Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Trí QuảngThích Minh ThànhThích Thiện TuệThích Quang ThạnhThích Phước Tiến

Kết Quả Tìm Kiếm

PHÁT TÂM VÌ PHẬT PHÁP TRƯỜNG TỒN (BDTV 13) - Thích Đức Trường
NIỆM PHẬT BUÔNG BỎ THÀNH KIẾN (1072) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
NƯƠNG THEO DẤU CHÂN PHẬT (1076) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Một Ngày An Lạc: Kỳ 065: Ý nghĩa Phật đản - phần 2 - Thích Đức Trường - Thích Đức Trường
Ý nghĩa Phật đản - ĐĐ. Thích Đức Trường - Thích Đức Trường
Tư liệu về Ngài Trưởng lão Hộ Nhẫn - Tăng trưởng PGNTVN - Huân Tập
CHỦ TRƯƠNG GIAI CẤP TỐI THƯỢNG (TB 93) - Thích Đức Trường
Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh (Trương Biết) - Phật Âm
NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH (TU 79) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
THIỀN HUẤN LUYỆN TÂM (1068) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Một Ngày An Lạc: Kỳ 043: Hạnh phúc gia đình - phần 2 - Thích Đức Trường - Thích Đức Trường
THIẾT THỰC HIỆN TẠI (TU 81) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
BỆNH CỦA CHÚNG SANH (TU 82) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
SAI LẦM DO KHÔNG HIỂU BIẾT (TU 78) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Ý NGHĨA THÀNH ĐẠO (1074) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
PHƯỚC ĐỨC VÀ CÔNG ĐỨC (1069) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
ĐƯỜNG VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC (1070) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
TỊNH ĐỘ AN LÀNH (1071) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
SANH VÊ CÕI TỊNH (1061) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
BA ĐẶC TÍNH CỦA CUỘC ĐỜI (1063) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
TÙY DUYÊN MÀ SỐNG (1064) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
BẤT ĐỘNG LÀ TÂM GIẢI THOÁT (TU 76) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Trường Ca Kinh A Di Đà (Kèm Theo Phim Hoạt Hình Phật Giáo) (Rất Hay) - Phật Âm
Campuchia – Đất Phật Angkor: Lễ Sel Dolta, Dấu ấn trường tồn của Phật giáo - Kênh An Viên
Võ Tá Hân 13 - Trường Ca Phật Sử - Kênh An Viên
Lễ đặt đá xây dựng trường cao cấp Phật học nay là HVPGVN tại TP HCM 19-10-1995 - Phật Âm
PHÁP ĐƯA ĐẾN ĐỌAN TẬN TẤT CẢ (TU 77) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
PHÁP VÀ NGÃ CHẤP (TU 80) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
TÌM LẠI CỘI NGUỒN (1075) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
BIẾN KẾ SỞ CHẤP (DT 26) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
THẬT TÁNH DUY THỨC (DT 30) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
KHAI MỞ TRÍ TUỆ (1073) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
PHƯỚC BÁO DO TU TẬP (1063) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Tâm Ý Của Phật - Thích Đức Trường
Trường ca kinh A Di Đà - Phật Âm
Linh Sơn Trường Thọ Tự - Phật Âm
Trường Ca Phật Sử - Nhiều ca sĩ
Ý nghĩa tắm Phật - Thích Đức Trường
Cửa Phật bình yên - Thích Đức Trường
Ý nghĩa lễ Phật - Thích Đức Trường
Thần Lực Câu Niệm Phật - Thích Đức Trường
Kinh Trường Thọ Diệt Tội - Phật Âm
Trường Ca Kinh Pháp Cú - Phật Âm
Thiên Tai và Thảm Họa Môi Trường - Phật Âm
Noi gương họ, hãy ăn chay trường - Phật Âm
Phật nói kinh Diệt Tội Trường Thọ - Phật Âm
A Di Đà Phật - Saka Trương Truyền
LỜI PHẬT DẠY (1034) - Thích Đức Trường
SELA TÁN THÁN PHẬT (TB 92) - Thích Đức Trường
TINH CẦN HỌC PHẬT - Thích Đức Trường
MẠN ĐÀM PHẬT ĐẢN (1043) - Thích Đức Trường
Đức Phật Trong Tôi - Phật thất lần thứ 67 - Thích Đức Trường
PHÁT TÂM VÌ ĐỀN ÂN PHẬT (BDTV 7) - Thích Đức Trường
Phật Giáo Và Môi Trường - Thích Bửu Chánh
Hạnh Nguyện Phật A Di Đà - Thích Đức Trường
Gương Tu Hành Của Phật - Thích Đức Trường
Thực Hành Lời Phật Dạy - Thích Đức Trường
Niệm Phật lắng tâm - Thích Đức Trường
Trường ca: LỜI PHẬT DẠY - Bạch Tuyết - Lệ Thuỷ
Nalanda - Trường Đại Học Phật Giáo đầu tiên - VTV
108 niệm A DI ĐÀ PHẬT - Saka Trương Tuyền
Phật giáo và môi trường - Thích Nhật Từ
Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật kỳ 25 - Á Hậu Trương Thị May - Chùa Giác Ngộ
PHẬT ĐẢN TẨY SẠCH CẤU UẾ (1037) - Thích Đức Trường
PHẬT ĐẢN XUA TAN BÓNG ĐÊM (1036) - Thích Đức Trường
PHẬT ĐẢN CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI (1039) - Thích Đức Trường
ĐỨC TÍNH TỐT CỦA ĐỨC PHẬT Phần 1 (TB 91) - Thích Đức Trường
ĐỨC TÍNH TỐT CỦA ĐỨC PHẬT Phần 2 (TB 91) - Thích Đức Trường
NIỆM PHẬT CHO TÂM SÁNG (997) - Thích Đức Trường
VUI DÒNG PHẬT PHÁP (996) - Thích Đức Trường
NĂM PHÁP ĐỆ TỬ TÔN KÍNH PHẬT 3 - Thích Đức Trường
NĂM PHÁP ĐỆ TỬ TÔN KÍNH PHẬT 1 - Thích Đức Trường
NĂM PHÁP ĐỆ TỬ TÔN KÍNH PHẬT 2 - Thích Đức Trường
PHẬT PHÁP CHO NGƯỜI TRÍ - Thích Đức Trường
ĐỊA VỊ TƯ LƯƠNG (DT 33) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Y THA KHỞI (DT 27) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
TAM VÔ TÁNH (DT 29) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Ý nghĩa Phật ngồi tòa sen - Thích Nhật Trường
THÀNH TÍN CÂU NIỆM PHẬT (1035) - Thích Đức Trường
PHẬT ĐẢN BƯỚC CHÂN SEN NỞ (1038) - Thích Đức Trường
VÔ LẬU HỌC TRONG CÂU NIỆM PHẬT (1031) - Thích Đức Trường
Học theo Phật A-Di-Đà (1014) - Thích Đức Trường
LỜI DẠY CỦA PHẬT VỚI CÁC TỲ KHEO (ACKH 2017 TU) - Thích Đức Trường
Ni Trưởng Đầu Tiên Trong Phật Giáo - Thích Pháp Hòa
Logic Học Phật giáo - Bài 03: Chủ trương và chân lý - Thích Nhật Từ
Phát Khởi Lòng Kham Nhẫn - Thích Đức Trường
Chùa Là Trường Học Phật Pháp - Thích Chân Tính
Vấn đáp: Trường Bồ Đề và Bệnh viện Phật giáo - Thích Nhật Từ
PHẬT ĐẢN SUỐI NGUỒN TUỆ GIÁC (1040) - Thích Đức Trường
PHẬT GIÁC NGỘ CHÚNG SANH (1006) - Thích Đức Trường
NIỆM PHẬT GIẢI THOÁT (1003) - Thích Đức Trường
NIỆM PHẬT TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG (999) - Thích Đức Trường
LỜI DẠY VÀ QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT (ACKH 2017 TB 17) - Thích Đức Trường
Phát triển Phật giáo qua tăng trưởng Tăng ni, xây chùa và tổ chức khóa tu - Thích Nhật Từ
Logic Học Phật Giáo - Bài 07: Bốn lỗi trái với chủ trương của chân lý - Thích Nhật Từ
Đại Giới Đàn Nguyên Thiều - Tuyển Phật Trường (A) - Thích Thái Hòa
CTNPTPQ Tp HCM Ban Môi Trường Đại Lễ Phật Đản PL 2560 DL 2016 - Thích Chân Quang
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Nghĩ về ni trưởng Như Hòa - Thích Trí Quảng
Khóa tu tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ (Lần 5) - Trương thị Thúy Nga
SỐNG HẠNH BAO DUNG (1067) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
GIEO HẠNH XUẤT GIA (1065) - TK. THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
ĐỊA VỊ TU TẬP (DT 31) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
NIỆM PHẬT CHÁNH NHÂN VÃNG SANH (1007) - Thích Đức Trường
Người Huynh Trưởng Kiên Trinh Của Phật Giáo Việt Nam - Thích Thái Hòa
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 65 - Định Hương Trưởng Lão (Đời 6 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Tiếng nói từ nội tâm - ĐĐ. Thích Đức Trường - Thích Đức Trường
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Tưởng niệm Ni trưởng Huê Lâm - Thích Trí Quảng
Phật Ngọc hòa bình - Thích Nguyên Hạnh ( Thích Đức Trường )
Hộ Niệm Của Phật - Bổn Môn Pháp Hoa - Thích Nguyên Hạnh (Thích Đức Trường)
Chùa Việt Nam: Chùa Bộc – Phật, Pháp, Tăng luôn trường tồn cùng thế gian - AVG
Tọa Đàm Hộ Niệm Của Các Trưởng Ban Hộ Niệm Toàn Quốc (Rất Hay và Lợi Ích) - Phật Âm
GIẢI THÍCH PHÁT BỒ ĐỀ TÂM (BDTV 20) - Thích Đức Trường
ĐỊA VỊ GIA HẠNH (DT 32) - TK THÍCH NGUYÊN HẠNH (ĐỨC TRƯỜNG) - Thích Đức Trường
Thành Duy Thức Luận 04: Phá Chấp pháp của các trường phái Phật giáo (30/12/2012) Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sinh viên tu tập tại Học viện Phật giáo, sở trường - sở thích, kinh nghiệm sống - Thích Nhật Từ
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 5 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long - Thích Minh Đạo
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 4 - TT. Thích Minh Đạo TG Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long - Thích Minh Đạo
Năm Lời Di Chúc Của Trưởng Lão Thích Thông Lạc - Chánh Phật Pháp Thực Tiễn - Thích Thông Lạc
Kinh Trường A Hàm - Phân tích Kinh Tệ Túc phần cuối - Nguyên nhân hình thành Phật giáo Đại thừa - Thích Hạnh Bình
Trường Ca - Võ Tá Hân
ĐẠO LÀM CON - Trường Lộc
Trưởng giả kén rể - Trường Lộc
Vào nhà Như Lai - Thích Đức Trường
Mặc áo Như Lai - Thích Đức Trường
Đời có gì vui - Thích Đức Trường
Ươm hạt Bồ Đề - Thích Đức Trường
Quá độ mê say - Thích Đức Trường
Nay vui đời sau vui - Thích Đức Trường
Làm chủ khổ đau - Thích Đức Trường
Mau Đến Bờ Kia - Thích Đức Trường
Năm Báu Vật - Thích Đức Trường
Nay Khổ Đời Sau Khổ - Thích Đức Trường
Nở Hoa Tâm Hồn - Thích Đức Trường
Nẻo Về An Lạc - Thích Đức Trường
Tri Ân Và Báo Ân - Thích Đức Trường
Nhạc Trường Ca - Võ Tá Hân
Trường Ca Kinh A Di Đà - Võ Tá Hân
CAO QUÝ CỦA BÀ LA MÔN (TB 98) - Thích Đức Trường
VẤN NẠN VUA BA TƯ NẶC (TB 90) - Thích Đức Trường
TRI ÂN VÀ BÁO ÂN 989 - Thích Đức Trường
Chia Sẽ Hạ Trường - Thích Trí Huệ
Ngũ Căn Ngũ Lực (Phần 1) - Thích Đức Trường
Ngũ Căn Ngũ Lực (Phần 2) - Thích Đức Trường
Tây Phương Là Một Trường Tu - Thích Trí Huệ
Bảo Vệ Môi Trường - Thích Trí Quảng
Trường Thi Tuyển Về Cực Lạc - Thích Nữ Như Lan
Sen hồng mùa hạ - Thích Đức Trường
Ba pháp đưa đến bất ổn - Thích Đức Trường
Gieo Hạt Bồ Đề - Thích Đức Trường
Tự Tại Giữa Khổ Đau - Thích Đức Trường
Trút bỏ ưu tư - Thích Đức Trường
Chớ có phóng dật - Thích Đức Trường
Tinh thần hòa hợp - Thích Đức Trường
Trái tim của mẹ - Thích Đức Trường
Tìm đâu một cõi an lành - Thích Đức Trường
Nhân nào quả nấy - Thích Đức Trường
Tu là cội phúc - Thích Đức Trường
Lá bùa hộ mạng - Thích Đức Trường
Đường Về Cực Lạc - Thích Đức Trường
Thiện Báo Ác Báo - Thích Đức Trường
Ba Pháp Bất Lợi, Bất Ổn, Bất An - Thích Đức Trường
Tôn Sư Trọng Đạo - Thích Đức Trường
Giữ Mãi Kiên Trì - Thích Đức Trường
Kẻ Ngu Người Trí - Thích Đức Trường
Cực Lạc Hương Quê - Thích Đức Trường
Quả Của Ác Nghiệp - Thích Đức Trường
Sống Với Tâm Hổ Thẹn - Thích Đức Trường
Tình Mẹ Bao La - Thích Đức Trường
Đóa Sen Tịnh Độ - Thích Đức Trường
Tu thế nào cho đúng - Thích Đức Trường
Trường Đời - Thích Trí Chơn
Tiếng chuông từ bi - Trường Vũ
Thay đổi tư duy - Thích Đức Trường
Trường Ca Kinh Pháp Cú - Thích Đức Trường
Bến yêu thương - Phạm Trưởng
Tây Phương là một trường tu - Thích Trí Huệ
HOÁ GIẢI VÀ ỨNG XỬ (TB 103) - Thích Đức Trường
TÂM SỞ BẤT ĐỊNH (DT 15) - Thích Đức Trường
NÊN TỪ BỎ ÁC TÀ KIẾN (TU 53) - Thích Đức Trường
CHẤP THỦ TÔI LÀ (TU 52) - Thích Đức Trường
DO GIẢ CÓ NGÃ PHÁP (DT 4) - Thích Đức Trường
SAO CÓ NGÃ VÀ PHÁP (DT 3) - Thích Đức Trường
LÀM CHO LỚN MẠNH (TU 48) - Thích Đức Trường
TỰ TẠI (DDPG 30) - Thích Đức Trường
VẤN NẠN CỦA BỒ ĐỀ VƯƠNG TỬ (TB 85) - Thích Đức Trường
LỜI CẢM HỨNG (TU 41) - Thích Đức Trường
GIÁ TRỊ CON NGƯỜI - Thích Đức Trường
TỰ NGÃ (DDPG 28) - Thích Đức Trường
TỬ TẾ (DDPG 26) - Thích Đức Trường
CỨU KHỖ TRẦM KHA - Thích Đức Trường
VU LAN TRI ÂN VÀ BÁO ÂN (1049) - Thích Đức Trường
NÉT VĂN HÓA LỄ HỘI VU LAN (1045) - Thích Đức Trường
KHỔ DO LÒNG DỤC - Thích Đức Trường
THÀNH TỰU DỰ LƯU (TU 67) - Thích Đức Trường
CÁI NGÃ KHÔNG CÓ (TU 68) - Thích Đức Trường
TUỲ TÍN HÀNH (TU 69) - Thích Đức Trường
TAM TÁNH (DT 24) - Thích Đức Trường
TÂM TÁNH (TU 73) - Thích Đức Trường
PHIỀN NÃO CỦA TÂM (TU 70) - Thích Đức Trường
Vượt thoát bẫy mồi - Thích Đức TrườngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký