Tổng cộng có 20000+ video. Thích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện XuânThích Minh ThànhThích Trí QuảngThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Kinh Tụng - Kinh Lăng Nghiêm và Thập Chú - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 2) - Thích Thiện Xuân
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phật Âm
Kinh Tụng - Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Huyền Ý tụng - Phần 1 (rất hay) - Thầy Thích Huyền Ý tụng
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
Kinh Tụng-Kinh Từ Bi Thủy Sám-Thầy Thích Chơn Thức Tụng - Thầy Thích Chơn Thức Tụng
Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) - Phật Âm
kinh thuyết giảng thích phước tiến và kinh tụng - Phật Âm
Kinh Tụng - Kinh Trừ Khủng Tai Họa - Trọn bộ - Thầy Thích Huyền Ý
Tụng Kinh Phước Đức (Có Lời Kinh) - Thích Hạnh Tuấn
Tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (Bát Nhã Tâm Kinh) (21 Lần) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Phổ Môn (Có Lời) - Thích Trí Thoát
Bài tụng hạnh phúc - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Tụng kinh - Thích Tâm Đức
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Kinh Tụng A Di Đà - Thích Hạnh Tuệ
Công đức trì tụng kinh Vu Lan - Thích Trí Huệ
Lợi Ích Tụng Kinh - Thích Thiện Tuệ
Lợi Ích Tụng Kinh - Thích Thiện Tuệ
Giá Trị Của Sự Tụng Kinh - Thích Minh Đạo
Vấn đáp: Có nên gõ mõ tụng kinh tại gia - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Phổ Môn - Thích Pháp Hòa
Tụng Kinh A Di Đà - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Văn hóa tụng-trì kinh - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Lăng Nghiêm - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Vu Lan - Thích Tâm Thuận
Tụng kinh - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh - Đọc Kinh Và Trì Kinh - Thích Vạn Mãn
Phước Báo Của Sự Tụng Kinh - Thích Trung Đạo
Ý Nghĩa Kinh Nhật Tụng - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh - Thích Thiện Xuân
Tụng Kinh tháng Bảy - Thích Lệ Trang
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Hán Việt) - Thích Trí Thoát
Đêm tụng Kinh Pháp Hoa - Phương Thanh
Hỏi Đáp 26: Tụng Kinh Không Mê Tín - Thích Thiện Hữu
Nghi Thức Tụng Kinh A Di Đà - TT Minh Mẫn
Nghi Thức Tụng Kinh Phổ Môn - TT Ấn Long
Nghi Thức Tụng Kinh Pháp Hoa - TT Ấn Long
Kinh Vu Lan (Tụng với đại chúng) - Thích Chiếu Túc
Ý Nghĩa Tụng Kinh - Thích Thiện Hữu
Tổng hợp các bài Tụng Kinh Sám Hối - Thích Trí Thoát
Vấn đáp: Tụng kinh như thế nào cho tổ tiên - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tụng kinh cầu siêu - Thích Nhật Từ
Tụng KINH SÁM HỐI 6 CĂN - Thích Thiện Xuân
Ý Nghĩa Tụng Kinh Pháp Hoa - Thích Trung Đạo
Kinh tụng Thủ Lăng Nghiêm - Thích Hạnh Tuệ
Tụng Kinh - Trì Chú - Niệm Phật - Thích Lệ Minh
Ý nghĩa của sự tụng kinh - Thích Thiện Thuận
Ý Nghĩa Tụng Kinh - Thích Thiện Thuận
Soi Sáng 44: Vì Sao Tụng Tâm Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Tụng Kinh Vu Lan - Thích Thiện Chấn
Đêm tụng kinh Pháp Hoa ngày thấy hoa sen nở - Thích Trí Huệ
Từng bước tu tập (Kinh Trú Đạo Thọ) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tụng Kinh Bát Chánh Đạo - Chùa Phật Quang
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt) - Thích Trí Thoát
Kinh A Di Đà (Bản Việt Văn) (Có Chữ Dễ Đọc Tụng Theo) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Bản Việt Văn, Có Chữ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối (Có Phụ Đề) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối - Thích Huệ Duyên
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày - Phật Âm
Tụng Kinh to và không theo mọi người, đâu là đúng? - AVG
Đâu là đúng: Tụng kinh to và không theo mọi người - AVG
Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư - TT Ấn Long
Nghi Thức Tụng Kinh Điạ Tạng - TT Ấn Long
Vấn đáp: Nên tụng kinh nào cho người chết - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng Mục Liên Thanh Đề ( Tập 3 ) - Thích Huyền Ý
Tụng kinh Bát Chánh Đạo - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Hướng dẫn cách đọc - trì - tụng kinh - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng - Các bài sám của Đức Phật - Thích Chiếu Niệm
Kinh Tụng - Các bài sám về cha mẹ của Đức Phật - Thích Chiếu Niệm
Tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Thích Nhật Quang
Phật tử và nhu cầu đọc tụng kinh điển - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - Thích Nhật Từ
Soi Sáng 44 - Vì Sao Tụng Tâm Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Pháp Hoa (Phẩm 15) - Tùng Địa Dũng Xuất - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Hướng dẫn tụng kinh, trì chú trong phòng trọ - Thích Nhật Từ
Phương Pháp Hành Trì, Tụng Kinh, Cầu Nguyện - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Thâm Diệu Của Kinh Nhật Tụng - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Thiện Xuân
Phương Pháp Hành Trì, Tụng Kinh Cầu Nguyện - Thích Trí Huệ
Tụng Kinh và Niệm Phật - Thích Thiện Chấn
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) - Thích Nhật Quang
Kinh A Nậu La Độ - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Học Kinh Tụng Pāli (Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - Thích Viên Minh
Kinh Phổ Môn - Nghĩa Việt (Tụng Với Đại Chúng) - Thích Hạnh Tuệ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Tụng Với Đại Chúng) - Thích Hạnh Tuệ
Vấn đáp: Hướng dẫn tụng kinh Địa Tạng sao cho đúng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hướng dẫn tụng kinh hằng ngày - Thích Nhật Từ
Thiền Lâm Bảo Huấn- Kinh Tụng Người Xuất Gia - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Hướng dẫn tụng kinh niệm Phật - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng Mục Liên Thanh Đề (Tập 4 - Hết trọn bộ) - Thích Huyền Ý
Vấn đáp: Quan niệm tụng kinh đổ nghiệp - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiểu cho đúng về tụng kinh cầu siêu - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ý nghĩa đọc - tụng kinh, niệm Phật - Thích Nhật Từ
Công Đức Tụng Kinh Pháp Hoa - Thích Quang Thạnh
Vấn đáp: Đọc tụng kinh âm Hán Việt, Cầu nguyện có hết bệnh nan y - Thích Nhật Từ
Hỏi Tụng Kinh Không Được Nhất Tâm? - Thích Thanh Từ
Tụng Kinh Dược Sư tại Tu Viện Tây Thiên - Thích Pháp Hòa
TỤNG KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Phá hòa hợp Tăng, xây dựng ngôi chùa, tụng kinh thế nào cho có lợi lạc, vai trò vị trụ trì - Thích Nhật Từ
Bước Đầu Học Phật - Ý Nghĩa Tụng Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tụng Kinh (Giảng Tại Úc Châu, 2013) - Thích Thiện Xuân
Hướng về kính lạy - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Phước Đức - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Thương Yêu - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Người Bắt Rắn - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Bát Nhã Hành - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Độ Người Hấp Hối - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Soi Gương - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Nghi thức cầu siêu - tụng kinh A-di-đà - Thích Quang Huệ
Vấn đáp: Hướng dẫn cách tụng kinh dành cho Phật tử - Thích Nhật Từ
Tụng Công Phu Khuya Kinh Lăng Nghiêm - Thích Trí Thoát
Vấn đáp: Hướng dẫn cách tụng, nghe kinh Đại Thừa - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phật tử nên đọc-trì-tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế nào? - Thích Nhật Từ
Dạy Kinh Tụng Pali ( Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - Thích Viên Minh
Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật Tụng Thiền Môn - Chân Pháp Tịnh
Kinh Sự Thật Ðích Thực - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Ba Cửa Giải Thoát - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Sức Mạnh Quan Âm - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - Thích Hạnh Tuệ
Tưng ưng Bộ Kinh - Tương Ưng Chư Thiên 6 - Gần Gủi Người Lành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Niệm Phật và Tụng kinh việc nào có công năng hơn ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vợ Phật tử, chồng công giáo- Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì? - Thích Nhật Từ
Thời khóa tụng kinh: Tiểu sử cuộc đời Đức Phật - Chùa Giác Ngộ
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm - Nhật Tụng Thiền Môn - Chân Pháp Tịnh
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Tuổi Trẻ và Hạnh Phúc - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Vì sao tụng kinh,niệm Phật,ngồi thiền thì vẫn chưa đủ? - Thích Chân Tính
Vấn đáp: Có nên tụng 1 kinh (kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ) | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bệnh Tùng Khẩu Nhập - Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Thiện Tuệ
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh giảng giải - phẩm thứ 15: Tùng địa dõng xuất - Thích Tâm Đức
Vấn đáp: Phương pháp tránh hôn trầm khi tụng kinh hoặc ngồi thiền - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tụng kinh thuần Việt, vô ngã và phi ngã, sinh hoạt Phật pháp cho giới trẻ ở phương Tây - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng - Kinh Trừ Khủng Tai Họa - Phần 1 - Thầy Thích Huyền Ý - hầy Thích Huyền Ý
TỤNG KINH TỐI CHÙA GIÁC NGỘ Ngày 21-06-2018 KINH TRÍ TUỆ KIM CƯƠNG - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh - Thích Nhật Từ
Video3 - 14/23 Kết hợp tụng kinh, niệm Phật, thiền, quán - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Vấn đáp: Người Việt Nam đọc và tụng kinh có ngôn ngữ Việt Nam - Thích Nhật Từ
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia - Thích Phước Tiến
Học Kinh Tụng Pali (Lễ Tam Thế Phật Pháp Tăng - Ân Đức Phật) - Thích Viên Minh
Đại chúng Thiền Tôn Phật Quang tụng kinh Bát Chánh Đạo - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật không cần học thức, ng - Thích Nhật Từ
Lễ nhạc Phật giáo Nhật Bản: Đánh trống theo điệu tụng của Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
Vấn đáp: Phân biệt chánh pháp và tà pháp- Khó hiểu khi tụng kinh hán việt - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Lạy Phật diệt tội, sát na duyên khởi, thờ Phật trong phòng ngủ, trì tụng kinh điển, làm từ - Thích Nhật Từ
TRUYẾN HÌNH TRỰC TIẾP: TỤNG KINH TỐI HẰNG NGÀY Ngày 11/06/2018. - Chùa Giác Ngộ
Đại hội Phật giáo Đài Loan: Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
Vấn đáp: Phật tổ và Phật bà, gõ mõ khi tụng kinh - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng - Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Trí Thoát - Phần 1 - Thầy Thích Trí Thoát
Kinh Tụng - Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Trí Thoát - Phần 2 - Thầy Thích Trí Thoát
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt, Hán Việt) (Việt Dịch: HT. Thích Nhất Hạnh) (Rất Hay) - Phật Âm
TT. Thích Nhật Từ hướng dẫn thiền Vipassana sau thời tụng kinh sáng Ngày 18-5-2018 - Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ hướng dẫn thiền Vipassana sau thời tụng kinh sáng Ngày 01-06-2018 - Thích Nhật Từ
Thích Nhật Từ hướng dẫn thiền Vipassana sau thời tụng kinh sáng Ngày 05-06-2018 - Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ hướng dẫn thiền Vipassana sau thời tụng kinh sáng Ngày 07-06-2018 - Thích Nhật Từ
TT. Thích Nhật Từ hướng dẫn thiền Vipassana sau thời tụng kinh sáng Ngày 16-06-2018 - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng - Kinh Duoc Su - Thầy Thích Huyền Ý - Thầy Thích Huyền Ý
Kinh Tụng - Kinh Duoc Su - Thầy Thích Huyền Ý - Thầy Thích Huyền Ý
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tụng kinh Dược Sư tại chùa Hòa Phúc - Thích Bảo Nghiêm
Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn - Thầy Thích Trí Thoát tụng 2010 (có chữ) - Thích Trí Thoát
Vấn đáp: Kinh điển dành cho từng độ tuổi | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng - Kinh Vu lan Báo Ân Cha Mẹ - Thích Huyền Ý - Thích Huyền Ý
TỤNG KINH TRONG KHÓA TU BÚP SEN TỪ BI TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
Kinh Tụng-Kinh Phổ Môn-Thầy Thích Huyền Ý - Thầy Thích Huyền Ý
Kinh Vu Lan - Thầy Thích Trí Thoát trì tụng (có chữ) - Thích Trí Thoát
Kinh Tụng - Bài sám cầu siêu báo ân cha mẹ - Thích Huyền Ý - Thích Huyền Ý
Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay (17/05/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Người Xuất Gia - Lý Tưởng Người Xuất Gia, Kinh Tụng Người Xuất Gia - Thích Trí Huệ
Tụng Chú Đại Bi (Có Lời) - Thích Trí Huệ
Tụng Chú Đại Bi (5 Lần, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tụng - Thích Từ Thọ
Tụng - Thích Từ Thọ
Tụng - Phật Âm
Tụng trì chú Đại Bi - Phật Âm
Trì Tụng - Chế Thanh
Tụng Chú Đại Bi - Thích Trí Hòa (rất hay) - Chế Thanh
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) - Thích Pháp Hòa
Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ) - Thích Huệ Duyên
Tụng Sám Hối Sáu Căn - Thích Pháp Hòa
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Minh Như
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí ThoátXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký