Tổng cộng có 20000+ video. Thích Phước TiếnThích Thiện TuệPháp Sư Tịnh KhôngThích Nữ Như LanThích Thiện XuânThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Tuần Đầu Tiên Sau Khi Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tuần Lễ Thứ 5,6,7 Sau Khi Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tuần Lễ Thứ 2,3,4 Sau Khi Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đức Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Ngày Rằm Tháng 7 Trong Phật Giáo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Ý Nghĩa Màu Hoa Hồng Trong Lễ Vu Lan - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 06: Thập Hạnh - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Lưu danh vạn kiếp -- NSƯT. Thanh Tuấn - Thanh Tuấn
Bão lũ cuộc đời - ĐĐ.Thích Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm - ĐĐ.Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm-02 - ĐĐ.Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Lợi ích của giới pháp - ĐĐ.Thích Minh Thành
Lời nhắc nhỡ của Đức Phật - ĐĐ.Thích Minh Thành
Vượt Qua Biếng Nhác - ĐĐ.Thích Minh Thành
Tuấn Mã Thẳng Tiến - Thích Pháp Hòa
Đừng Luỵ Đồng Tiền - Quách Tuấn Du
Ý Nghĩa Tuần Chung Thất - Thích Phước Tiến
Ý nghĩa tuần chung thất - Thích Phước Tiến
Liveshow Nhạc Phật: Về chốn bình yên - Quách Tuấn Du
Cúng giỗ vào ngày cuối tuần, tiện cho con cháu về sum họp là đúng hay sai? - AVG
Phật giáo và dân số - ĐĐ.Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh
Phật Là Ánh Từ Quang - Quách Tuấn Du Ft Ưng Hoàng Phúc - Quách Tuấn Du
Lạy Phật Quan Âm - Quách Tuấn Du FtThuỳ Trang - Quách Tuấn Du
Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Sáu Xứ : Soi xét hành vi - ĐĐ.Thích Minh Thành
Quán Âm Thanh - Thích Minh Tuấn
Nhành Dương Cứu Khổ - Quách Tuấn Du Ft Phi Nhung - Quách Tuấn Du
Đức Phật và Giáo Pháp - Tuần Đầu Sau Thành Đạo - Thích Hạnh Tuệ
37 pháp hành Bồ tát đạo 26: Tuân Phục Thánh Giới - Thích Phước Tịnh
Lễ Hằng Thuận của cô dâu MINH PHƯƠNG & chú rể THANH TUẤN, ngày 20 - 10 - 2018 - Chùa Giác Ngộ
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Phương Tiện Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Đức Tuân Phổ Hiền (Phẩm Thứ 2, Giảng - Thích Thiện Pháp
Xứ Giả Như Lai - ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Cực lạc không xa - ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Quẳng gánh khổ đau - ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Đạo Làm Con - Quách Tuấn Du Ft Ngọc Sơn - Quách Tuấn Du
Biết Bao Giờ - Quách Tuấn Du Ft Lâm Vũ - Quách Tuấn Du
Những Phương Pháp Chứng Đạo ĐĐ:Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Tiền thân của Đức Phật Thích Ca (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tiền thân của Đức Phật Thích Ca (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tiền Thân Đức Phật Thích Ca (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tiền Thân Đức Phật Thích Ca (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thánh Tích Lâm Tỳ Ni - Thích Thiện Chơn
Năm Thứ 3 Sau Khi Thành Đạo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Năm Thứ 2 Sau Khi Thành Đạo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Năm Thứ 2 Sau Khi Thành Đạo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Đoàn Ni - Thích Thiện Chơn
Vị thánh ni đầu tiên - Thích Thiện Thuận
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn - Thích Thiện Chơn
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Hội Tỳ Kheo Ni (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Đoàn Ni (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Đoàn Ni (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 11: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 10: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 21: Thái Tử Dạo Chơi Bốn Cửa Thành - Thích Thiện Chơn
Năng Lực Tăng Đoàn - Tỳ Kheo.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Vấn Đáp Về Hội Thánh Đức Chúa Trời Và Thiền Tông Tân Diệu - Thích Phước Tiến
Tiền và cơ hội tu, chọn cái nào? - Thích Trí Huệ
Thầy ĐĐ.Thích Pháp Hòa thuyết giảng Xuất Gia, Gieo Duyên, Tu Học - Sư Phụ Thích Pháp Hòa
Đi Tìm Chốn Bình An - Thích Phước Tiến
Đi Tìm Chốn Bình An - Thích Phước Tiến
Nụ Cười Sen Nở - Đức Tuấn
Sự Tuần Hoàn Của Vũ Trụ - Thích Trí Huệ
Biết bao giờ - Quách Tuấn Du
Các Bài Sám - Thích Hạnh Tuấn
Ca Ngợi Đức Thế Tôn - Quách Tuấn Du
Về Chùa Xám Hối - Quách Tuấn Du
Giàu và Nghèo - Tuấn Phong
Kính Lạy Bồ Tát Thích Quảng Đức - Đức Tuấn
Khắc ghi lời Thầy - Quách Tuấn Du
Việt Nam Phật Tâm Ca - Tuấn Anh - Tân Phương
Rửa Trôi Bụi Trần (HD) - Minh Tuấn
Ca Ngợi Đấng Thế Tôn - Quách Tuấn Du
Mừng Phật Ra Đời (HD) - Đặng Anh Tuấn
Diệu Pháp - Đặng Anh Tuấn
Bao la tình Người - Quách Tuấn Du
Kính lạy Bồ tát Quảng Đức - Tuấn Khoa
Hoa Mặt Trời kỳ 9 - Phật tử Tuấn Phương
Vấn đáp: Cầu siêu và tuần thất - Thích Nhật Từ
Tìm về đường sáng - Quách Tuấn Du
Vấn đáp: Cúng bảy tuần thất như thế nào ? - Thích Nhật Từ
Nhân Duyên - Quách Tuấn Du
Thương Màu Áo Lam - Nhiều Ca Sĩ - Quách Tuấn Du
Kính Lạy Bồ Tát Quan Thế Âm - Quách Tuấn Du
Sự khác nhau giữa giới thanh văn và giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Sự Khác Nhau Giữa Giới Thanh Văn Và Giới Bồ Tát (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Mong thế giới bình yên - Quách Tuần Du
Mong thế giới bình yên - Quách Tuấn Du
Tuấn mã - Pháp Cú 11 - Thích Chân Quang
Tiếng Chuông Khuya - Quách Tuấn Du
Nghiên cứu tôn giáo - Nguyễn Quốc Tuấn
Kiếm tiền và xài tiền đúng chánh Pháp - Thích Thiện Thuận
Hiện tiền thanh tịnh - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Đêm Khánh Đản - Huy Khang - Quốc Nghĩa - Tuấn Cường
GĐPT - NỐI TÌNH NGƯỜI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Ca sĩ Tuấn Huy - Võ Tá Hân
Sinh viên và khởi nghiệp - TS Hoàng Anh Tuấn
Vấn đáp: Truyền thống văn hóa cúng bảy tuần thất - Thích Nhật Từ
Khóa tu 21 ngày 2012: Hỏi đáp tuần 2 - Thích Nhất Hạnh
Khóa tu 21 ngày 2012: Hỏi đáp tuần 1 - Thích Nhất Hạnh
[SenViet tv] - Tin Phật Giáo tuần 2 tháng 6/2013 - Sen Việt
[SenViet tv] - Tin Phật Giáo tuần 1 tháng 6/2013 - Sen Việt
Đại Giới Đàn Hành Trụ 5 - Tụng Luật Tuần Chiếu - Phật Âm
Tâm tự ái và đức tính tuân thủ mệnh lệnh - Thích Chân Quang
2. Thân Trung Ấm Và Pháp Hộ Niệm 2 (ĐĐ:Thích Nhuận Nghi - www.phatphaptonghop.com) - ĐĐ. Thích Nhuận Nghi
1. Thân Trung Ấm Và Pháp Hộ Niệm 1 (ĐĐ:Thích Nhuận Nghi - www.phatphaptonghop.com) - ĐĐ. Thích Nhuận Nghi
Diệu Âm Hoằng Pháp (Solo Saxophone) - Trần Mạnh Tuấn
Việt Nam Phật Giáo Sáng Ngời - Nhiều Ca Sĩ - Quách Tuấn Du
CÔNG PHU KHUYA TẠI CHÙA GIÁC NGỘ TUẦN LỄ PHẬT ĐẢN - Thích Nhật Từ
GIỚI BỒ TÁT 45B– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN - Thích Thiện Chơn
GIỚI BỒ TÁT 45A– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN - Thích Thiện Chơn
Ăn Chay Theo Tinh Thần Bồ Tát - ĐĐ. Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Ngũ Căn Ngũ Lực - Pháp Tu Của Bậc Thánh - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Mỹ - Thích Phước Tiến
Tính Thực Tiển Của Ðạo Phật - T. Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Liên Khúc: Mừng Phật Ra Đời, Có Phật Trong Đời - Đặng Anh Tuấn - Vũ Bảo
Tụng Kinh Phước Đức (Có Lời Kinh) - Thích Hạnh Tuấn
Vô Ưu Chơn Cực Lạc - TT. Thích Minh Thành
Về Lại Chốn Xưa - TT. Thích Minh Thành
Vô Ưu Chơn Cực Lac - TT. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Giải thích cúng tuần thất - Thích Nhật Từ
Ơn Nghĩa Sinh Thành - Thích Trí Chơn
Chơn Tu Phải Thành Thật - Thích Giác Hóa
Đóa Hoa Vô Ưu Giữa Chốn Bụi Mù - TT. Thích Minh Thành
Tiến Trình Thanh Lọc Tâm - Thích Trí Huệ
Mỗi Bước Tiến Tu Đều An Lạc - Thích Thanh Từ
Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa (Kỳ 4) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa (Kỳ 3) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Gọi Thầy từ chốn ngàn xa 2 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa (Kỳ 1) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đời sống chơn chánh - Thích Quang Thạnh
Đức Phật ra đời đầu tiên - TT. Thích Minh Thành
Biến Ước Mơ Thành Sự Thật - Thích Phước Tiến
Mạnh Mẽ Tiến Tu - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chuyến đi Rách Giá - Hà Tiên - P3/3 - Thích Thanh Từ
Chuyến đi Rách Giá - Hà Tiên - P2/3 - Thích Thanh Từ
Chuyến đi Rách Giá - Hà Tiên - P1/3 - Thích Thanh Từ
Làm Thế Nào Để Trở Thành Phật Tử - Thích Phước Tiến
Mạnh Mẽ Tiến Tu - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Về Tiền Bạc - Thích Đồng Thành
Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên: Một chốn Thiền - Phật Âm
Biến ước mơ thành sự thật 02 - ĐĐ. Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Biến ước mơ thành sự thật 01 - ĐĐ. Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Hạnh hiếu của đệ nhất Thánh tăng trí tuệ - Thích Trí Chơn
Đừng Để Đạo Đức Trở Thành Món Hàng Xa Xỉ - Thích Phước Tiến
Sức Mạnh Của Đồng Tiền - Thích Quang Thạnh
Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ - Thích Phước Tiến
Bệnh Khổ Giúp Tiến Tu - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bí Quyết Thành Công - Thích Phước Tiến
Lòng từ bi và phương tiện - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý nghĩa Phật thành đạo - Thích Phước Tiến
Tiến Trình Thành Đạo Của Đức Phật - Thích Nữ Triệt Như
Để Yêu Thương Chân Thành - Thích Phước Tiến
Sống Tốt Để Lòng Thanh Thản - Thích Phước Tiến
Bệnh Khổ Giúp Tiến Tu - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thiện Tri Thức Trong Phật Giáo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Thiện Tri Thức Trong Phật Giáo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Thiện Tri Thức Trong Phật Giáo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 12: Pháp Tu Niệm Thiên - Thích Thiện Chơn
Tiếng lòng 2: Tình nghĩa chốn thiền môn - Thích Thiện Thuận
Lịch Sử Đức Phật 19: Thái Tử Tất Đạt Đa Cứu Chim Thiên Nga (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 18: Thái Tử Tất Đạt Đa Cứu Chim Thiên Nga (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thiện Tri Thức Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 7 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 6 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 5 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 4 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 3 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 2 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 1 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại trường hạ Tây Thiên - Thích Thiện Chơn
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 55 - Ôn Lại Phần Thiền Sư Cảm Thành (Đời 1 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Thiên Ba La Di - Điều giới 4:Giới vọng - Thích Thiện Chơn
Thiền Nguyên Thuỷ và Thiền Đại Thừa - Thích Chơn Minh
Tính thực tiễn của đạo Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nghĩa Tình Chốn Thiền Môn - Thích Thiện Thuận
Tìm hiểu sự hình thành thế giới và con người - Thích Phước Tiến
Thiên Tụ của giới Tỳ Kheo - Thích Thiện Chơn
Thiên Ba-La-Di (phần 5) - Thích Thiện Chơn
Thiên Ba-La-Di (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Thiên Ba-La-Di (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Thiên Ba-La-Di (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Thiên Ba-La-Di (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thiên Ba-La-Di Của Tỳ Kheo - Thích Thiện Chơn
Vấn Đáp: SAO KHÔNG LẤY TIỀN LÀM TỪ THIỆN MÀ XÂY CHÙA TO PHÂT LỚN? - Thích Thiện Tuệ
Triết Lý Về Tiền Bạc Theo Quan Niệm Đạo Phật - Thích Đồng Thành
Phật pháp cứu cánh chỉ 1 nhưng phương tiện rất nhiều - Thích Thanh Từ
Chánh Niệm Là Chìa Khóa Cho Mọi Thành Công - Thích Phước Tiến
VẤN ĐÁP: Nếu tiền của người qua đời để lại, mục đích để làm từ thiện...? - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Nếu tiền của người qua đời để lại, mục đích để làm từ thiện...? - Thích Thiện Tuệ
Tiền Dùng Đúng Tiền Hiền Như Phật,Bạc Sai Lầm Bạc Ác Như Ma - Thích Phước Tiến
Thiện Tri Thức - Thích Thiện ChơnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký