Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Tuệ HảiThích Trí QuảngThích Thiện TuệThích Thiện XuânThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Tu Lấy Pháp Và Giới Luật Làm Thầy - Thích Trí Huệ
Đại cương giới luật 04: Luật tạng và quy luật các bộ phái - 2004-02-06 - Thích Nhất Hạnh
Luận Về Đạo Thầy Trò Và Giới Luật - Ấn Quang Đại Sư
Đại cương giới luật 10: Luật tạng Đồng Diệp bộ và Pháp Tạng bộ - 2004-03-12 - Thích Nhất Hạnh
Đại cương giới luật 05: Quảng luật - 2004-02-06 - Thích Nhất Hạnh
Đại cương giới luật 06: Văn học luật tạng của 6 bộ phái - 2004-02-27 - Thích Nhất Hạnh
Đại cương giới luật 08: Luật tạng Xích Đồng Diệp bộ - 2004-03-04 - Thích Nhất Hạnh
Đại cương giới luật: Giới sát, giới đại vọng ngữ - Thích Minh Thông
Quy luật của giới pháp - Thích Trí Huệ
Nhân Tố Hộ Trì Bồ Tát Giới Luật Nghi - Thích Pháp Quang
Đại cương giới luật 03: Tam tu tịnh giới - 2004-01-30 - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Giới luật về bình đẳng giới trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Sự khác nhau giữa giới luật và giới cấm thủ - Thích Chân Quang
Giới Tỳ Kheo 01: Khái Quát Về Giới Luật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 02: Khái Quát Về Giới Luật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Đại cương giới luật 02: Giữ giới là thực tập chánh niệm - 2004-01-16 - Thích Nhất Hạnh
Lấy Giới Làm Thầy, Lấy Khổ Làm Thầy - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp, pháp môn và giới luật - Thích Trí Huệ
Luật Tạng Và Quy Luật Các Bộ Phái - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất Hạnh
Giới Bồ Tát 61: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 60: Giới Không Thông Hiểu Mà Làm Thầy Truyền Giới (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Luật Đời Luật Nào Bằng Luật Nhân Quả - Thích Trí Huệ
Giới Luật - Thích Trí Quảng
Giới Luật - Thích Trí Quảng
Từ Bi, Nhân Quả, Giới Luật - Cư Sĩ Vọng Tây
Ý Nghĩa Giới Luật - Thích Thiện Hữu
Giới Luật Vấn Đáp 6 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 5 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 4 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 3 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 2 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật Vấn Đáp 1 - Thích Thiện Chơn
Giới Luật 04 - Thích Chân Quang
Giới Luật 03 - Thích Chân Quang
Vấn đáp Giới Luật - Thích Chân Quang
Vấn Đáp Giới Luật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp về giới luật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đá: Giới luật chùa tăng và ni - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới luật Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới luật Phật giáo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới luật cho Tăng Ni- Vượt qua nỗi sợ ma quỷ - Thích Nhật Từ
Giới bồ tát 52: Kinh Phạm Võng - Giới kinh 41: Giới vì lợi làm Thầy - Thích Minh Thông
Giới Luật Trong Đạo Phật - Thích Thiện Thuận
Tầm Quan Trọng Của Giới Luật - Thích Minh Thông
Đại Giới Đàn Hành Trụ 5 - Tụng Luật Tuần Chiếu - Phật Âm
Khái quát về giới luật - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Giới luật của đạo Phật, Bồ tát nghịch hạnh - Thích Nhật Từ
Tinh thần Giới Luật của đức Phật - Thích Hạnh Bình
Kinh Nikaya - Giới Luật - Thích Trúc Thái Minh
Giới Luật - Xây Dựng Con Đường Tâm Linh - Thích Viên Giác
Giới Luật Là Nền Tảng Giải Thoát - Thích Phước Tiến
Chúng Ta Là Gì Trước Định Luật Vô Thường - Thích Giác Giới
Giới Tỳ Kheo 11: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 10: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 09: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 14: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 13: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 12: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giải Đáp Thắc Mắc Về Giới Luật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giải Đáp Thắc Mắc Về Giới Luật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vai trò của giới luật đối với đời sống Tăng già (Phần 1) - Thích Thiện Thuận
Giải Đáp Thắc Mắc Về Giới Luật (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Hai phương cách hành đạo, trọng tâm của giới luật bồ tát - Thích Nhật Từ
Giới Bồ Tát 32: Giới Không Tôn Kính Thầy Bạn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 33: Giới Tôn Kính Thầy Bạn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Là Người Thầy Suốt Đời - Thích Pháp Hòa
Giới Tỳ Kheo 08: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 07: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 06: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vai trò giới luật trong đời sống Tăng già - phần 2 - Thích Thiện Thuận
GIỚI LUẬT GIỮA TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI - Thích Thiện Thuận
Đại cương giới luật 09: Nghệ thuật soi sáng - 2004-03-09 - Thích Nhất Hạnh
Đại cương giới luật 07: Quay về quê hương đích thực - 2004-03-02 - Thích Nhất Hạnh
Quảng Luật - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp - Thích Nhất Hạnh
Cách Dứt Khổ, Luật Nhân Quả, Luật Tái Sinh và Đền Ân - Thích Nhật Từ
Không có luật nào bằng luật nhân quả - Thích Trí Huệ
Luật Tạng Đồng Diệp Bộ Và Pháp Tạng Bộ - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất Hạnh
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 7 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 6 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 5 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 4 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 3 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 2 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại Trúc Lâm Tây Thiên 1 - Thích Thiện Chơn
Giải đáp thắc mắc về giới luật tại trường hạ Tây Thiên - Thích Thiện Chơn
Văn Thù Sư Lợi, Địa Tạng Vương Là Tưởng Tượng Của Đại Thừa Phá Giới Luật - Thích Thông Lạc
Đại cương giới luật 01: Thiết lập buổi họp hạnh phúc - 2004-01-09 - Thích Nhất Hạnh
A-Di-Đà Không Có, Di Lặc Không Có, Muốn Giải Thoát Phải Giữ Giới Luật, Đức Hạnh - Thích Thông Lạc
Học Giới Bồ Tát phần 5/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Học Giới Bồ Tát phần 3/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Học Giới Bồ Tát phần 2/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Học Giới Bồ Tát phần 4/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Học Giới Bồ Tát phần 15/15 - Thầy. Thích Pháp Hòa - Thích Pháp Hòa
Thầy Thích Nhật Từ: Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có thật - Thầy Thích Nhật Từ
Lấy Giới Làm Thầy - Thích Nữ Như Lan
Lấy Giới Làm Thầy - Cư Sĩ Vọng Tây
Vấn đáp: Hiểu đúng về giới luật sadi và sadi ni khi tìm hiểu nghiên cứu học thuật - Thích Nhật Từ
Giới Là Người Thầy - Thích Tâm Hải
Luật Tạng Xích Đồng Diệp Bộ - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất Hạnh
Thế Giới Không Như Mình Thấy - Thích Trí Huệ
Lấy giới làm thầy - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thầy tài trò giỏi - Thích Chân Tính
Lấy Giới Làm Thầy 2 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 40: Kinh A Na Luật Đà - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Làm Thầy Truyền Giới - Thích Thiện Chơn
Thấy Pháp là thấy Như Lai - Kinh Pháp Cú 79 - Thích Chân Quang
Thế Giới Không Như Mình Thấy (Kỳ 3) - Phan Thị Bích Hằng
Thế Giới Không Như Mình Thấy (Kỳ 1) (Rất Hay) - Phan Thị Bích Hằng
Thế Giới Không Như Mình Thấy (Kỳ 2) (Rất Hay) - Phan Thị Bích Hằng
Giới Không Kính Thầy Bạn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Kính Thầy Bạn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Hiểu Mà làm Thầy (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Hiểu Mà làm Thầy (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Không Hiểu Mà làm Thầy (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Ngoài vòng pháp luật - Pháp Cú 44 - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Giới Luật Cho Tăng Ni và Trí Tuệ Đạo Đức - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Trọng tâm của giới luật bồ tát | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Luật Nhân Quả - Thích Pháp Hòa
Hoa Mặt Trời (Kỳ 5) - Luật Sư Lê Thanh Sơn - Chùa Hoằng Pháp
Thấy Mà Không Thấy - Thích Pháp Hòa
Thấy Mà Không Thấy - Thích Pháp Hòa
THAY ĐỔI TƯ DUY, THAY ĐỔI HÀNH ĐỘNG ĐỂ THAY ĐỔI NGHIỆP BÁO - Thích Thiện Thuận
Pháp Thoại (Tại Chùa Tịnh Luật) - Thích Tâm Thành
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 26 - Thấy cái thấy như thực - Thích Viên Minh
Buông - Thầy Thích Pháp Hòa & Thầy Thích Minh Thành ( Ngày 7.8.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Tính tương đối giữa tội và phước trong đạo Phật và luật pháp - Thích Nhật Từ
Đường Đi Của Luật Nhân Quả - Chánh Phật Pháp Thực Tiễn - Thích Thông Lạc
Sư phạm hoằng pháp 03: Nguyên tắc hoằng pháp “Khế hợp quy luật và căn tính” - Thích Nhật Từ
Giới Bồ Tát 45: Giới Không Đi Nghe Pháp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 44: Giới Không Đi Nghe Pháp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 11: Pháp Tu Niệm Giới - Thích Thiện Chơn
Hạ thủ công phu, tu bát quan trai giới || Thầy Thích Trí Huệ 2017 - Thích Trí Huệ
Giới Bồ Tát 58: Giới Vì Lợi Mà Giảng Pháp Lộn Lạo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 57: Giới Vì Lợi Mà Giảng Pháp lộn Lạo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Điều Kiện Thọ Giới Giới Pháp Sa Di - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 68: Giới Tâm Kiêu Mạn Không Thỉnh Pháp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 69: Giới Tâm Kiêu Mạn Không Thỉnh Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Kinh Phạm Võng - Buổi thứ 19: Giới khinh 1: Tôn kính Thầy bạn - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 43: Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp (Phần B) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 42: Giới Không Cúng Dường Thỉnh Pháp (Phần A) - Thích Thiện Chơn
Tam Quy Ngũ Giới 01: Giới Pháp Phật Tử Tại Gia - Thích Thiện Chơn
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 14 - Thấy vọng và thấy không vọng một cách như thực - Thích Viên Minh
Kinh Đa Giới (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Tam Quy Ngũ Giới 02: Các Cấp Độ Giới Pháp Tại Gia - Thích Thiện Chơn
Các Pháp tu tập để gìn giữ 5 giới - Thích Giác Giới
Thọ Giới và Tụng Giới (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa
6 pháp lành làm thay đổi vận mạng || Thầy Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Kinh Trạm Xe Và Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Tổn Thất Lớn Trong Chánh Pháp Và Những Điều Khó Làm Trong Chánh Pháp - Thích Minh Luật
Vấn đáp: Thế giới Tây phương có phải là thế giới vật lý, cảnh giới vô sắc - Thích Nhật Từ
Giới Bồ Tát tại gia: 6 giới trọng - 28 giới khinh - Thích Minh Thông
Thấy - Thấy ra - Thầy Viên Minh
Mười Phật ngôn làm thay đổi thế giới - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Giới Và Lợi Ích Của Sự Giữ Giới | Sư Toại Khanh Thuyết Giảng | Giảng Pháp Hay - Thích Nhật Từ
Khắp Pháp Giới Hư Không Giới Là Một Thể (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Cần Hiểu Đúng Về Giới Uống Rượu Trong Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019 - Thích Phước Tiến
Tuyển tập Thư Thầy - Thư số 1 - Giác ngộ là thấy rõ như thật bản chất của sự sống - Thích Viên Minh
Sư thầy tiết lộ 4 LOẠI THỨC ĂN thay đỗi cuộc đời con người - Thích Tâm Nguyên
Đừng đặt giải thoát (đạo đức) trước giác ngộ - Thấy ra sự thật và thích ứng với sự thật - Thầy Viên Minh
Đừng đặt giải thoát (đạo đức) trước giác ngộ - Thấy ra sự thật & thích ứng với sự thật - Thầy Viên Minh
Thọ Giới, Học Giới và Trì Giới - Thích Thiện Chơn
Thay Đổi Thói Quen, Thay Đổi Cuộc Đời - Thích Thiện Tuệ
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 11 - Đóa Hoa vô thường của Thầy - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 20 - Thấy ra thực tại đang là - Thích Viên Minh
Tìm Thầy Học Đạo 4 - Theo Chân Thầy - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tìm Thầy Học Đạo 2 - Những Vị Thầy Nên Tránh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thay Đổi Bản Thân Mới Thay Đổi Được Người Khác - Thích Quảng Lực
Trong Cái Thấy Chỉ Là Cái Thấy - Thích Phước Tịnh
Nĩa Thay Vì Dao (Ăn Chay Thay Vì Ăn Mặn) (Nghiên Cứu Và Phóng Sự Mỹ) - Phật Âm
Thư Thầy Trò - Thư số 25 - Thấy tức là buông - Thích Viên Minh
Thầy kể chuyện Ma thầy gặp - Thích Giác Hạnh
Tôn Giả A Na Luật (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Quy Luật Vận Hành Của Vũ Trụ - Thích Trí Huệ
Quy Luật Của Đời Người - Thích Nữ Như Lan
Vai Trò Nữ Giới Trong Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến mới 2019 - Thích Phước Tiến
Tìm Thầy Học Đạo 3 - Tâm Bồ Đề Của Thầy - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đời Tăng Lữ - Thầy Pháp Như hát trong liveshow của Bằng Cường - Pháp Như
Người Cư Sĩ Hộ Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa ( chuyến hoằng pháp Châu Âu 2017 ) - Thích Pháp Hòa
Thầy ĐĐ.Thích Pháp Hòa thuyết giảng Xuất Gia, Gieo Duyên, Tu Học - Sư Phụ Thích Pháp Hòa
Luật Nhân Quả - Thích Trí Quảng
Tôn Giả A Na Luật - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Luật luân hồi - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Luật nhân quả - Thích Nhật Từ
Quy Luật Nhân Quả - Thích Viên Trí
Quy luật nhân quả - Thích Viên Trí
Vấn đáp: Qui luật nhân quả - Thích Nhật Từ
Khi ta có mặt với ta - Thích Giác Minh Luật
Lấy đâu làm điểm tựa - Giác Minh Luật
Luật Nhân Quả cân đong đo đếm - Thích Tâm Đức
5 PPP Số 371 | Buông Bỏ Là Quy Luật - Thích Hạnh Tuệ
Vay Trả Quy Luật Của Muôn Đời - Thích Nữ Hương Nhũ
Ca khúc: Lòng Mẹ - Trình bày: Thầy Pháp Hoà - Thích Pháp Hòa
Luật nhân quả - Thích Viên Thành
Lợi ích luật nhân quả - Thích Giác Toàn
Lợi ích luật nhân quả - Thích Giác Toàn
Luật nhân quả 3 - Thích Chân Quang
Luật nhân quả 2 - Thích Chân Quang
Luật nhân quả 1 - Thích Chân Quang
Luật Nhân Quả Và Tứ Vô Lượng Tâm - Thích Trung Đạo
Sự bù trừ của luật nhân quả - Thích Chân QuangXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký