Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Pháp HòaThích Trí QuảngThích Tuệ HảiThích Thanh TừThích Thiện Thuận

Trang Video Của 4vblue

Hỏi đáp về Sự trải nghiệm - Tha lực Tự lực - Sự thực và tên gọi
Hỏi đáp về chú Đại Bi - Thờ Phật - Tín Tấn Niệm Định Tuệ - Nghiệp báo - Diệt khổ - Kiến thức
Thấy - Thấy ra
Hỏi đáp về Ứng xử với người không tin Phật pháp - Văn Tư Tu - Chuyển nghiệp - Pháp môn Niệm Phật
Hỏi đáp về Dâng y Kathina - Thiền như thế nào - Chánh niệm và xả - Trải nghiệm và Kinh nghiệm
Hỏi đáp về Thờ cúng tổ tiên - Làm phước - Hồi hướng phước
Thiền có phương pháp - Thiền không phương pháp
Đừng đặt giải thoát (đạo đức) trước giác ngộ - Thấy ra sự thật & thích ứng với sự thật
Hỏi đáp về Nghiên cứu Tứ Diệu Đế - Quan trong là làm đúng - Thái độ khi phục vụ
Đừng đặt giải thoát (đạo đức) trước giác ngộ - Thấy ra sự thật và thích ứng với sự thật
Thầy Viên Minh giảng tại Mỹ, tháng 05/2017
Thầy Viên Minh giảng tại Montreal, tháng 6/2017
Sư Viên Minh chia sẻ về ý nghĩa các bài thơ .
[Truyện] Cửa Thiền Dính Bụi
Sự thật nơi mỗi người - Tâm Từ - làm cha mẹ cũng là thiền - Đúng sai - HT Viên Minh giảng .
Không bước tới , không dừng lại - HT Viên Minh giảng
Cái Thực và Cửu Dương Chân Kinh
Kogi - Những người anh lớn của trái đất cảnh báo !
Chiến Tranh Và Hòa Bình - Ayyā Khemā
Câu chuyện dòng sông - Hermann Hesse
Bảy thông điệp của Đức Phật - HT Giới Đức giảng
Người học Phật có thể hiểu sai và tu sai Tứ Diệu Đế - HT Giới Đức giảng
Sự cô đơn - Đời sống tu tập - Hỏi đáp về Sám hối - Lục đạo - Nhân quả - HT Viên Minh giảng
Ngôi Nhà Thật Sự Của Ta - Ajahn Chah
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Vấn đáp Ngài Ajahn Chah
Hai Mặt Của Thực Tại - Ajahn Chah
Nói về Kinh điển-Loại trừ suy nghĩ lăng xăng- Hành chỉ để thấy - HT Viên Minh giảng
Thiền đối trị - Thiền thấy ra sự thật - HT Viên Minh giảng
Tánh biết và Pháp - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng
Tự do giải thoát - Không nương tựa thì không dao động - Hỏi đáp về Nghiệp - HT Viên Minh giảng
Đúng sai - Thiện ác - Hỏi Đáp -HT Viên Minh giảng
Thiền là thấy ra cái đang là chứ không phải đạt được cái sẽ là - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng
Hỏi đáp về ăn chay - Phật Giáo Nguyên Thủy - HT Viên Minh giảng
Thiền định Thiền tuệ - Tánh Biết Tướng biết - Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha - HT Viên Minh
Bản Ngã - HT Viên Minh giảng
Sai lầm lớn nhất là muốn cuộc đời tốt đẹp theo ý mình - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng
Thế nào là sống tùy duyên thuận pháp? -HT Viên Minh giảng
Tứ Diệu Đế - Bát Chánh Đạo - Giới Định Tuệ - HT Viên Minh giảng
Chỉ Là Một Cội Cây - Thiền Sư Ajahn Chah
Thế giới ảo và Thực - Ngũ uẩn giai không - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng
Câu Chuyện Số Mệnh - Sách Liễu Phàm Tứ Huấn
Hỏi đáp về Trở ngại khi ngồi thiền -Thường Lạc Ngã Tịnh-HT Viên Minh giảng
Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình - HT Viên Minh giảng
Vi Tiếu -Thiền Sư Viên Minh
KỆ PHÁP CÚ KINH
Giá Trị Và Triết Lý
Một Liều Pháp Bảo Cho Hành Giả Khi Lâm Bệnh – Kee Nanayon
Thực Tại Hiện Tiền - HT Viên Minh - đầy đủ .
Vi Tiếu - Huyền Không Tử .

Trang Kế >>

Trang: 1 2Xin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký