Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừPháp Sư Pháp VânThích Tuệ HảiThích Trí QuảngPháp Sư Tịnh KhôngThích Minh Thành

Chuyên Mục Sách Đọc trang 8

Xưng Danh Hiệu Phật - Cư Sĩ Diệu Âm
Thư Trả Lời Đạo Hữu Liên Bình - Cư Sĩ Diệu Âm
48 Pháp Niệm Phật - Giang Ðô Trịnh Vĩ Am (Diệu Không Đại Sư) - Phật Âm
Giảng - Phật Âm
Niệm Phật Sám Pháp - Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Tông Yếu (Pháp Nhiên Thượng Nhân) - Phật Âm
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục - Ấn Quang Đại Sư
Quy Tắc Tu Học (Lời Khai Thị Của Ấn Quang Đại Sư) - Trọn bộ - Ấn Quang Đại Sư
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Kinh Thập Thiện Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Phương Pháp Và Nguyên Tắc Cải Tạo Vận Mạng - Pháp Sư Tịnh Không
Tây Phương Xác Chỉ (Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát) - Phật Âm
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư
Pháp Ngữ - Ngẫu Ích Đại Sư
Nhân Thân Nan Đắc, Phật Pháp Nan Văn (Thân Người Khó Được, Phật Pháp Khó Nghe) - Phật Âm
Niệm Phật Cảnh - Thiện Đạo Đại Sư
Lời Khai Thị - Triệt Ngộ Đại Sư
Liên Tông Bảo Giám - Ưu Đàm Đại Sư
Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật - Phật Âm
Liên Tông Thập Tam Tổ Và Pháp Môn Niệm Phật - Phật Âm
Khai Thị Cho Người Lâm Chung (Tác Giả: Bồ Tát Giới Tâm Tịnh) - Phật Âm
Hành Trang Cho Ngày Cuối - Pháp Sư Thế Liễu
Con Đường Tây Phương - Tịnh Sĩ
Niệm Phật Chỉ Nam (Thích Minh Thành dịch) - Phật Âm
Tứ Hoằng Thệ Nguyện - Thích Trí Tịnh
Nghiệp Là Gì - Thích Thông Lai - Thích Thông Lai
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao (HT. Thích Thiền Tâm dịch) - Phật Âm
Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Tĩnh Am Đại Sư
Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Những Thai Nhi Vô Tội - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tịnh Độ Vựng Ngữ - Liên Trì Đại Sư
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát Và Khai Thị Phật Thất - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tịnh Độ Cảnh Ngữ - Đại Sư Hành Sách
Tịnh Độ Hoặc Vấn - Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư
Hai Mươi Điều Khó Làm - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khai Thị - Triệt Ngộ Đại Sư
Những Câu Chuyện Nhân Quả - Thích Tâm Thuận
Thiện Ác Phân Minh - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Dạy Những Điều Thiết Yếu Về Lâm Chung - Ấn Quang Đại Sư
Văn Phát Nguyện Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Thù Thắng - Ấn Quang Đại Sư
Khuyên Tín Hạnh Nguyện - Ấn Quang Đại Sư
Khuyên Chú Trọng Nhân Quả - Ấn Quang Đại Sư
Giảng Về Giới Sát - Ấn Quang Đại Sư
Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Tịnh Từ
Vào Cửa Tịnh Tông - Pháp Sư Tịnh Không
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật - Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

<< Trang Trước     8     Trang Kế >>

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký