Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnPháp Sư Tịnh KhôngThích Trí QuảngThích Thanh TừThích Tuệ HảiThích Nhất Hạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Tham vấn 43 - Sự khác nhau giữa giác tánh, Phật tánh và tâm thức - Có linh hồn không? - Thích Thanh Từ
Giải nghi về tánh không và chơn không - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Tánh không, Chân không, Vô ngã - Thích Nhật Từ
Chân Không và Tánh Không - Thích Thanh Từ
Chân Không Và Tánh Không - Thích Thanh Từ
Nếu không còn ngày mai - Thích Tánh Tuệ
Tam Đức Của Tự Tánh (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tánh Không - Thích Trí Quảng
Tánh Không - Phương Nguyên
Vấn đáp: Vô ngã và Tánh không là gì ? - Thích Nhật Từ
Có Một Nơi Mưa Không Bao Giờ Tạnh - TT. Thích Minh Thành
Thấy Vậy Mà Không Phải Vậy - Thích Tánh Tuệ
Tập Tánh Không Giận - Thích Bửu Chánh
Tánh Không Duyên Khởi - Thích Thanh Từ
Trang Nghiêm Cực Lạc, Tánh Đức Thành Tựu - Pháp Sư Tịnh Không
Tự Tánh Là Như Lai (Tập 237, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm và thực tập tánh không - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa ngôn ngữ tánh không - Thích Thông Phương
Tánh Không - Nền Tảng Triết Học Đại Thừa - Thích Phước Tiến
Muốn Kiến Tánh Thì Phải Buông Xuống (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Khái Niệm Tánh Không Trong Phật Giáo - Hoang Phong
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Bài 16 : Bỏ Tâm Phan Duyên Chỉ Rõ Tánh Thấy Không Trả Về - Đại Sư Pháp Vân
Dùng Thí Dụ Màn Hình TV Để Thấy Tự Tánh Vốn Là Định (Trích Đoạn) - Pháp Sư Tịnh Không
Khôi Phục Tự Tánh: Mở Rộng Tâm Lượng, Bao Dung Kẻ Khác - Pháp Sư Tịnh Không
Thực Hành Và Ứng Dụng Thiền Quán (Tánh Không) Trong Đạo Phật - Thích Nữ Giới Hương
Vọng Tưởng, Phân Biệt, Chấp Trước Làm Chướng Ngại Kiến Tánh - Pháp Sư Tịnh Không
THỜI KINH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHÙA VẠN PHƯỚC- THÍCH TÁNH TUỆ-SAN DIEGO--06/2018 - Thích Tánh Tuệ
Mai Nở Hiên Trăng - Thơ Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ- Hân Trương Diễn Ngâm - Thích Tánh Tuệ
Ý NGHĨA LỄ TẮM PHẬT SƠ SINH- THÍCH TÁNH TUỆ- CHÙA VẠN PHƯỚC-SAN DIEGO CA - Thích Tánh Tuệ
KHÓA TU HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY-THÍCH TÁNH TUỆ-NHƯ LAI THIỀN TỰ -SAN DIEGO - Thích Tánh Tuệ
Căn Tánh Tịnh Độ Đã Chín Muồi (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Chơn tâm và Tánh Không - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
BÀ MẸ QUÊ-KHOÁ TU HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY-THÍCH TÁNH TUỆ -SAN DIEGO - Thích Tánh Tuệ
Mười Thương Vu Lan - Thơ Thích Tánh Tuệ - Thích Tánh Tuệ
Pháp Đàm - Thầy Thích Tánh Tuệ - Thích Quảng Kiên - Thích Pháp Lạc - Khoá Tu Mùa Thu 2018 - Thích Tánh Tuệ
Không Học Phật Thì Không Hết Ngu, Không Biết Tu Thì Không Hết Khổ (KT95) - Thích Chánh Định
Từ đâu đến, sẽ về đâu? - Thích Tánh Tuệ
Tập Tánh Ta Bà Ái Hà Vạn Khổ - Thích Trí Huệ
Tứ Như Ý Túc - Thích Tánh Tuệ
Qua cơn mê - Thích Tánh Tuệ
Ngũ Căn Ngũ Lực - Thích Tánh Tuệ
Tu với ai - Thích Tánh Tuệ
Chữ Tâm - Thích Tánh Tuệ
Bốn Đức Tánh Người Cư Sĩ - Thích Nữ Như Lan
Nguyên Lai Bổn Tánh - Thích Trí Huệ
Nguyên Lai Bổn Tánh - Thích Trí Huệ
Tìm về tự tánh Di Đà - Thích Đạo Quang
Tánh tình - Thích Tâm Đức
Chủng Tánh Bồ Đề - Thích Trí Huệ
Tâm Và Tánh - Thích Huyền Vi
Pháp Ở Mọi Nơi - Thích Tánh Tuệ
Đồng Thể Đại Bi - Thích Tánh Tuệ
Y Nghĩa Bất Y Ngữ - Thích Tánh Tuệ
Bảy yếu tố dẫn tới giác ngộ - Thích Tánh Tuệ
Thất Bồ Đề Phần - Thích Tánh Tuệ
Gieo Hạt Từ Bi - Thích Tánh Tuệ
Để gió cuốn đi - Thích Tánh Tuệ
Tu tập có chiều sâu - Thích Tánh Tuệ
Ân Cha Nghĩa Mẹ - Thích Tánh Tuệ
TAM TÁNH (DT 24) - Thích Đức Trường
TÂM TÁNH (TU 73) - Thích Đức Trường
Chỉ Cần Chuyển Một Cái Nhìn - Thích Tánh Tuệ
Nghiệp Lúc Lâm Chung - Thích Tánh Tuệ
Lẽ Sống Tùy Duyên - Thích Tánh Tuệ
Phật Pháp vấn đáp - Thích Tánh Tuệ
Quy ước và giải thoát - Thích Tánh Tuệ
Sinh hoạt vấn đáp - Thích Tánh Tuệ
Vô Lương Ân Tình - Thích Tánh Tuệ
Phật Pháp Vấn Đáp - Thích Tánh Tuệ
Chỉ cần chuyển đổi cái nhìn - Thích Tánh Tuệ
Hướng về tâm linh - Thích Tánh Tuệ
Trái Tim Yêu Thương - Thích Đức Tánh
Tu Tâm Dưỡng Tánh - Thích Pháp Hòa
Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc - Cư Sĩ Tánh Thấy
Phật Pháp Vấn Đáp - Cư Sĩ Tánh Thấy
Tu Tâm Dưỡng Tánh - Thích Giác Hóa
Tánh Linh - Thích Trí Quảng
Khuyến Tu - Thích Kiến Tánh
Năm pháp che lấp tự tánh Bát Nhã - Thích Khế Định
Vượt Qua Tánh Vị Kỷ - Thích Bửu Chánh
Ngộ Tánh Luận - Thích Huyền Vi
Đức tướng và đức tánh của Thế Tôn - Thích Trí Chơn
Tiếng Khóc Trẻ Thơ - Thích Đức Tánh
Xuất gia - Tại gia - Thích Tánh Khoan
Bảy Bước Hoa Khai - Thích Tánh Tuệ
Tu tập để được an vui - Thích Quảng Tánh
Tu với Phật hay tu với cuộc đời - Thích Tánh Tuệ
Để Sống Đời An Lành - Thích Tánh Tuệ
Cảm Ơn - Thơ Thích Tánh Tuệ - Diễm Liên
Hai Mặt của Tín Ngưỡng - Phần 2/2 - Thích Tánh Tuệ
Hai Mặt của Tín Ngưỡng - Phần 1/2 - Thích Tánh Tuệ
Vấn đâp: Phật tánh là gì ? - Thích Nhật Từ
Lợi ích của việc quy y Tam Bảo - Thích Quảng Tánh
Làm sao chế ngự tham sân si - Thích Quảng Tánh
Tứ Niệm Xứ 1: Quán Thân - Thích Tánh Tuệ
Lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm - Thích Tánh Tuệ
Lối ra tùy thuộc đường vào nội tâm - Thích Tánh Tuệ
MA VÀ TÁNH MA (TU65) - Thích Đức Trường
NĂM ĐỨC TÁNH ĐƯA ĐẾN THÀNH TỰU 992 - Thích Đức Trường
Bông Hồng Cài Áo - Thích Tánh Tuệ
Giải Thoát Từ Cái Nhìn - Thích Tánh Tuệ
Nhận Diện Và Chuyển Hóa Tâm - Thích Tánh Tuệ
Cái Nhìn Chuyển Hóa (pháp đàm) - Thích Tánh Tuệ
Nhận diện và chuyển hóa cảm thọ - Thích Tánh Tuệ
Nghe Pháp Bằng Tâm - Thích Tánh Tuệ
Họa Phúc Tương Sinh - Thích Tánh Tuệ
Chứng Đạo Ca 21: An Trú Nơi Tự Tánh - Thích Phước Tịnh
Những điều hỗ trợ cho thiền tập - Thích Tánh Tuệ
Hoạ Phúc Tương Sinh - Thích Tánh Tuệ
Nghe Pháp Bằng Tâm - Thích Tánh Tuệ
Kiện toàn tam phước - Thích Tánh Tuệ
Những bài học tâm linh từ xứ Phật - Thích Tánh Tuệ
Tu tâm dưỡng tánh - Thích Nữ Phụng Liên
Nẻo Về Chân Hạnh Phúc - Thích Tánh Tuệ
Phải chăng Nhân nào Quả nấy ? - Thích Tánh Tuệ
Năm Pháp Hạnh Phúc - Thích Đức Tánh
Phật Tánh Là Gì - Thích Phước Tiến
Báo hiếu tối thượng - Thích Quảng Tánh
Theo dấu chân Phật - Thích Tánh Khả
Khai Thị Trung Phong: Tự Tánh Di Đà - Thích Trí Huệ
Chia Sẽ Phật Pháp - Cư Sĩ Tánh Thấy
Đại Kinh Pháp Hành - Cư Sĩ Tánh Thấy
Tu Trên Chân Tánh - Thích Trí Quảng
Nhớ Phật Được An Vui - Thích Tánh Bình
Tu Luyện Để Thành Tánh Chất - Thích Trí Huệ
Thay Tâm Đổi Tánh - Thích Giác Hạnh
Tìm Lại Tánh Tốt Lành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ý nghĩa của 12 lời nguyện - Thích Quảng Tánh
Hỏi đáp: Tánh đế - Thánh đế - Thích Viên Minh
Tánh đế - Thánh đế 2 - Thích Viên Minh
Tu Tâm Dưỡng Tánh - Thích Đồng Chánh
Đừng Quên Cái Chính - Thích Tánh Tuệ
Sống Trong Tánh Từ Bi - Thích Trung Đạo
Hướng đến ánh sáng - Thích Quảng Tánh
Giải Thoát Quy Ước Của Thế Gian - Thích Tánh Tuệ
Đường Đi Của Nghiệp Dẫn Tái Sinh - Thích Tánh Tuệ
Tìm Hiểu Về Phật Tánh - Thích Giác Ánh
Vấn đáp Phật pháp - Thích Quảng Tánh
Chết Khát Bên Bờ Suối - Thích Tánh Tuệ
Lặng lẽ vào thiền đường - Thích Tánh Tuệ
Pháp Đàm vấn đáp ngày 06/24/2016 - Thích Tánh Tuệ
Ý Nghĩa Bảy Bước Sen Vàng - Thích Tánh Tuệ
Tín Ngưỡng - Con Dao Hai Lưỡi - Phần1 - Thích Tánh Tuệ
Căn Tánh của người Tu - Thích Thiện Xuân
Nước mắt chảy xuôi - Thích Tánh Tuệ
VUI THAY CHÚNG TA SỐNG - Thích Tánh Tuệ
5 PPP Số 351 | Căn Tánh Nhanh Chậm - Thích Hạnh Tuệ
NP THẮP SÁNG TÂM ĐĂNG - Thích Tánh Tuệ
Sống Như Ngày Mai Chết - Thích Tánh Tuệ
Người Biết Sống - Thích Tánh Tuệ
Hòa Thượng Tịnh Không - Không Thể Không Có Ngài - Mùa Xuân Ất Mùi 2015 - Pháp Sư Tịnh Không
Những Biểu Hiện Nẻo Tái Sinh - Thích Tánh Tuệ
Những biểu hiện tái sinh - Thích Tánh Tuệ
Pháp, Mù Lòa, Lộn Ngược, Sở Y Xứ (Tăng Chi Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Phật Thuyết Cảm Hứng Ngữ Udana - Cư Sĩ Tánh Thấy
Giới Trộm Cắp (Tánh và Tướng) - Thich Minh Tâm
Niệm Phật minh tâm kiến tánh - Thích Trí Huệ
Tánh biết và Pháp - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Thích Trí Huệ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 01 - Tâm Là Gì, Chỉ Tánh Thấy - Thích Tuệ Hải
Thực tánh - Chế định - Thích Viên Minh
Tọa đàm - Chánh kiến về hiếu đạo - Thích Quảng Tánh
Chân Lý ngoài Ngôn Ngữ - Phần 2/2 - Thích Tánh Tuệ
Chân Lý ngoài Ngôn Ngữ - Phần 1/2 - Thích Tánh Tuệ
Nuôi Dưỡng Lòng Từ - Thích Tánh Thiên
Tìm đâu sự giải thoát đích thực - Thích Tánh Tuệ
Pháp đàm ngày 08/31/2016 - Phần 2 - Thích Tánh Tuệ
Pháp đàm vấn đáp ngày 08/31/2016 - Phần 1 - Thích Tánh Tuệ
Đừng lầm phương tiện là cứu cánh - Thích Tánh Tuệ
Soi Sáng 18 - Tìm Lại Tánh Tốt Lành - ĐĐ. Thích Minh Thành
NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ NIẾT BÀN & CỰC LẠC P1 - Thích Tánh Tuệ
Niệm Phật Không Đoạn Phiền Não Không Được - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp Phật pháp - Khóa tu mùa hè 2015 - Thích Quảng Tánh
Sự khác biệt giữa nghiệp và số mệnh - Thích Tánh Tuệ
Niệm Phật viên thông các pháp - Thích Tánh Tuệ
Sống an lành trong chánh pháp - Thích Tánh Tuệ
Sự khác biệt giữa nghiệp và số mệnh - Thích Tánh Tuệ
Đại Nghiệp Phân Biệt (Trung Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Kinh Lăng Nghiêm: Đặc Điễm Của Tánh Thấy - Thích Tuệ Hải
Niệm Phật Là Giới Định Huệ - Thích Kiến Tánh
Tánh nghe viên thông - ĐĐ. Thích Minh Thành
Để thành tựu tịnh nghiệp vãng sanh - Thích Tánh Tuệ
Tánh Tướng Biệt Quán - Thích Nhất Hạnh
NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ NIẾT BÀN & CỰC LẠC PHẦN 2 - Thích Tánh Tuệ
Lắng Nghe “Vô Tình Thuyết Pháp” - Thích Tánh Tuệ
TRI ÂN VÀ BÁO ÂN - chùa Giác Tánh - tp.HCM - Thích Quang Thạnh
Không Trụ Tướng Mà Bố Thí, Phước Đức Đó Không Thể Nghĩ Bàn - Pháp Sư Tịnh Không
Không Sanh Không Diệt Đừng Sợ Hãi - Pháp Sư Tịnh Không
Tinh Thần Chánh Niệm & Thuyết Hiện Sinh - Thích Tánh Tuệ
Trực Chỉ Chân Tâm Kiến Tánh Thành Phật - Thích Trung Đạo
Tinh Thần Chánh Niệm và thuyết hiện sinh - Thích Tánh Tuệ
Kinh Đại Bảo Tích Giảng Giải (Kỳ 5) - Thể Tánh Vô Sai Biệt - Thích Trí Quảng
Mười Hai Nhân Duyên, Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo (2012) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Video3 - 13/23 Kiến tánh có thành Phật chưa? - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Bài 15 : Chỉ Rõ Tánh Trái Ngược - Chân Lý Hay - Đại Sư Pháp Vân
Thực tánh pháp - Thời - Vị - Tính - Thích Viên Minh
Ý nghĩa giải thoát trong Đạo Phật (Phần 2) - Thích Tánh Tuệ
Ý nghĩa giải thoát trong Đạo Phật (Phần 1) - Thích Tánh Tuệ
MƯỜI LÃNH VỰC QUÁN NIỆM - SAN DIEGO-CA 08/2018 - Thích Tánh Tuệ
TÁNH SỞ THUỘC TƯƠNG ƯNG NĂNG BIẾN THỨC THỨ 2 (DT 9) - Thích Đức Trường
Tiếng Chuông Mùa Vu Lan - Thiền Sinh Sợi Nắng 08/2018 - Thích Tánh TuệXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký