỰA - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
TRỰC TIẾP: Kinh Trung Bộ 42: Kinh Sàleyyaka - Sư Phước Toàn - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 41: KINH SÀLEYYAKA - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 42: KINH VERANJAKA - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 42: ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Sư phước Toàn giảng đề tài: Tiểu kinh Phương quảng - 25/04/2019. - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 45: TIỂU KINH PHÁP HÀNH - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 44: TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 46: ĐẠI KINH PHÁP HÀNH - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Sư Phước Toàn thuyết giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 47: KINH TƯ SÁT - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
TRỰC TIẾP: KINH TRUNG BỘ 49: Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh - Sư Phước Toàn - Thích Phước Toàn
TRỰC TIẾP: KINH TRUNG BỘ 49: KINH PHẠM THIÊN CẦU THỈNH - Sư Phước Toàn - Thích Phước Toàn
BÀI 48: Kinh Kosambiya - Sư Phước Toàn - Thích Phước Toàn
KINH TRUNG BỘ 51: KINH KANDARAKA - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Hòa thượng Giác Toàn: Chơn lý - Thích Giác Toàn
Kinh Trú Độ Thọ - HT Giác Toàn giảng tại Khóa Tu Bồi Dưỡng Đạo Hạnh lần 5 - Thích Giác Toàn
Hòa thượng Giác Toàn: Chơn lý - Thích Giác Toàn
BÀI 53: KINH HỮU HỌC - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
BÀI 55: Kinh Jivaka Jivaka sutta - Sư Phước Toàn - Thích Phước Toàn
BÀI 54: Kinh Potaliya Potaliya sutta - Sư Phước Toàn - Thích Phước Toàn
BÀI 57: KINH HẠNH CON CHÓ - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Thích Giác Toàn Trong Khóa Tu 88 Tại Tu Viện Tường Vân - Thích Giác Toàn
KINH TRUNG BỘ 61: KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA - SƯ PHƯỚC TOÀN - Thích Phước Toàn
Kinh Trung Bộ 68: Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta) - Sư Phước Toàn - Thích Phước Toàn
Chánh Định - Thầy Ngộ Toàn giảng trong lớp Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ, ngày 07-05-2021 - Thầy Ngộ Toàn
Sơ Lược Tông Chỉ Tịnh Độ - Thích Nhuận Nghi
Lược Giải Phẩm Phổ Môn - Thích Bổn Điền - Thích Tâm Minh
Lược sử Thiền - Thích Tâm Đức
Lược Giải Sám Quy Mạng - Thích Minh Hiếu
Lược Sử Đức Phật A Di Đà - Thích Phước Tiến
Lược Sử Đức Phật Thích Ca Từ Thành Đạo Đến Nhập Niết Bàn - Thích Phước Tiến
Triệu Luận Lược Giải (Tác Giả: Tăng Triệu Đại Sư) - Phật Âm
Kinh Pháp Bảo Đàn (Dịch Và Lược Giải: Tỳ Kheo Thích Duy Lực) - Phật Âm
Lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại nguyện - Thích Thiện Hoa
Lược Sử Phật A Di Đà Và 48 Lời Nguyện (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Đoạn phim lược sử: Cuộc đời và đạo nghiệp Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu - Sen Việt
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 8 - Hoằng Lược
Lược Truyện Cuộc Đời Phật Thích Ca - Hoằng Lược
Sơ lược lịch sử phân phái của Phật Giáo - Hỏi Đáp - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Lăng kính nhân quả qua việc Trung Quốc xâm lược Việt Nam - Thích Nhật Từ
134. KHÓA X-XI: Luận Đại Thừa Khởi Tín lược giải - bài 7 - phần 2 - TT. Thích Thiện Xuân
Chiêm Sát Sám Lược Giảng - Pháp Sư Định Hoằng
Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ - Thiên 4 (tiếp theo - P1) - Thích Nữ Tịnh Quang
Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ - Thiên 4 (tiếp theo - P2) - Thích Nữ Tịnh Quang
Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ - Thiên 4 (tiếp theo - P3) - Thích Nữ Tịnh Quang
Sơ Luợc Lịch Sử Ấn Độ - Thích Thiện Xuân
Cư Trần Lạc Đạo Phú (Phần 1: Lược Sử Vua Trần Nhân Tông) - Thích Thanh Từ
Lược Sử Phật Giáo Việt Nam - Thích Nữ Tịnh Quang
Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ - Thích Nữ Tịnh Quang
Sơ lược các truyền thống Phật Giáo - Thích Tâm Đức
Tóm Lược Nội Dung Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Hạnh Tuệ
Phật Học Phổ Thông - Lược Sử Đức Phật A Di Đà và 48 Đại Nguyện - Thích Hạnh Tuệ
Lược Giảng Hồng Danh Sám Hối -ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Lược giảng KINH A DI ĐÀ ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Lược Giảng Lương Hoàng Sám ĐĐ. Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Lược Giảng Kinh Phổ Môn - ĐĐ.Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Lược Giảng Phật Học Phổ Thông Tại Tu Viện - ĐĐ. Thích Thiện Xuân - Thích Thiện Xuân
Bài 2: LƯỢC SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI ! - ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Thích Quảng Tịnh
VI CHỮ QUỐC NGỮ LATINH VÀ CHIẾN LƯỢC XÂM LĂNG Á CHÂU CỦA BỒ ĐÀO NHA VÀ THỰC DÂN PHÁP - Thích Nhật Từ
TT. Nhật Từ giảng sơ lược về bài kinh Bốn pháp quán niệm thời công phu sáng khóa tu XGGD8 26-04-2021 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, thụ tinh trong ống nghiệm (13/06/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bị Ung Thư Máu Niệm Phật Chỉ Một Tháng Rưỡi Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Ung Thư Niệm Phật Vãng Sanh Với Tướng Đẹp - Phật Âm
Ung Thư Gan Niệm Phật Vãng Sanh Full - Phật Âm
Ý Nghĩa Bảy Đóa Sen Vàng - Thích Giác Toàn
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P9 - So Sánh Với Lục Diệu Môn Thứ Lớp Cùng Sanh Của Trí Khải Đại Sư) - Thích Thanh Từ
Ca khúc: ÁNH ĐẠO VÀNG của Hằng Vang do Thanh Tịnh Tâm đơn ca 13-01-2019 - Thanh Tịnh Tâm
1286: CUỘC ĐỜI NHƯ BUỔI CHỢ ĐÔNG, CÓ KHI VÀNG ĐỔI CÁI KHÔNG PHẢI VÀNG - Thích Thiện Tuệ
Cặn Bã Ký Ức (Toàn Tập) (Tác Giả: Cư Sĩ Như Sanh) - Diệu Pháp Âm
Làm Sao Vẹn Toàn Chữ Hiếu Và Không Phạm Tội Sát Sanh - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Vì sao đức PHẬT cấm BÓI TOÁN TỬ VI trong khi ngài ĐẢN SANH đã có ĐOÁN TƯỚNG ? - Thích Nhật Từ
An Sĩ Toàn Thư - Tây Quy Trực Chỉ - Diệu Pháp Âm
An Sĩ Toàn Thư - Vạn Thiện Tiên Tư Tập - Diệu Pháp Âm
Dục Hải Hồi Cuồng (An Sĩ Toàn Thư) - Diệu Pháp Âm
An Sĩ Toàn Thư - [Quyển Thượng 1/21] - tập 01 - Diệu Pháp Âm
Nhân Hạnh Tu Hành Một Đời Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh - Diệu Âm
Niệm Phật Thế Nào Được Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Năm Phương Pháp Để Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Làm Thế Nào Để Một Đời Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Ý Nghĩa Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Cầu vãng sanh Tây Phương, ngũ uẩn, mục tiêu của cuộc đời, 5 ấn thế của Phật, thế giới Tây P - Thích Nhật Từ
Cận Tử Nghiệp Và Thoại Tướng Vãng Sanh - Thích Đồng Thành
Tọa Đàm Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh (Tập 4) - Cư Sĩ Diệu Âm
Ý Nghĩa Vãng Sanh Cực Lạc - Nhân Nhiệm Mầu Quả Nhiệm Mầu - Thích Giác Tây
Thân Trung Ấm Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Ý Nghĩa Vãng Sanh - Thích Trí Quảng
Vì Sao Không Được Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Yếu Tố Nhân Cách Quyết Định Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Điều Kiện Vãng Sanh Và Phẩm Vị Cao Thấp - Thích Nữ Như Lan
Bí Quyết Để Vãng Sanh - Cư Sĩ Vọng Tây
Nhân Tu Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Vấn đáp: Cực lạc mầu nhiệm vãng sanh và nhân quả - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Mười Niệm Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Bốn Cõi Tịnh Độ, Bốn Pháp Thành Tựu Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Vãng sanh và Tiếp dẫn - TT. Thích Minh Thành
Niệm Phật Cầu Vãng Sanh - Thích Thiện Thuận
Tịnh Độ Vãng Sanh Chánh Nhân - Pháp Sư Định Hoằng
Vãng Sanh Kệ - Thích Giác Hóa
Nhất Niệm Tức Được Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Vấn đáp: Giúp tâm thanh tịnh, chuyển hóa hoài nghi, vượt sợ hãi, niệm Phật vãng sanh - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đới Nghiệp Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật Thế Nào Để Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Bốn Pháp Vãng Sanh - TT. Thích Thiện Xuân
Vãng Sanh Tịnh Độ - Thích Trí Quảng
Tiêu Chuẩn Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Tọa Đàm Hộ Niệm Vãng Sanh (Tại Washington, Mỹ Quốc) (11/5/2013) - Cư Sĩ Diệu Âm
Phương Pháp Trợ Niệm Vãng Sanh - Cư Sĩ Diệu Âm
Phước Đức Với Việc Vãng Sanh - Thích Trúc Thái Minh
Tâm Nguyện Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Vọng Tan, Nghiệp Tiêu, Pháp Hỷ, An Lạc, Vãng Sanh - Thích Chân Hiếu
Lực Tịnh Nghiệp Mạnh Sẽ Vãng Sanh - Thích Chân Hiếu
Năm Điều Quyết Định Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Thế Nào Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Tiến Trình Tu Tập Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Bốn Pháp Niệm Phật Vãng Sanh - TT. Thích Thiện Xuân
Nhất Niệm Tức Được Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Ý Nghĩa Thần Chú Vãng Sanh - Thích Thiện Thuận
Hỏi Đáp Trợ Niệm Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Quyết Tâm Niệm Phật Chắc Được Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Bốn Pháp Thành Tựu Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh (2012) - Thích Trí Đức
Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh - Thích Trí Đức
Quyết Định Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Tu Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trung Đạo
Vãng sanh đường rất cần cho người lâm chung - Thích Giác Chỉ
Tiêu Chuẩn Vãng Sanh - Thích Thiện Pháp
Tâm Nguyện Cuối Đời Vãng Sanh (Kỳ 2) - Thích Thiện Pháp
Tâm Nguyện Cuối Đời Vãng Sanh (Kỳ 1) - Thích Thiện Pháp
Thế nào là vãng sanh - Thích Trí Định
Sư Phá Giới Niệm Phật 3 Ngày 3 Đêm Biết Trước Ngày Vãng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Quyết Định Vãng Sanh - Thích Giác Hạnh
Làm Thế Nào Giúp Đỡ Người Lâm Chung Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Niệm Phật Không Được Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Mười Niệm Được Vãng Sanh (Tập 124, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Bối Vãng Sanh (Tập 154, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Bối Vãng Sanh - Pháp Sư Ngộ Thông
Mười Niệm Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Chánh Nhân Vãng Sanh - Thích Pháp Đăng
Niệm Phật vãng sanh, một sự thật bất khả tư nghì - Diệu Âm
Niệm Phật và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Nhạc Chú Vãng Sanh (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Tụng Chú Vãng Sanh (Có Phụ Đề) - Thích Trí Thoát
CHÚ VÃNG SANH - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Kinh A Di Đà - 7 : Chú Vãng Sanh - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Chuyện Vãng Sanh Ở Việt Nam - Diệu Pháp Âm
Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Vãng Sanh - Thích Thiện Phụng
Những Tấm Gương Vãng Sanh Kỳ Tích - Phật Âm
Vãng Sanh Kỳ Tích Những Tấm Gương - Phật Âm
Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh Vấn Đáp - Cư Sĩ Diệu Âm
Hiện Tiền Tu Học Như Thế Nào Mới Được Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
10 Điều Phát Nguyện Sám Hối Cầu Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Vãng Sanh - Cư sĩ Diệu Hà đọc - Phật Âm
Nhạc Chú Vãng Sanh (Âm Việt) - Phật Âm
Lão Cư Sĩ Trung Vĩnh Xuân Vãng Sanh Ký Thuật (Ông Nội Của Pháp Sư Định Hoằng) - Phật Âm
Đông Thiên Mục Sơn - Vãng Sanh Kỳ Tích (Rất Hay) - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Vong Linh Lý Yên Bình - Phật Âm
Bé Ái Vi Niệm Phật Và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Bé Hoa Minh Vãng Sanh Cực Lạc Lưu Xá Lợi (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Và Phật Tử Kim Hảo (Rất Hay) - Ban Hộ Niệm Hoa Sen
Cư Sĩ Lưu Tố Thanh Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ - Ban Hộ Niệm Hoa Sen
Cư Sĩ Lưu Tố Thanh Biểu Diễn Tự Tại Vãng Sanh (Chị Của Cư Sĩ Lưu Tố Vân) - Phật Âm
Cư Sĩ Lưu Tố Vân Nói Về Việc Vãng Sanh Của Cư Sĩ Lưu Tố Thanh (Chị Của Cư Sĩ Lưu Tố Vân) - Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Vãng Sanh Của Cụ Trác Mai Tỷ (Pháp Danh Thiện Thọ) (13-2-2012) - Phật Âm
Vãng Sanh Lưu Xá Lợi (Cụ Bà Diệu Đức, Thân Mẫu Của Thầy Giác Hóa) - Thích Giác Hóa
Niệm Phật Vãng Sanh (Phật Tử Phạm Thị Tuất ở Nam Định) (Mới) - Phật Âm
Ba Lần Nhìn Thấy Phật Trước Lúc Vãng Sanh - Phật Âm
Cụ Bà 82 Tuổi Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh - Phật Âm
Vãng Sanh Thấy Phật Của Cư Sĩ Nguyễn Văn Hải (74 Tuổi, Long Khánh, Đồng Nai) - Phật Âm
Vãng Sanh Sau 4 Năm Niệm Phật - Phật Âm
Phật Tử Trẻ Suy Thận Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Cụ Phạm Thị Ty vãng sanh - Phật Âm
Cụ Bà Biết Trước Giờ Vãng Sanh - Phật Âm