Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Trí HuệPháp Sư Tịnh KhôngThích Nguyên AnThích Tuệ HảiThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Kế Thừa Tổ Nghiệp - Thích Trí Quảng
Thừa Kế Nghiệp - Thích Thông Phương
Vấn đáp: Nghiệp khi bỏ thức ăn dư thừa - Thích Nhật Từ
Thừa Kế Nghiệp - Thích Thông Phương
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa pháp môn Đại thừa và Tiểu thừa - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tiểu thừa và Đại thừa - Thích Nhật Từ
Tiểu Thừa Đại Thừa (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Tiểu Thừa Đại Thừa (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
Tiểu thừa - Đại thừa - Thích Thông Phổ
Đại Thừa và Tiểu Thừa - Thích Trí Siêu
Vấn đáp: Đại thừa và Tiểu thừa - Thích Nhật Từ
Nghiệp Và Nghiệp Báo - Tổng Quan Về Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 06 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 01 - HT. Thích Thanh Từ
Nghiệp Đạo (Kỳ 3) - Nghiệp Thiện Của Nghiệp Đạo - Thích Nhất Chân
Nghiệp Và Nghiệp Báo 2 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nghiệp Và Nghiệp Báo 3 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chọn lựa là sự vận hành của duyên nghiệp - Bài học cuộc đời - Nghiệp - Thích Viên Minh
Khẩu Nghiệp Là Nghiệp Nặng Nhất - Thích Thiện Thuận
Nghiệp Đạo (Kỳ 2) - Làm Sao Thành Nghiệp Nhân - Thích Nhất Chân
Nghiệp Đạo (Kỳ 1) - Hoạt Động Của Nghiệp - Thích Nhất Chân
Mười Tám Pháp Tránh Nghiệp Ác Và Giải Ác Nghiệp - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Cộng nghiệp,Biệt nghiệp, Lễ thôi nôi - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghiệp lực có đi theo người đã tạo nghiệp sát hay không? - Thích Nhật Từ
Dừng nghiệp và chuyển nghiệp - Thích Nhật Hỷ
Cộng Nghiệp Và Biệt Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Tiến Trình Tạo Nghiệp Và Giải Nghiệp - Thích Trí Huệ
Thân nghiệp và Khẩu nghiệp - Thích Giác Toàn
Vấn đáp: Sát nghiệp và chuyển nghiệp nạo phá thai - Thích Nhật Từ
Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp - Thích Thanh Từ
Biệt nghiệp và Cộng nghiệp - Thích Giác Phổ
Nghiệp Đạo (Kỳ 7) - Nghiệp Li Ti Vi Tế - Thích Nhất Chân
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới - Thích Nữ Phụng Liên
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kỳ 3) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 2) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 1) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và chuyển nghiệp - Thích Minh Hà
Phá Mê Khai Ngộ: Nghiệp và Nghiệp Quả (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Nghiệp và chấm dứt nghiệp - Thích Ngộ Phương
Nghiệp Trắng Nghiệp Đen - Thích Trí Huệ
Nghiệp và Cận Tử Nghiệp - Thích Giác Hóa
Đổ Nghiệp hay Hết Nghiệp? - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới - Thích Pháp Hòa
Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp ? - Thích Pháp Hòa
Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp? - Thích Pháp Hòa
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 01 - HT. Thích Thanh Từ
May Rủi, Được Mất, Hơn Thua - Thích Trí Huệ
Kế Thừa Y Bát - Thích Pháp Hòa
Đại Thừa - Thích Trí Quảng
Kế Thừa Huệ Mạng Của Phật - Cư Sĩ Lưu Tố Vân
Thanh Văn Thừa - Thích Tâm Đức
Lợi ích Đại Thừa - Thích Phước Đức
Nghiệp, Định Nghiệp, Bất Định Nghiệp - Thích Trí Huệ
Ngũ Thừa - Thích Thiện Xuân
Hơn Thua - Thích Chiếu Khánh
Tín ngưỡng Đại Thừa - Thích Trí Quảng
Liễu Ngộ Đại Thừa - Thích Trí Quảng
Phật Thừa - Thích Trí Quảng
Thưa bố mẹ con đi - TT. Thích Minh Thành
Ngũ Thừa - Thích Thiện Xuân
Pháp môn đại thừa - Thích Thiện Trí
Phật và Bồ Tát Thừa - Thích Trí Tịnh
Kinh Thừa Tự - Thích Pháp Hòa
Liễu Ngộ Đại Thừa - Thích Trí Quảng
Tam Thừa Giáo - Thích Trí Quảng
THỪA TỰ PHÁP - Thích Thiện Hữu
Bảy Điều Kiện Tiến Bộ Sự Nghiệp, Tiến Tu Đạo Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Thừa kế chính pháp - Thích Trí Chơn
Triết Lý Sự Thắng Thua - Thích Thiện Tuệ
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Thích Trí Siêu
Hơn Thua So Với Chính Mình - Thích Thiện Tuệ
Đại Thừa Viên Môn - Pháp Sư Tịnh Không
Thưa Phật Con Đi Tu - TT. Thích Minh Thành
Phật giáo Đại thừa - Thích Trí Quảng
Vấn đáp: Khái niệm Bồ Tát Đại thừa - Thích Nhật Từ
Nhất Thừa Pháp - Thích Trí Quảng
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Thích Trí Siêu
Vu Lan Trong Truyền Thống Đại Thừa - Thích Nữ Trí Hải
Tối Thượng Thừa Luận - Thích Huyền Vi
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Thích Tâm Châu
Luận Phật Thừa Tam Yếu - Thích Thanh Từ
Luận Tối Thượng Thừa - Thích Thanh Từ
Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Thích Từ Thông
Lễ Đón Giao Thừa 2016 - Thích Thiện Hữu
Ngũ Thừa Phật Giáo - Thích Từ Thông
Phật Giáo Đại Thừa - Thích Trí Quảng
Vấn đáp: Bồ tát trong kinh Đại Thừa - Thích Nhật Từ
Nhất Phật Thừa - Thích Trí Quảng
Kinh Ngũ Thừa Phật Giáo 1 - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Kinh điển đại thừa - Thích Nhật Từ
Sự ra đời Phật Giáo Đại Thừa - Thích Tâm Hạnh
Đừng đổ thừa cho số phận - Thích Nhật Từ
Hơn Thua Tranh Giành - Thích Hạnh Tuệ
Luận Đại Thừa Khởi Tín - Thích Thanh Từ
Thưa kiện nhau được gì? - Thích Trí Huệ
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 1/2 (25/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 2/2 (25/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Báo Hiếu Theo Tinh Thần Đại Thừa - Thích Trí Chơn
Người Thua Trận - Thích Phước Tịnh
Tính Thực Tế Của Kinh Điển Đại Thừa - Thích Tâm Đức
Nhiếp Đại Thừa Luận 14 - Thích Nhất Hạnh
Nhiếp Đại Thừa Luận: Cởi bỏ kết sử - Thích Nhất Hạnh
Nhiếp Đại Thừa Luận 10 - Thích Nhất Hạnh
Tâm Bỏ Pháp Đại Thừa (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tâm Bó Pháp Đại Thừa (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đại Thừa - Giải đáp thắc mắc - Thích Chân Quang
Kinh Ngũ Thừa Phật Giáo (Phần 1) - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Quả vị Phật trong kinh Đại thừa - Thích Nhật Từ
Vị Thầy Muôn Thủa - ĐĐ. Thích Minh Thành
KINH THỪA TỰ PHÁP - Thích Phước Toàn
Nghiệp Và Cận Tử Nghiệp - Thích Trí Huệ
Nghiệp & Cận Tử Nghiệp - HT Giới Đức
Tổng quan về Nguyên thủy và Đại thừa - Thích Nhật Từ
Giữ Gìn Tài Sản & Kế Thừa Gia Tài Chính Pháp - Thích Trúc Thái Minh
Nhân Thừa Phật Giáo - Thích Giác Hạnh
Bình thơ đêm giao thừa: Bếp Lửa Hồng - Thích Nhất Hạnh
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 45) (45/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 133) (133/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 158) (158/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 182) (182/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 171) (171/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 154) (154/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 97) (97/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 145) (145/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 148) (148/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 56) (56/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 103) (103/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 72) (72/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 41/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 1) (1/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 4) (4/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 13) (13/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 33) (33/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 37) (37/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 70) (70/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 50) (50/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 62) (62/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 67) (67/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 78) (78/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 88) (88/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 93) (93/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 82) (82/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 19) (19/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 27) (27/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 22) (22/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 137) (137/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 177) (177/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 165) (165/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 35) (35/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 187) (187/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 114) (114/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 107) (107/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 118) (118/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Thừa Tự Pháp giảng giải - Thích Bửu Chánh
Cội Nguồn Truyền Thừa Và Thiền Thất Khai Thị Lục - Hòa Thượng Thích Duy Lực
Luận Phật Thừa Tông Yếu (Tác Giả: Thái Hư Đại Sư) - Diệu Pháp Âm
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Đại Thừa Khởi Tín Luận (Thích Thiện Hoa dịch) - Bồ Tát Mã Minh
Vấn đáp: Kinh đại thừa xuất xứ từ Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Luận Đại Thừa Trăm Pháp - Bài 14 - Thích Huyền Châu
Tám điều giác ngộ - Chương 8: Phát tâm đại thừa - Thích Nhật Từ
Luận Đại Thừa Trăm Pháp (20 bài) - Thích Huyền Châu
Nhân thừa Phật giáo - Thích Giác Hạnh
Bồ Tát Phổ Hiền Là Hạnh Nguyện Của Đại Thừa - Thích Phước Tiến
Bài 2: Học thuyết chính của PG nguyên thủy và đại thừa - Thích Nhật Từ
Bình thơ đêm giao thừa tết Giáp Ngọ 2014 - Thích Nhất Hạnh
Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Phần 8) (8/188) - Pháp Sư Tịnh Không
Đọc Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Phụ Đề Việt Ngữ) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhiếp Đại Thừa Luận: Đoạn 7 chương 2 - Thích Nhất Hạnh
Nhiếp Đại Thừa Luận: Đoạn 10 chương 2 - Thích Nhất Hạnh
Nhiếp Đại Thừa Luận: Tướng y tha khởi - Thích Nhất Hạnh
Nhiếp Đại Thừa Luận: Chủng tử huân tập - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Hướng dẫn cách tụng, nghe kinh Đại Thừa - Thích Nhật Từ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 03 - Cội Gốc Sanh Tử, Đón Nhận Cả 2 Mặt Không Hơn Thua - Thích Tuệ Hải
Luận Đại Thừa Trăm Pháp - Bài 12 - 11/11/2016 - Thích Huyền Châu
Luận Đại Thừa Trăm Pháp - Bài 13 - 11/18/2016 - Thích Huyền Châu
Tánh Không - Nền Tảng Triết Học Đại Thừa - Thích Phước Tiến
Quá trình hình thành tư tưởng Đại thừa - Thích Hạnh Bình
Đêm phổ trà đón giao thừa tại thiền viện Thường Chiếu (3-2-1992) - Không tác giả
Bài 3: So sánh Phật giáo nguyên thủy và đại thừa - Thích Nhật Từ
Chuyển Nghiệp, Giải Nghiệp Và Giải Khổ - Thích Trí Huệ
Phật tích Ấn Độ 2: 07. Núi Linh Thứu và triết lý Đại Thừa - phần 1/2 - Thích Nhật Từ
Phật tích Ấn Độ 2: 07. Núi Linh Thứu và triết lý Đại Thừa - phần 2/2 - Thích Nhật Từ
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thừa Tuyết Đối Luận (Nguyên Tác: Thiền Sư Nguyệt Khuê) - Diệu Pháp Âm
Nhiếp Đại Thừa Luận: Biến kế chấp, tam tánh - Thích Nhất Hạnh
Nhiếp Đại Thừa Luận: Đối tượng và chủ thể nhận thức - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Nhận biết kinh Đại Thừa có nguồn gốc Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Kinh điển Đại Thừa có phải do đức Phật thuyết giảng - Thích Nhật Từ
Sen Nở Trời Phương Ngoại – Phần một Pháp Hoa – Đạo Bụt đại thừa - Thích Nhất Hạnh
Bài 3-4- Phần 2: So sánh PG nguyên thủy và đại thừa - Các điểm dị biệt - Thích Nhật Từ
Học thuyết Bồ tát trong kinh tạng Nikaya và Đại thừa - Thích Chơn MinhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký