Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiThích Nhật TừThích Quang ThạnhThích Thanh TừThích Pháp HòaThích Trí Quảng

Kết Quả Tìm Kiếm

Vạn Sự Tùy Duyên Muốn Cũng Không Được - Thích Phước Tiến
Là Duyên Xa Mấy Cũng Tìm Gặp Lại, Là Nợ Trốn Tránh Tới Đâu Cũng Không Thoát - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Cúng 49 ngày và cúng giỗ thì người chết có hưởng được hay không? - Thích Nhật Từ
Tu Sao Cũng Được Không Vướng Mắc Là Được - Thích Trí Huệ
Trăm Ngàn Muôn Kiếp Khó Được Gặp - Pháp Sư Tịnh Không
Cung Kính Với Tất Cả, Dùng Tâm Thiện Đối Xử Với Muôn Loài - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Không Độ Được Người Không Có Duyên - Thích Thiện Tuệ
Cúng đồ mặn có được không? - Thích Trí Huệ
Muốn Kết Pháp Duyên, Phải Nên Tu Phước - Pháp Sư Tịnh Không
Buông Xả Vạn Duyên Được Đại Tự Tại - Pháp Sư Tịnh Không
Đồ Cúng Cho Người Chết Có Ăn Được Không? - Thích Phước Tiến
961. VẤN ĐÁP: Thức ăn cúng cho người mất có dùng được không... - Thích Thiện Tuệ
Vấn Đáp: THỨC ĂN CÚNG CHO NGƯỜI MẤT CÓ DÙNG ĐƯỢC KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Muốn Mà Như Không Muốn - Thiền Sư Minh Niệm
Vấn Đáp Và Khai Thị Về Nhân Duyên Để Khi Lâm Chung Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Tình huống tài sản không chân chính được cúng dường - Thích Nhật Từ
Hạnh Phúc Thì Lúc Nào Cũng Có, Quan Trọng Là Có Cảm Nhận Được Hay Không! - Thiền Sư Minh Niệm
Giao lưu cùng TS. Bùi Hữu Dược trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 17 - Bùi Hữu Dược
Kể Chuyện: Vô Duyên Với Phật Thì Không Được Phật Độ - Thích Nguyên An
Người Chết Có Nhận Được Thức Ăn Của Người Sống Dâng Cúng Hay Không - Thích Thiện Tuệ
Điều Ai Cũng Muốn - Thích Pháp Hòa
Điều Ai Cũng Muốn - Thích Pháp Hòa
Điều Ai Cũng Muốn - Thích Pháp Hòa
Muốn gì được nấy - Thích Chân Quang
Điều Ai Cũng Muốn - Thích Thiện Thuận
Muốn An Được An (Being peace) - Thích Nhất Hạnh
Cùng nhau nhắc nhở 14: Bản ngã muôn màu - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hỏi đáp về Giác ngộ - Các loại vô cảm - Tùy duyên thuận pháp - Muốn có tương lai... - Thích Viên Minh
Muốn hưởng MAY MẮN PHÚC ĐỨC DÀI LÂU nhất định phải làm được 4 điều này - Thích Pháp Hòa
A-Di-Đà Không Có, Di Lặc Không Có, Muốn Giải Thoát Phải Giữ Giới Luật, Đức Hạnh - Thích Thông Lạc
Nghe Được Danh Hiệu Phật, Rốt Ráo Đều Được Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Nhìn Được Thấu, Buông Được Xuống - Pháp Sư Tịnh Không
Phút Cuối Buông Bỏ Muôn Duyên Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Muốn Buông ! Nhưng Còn Quá Nhiều Thứ Làm Sao Để Buông Được - Thiền Sư Minh Niệm
Làm Thế Nào Điều Phục Được Tâm Ham Muốn Của Mình ? - Thiền Sư Minh Niệm
Kinh Dược Sư - Sư Huệ Duyên
Niệm Phật Không Đoạn Phiền Não Không Được - Pháp Sư Tịnh Không
Bố Thí và Cúng Dường - Thích Minh Duyên
Không Bao Giờ Muộn - Thích Đạo Quang
Vấn đáp: Nhân và Duyên được tạo ra như thế nào ? - Thích Nhật Từ
Thấy Rõ Được Nghịch Duyên - Thích Huệ Nhẫn
Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư - Thích Minh Duyên
Nhân duyên được làm người - Thích Đạt Ma Khế Định
Lễ Bái Cầu Cúng Thế Nào Cho Được Lợi Ích - Thích Trúc Thái Minh
Để Được Chiến Thắng Sau Cùng - Thích Giác Hóa
Oan Trái Nghiệt Duyên Hóa Giải Biến Thành Pháp Duyên (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Kể Chuyện: Cúng Dường Được Phước - Thích Nguyên An
Cuối Cùng Tôi Đã Được Xuất Gia - Hòa Thượng Diệu Liên
VẤN ĐÁP: Cúng dường cho ai được phước lớn nhất? - Thích Thiện Tuệ
Biết Khổ Mới Muốn Thoát Ly Thế Giới Này (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Không Ai Muốn Mình Nghèo - Thích Phước Tiến
Muốn ăn chay mà gia đình không cho con phải làm sao ? - Thích Trí Chơn
Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích - Thích Trúc Thái Minh
VẤN ĐÁP: KHẤN TRƯỚC BỒ TÁT QUAN ÂM , HỨA CÚNG HEO QUAY KHI LÀM ĂN ĐƯỢC...? - Thích Thiện Tuệ
Đừng Đem Cho Người Điều Mình Không Muốn - Thích Thiện Tuệ
Muốn Kiến Tánh Thì Phải Buông Xuống (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Sống Đừng Tạo Thêm Nghiệp Nếu Không Muốn Nhận Quả Báo Về Sau - Thích Phước Tiến
KHÔNG NHÂN KHÔNG DUYÊN QUAN ĐIỂM SAI LẦM (TU 44) - Thích Đức Trường
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 23 - Không nắm mà cũng không buông - Thích Viên Minh
Không sanh cũng không diệt - Thích Minh Niệm
Duy Biểu ứng dụng: 08. Không trong cũng không ngoài - Thích Nhất Hạnh
Bầu Ơi Thương Lấy Bí Cùng Tuy Rằng Khác Giống Nhưng Chung Một Giàn - Thích Nữ Liên Duyên
Vì Sao Niệm Phật Không Được Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không
Không Có Chướng Ngại Liền Thấy Được Chân Tâm (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Không tu đến lúc chết có người hộ niệm có được vãng sinh không? - Thích Chân Tính
Không Nên Có Tâm Cầu May Để Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
VẤN ĐÁP: QUY Y TAM BẢO NHƯNG KHÔNG GIỮ GIỚI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Không Bố Thí Không Cúng Dường - Thích Nữ Tâm Tâm
Tìm Khổ Vui Đều Không Thể Được (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Ý nghĩa cúng 49, 100 ngày cho người mất là gì? MẤT BAO LÂU người chết mới được TÁI SINH? - Thích Trí Chơn
VẤN ĐÁP: CÓ PHẢI ĐI XUẤT GIA ĐI TU LÀ PHẢI CÓ DUYÊN THÌ MỚI TU ĐƯỢC...? - Thích Thiện Tuệ
Cùng Nghiệp Thì Kết Duyên Và Kết Nghiệp ( Rất hay ) - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp: Kiếp trước và Kiếp sau có thật hay không? Chuyển nghiệp hiếm muộn - Thích Nhật Từ
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tu 5 Giới Có Giải Thoát Không, Ở Tại Gia Có Tu Hạnh Xuất Gia Được Không - Tham vấn HT Thanh Từ 33 - Thích Thanh Từ
Sám Văn Tôi Không Quên - Sư Huệ Duyên
Tu Cũng Như Không (Rất Hay) - Thích Trí Huệ
Con gái thờ bố mẹ đẻ ở nhà chồng có được không? - AVG
Tu được gì không ? - Thích Trí Huệ
Việc Ác Nhỏ Cũng Không Làm - Thích Nữ Tâm Tâm
Có nên cúng giỗ linh đình hay không? - AVG
Tu Cũng Như Không - Thích Thiện Tuệ
Bốn pháp tu cũng như không - Thích Trí Huệ
Tu Tập Không Được Mê Tín - Thích Trung Đạo
Làm Sao Giữ Được Điều Không Thể - Thích Nữ Như Lan
Ba Điều Không Thể Lấy Lại Được - Thích Nữ Như Lan
Ba Điều Không Tìm Lại Được - Thích Nữ Như Lan
Những Thứ Không Lấy Lại Được - Thích Trí Huệ
KHÔNG THỂ TRẢ ĐƯỢC - Thích Thiện Hữu
Tâm Không Được An? - Thích Thanh Từ
Cung Kính Tam Bảo - Pháp Sư Tịnh Không
Bố Thí Cúng Dường - Pháp Sư Tịnh Không
Cúng Sao - Giải hạn, có nên không? - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: CÓ PHẢI ĐẠO NÀO CŨNG TỐT HAY KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Tọa đàm: Phật giáo đồng hành cùng dân tộc - TT. Thích Nhật Từ, TS. Bùi Hữu Dược, LS Lê Thanh Sơn - Thích Nhật Từ
Ba Điều Đức Phật Làm Được Và Ba Điều Đức Phật Không Làm Được - Thích Nữ Như Lan
Vì Sao Không Được Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Được Phật Bồ Tát Gia Trì - Pháp Sư Tịnh Không
Không Phải Cầu Mà Được - Thích Pháp Hòa
Không Phải Cầu Mà Được - Thích Pháp Hòa
Những Điều Bỏ Qua Không Tìm Lại Được - Thích Nữ Như Lan
Vì Sao Không Được Vãng Sanh ? - Thích Trí Huệ
Không Phải Cầu Mà Được - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Thay Mặt Quy Y có được không? - Thích Pháp Hòa
Tánh Không Duyên Khởi - Thích Thanh Từ
Nhân Duyên Quả Báo Bất Khả Tư Nghì - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Mặc cảm, không thích yêu, muốn xuất gia, nhân của giới tính thứ 3, thiền và tịnh - Thích Nhật Từ
Di Ngôn Sau Cùng Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam - Pháp Sư Tịnh Không
Quảng Tu Cúng Dường (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng - Pháp Sư Tịnh Không
Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng (Mới) - Pháp Sư Tịnh Không
Nguyện Lớn Không Cùng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Sát sinh để thờ cúng có phạm giới nhà Phật không? - AVG
Đâu Là Đúng: Cúng dường bằng đồ giả có sai hay không? - An Viên
Vấn đáp: Không gian thờ Phật, văn hóa cúng mặn - Thích Nhật Từ
Không có gì thay thế được - Thích Chiếu Khánh
Làm Thế Nào Để Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Người Có Trí Huệ Hiểu Được Tùy Hỷ (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Mạng Sống Được Bao Lâu - Pháp Sư Tịnh Không
Sự Thật Không Trốn Tránh Được - Thích Thông Phổ
Phước là tài sản không ai chiếm được - Thích Bửu Chánh
Sự thật không trốn tránh được - Thích Thông Phổ
Lão Thật Niệm Phật Khó Được - Pháp Sư Tịnh Không
Không Được Bán Rượu - Thích Thiện Chơn
Phước báu của mình sẽ không ai lấy được hết - Thích Nữ Hương Nhũ
Phước Của Mình Thì Không Ai Có Thể Lấy Được - Thích Nữ Hương Nhũ
Hỏi đáp: Lúc Nào Thì Nên Đi Tu, Đang Học Đại Học Bỏ Đi Tu Có Được Không ? - Thiền Sư Minh Niệm
Nghịch Tăng Thượng Duyên (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên - Pháp Sư Tịnh Không
Cúng Dường Kinh Quyển (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Giải Và Hành Cùng Coi Trọng - Pháp Sư Tịnh Không
Hỏi Đáp 25: Không tiền! Vu Lan Trai Tăng Cúng Gì? - Thích Thiện Hữu
Giải Và Hành Cùng Coi Trọng - Pháp Sư Tịnh Không
Không Phải Con Đường Nào Cũng Đẹp Như Một Giấc Mơ - Thích Thiện Tuệ
Tâm Chân Thật, Nguyện Thiết Tha Được Lợi Ích Lớn (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Những Điều Không Thể Lấy Lại Được - Thích Thiện Thuận
Những Điều Không Thể Lấy Lại Được - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Ăn chay có được vãng sanh không? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Văn hóa ướp xác của người Ai Cập có được siêu thoát không? - Thích Nhật Từ
Những Điều Không Phải Do Cầu Mà Được - Thích Thiện Tuệ
Hỏi Tụng Kinh Không Được Nhất Tâm? - Thích Thanh Từ
Tu 5 Giới Có Được Giải Thoát Không - Thích Thanh Từ
VẤN ĐÁP: NGƯỜI NỮ TU CÓ THÀNH PHẬT ĐƯỢC KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: ĐI CHÙA CÓ ĐƯỢC TRANG ĐIỂM KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Mẹ con bị bệnh không sống được bao lâu, con làm gì để giúp mẹ con? - Thích Thiện Tuệ
Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có (Tập 2) - Thích Phước Tịnh
Nghìn Thuở Nhân Duyên Không Dễ Có (Tập 1) - Thích Phước Tịnh
VẤN ĐÁP: LÀM SAO BIẾT MỘT NGƯỜI CÓ DUYÊN VỚI PHẬT PHÁP HAY KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Vô Thường Nó Đến Bất Chợt Lúc Nào Cũng Không Hay Biết (Trích trong 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ) - Cư Sĩ Diệu Âm
Đời Đáng Sợ Nhất Là Lúc Nỗi Lòng Không Thể Tỏ Cùng Ai - Thích Phước Tiến
Sự Thật Về Tờ Giấy Mà Không Phải Ai Cũng Biết - Thích Minh Niệm
Luật Đời Vay Trả, Chạy Cũng Không Thoát - Thích Phước Tiến
Nhận Tiền Phúng điếu có mắc nợ không? Cúng mặn cho người mất thì ai có Tội? - Thích Trí Huệ
Tại Sao Chúng Ta Niệm Phật Mà Không Được An Lạc - Thích Minh Nhãn
Mười Niệm Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Hiện Tiền Tu Học Như Thế Nào Mới Được Tự Tại Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Thân Người Khó Được Mà Dễ Mất (Trích Đoạn Khai Thị Số 166) - Pháp Sư Tịnh Không
Hiện Tiền Tu Học Như Thế Nào Mới Được Tự Tại Vãng Sinh - Pháp Sư Tịnh Không
Tạo Ngũ Nghịch Tội Lâm Chung Sám Hối Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Giới Bồ Tát 84: Nghề Không Được Làm (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 83: Nghề Không Được Làm (phần1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Tu Tịnh độ tông có học pháp môn khác được không? - Thích Nhật Từ
Những câu chuyện cảm động xem mà không cầm được nước mắt - Thích Tâm Nguyên
Trồng Hạt Giống Kim Cương, Độ Chúng Sanh Có Duyên - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Bài 16 : Bỏ Tâm Phan Duyên Chỉ Rõ Tánh Thấy Không Trả Về - Đại Sư Pháp Vân
Ý Nghĩa Của Việc Cúng Hình Tượng Và Lạy Phật Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Cúng Dường Hình Tượng Phật, Bồ Tát - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Vì sao người xuất gia không được ngồi ăn chung với Phật tử - Thích Nhật Từ
Lâm Chung Cần Có Điều Kiện Gì Để Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Thiền là thấy ra cái đang là chứ không phải đạt được cái sẽ là - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Pháp Sư Tịnh Không
Hình Nhân Thế Mạng Được Hay Không? - Thích Trúc Thái Minh
Chẳng Có Thể Dùng, Chút Ít Thiện Căn, Phước Đức, Nhân Duyên (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Thần Thông Tự Tại Cúng Dường Chư Phật (Tập 111, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Giới Không Cúng Dường Cầu Giáo Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Cúng Dường Cầu Giáo Pháp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Mười Niệm Được Vãng Sanh (Tập 124, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Tử vi - Thấy Vô thường - Khổ - Vô ngã - Người khiếm khuyết có giác ngộ được không? - Thích Viên Minh
Thực tập niệm Bụt - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh
Nương hơi thở trở về tự thân - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh
Sự nương tựa - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh
Pháp thoại: Chướng Duyên Hay Thuận Duyên - Thích Thiện Hữu
Trở về vương quốc của mình - Quán Sở Duyên Duyên Luận - Thích Nhất Hạnh
Có mặt đích thực cho nhau - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh
Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 8) - Cúng Tịnh Bình, Nhận Cúng Dường - Thích Tuệ Hải
Cùng Nhau Nhắc Nhở (Kỳ 17) - Nguyện Lớn Khôn Cùng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kể Chuyện: Lễ Cúng Dường Cuối Cùng Của Thuần Đà - Thích Nguyên An
Vấn đáp: Duyên phận có phải là do duyên nợ kiếp trước hay do hoàn cảnh đời sống tạo nên? - Thích Nhật Từ
Nhân Duyên và Nghiệp Duyên - Thích Phước Tiến
Thắng Duyên và Chướng Duyên - Thích Minh Hiếu
Vấn đáp: Hướng dẫn tạo thuận duyên, đẩy lùi nghịch duyên - Thích Nhật Từ
Thuận Duyên Và Nghịch Duyên - Thích Phước Tiến
VẤN ĐÁP: CÓ PHẢI NÊN DUYÊN VỢ CHỒNG LÀ CÓ DUYÊN NỢ VỚI NHAU? - Thích Thiện Tuệ
Phim Ngắn: Tâm Dược Đà La Ni (Dương Chi Tịnh Thủy Dược) - Thích Thiện Tuệ
Thuận Duyên Và Nghịch Duyên - Thích Tâm Khiết
Vấn đáp: Cúng ngọ và cúng mông sơn thí thực - Thích Nhật Từ
Vì sao tôi theo đạo Phật 2 - Đạo diễn Lê Cung Bắc - 29-05-2016 - Lê Cung Bắc
Trân Trọng Pháp Duyên -Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Đức Phật không ban phước giáng họa, phước báo cúng dường - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký