Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Quang ThạnhThích Nhất HạnhThích Nhật TừThích Tuệ HảiThích Thiện Thuận

Kết Quả Tìm Kiếm

Ý Nghĩa Màu Hoa Hồng Trong Lễ Vu Lan - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Ngày Rằm Tháng 7 Trong Phật Giáo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Ý Nghĩa Màu Hoa Hồng Cài Áo Lễ Vu Lan - Thích Thiện Chơn
VẤN ĐÁP: NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA LỄ CÀI HOA HỒNG TRONG LỄ VU LAN? - Thích Thiện Tuệ
Tuần Lễ Thứ 5,6,7 Sau Khi Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tuần Lễ Thứ 2,3,4 Sau Khi Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tuần Đầu Tiên Sau Khi Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đức Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 06: Thập Hạnh - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Định Nghĩa Chữ Xuất Gia Trong Đạo Phật - Thích Thiện Chơn
Bão lũ cuộc đời - ĐĐ.Thích Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Thở và Thiền dưới góc độ khoa học Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc - Thích Trí Chơn
Ý Nghĩa Từ Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Tiếng lòng 2: Tình nghĩa chốn thiền môn - Thích Thiện Thuận
Ý nghĩa cài hoa hồng - Thích Lệ Trang
Ý nghĩa cài hoa hồng - Thích Lệ Trang
Ý nghĩa của Pháp Y - Thích Thiện Chơn
Ý Nghĩa Xuất Gia - Thích Thiện Chơn
Nghĩa Tình Chốn Thiền Môn - Thích Thiện Thuận
Ý nghĩa của sự tu tập qua đại hồng chung - Giảng tại Hàn Quốc - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa và Tính Chất của Xuất Gia - Thích Thiện Chơn
Ý Nghĩa và Tính Chất của Xuất Gia - Thích Thiện Chơn
Pháp Y (Khái niệm - Ý nghĩa - Công đức) - Thích Thiện Chơn
Ý nghĩa bài kinh Nắm lá trong tay - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Thiền Trong Đời Sống - Thích Pháp Hòa
Ý Nghĩa Chữ Không Trong Đạo Phật - Thích Thiện Thuận
Thiện Tri Thức Trong Phật Giáo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Thiện Tri Thức Trong Phật Giáo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Thiện Tri Thức Trong Phật Giáo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ - Thích Thiện Chơn
Cúng Thí Trong Giờ Ngọ Trai - Thích Thiện Chơn
Giới trọng 1: SÁT SANH (2/2) - Thích Thiện Chơn
Giới trọng 1: SÁT SANH (1/2) - Thích Thiện Chơn
Giới Trọng 5: Bán Rượu - Thích Thiện Chơn
Giới Trọng 4: Vọng Ngữ - Thích Thiện Chơn
Ý Nghĩa Thiền Và Niệm Phật Ứng Dụng Trong Cuộc Sống - Thích Quang Thạnh
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới trọng 2: TRỘM CƯỚP (1/3) - Thích Thiện Chơn
Giới trọng 2: TRỘM CƯỚP (3/3) - Thích Thiện Chơn
Giới trọng 2: TRỘM CƯỚP (2/3) - Thích Thiện Chơn
Pháp Y Trong Phật Giáo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Pháp Y Trong Phật Giáo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Pháp Y Trong Phật Giáo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nhắc Nhở Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Đời sống người Xuất Gia Trong Đạo Phật - Thích Thiện Chơn
Kinh Phạm Võng: Giới trọng thứ 9 và 10 - Thích Thiện Chơn
Kinh Phạm Võng: Giới trọng thứ 8 - Thích Thiện Chơn
Kinh Phạm Võng: Giới trọng thứ 4, 5 6, 7 - Thích Thiện Chơn
Vận dụng tư tưởng Bát Nhã Kim Cang trong cuộc sống - Đỗ Hồng Ngọc
Xứ Giả Như Lai - ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Bài 7. Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Mục Kiền Liên: Khúc bi tráng trong thiên Phật sử - Thích Trí Chơn
Giải Đáp Thắc Mắc Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Năm Pháp Quán Trong Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Một Ngày An Lạc: Kỳ 021: Ý nghĩa cầu an - phần 2: Pháp đàm chuyên đề - HT. Thích Minh Chơn - ĐĐ. Thích Thiện Thọ
Khuyến Tấn Đại Chúng - Thích Chơn Nghĩa,Thích Thiện Tâm
Cực lạc không xa - ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
4. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Sinh Hoạt Của Người Phật Tử Trong Mùa Xuân (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Sinh Hoạt Của Người Phật Tử Trong Mùa Xuân (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Quẳng gánh khổ đau - ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Lợi ích của giới pháp - ĐĐ.Thích Minh Thành
Lời nhắc nhỡ của Đức Phật - ĐĐ.Thích Minh Thành
Những Phương Pháp Chứng Đạo ĐĐ:Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Vượt Qua Biếng Nhác - ĐĐ.Thích Minh Thành
Thiền định - Thiền tuệ - Chánh định - Tà định - Chọn lựa - Bài học trong cuộc sống - Thích Minh Niệm
Vai Trò Người Phật Tử Trong Phật Giáo (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Vai Trò Người Phật Tử Trong Phật Giáo (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phân Chia Tài Vật Trong Phật Giáo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phân Chia Tài Vật Trong Phật Giáo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 69: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Đưa Đạo Vào Đời - Thích Thiện Chơn
Ý Nghĩa Và Mục Đích Quy Y Tam Bảo - ĐĐ. Thích Trí Chơn
Ý Nghĩa Lễ Phật Đản - Thích Chơn Đạo
Giới trọng thứ 3: Giới Dâm - Thích Thiện Chơn
Ơn Nghĩa Sinh Thành - Thích Trí Chơn
Nghĩa Nặng Tình Sâu - Thích Trí Chơn
Ý Nghĩa Phóng Sanh - ĐĐ. Thích Trí Chơn
Ý Nghĩa Tinh Tấn - Thích Chơn Minh
Nghĩa Nặng Tình Sâu - Thích Trí Chơn
Ý Nghĩa 12 nhân duyên trong thiền ( buổi 03) - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật - AVG
Năm Điều Trong Nghĩa Cù Lao - Thích Trí Huệ
Thâm Ân Nghĩa Trọng - Thích Tuệ Hải
Ân thâm nghĩa trọng - Thích Tuệ Hải
Ân Thâm Nghĩa Trọng - Thích Tuệ Hải
Ân Nghĩa Trong Đời - Thích Hạnh Tuệ
Khóa Tu Mùa Hè 2013- Nghĩa Nặng Tình Sâu - Thích Trí Chơn
Ý nghĩa chữ hiếu trong đạo Phật - Thích Nữ Tâm Trí
Ý Nghĩa Hồi Hướng Trong Kinh - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Con Số 7 Trong Kinh Phật - Thích Trí Huệ
Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình - Thích Thiện Chơn
Năng Lực Tăng Đoàn - Tỳ Kheo.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Huyền Nghĩa Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Huệ
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 1/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 2/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 3/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 4/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 5/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 6/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 7/8 - Thích Trí Quảng
Ý nghĩa các bài kệ trong Kinh Pháp Hoa - 8/8 - Thích Trí Quảng
Trọng nghĩa khinh tài - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Ý nghĩa vai trò người phụ nữ trong xã hội hiện đại - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm Trong Phẩm Phổ Môn - Thích Trí Nhẫn
Ý nghĩa Niệm Phật trong Kinh A Di Đà - Thích Tâm Đức
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Ý nghĩa sự tu hành trong Đạo Phật - Thích Chân Quang
Ý Nghĩa Đốt Hương Trong Nhà Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Những Bài Kệ Trong Kinh Pháp Hoa - Thích Trí Quảng
Vấn đáp: Giải nghĩa chữ KHÔNG trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Ý Nghĩa Của Việc Cầu Nguyện Trong Đạo Phật - Thích Viên Trí
Quán thân bất tịnh trong Tứ Niệm Xứ - THÍCH MINH NGHĨA
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ý NGHĨA HOA HỒNG CÀI ÁO - TT. Thích Quang Thạnh thuyêt giảng tại Chù Từ Nghiêm 2018 - Thích Quang Thạnh
Thầy ĐĐ.Thích Pháp Hòa thuyết giảng Xuất Gia, Gieo Duyên, Tu Học - Sư Phụ Thích Pháp Hòa
Ý Nghĩa Của Việc Giao Tiếp Trong Cuộc Sống - Thích Tâm Đắc
Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo - Thích Phước Tiến
Ý Nghĩa và Tầm Quan Trọng Bài Kinh Namotassa - Thích Khải Minh
Ý Nghĩa Pháp Trong Hình Ảnh Bát Trôi Ngược Dòng - Thích Trí Huệ
Ý nghĩa khất thực trong Đạo Phật - Thích Quang Thạnh
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Chữ Pháp Trong Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Tìm hiểu ý nghĩa chữ Pháp trong đạo Phật - Thích Phước Tiến
Ý Nghĩa Niết Bàn Trong Phật Giáo - Thích Đồng Thành
Ý nghĩa giải thoát trong Đạo Phật (Phần 2) - Thích Tánh Tuệ
Ý nghĩa giải thoát trong Đạo Phật (Phần 1) - Thích Tánh Tuệ
Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Sáu Xứ : Soi xét hành vi - ĐĐ.Thích Minh Thành
Một Ngày An Lạc: Kỳ 060: An lạc trong thực tại - phần 1 - HT. Thích Minh Chơn - Thích Minh Chơn
Ý nghĩa danh xưng trong Phật giáo - Thích Phước Hoàng
Ý Nghĩa Dâng Hương Phục Nguyện Trong Những Bài Kinh - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Xuất Thế Gian Trong Phật Giáo - Thích Đồng Thành
Chủ đề : Ý NGHĨA TĂNG THƯỢNG MẠN TRONG KINH PHÁP HOA - Thích Quang Thạnh
Thiên Đức Sen Hồng- Khóa tu mùa hè lần 2 tại Tổ Đình Thiên Đức Tỉnh Bình Định (từ ngày 28/6 đến 7/7/ - Thiền Tôn Phật Quang
Lò Lửa Hóa Sen Hồng - Thích Thiện Thuận
Giáo Nghĩa Trong Kinh Tạng Nguyên Thủy (Nikaya) - Thích Viên Trí
Vấn đáp: Các bản kinh trong Tịnh Độ tông - Giảng nghĩa vạn pháp duy thức - Thích Nhật Từ
An lạc trong thực tại - HT. Thích Minh Chơn giảng - Thích Minh Chơn
Sự diệu dụng của Thiền - Hồng Quang
Đóa Hồng Ngày Vu Lan - Thích Thiện Thuận
Tu Trong Công Việc - Thích Minh Chơn
Linh hồn người mất đi đâu làm gì trong 49 ngày - Thích Trí Chơn
Rong chơi trong cõi Trịnh - Thích Trí Chơn
Những Con Điểm Trong Trường Đời - Thích Trí Chơn
Thiền với sức khỏe người có tuổi - Đỗ Hồng Ngọc
Khám phá bí ẩn đại hồng chung chùa Thiên Mụ - Văn Hóa Việt Nam
Chánh niệm trong giao tiếp - Thích Trí Chơn
Chánh niệm trong giao tiếp - Thích Trí Chơn
Quan Niệm Ăn Chay Trong Đạo Phật Như Thế Nào ? - Thích Trí Chơn
92. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P3 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
91. CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P2 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
2. Quán Nhân Duyên (P2) TT.Thích Thiện Xuân TG Lớp Học Giáo Lý Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
1.Quán Nhân Duyên (P1) TT.Thích Thiện Xuân TG Lớp Học Giáo Lý Chùa Hồng Liên - Thích Thiện Xuân
93.CĐ Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm P4 - TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
51. Chuẩn Bị Ngày Lễ Vu Lan TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
50. Thành Thật Tông (P2) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
49. Thành Thật Tông (P1) TT.Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
Ý nghĩa cúng 49, 100 ngày cho người mất là gì? MẤT BAO LÂU người chết mới được TÁI SINH? - Thích Trí Chơn
Sống trong hoan hỷ, nụ cười trên môi - Thích Chơn Pháp Trú
Chánh niệm trong công việc và dưỡng thân - Thích Trí Chơn
Vun bồi Phật chất trong đời sống doanh nhân - Thích Trí Chơn
Một Ngày An Lạc: Kỳ 077: Ơn nghĩa sinh thành - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - HT. Thích Như Tín, HT. Thích Minh Chơn
Một Ngày An Lạc: Kỳ 091: Ý nghĩa Phật kỳ - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - HT. Thích Minh Chơn - TT. Thích Nguyên Tâm
Đóa Hồng Ngày Vu Lan (chùa Minh Hiệp) - Thích Thiện Thuận
Ý nghĩa của sự cầu an - HT. Thích Minh Chơn - Thích Minh Chơn
Học thuyết Bồ tát trong kinh tạng Nikaya và Đại thừa - Thích Chơn Minh
2. Thân Trung Ấm Và Pháp Hộ Niệm 2 (ĐĐ:Thích Nhuận Nghi - www.phatphaptonghop.com) - ĐĐ. Thích Nhuận Nghi
1. Thân Trung Ấm Và Pháp Hộ Niệm 1 (ĐĐ:Thích Nhuận Nghi - www.phatphaptonghop.com) - ĐĐ. Thích Nhuận Nghi
GIỚI BỒ TÁT 45B– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN - Thích Thiện Chơn
GIỚI BỒ TÁT 45A– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN - Thích Thiện Chơn
Ăn Chay Theo Tinh Thần Bồ Tát - ĐĐ. Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bốn Nghi Lễ Quan Trọng Trong Đời Người - Thích Thiện Tuệ
Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm - ĐĐ.Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm-02 - ĐĐ.Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Nhân Quả - Ý Nghĩa Tương Đối Trong Việc Tìm Hiểu Nhân Quả - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hỏi đáp về Cuộc đời là cõi tạm và quý giá - Đừng sử dụng Nguyên lý như một phương pháp - Liên hệ giữa Yoga và Thiền - Quên mình trong công việc - Thiền trong mọi hoạt động - Thầy Viên Minh
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 20 - Khánh Hồng - Phúc Duy - Khánh Hồng - Phúc Duy
Mỗi người giác ngộ trong điều kiện của mình-Ý nghĩa Niệm Quán Thế Âm- Hỏi Đáp - giảng - Thích Viên Minh
Phật giáo và dân số - ĐĐ.Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh
79. Sinh Hoạt Tổng Kết Cuối Năm Lớp Giáo Lý Chùa Hồng Liên Năm 2014 - TT. Thích Thiện Xuân
68.Bài 6 A Nan Không Hiểu Hỏi Phật P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
61.Bài 2 Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
60.Bài 1 Duyên Khởi P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
58.Nhân Sinh Quan Phật Giáo P3 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
57.Nhân Sinh Quan Phật Giáo P2 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
56.Nhân Sinh Quan Phật Giáo P1 - TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
26. Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ Phần 2 TT Thích Thiện Xuân Chùa Hồng Liên Đồng Tháp - TT. Thích Thiện Xuân
89. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P2- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
88. Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông P1- TT. Thích Thiện Xuân - Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện Xuân
83.Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P3 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên - TT. Thích Thiện XuânXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký