Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Nguyên AnThích Tuệ HảiThích Thanh TừThích Thiện ThuậnThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả - Thích Nhật Từ
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và buông xả - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Kinh quán niệm hơi thở: Tùy niệm - Phật thân - Thích Nhất Hạnh
Những quan niệm sai lầm khi niệm Phật - Thích Trí Huệ
Buổi Chia Sẻ & Vấn Đáp Phật Pháp Với Sư Minh Niệm || Tại Quan Âm Tu Viện 03.02.2018 - Thiền Sư Minh Niệm
Vấn Đáp Phật Pháp Sư Minh Niệm tại Sherwood Residence, 127 Paster Quận 3 - Thiền Sư Minh Niệm
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Phương pháp quán tưởng niệm Phật (08/12/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 1 - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
QUÁN XÉT THÂN TÂM 05 ( Tứ Niệm Xứ ) - Quán xét cảm giác sanh diệt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh quán niệm hơi thở: Mười sáu bài quán - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm pháp, Niệm tăng - Thích Nhất Hạnh
Quán Tâm Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Cách Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nhạc Niệm: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quán Niệm Quan Âm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quan niệm Phật hoá gia đình trong Phật giáo - Thích Đồng Văn
Chánh Quán Niệm Phật - Thích Nữ Như Lan
Quan Niệm Về Phật - Thích Trí Quảng
Chắp Tay Niệm Phật (Quan Âm) - Trung Hậu
Một ngày tu quán niệm ở Lộc Uyển - Phật Âm
Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thanh Tam
Chánh Quán Niệm Phật - Thích Nữ Như Lan
Quán Chiếu Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Quán chiếu niệm Phật - Thích Trí Huệ
Quan Niệm Về Đức Phật - Thích Trí Quảng
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc niệm Phật Dược Sư Quang Vương Phật - Quỳnh Giang và Đông Quân
Các Pháp Quán Trong Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Tu Bát Quan Trai và Niệm Phật Thất - Thích Giác Hóa
Quan Âm Cứu Khổ (Kỳ 4): Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Phổ Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động) - Phật Âm
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 1/2 - Thích Trí Huệ
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 2/2 - Thích Trí Huệ
Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (Hình Động, 2015) - Phật Âm
Quán Âm Cứu Khổ - Trì Đại Bi Niệm Phật Cứu Mình (Kỳ 2) (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Thích Trí Huệ
Ý nghĩa các thần tướng đức Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm - Thích Nhật Từ
Bốn Điều Quan Trọng Với Người Niệm Phật - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật Vượt Quan Ải - Thích Pháp Đăng
Quan Niệm Ăn Chay Trong Đạo Phật Như Thế Nào ? - Thích Trí Chơn
Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Mầu Nhiệm giúp An Lạc - Từ Bi - Trí Tuệ (rất hay) ☯2 - Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
Bốn Điểm Quan Trọng Của Người Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Vấn đáp: Quan niệm bình đẳng giới của Đức Phật - Thích Nhật Từ
Đức Phật và Giáo Pháp - Bốn Điều Quán Niệm - Thích Hạnh Tuệ
Triết Lý Về Tiền Bạc Theo Quan Niệm Đạo Phật - Thích Đồng Thành
Vấn đáp: Quan niệm về chữ Hiếu trong dân gian và Phật giáo - Thích Nhật Từ
Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Những Quan Niệm Chưa Đúng Về Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Bát Quan Trai Giới 08: Pháp Tu Niệm Phật - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Quan niệm tống táng của đạo Phật, Luật nhân quả - Thích Nhật Từ
Những Khai Thị Quan Trọng Của Ấn Tổ Cho Người Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Quan niệm thoát sanh tử luân hồi trong Phật giáo - Thích Nhật Từ
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm giới 1 - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm giới 2 - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Niệm thân - Thích Nhất Hạnh
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 8) - Tứ Niệm Xứ, Quán Pháp Ở Nơi Pháp - Thích Minh Thành
Video3 - 14/23 Kết hợp tụng kinh, niệm Phật, thiền, quán - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Vấn đáp: Giải thích về Bát quan trai giới, mục đích niệm Phật - Thích Nhật Từ
Dị Bộ Tông Luân Luận 17: Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở 4 - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 16: Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở 3 - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 14: Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở 2 - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 13: Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở 1 - Thích Nhất Hạnh
Sư Minh Niệm || Biến Mọi Phương Tiện Thành Những Tác Phẩm Quan Trọng || 22.03.2016 - Thích Minh Niệm
Sư Minh Niệm || Đứng Qua Một Bên Dòng Cảm Giác || Đảo Kim Cương, Quận 2 || 02.09.2014 - Thích Minh Niệm
Sư Minh Niệm || Tầm Quan Trọng Của Thực Tập Chánh Nghiệp || Bản Hoa Anh Đào || 07.10.2015 - Thích Minh Niệm
Sư Minh Niệm giảng tại Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận 20.01.2018 - Thiền Sư Minh Niệm
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Tầm Quan Trọng Của Định Và Niệm Trong Đời Sống - Thiền Sư Minh Niệm
Thờ Phật, lạy Phật, quán tưởng Phật, niệm Phật, học Phật và tu Phật - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Bài Kệ Tán Thán Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Thọ Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Tâm Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Thân Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Giá Trị Quán Tưởng Trong Niệm Phật - Phần 1/2 (11/12/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Giá Trị Quán Tưởng Trong Niệm Phật - Phần 2/2 (11/12/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Năm Điều Quán Niệm - Thích Nữ Như Lan
Quán Chiếu Tứ Niệm Xứ - Thích Trí Huệ
Pháp Quán niệm xứ - TS Kim Triệu
Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (108 lần) - Thích Trí Thoát
Nhạc Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát - Quý Luân
Múa: NIỆM NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Vũ Đoàn Sao Băng
Vấn đáp: Quan niệm - Thích Nhật Từ
Tứ Niệm Xứ 1: Quán Thân - Thích Tánh Tuệ
Kinh Tứ Niệm Xứ - Bốn đối tượng quán niệm (21/04/2013) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Sư Thích Minh Niệm Mới Nhất Giảng Tại Quan Âm Tu Viện TPHCM 2018 - Thích Minh Niệm
Niệm Niệm Niệm Phật, Niệm Niệm Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm - Chân Pháp Ấn
Quán Niệm Để Chuyển Hóa - Thích Nữ Huệ Liên
Năm Điều Quán Niệm - Thích Thiện Tuệ
Bốn Pháp Quán Niệm - Thích Trí Chơn
Chánh Tâm Quán Niệm Thoát Khổ Đau - Thích Nữ Như Lan
Quán Chiếu Nỗi Niềm - Thích Trí Chơn
Thắp sáng niềm tin kỳ 9 - Thích Tâm Quán
Nhạc niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Phổ Giác
Niệm Bồ tát quán thế âm tại thánh đường - Làng Mai
Chánh niệm thực tập thiền quán - Làng Mai
Quán Niệm Tứ Đại - Thích Nguyên Hạnh
Giá trị của pháp quán Tứ Niệm Xứ - NS. GIỚI HƯƠNG
Quán Niệm Về Bệnh Tật - Thích Thiện Thuận
Quán Niệm Vô Thường - Thích Giác Giới
Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm - Thích Phước Tiến
Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm - Thích Phước Tiến
Kinh quán niệm hơi thở: Dục an, tất an - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Dặn dò - Thích Nhất Hạnh
16 phép quán niệm hơi thở - Thích Nhất Hạnh
QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thi kệ Thích Tịnh Từ - Võ Tá Hân
Quan niệm hạnh phúc - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiểu cho đúng về quan niệm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phương pháp quán niệm hơi thở - Thích Nhật Từ
Những Điều Quán Niệm Thoát Khổ Đau - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Phương pháp quán niệm hơi thở - Thích Nhật Từ
Quán Niệm Về Sự Chết - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giữ Tâm Quân Bình Và Sáng Tỏ - Thích Minh Niệm
Quán niệm về bệnh tật - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Sau khi chết sẽ đi về đâu? Quan niệm về Tam tai có thật không? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Quan niệm Trẻ vui nhà Già vui chùa là đúng hay sai - Thích Nhật Từ
Mộ Số Quan Niệm Sai Về Ăn Chay - Thích Phước Tiến
Ý nghĩa của niệm Quan Thế Âm Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Triết học PG bài 10: Quan niệm PG về kinh tế - Thích Nhật Từ
Niệm Niệm Tương Ứng Niệm Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Không ngừng quan sát tâm chống cự - Thích Minh Niệm
Kinh quán niệm hơi thở: Thiền đi, Tập khí - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Buông thư cảm xúc - Thích Nhất Hạnh
Thay Đổi Quan Niệm Sống - Thích Giác Toàn
Vấn đáp: Quan niệm về sống tại viện dưỡng lão khi về già - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Khái niệm Quán Đảnh và Điểm Đạo - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Quan niệm tụng kinh đổ nghiệp - Thích Nhật Từ
Tập quan sát đối tượng như chính nó hiện ra - Thích Minh Niệm
Việc Gì Là Quan Trọng Nhất - Thích Minh Niệm
Việc Gì Là Quan Trọng Nhất - Thích Minh Niệm
Những Điều Cần Quán Niệm - Thích Nguyên Siêu
Quản Chế Cảm Xúc Trong Liên hệ Thương Yêu - Thiền Sư Minh Niệm
Quán thân bất tịnh trong Tứ Niệm Xứ - THÍCH MINH NGHĨA
TỤNG KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM - Chùa Giác Ngộ
Lùi lại quan sát mà không đồng nhất - Thích Minh Niệm
Giải Quyết Những Quan Niệm Sai Lầm Về Sự Tu - ĐĐ. Thích Minh Thành
Triết lý về đôi dép: Quan niệm PG về hạnh phúc lứa đôi (06/10/2008) - Thích Nhật Từ
Kinh quán niệm hơi thở: Hạt giống tuệ giác - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: Tám tụ tính của giới - Thích Nhất Hạnh
Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán - Venerable Henapola Gunaratana
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 2 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 3 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Bát Quan Trai Giới 13: Pháp Tu Niệm Thí - Thích Thiện Chơn
Tầm Quan Trọng Của Thực Tập Chánh Nghiệp - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Vì sao Bồ tát Quan Thế Âm có 3 ngày tưởng niệm, Thiền sư Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng - Thích Nhật Từ
Khổ đau là chất liệu quý giá | Quan Âm Tu Viện | 20.01.2018 - Thích Minh Niệm
MƯỜI LÃNH VỰC QUÁN NIỆM - SAN DIEGO-CA 08/2018 - Thích Tánh Tuệ
BỐN PHÁP QUÁN NIỆM (ACKH 2017 TB10) - Thích Đức Trường
Pháp Hành Quán Thân Trong Thiền Tứ Niệm Xứ - Thích Đồng Trí
Kinh quán niệm hơi thở: Xuất trần thượng sĩ - Thích Nhất Hạnh
Kinh quán niệm hơi thở: giảng ngày 17/06/2008 - Thích Nhất Hạnh
Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật Tụng Thiền Môn - Chân Pháp Tịnh
Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Bát Quan Trai Giới 10: Pháp Tu Niệm Tăng - Thích Thiện Chơn
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm - Nhật Tụng Thiền Môn - Chân Pháp Tịnh
Hiểu Về Trái Tim (Phần 10: Nâng Đỡ) - Giọng đọc Đỗ Trung Quân - Thích Minh Niệm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03: Quán Tưởng Phật và Bồ Tát (30/09/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật Ba La Mật - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Mâu thuẫn khái niệm A La Hán, phiến quân IS (tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng) - Thích Nhật Từ
Biến Mọi Phương Tiện Thành Những Tác Phẩm Quan Trọng - Thích Minh Niệm
Tưới tẩm hạt giống hạnh phúc cho nhau | Quan Âm Tu Viện | 3.2.2018 - Thích Minh Niệm
Hạnh Phúc Thì Lúc Nào Cũng Có, Quan Trọng Là Có Cảm Nhận Được Hay Không! - Thiền Sư Minh Niệm
Pháp Thoại trong Ngày Quán Niệm Tiếng Việt ở Đại Học Brock - Thích Nhất Hạnh
Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần) - Thích Khế Định
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) - Thích Giác Hạnh
Niệm Phật Chóng Đạt Bất Niệm Tự Niệm (1/3) - Thích Minh Tuệ
Quan sát niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) - Pháp Sư Tịnh Không
1612. Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội (rất hay) - Thích Trí Huệ
Thiền định - Hỏi đáp về Định sinh Tuệ - Niệm hơi thở - Quán - Thích Viên Minh
Thực tập niệm Bụt - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh
Bát Quan Trai Giới 12: Pháp Tu Niệm Thiên - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 11: Pháp Tu Niệm Giới - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 09: Pháp Tu Niệm Pháp - Thích Thiện Chơn
Ăn Chay Và Sức Khoẻ - Ăn chay theo quan niệm của mọi thời đại - Diệu Pháp Âm
Kinh quán niệm hơi thở: Kinh căn bản, Ly sinh hỉ lạc - Thích Nhất Hạnh
Hộ Niệm Điều Tối Quan Trọng Cho Người Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Diệu Âm
Hướng Dẫn Thiền Tập Tại Trung Tâm Tuệ Đức Quận 12 - Thiền Sư Minh Niệm
A Di Đà Phật (Phóng Sanh, Niệm Phật...) (Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Mỗi người giác ngộ trong điều kiện của mình-Ý nghĩa Niệm Quán Thế Âm- Hỏi Đáp - giảng - Thích Viên Minh
Quản Chế Những Cảm Xúc Ưa Thích - Thích Minh Niệm
Thiền Niệm Phật Và Nhập Thất Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội - Thích Trí Huệ
Chúng Sanh Niệm Phật vậy Phật Niệm Ai - Thích Thanh Từ
Tâm Sự với Người Xuất Gia _Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Giới Phân Biệt - Thích Hạnh Tuệ
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Nhân Duyên - Thích Hạnh TuệXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký