Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Tuệ HảiThích Nhật TừThích Thiện ThuậnThích Phước TiếnThích Trí Huệ

Kết Quả Tìm Kiếm

Yêu cầu về nội điển và ngoại điển - Thích Nhật Từ
Sư phạm hoằng pháp 07: Pháp sư: Yêu cầu về nội điển và ngoại điển - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm mật điển và kinh điển, thủ ấn, phân biệt mật tông và tịnh độ, linh hồn và âm hồn - Thích Nhật Từ
Pháp tu căn bản - Thích Tâm Điền - Thích Tâm Điền
Đối Diện Sự Thật Mà Tu - Thích Trí Huệ
Đối Diện Với Bốn Sự Thật - Thích Trí Huệ
Diễn Đọc - Phật Âm
Tế Điên Hoà Thượng - Phật Âm
Người Mẹ Điên - Phật Âm
Tâm Điên Đảo - Thích Nữ Hương Nhũ
Trí và Nhân - Thích Tâm Điền
Nụ Cười - Thích Tâm Điền
Tôn Giả Ca Chiên Diên (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Chùa Một Cột (Diên Hựu tự) - Vietpictures
Tôn Giả Đại Ca Diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển - Vietpictures
Kinh A Di Đà Diễn Kệ - Sư Huệ Duyên
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Sư Huệ Duyên
Vết Xẹo - Mẹ Điên - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Có nên đối diện với cạm bẫy - Thích Nhật Từ
Bậc Phước Điền - Thích Pháp Hòa
Tam Bảo phước điền - Thích Nhật Hỷ
Phước Điền Thù Thắng - Thích Nữ Như Lan
Nhận Diện Sợ Hãi - Thích Trí Chơn
Đối diện sự thật - Thích Chiếu Khánh
Phước Điền Tam Bảo - Thích Trí Quảng
Kinh Phước Điền - Thích Nữ Tâm Tâm
Diễn Đọc: Kinh Di Giáo - Phật Âm
Kinh Bách Dụ - Thích Như Điển
Kệ Phật Sử 05-Đối Diện Thực Tại - Võ Tá Hân
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn - Pháp Sư Diễn Bồi
Chen lấn, xô đẩy để đặt lễ lên ban thờ chính điện là đúng hay sai? - AVG
Đối diện cái chết - Thích Nhật Từ
Giá trị Tam Tạng Giáo Điển - Thích Tắc Huê
Vì sao tôi theo đạo Phật 3 - Diễn viên Chi Bảo - Chi Bảo
Đối diện tuổi già - Thích Nhật Từ
Những Vai Diễn Cuộc Đời - Thích Thiện Tuệ
Nhận Diện Và Chuyển Hóa Tâm - Thích Tánh Tuệ
Nhận diện và chuyển hóa cảm thọ - Thích Tánh Tuệ
Xa lìa mộng tưởng điên đảo - Thích Nhật Từ
Đối Diện Với Cái Chết - Thích Thiện Thuận
Tạo công đức phước điền - Thích Hoàng Dự
Vấn đáp: Tế điên Hoà Thượng và ăn chay - Thích Nhật Từ
Phúc Điền - Pháp Sư Tịnh Không
Nhận Diện Và Chuyển Hóa Sợ Hãi - Thích Pháp Hòa
Các Dạng Công Đức Và Phước Điền - Thích Trí Huệ
Nhận Diện Nghiệp - Thích Trí Quảng
Tôn Giả Ca Chiên Diên - Thích Thiện Thuận
Các Dạng Công Đức, Phước Điền - Thích Trí Huệ
Kể Chuyện: Vua Ưu Điền Với Pháp Ly Dục - Thích Nguyên An
Chữ Nhẫn Trong Đường Tu - Thích Tâm Điền
Luận Về Kinh Điển-Bốn Cõi Tịnh-Xá Lợi - Ấn Quang Đại Sư
Quán Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn Giảng Ký - Pháp Sư Diễn Bồi
Đối Diện Nghịch Cảnh - Thích Trí Quảng
Nhận Diện Nghiệp - Thích Trí Quảng
Những Hình Ảnh Diễn Ra Trước Khi Chết - Quy y tam bảo
Phước Điền Tăng - Thích Trí Quảng
Nhận Diện Cảm Xúc - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Nhận diện Nghiệp đến hay Quả đến - Thích Nhật Từ
Đối diện phiền não - Thích Quang Thạnh
Vấn đáp: Kinh điển đại thừa - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Các phương diện xã hội của đạo Phật - Thích Nhật Từ
Sĩ diện ảo và tâm lí biến nhỏ thành to - Thích Nhật Từ
Đối Diện Với Trầm Cảm - Thích Minh Niệm
Nhận Diện về Yêu Thương - Thích Minh Chơn
Tạo Ruộng Phước Điền Là Gieo Duyên Tam Bảo - Thích Trí Huệ
Đối diện nghịch cảnh - Thích Giác Hiệp
Đêm Diễn Cuối Cùng - Thích Giác Đăng
Các Phương Diện Hạnh Phúc - Thích Nhật Từ
Nhận Diện Tham Sân Si - Thích Phước Tiến
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 3 - Thích Thiện Thuận
Lần Kiết Tập Kinh Điển (Kỳ 2) - Thích Thiện Thuận
Đối diện với nghịch cảnh và khổ đau - Thích Quang Thạnh
Kỳ Kiết Tập Kinh Điển Lần Thứ 1 - Thích Thiện Thuận
Tạo Ruộng Phước Điền Gieo Duyên Tam Bảo - Thích Trí Huệ
Nhận Diện Đơn Thuần - Thích Phước Tịnh
Tính Thực Tế Của Kinh Điển Đại Thừa - Thích Tâm Đức
Đối Diện Nghịch Cảnh - Thích Giác Hiệp
Nhận Diện Hạnh Phúc - Thích Thiên Ân
Đối diện với nghịch cảnh và khổ đau - Thích Quang Thạnh
Nhận Diện Hạnh Phúc - Thích Nhật Từ
Tôn Giả Ca Chiên Diên - Phần 1/2 - Thích Nữ Giới Hương
Bổ Túc Bát Nhã - Kiến Giải Điên Khùng - 1/4 - Thích Thanh Từ
Bổ Túc Bát Nhã - Kiến Giải Điên Khùng - 2/4 - Thích Thanh Từ
Bổ Túc Bát Nhã - Kiến Giải Điên Khùng - 3/4 - Thích Thanh Từ
Bổ Túc Bát Nhã - Kiến Giải Điên Khùng - 4/4 - Thích Thanh Từ
Công đức xây chùa và tạo dựng phước điền - Thích Trí Huệ
Nhận diện cuộc đời - Thích Thiện Thuận
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Pháp Bảo Đàn (Diễn Nghĩa Và Lược Chú) - Phật Âm
Cư Sĩ Lưu Tố Thanh Biểu Diễn Tự Tại Vãng Sanh (Chị Của Cư Sĩ Lưu Tố Vân) - Phật Âm
Lắng nghe và chia sẻ: Đối diện với khổ đau - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Kinh điển bằng tiếng Anh - Thích Nhật Từ
Thầy về Điện Biên - Thích Chân Quang
Kinh điển và cái thực - Thích Viên Minh
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 42 - Đối diện với sự thật - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Kinh điển thời đức Phật - Thích Nhật Từ
Logic 3: Suy luận diễn dịch và quy nạp - Thích Nhật Từ
Đại diện cho trí tuệ nhân loại - Thích Chân Quang
Bảy Loại Phước Điền - Thích Pháp Đăng
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa sự thật và sự suy diễn - Thích Nhật Từ
Biết Nhận Diện Để An Lạc - Thích Quảng Thiện
Vấn đáp: Kinh điển cho người tại gia- Học thuyết vô ngã - Thích Nhật Từ
Phật tử và nhu cầu đọc tụng kinh điển - Thích Nhật Từ
Đối Diện Phiền Não Để Chuyển Hóa Khổ Đau - Thích Minh Niệm
Làm sao để đối diện và chuyển hóa nghiệp - Thích Thiện Thuận
Nhận diện và chuyển hóa sân hận - Thích Đồng Thành
Ngài Đạo tế Tế Điên Hòa thượng - Thích Giác Hạnh
Kinh điển mà còn như thế thì làm sao An tâm mà Tu được - Thích Chân Tính
Pháp Thoại (Giảng Tại Hiền Như Tịnh Thất) - Thích Như Điển
Nhận Diện Hạnh Phúc - Thích Chiếu Khánh
Hoằng Pháp 13: Diễn Đạt Ý Tưởng - Thích Chân Quang
Diễn Đọc: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức - Phật Âm
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (262 Tập Và Còn Tiếp) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký - Pháp Sư Diễn Bồi
Đại Đường Tây Vực Ký (Việt Dịch: Thích Như Điển) - Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: Hướng dẫn Phật tử chọn lựa kinh điển phù hợp - Thích Nhật Từ
Bảy loại phước điền (Phần 2) - Thích Pháp Đăng
Bảy loại phước điền (Phần 1) - Thích Pháp Đăng
Kinh Đại Điển Tôn (Phần 2: Nam Truyền) - Thích Thiện Xuân
Đi chính điện khi lễ chùa? Những điều tuyệt đối cần nắm rõ - An Viên
Ba Điều Cần Nhận Diện Để Sống An Lạc - Thích Quảng Thiện
Vấn đáp: Sự khác nhau trong văn bản học về kinh điển - Thích Nhật Từ
Lịch Sử Đức Phật 15: Thái Tử Tất Đạt Đa Dự Lễ Hạ Điền - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 4 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 5 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 3 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 2 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 1 - Thích Thiện Chơn
Nhân diện và chuyển hóa tâm tham - Thích Đồng Thành
Chữ Ma Trong Kinh Điển Phật Giáo - Thích Thiện Thuận
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (85 Phần, 166 Tập Và Còn Tiếp) (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Tìm Hiểu Sự Hiện Diện Của Phật Đản Sanh - Thích Quang Thạnh
Tứ Liệu Giảng (Lời Dạy Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư) - Thích Giác Hóa
Du già sư địa luận - Bài kệ 18,19,20,21: Trở về tiếp xúc, nhận diện đất mẹ và cơ thể để trị liệu - Thích Nhất Hạnh
Lễ Khai Quang Đại Hùng Bảo Điện - Dâng Lục Cúng - Chùa Huệ Nghiêm
Lễ Khai Quang Đại Hùng Bảo Điện - Đăng Đàn Chẩn Tế - Chùa Huệ Nghiêm
Vấn đáp: Kinh điển Phật giáo Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Kinh Điển Và Cái Thực - Sống Trọn Vẹn - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Bản chất học thuật kinh điển Phật giáo - Thích Nhật Từ
Không nhìn lỗi người và cách đối diện chỉ trích - Thích Nhật Từ
Đạo Phật Con Đường Giáo Dục Toàn Diện - Thích Nguyên Siêu
Nhận Diện Những Cảm Xúc Ngầm Bên Trong - Thích Minh Niệm
Chánh Điện Mới TV. Thường Chiếu, Ngày tập tu 27-8-2017 - Thích Thanh Từ
Tìm Hiểu Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo - Thích Phước Tiến
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa (Trọn Bộ, 7 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Lễ Khai Quang Đại Hùng Bảo Điện - Phóng Liên Đăng - Chùa Huệ Nghiêm
Nguồn gốc của con người theo kinh điển Phật giáo - Thích Nhật Từ
Nhận Diện Những Con Sóng Ngầm Trong Tâm - Thích Minh Niệm
Nhận diện những con sóng ngầm trong tâm - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Kinh điển Đại Thừa có phải do đức Phật thuyết giảng - Thích Nhật Từ
Ngài Tiêu Diện Đại Sỹ là ai? Mà Cô Hồn Ngạ Quỷ phải khiếp sợ kính nể - Thích Giác Hạnh
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (10 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Thông điệp lịch sử từ văn bia Sùng Thiện Diên Linh - chùa Long Đọi - Hà Nam - Văn Hóa Việt Nam
Sư Phụ Viếng Thăm Nghĩa Trang A1 (Thành Phố Điện Biên Phủ) - Thích Chân Quang
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất - Thích Thiện Chơn
Nhận Diện & Chăm Sóc Những Vết Thương Trong Lòng - Thích Minh Niệm
Tinh Thần Báo Hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và Thiền sư Tông Diễn - Thích Giác Toàn
Diễn Đọc: Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi (Tác Giả: Thiền Sư Hám Sơn) - Diệu Pháp Âm
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nói về Kinh điển-Loại trừ suy nghĩ lăng xăng- Hành chỉ để thấy - HT Viên Minh giảng - Thích Thiện Chơn
Ba Phương Diện Tối Thượng Trên Con Đường Giác Ngộ (Thông Dịch Việt Ngữ) - Tulku Neten Rinpoche
Vấn đáp: Nguyện vọng được thành tựu, Phân biệt sự biên tập thêm trong kinh điển - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Ngài Hộ Pháp & Ngài Tiêu Diện 18-10-2015 - Thích Thiện Hữu
Pháp Tối Thượng Ở Trong Kinh Tiểu Bộ (Kinh Điển Nikaya) - Thích Trí Huệ
Diễn Đọc Nghi Thức Đại Sám Hối Trước 88 Vị Phật (Kinh Hồng Danh Sám Hối) - Phật Âm
Hỏi đáp: Đối diện với vô thường - Phân biệt xúc động và dao động - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Thế nào là Kinh phát triển và Kinh điển nguyên thủy - Thích Nhật Từ
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Đại Cương Về Kinh Trường Bộ - Thích Bửu Chánh
Quay Về Đối Diện Và Chấp Nhận Chính Mình - Thích Minh Niệm
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Pháp Sư Tịnh Không
Lễ Khai Quang Đại Hùng Bảo Điện - Khai Chung Bản - Chùa Huệ Nghiêm
Một Ngày An Lạc: Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 3: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Vấn đáp: Kinh điển cho người tại gia dành cho người Việt - Thích Nhật Từ
Thoát Những Vai Diễn Của Chính Mình - Thích Minh Niệm
Thoát những vai diễn của chính mình - Thích Minh Niệm
Kinh Kính Diện Vương (Phần 2) - Thích Nhất Hạnh
Kinh Kính Diện Vương (Phần 1) - Thích Nhất Hạnh
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Tóm Tắt Kinh Trung Bộ - Thích Bửu Chánh
Ta Thật Sự Muốn Gì ? - Sư Cô Hương Nhũ giảng tại Thụy Điển 2017 - Thích Nữ Hương Nhũ
Can Đảm Đối Diện Để Chuyển Hóa Những Cảm Xúc Bên Trong Của Mình - Thiền Sư Minh Niệm
Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 6 - Giáo Dục Con Người Toàn Diện - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhận diện những điều kiện hạnh phúc - Thích Nhất Hạnh
Tôn Giả Ca Chiên Diên (Luận Nghị Đệ Nhất) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Việt Nam Phật Giáo sáng ngời hào quang (Quý Luân Biên tập và Đạo diễn) - Đức Quang
Trình Diễn Âm Nhạc Phật Giáo - Lượt Khoa Mông Sơn Thí Thực - Phật Âm
Phân biệt buông bỏ, buông xả - Tâm, tướng của tâm - Thấy bản lai diện mục - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Kinh điển Phật giáo nguyên thủy và phát triển - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật không cần học thức, ng - Thích Nhật Từ
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Mới, 2010) (66 Phần, Còn Tiếp) (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Lược Giải Phẩm Phổ Môn - Thích Bổn Điền - Thích Tâm Minh
Tôn Giả Ca Chiên Diên - Thích Thiện Thuận - Thích Hạnh Bảo
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phật Âm
Diễn Đọc Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Chư Phật Nhiếp Thọ - Phật Âm
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương - Phật Âm
Một Ngày An Lạc: Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 2 - HT. Thích Đạt Đạo - Thích Đạt ĐạoXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký