Tổng cộng có 20000+ video. Thích Pháp HòaThích Nhật TừPháp Sư Tịnh KhôngPháp Sư Pháp VânThích Quang ThạnhThích Nhất Hạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Phục Vụ Chúng Sanh - Thích Trí Quảng
Phục Vụ Chúng Sanh - Thích Trí Quảng
Khổ Ải Chúng Sanh Vào Lúc Lâm Chung - Thích Chân Hiếu
Sát Sanh Ăn Thịt Là Kết Oán Thù Với Chúng Sanh (Trích Đoạn Khai Thị 170) - Pháp Sư Tịnh Không
Quách Huệ Trân Vãng Sanh (1-2) (Pháp Sư Đạo Chứng) - Pháp Sư Đạo Chứng
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 01 - HT. Thích Thanh Từ
Bát Khổ Của Chúng Sanh - Thích Trí Huệ
Sáu Nạn Khổ Chúng Sanh - Thích Vạn Mãn
Chúng Sanh Và Phật - Thích Trí Huệ
Căn Lành Của Mỗi Chúng Sanh - Thích Trí Huệ
Vì sự an lạc cho chúng sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Nhớ Chúng Sanh Khổ - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tâm Chúng Sanh - Thích Trí Quảng
Vì Sự An Lạc Của Tất Cả Chúng Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Liên Hoa Hóa Sanh - Pháp Sư Đạo Chứng
Giải khố chúng sanh - Thích Trí Huệ
Có Lòng Từ Độ Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Chứng Đắc Và Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Chúng Sanh Và Phật - Thích Trí Huệ
Ba Căn Bệnh Lớn Của Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Lục Đạo Chúng Sanh - Thích Nữ Như Nguyệt
Tâm Chúng Sanh - Thích Trí Quảng
Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả - Thích Giác Tây
Nhớ Ơn Chúng Sanh, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Cứu Độ Chúng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả - Thích Thanh Từ
Khai Hóa Chúng Sanh - Thích Phước Đức
TẬT BỆNH CỦA CHÚNG SANH - Thích Thiện Hữu
Tập Nghiệp Của Chúng Sanh - Thích Thanh Từ
Hộ Trì Tam Bảo Phụng Sự Chúng Sanh - Thích Đồng Trí
Nói Không Với Thịt Chúng Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Sám Cầu Siêu Độ Chúng Sanh - Thích Chân Quang
Chúng Sanh Là Chủ Của Nghiệp - Thích Phước Thái
Thập Loại Chúng Sanh - Thích Tâm Thiện
15 hạng chúng sanh - Thích Giác Khang
Tất cả chúng sanh vốn là Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Chúng Ta Nên Phóng Sanh? - Pháp Sư Viên Nhân
Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật - Thích Phước Tiến
Bệnh lớn của chúng sanh - Thích Nguyên Hạnh
Sanh chủng của một con người - Thích Minh Châu
Nghiệp lực chúng sanh - - Thích Chân Tính
Nghiệp lực chúng sanh - Thích Chân Tính
5 PPP Số 330 | Cộng Nghiệp Chúng Sanh - Thích Hạnh Tuệ
Ai cướp mất hạnh phúc của chúng ta - Thích Thái Hòa
Hạnh phúc trong tâm chúng ta - Thích Nhật Từ
Kinh Lăng Nghiêm 56 - Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh - Thích Tuệ Hải
Pháp Giới Chúng Sanh Tề Thành Phật Đạo - Thích Trí Huệ
Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến - Thích Trí Huệ
Chư Phật Bồ Tát Giúp Chúng Sanh Khổ Nạn Như Thế Nào - Pháp Sư Tịnh Không
Vãng sanh đường rất cần cho người lâm chung - Thích Giác Chỉ
15 Hạng chúng sanh (06/06/2010) - Thích Giác Khang
Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ - Pháp Sư Tịnh Không
Mắt lành trông chúng sanh - Thích Phước Tịnh
Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh - Thích Giác Hạnh
Pháp là con thuyền đưa chúng sanh thoát khổ - Thích Khế Định
Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh (Trích Kinh Địa Tạng) (4/13) - Phật Âm
Nước Mắt Chúng Sanh Nhiều Hơn Bốn Biển - Thích Thiện Tuệ
Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Trong Luân Hồi Lục Đạo - Thích Thanh Từ
Vì Sao Nước Mắt Chúng Sanh Nhiều Hơn Bốn Biển? - Thích Thiện Tuệ
PHẬT GIÁC NGỘ CHÚNG SANH (1006) - Thích Đức Trường
Cuộc đời không phức tạp như chúng ta đã nghĩ - Thích Nhật Từ
Thập Nguyện Phổ Hiền - Hằng Thuận Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Phật Pháp Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Chúng Sanh - Thích Thanh Từ
Nghiệp Phân Loại Chúng Sanh - Thích Giác Giới
Làm Thế Nào Giúp Đỡ Người Lâm Chung Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tạo Ngũ Nghịch Tội Lâm Chung Sám Hối Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Quán tất cả chúng sanh đều là lục thân quyến thuộc - Thích Thiện Chơn
993. CHÚNG TA THƯỜNG LÀM LÀNH NHƯNG CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ TÁI SANH VỀ ĐÂU? - Thích Thiện Tuệ
Trồng Hạt Giống Kim Cương, Độ Chúng Sanh Có Duyên - Pháp Sư Tịnh Không
Lâm Chung Cần Có Điều Kiện Gì Để Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên (Trích Kinh Địa Tạng) (3/13) - Phật Âm
Giảng Kinh Duy Ma Cât, Phần Quán Chúng Sanh - Thích Thiện Xuân
Thâm Hiểu Chúng Sanh 1 - Như Lai Thiền Tự, Ngày 24/06/2018 - Thích Pháp Hòa
Thâm Hiểu Chúng Sanh 2 - Như Lai Thiền Tự - ngày 24/06/2018 - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Phương pháp khắc phục chứng hay quên và buồn ngủ - Thích Nhật Từ
Giúp Chúng Sanh Giác Ngộ Là Quan Trọng Nhất - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn Đáp Và Khai Thị Về Nhân Duyên Để Khi Lâm Chung Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Vì sao Đức Phật không dùng Thần thông để sống lâu mà hóa độ chúng sanh? - Thích Trúc Thái Minh
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên - Vãng Sanh Ký (Rất Hay) (Thuyết Minh Và Có Phụ Đề) - Phật Âm
Hạnh Phúc Thay Đức Phật Đản Sanh - Thích Phước Tiến
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Cực Lạc (Thuyết Minh) (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
Cư Sĩ Thường Phúc Tự Tại Vãng Sanh Biết Trước Ngày Giờ (Cảm Động, Rất Hay) - Phật Âm
CÔNG ĐỨC SANH THÀNH - PT DIỆU TRÍ -KHOÁ TU HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY - Thích Tánh Tuệ
Khuyên Chúng Sanh Tu Pháp Môn Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tường Thuật Cuộc Vãng Sanh Của Lão Cư Sĩ Lý Phúc Duyên (Tháng 4, 2015) - Phật Âm
Giới Bồ Tát 91: Giới Tổn Hại Chúng Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 90: Giới Tổn Hại Chúng Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 89: Giới Tổn Hại Chúng Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Trên Hoằng Dương Chánh Pháp, Dưới Hóa Độ Chúng Sanh (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Để Giúp Đỡ Tất Cả Chúng Sanh, Học Pháp Môn Nào (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tiếng Kêu Cứu (Tiếng Kêu Gào Của Chúng Sanh) - Chùa Hoằng Pháp
Liên Hoa Cảnh Sách - Không Có Hạnh Phúc Trong Sanh Tử - ĐĐ. Thích Minh Thành
Năm Bí Kiếp Để Chúng Ta Có Được Hạnh Phúc - Thích Hạnh Tín
Niệm Phật, Niệm Chúng Sanh - Thích Trí Huệ
Hoằng thuận chúng sanh (04/10/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Chúng Sanh Niệm Phật vậy Phật Niệm Ai - Thích Thanh Từ
Con Đường Tìm Đạo,Học Đạo Và Chứng Đạo Của Đức Phật Tổ Như Lai Chúng Ta - Thích Quảng Thiện
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 3, 4) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 1, 2) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Chứng Đạo Ca 03: Chứng Thật Tướng - Thích Phước Tịnh
Tái Sanh, Vãng Sanh, Bất Sanh - Thích Trí Huệ
Nhân Quả Của Việc Sát Sanh Và Phóng Sanh - Thích Pháp Đăng
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam (P9 - So Sánh Với Lục Diệu Môn Thứ Lớp Cùng Sanh Của Trí Khải Đại Sư) - Thích Thanh Từ
Ý nghĩa đản sanh, vãng sanh - Thích Giác Nguyện
Chuyển họa thành phúc : Hạnh phúc - Khổ đau do tâm bạn tạo ra - Lama Zopa Rinpoche
Tâm Sanh Các Pháp Sanh - Thích Giác Hạnh
Nói Về Phóng Sanh Và Hộ Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tâm sanh các pháp sanh - Thích Thông Phương
Pháp Phục & Sắc Phục (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Pháp Phục & Sắc Phục (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Pháp Phục & Sắc Phục (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Pháp Phục & Sắc Phục - Thích Thiện Chơn
Vãng sanh - vô sanh - Thích Tánh Tuệ
Tác Phẩm Như Sanh (Tác Giả: Cư Sĩ Như Sanh) - Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, cảnh giới hương linh, vãng sanh Tây phương, chuyện thị phi - Thích Nhật Từ
Cư Sĩ Ngụy Quốc Hưng Vãng Sanh (Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh, Rất Hay) - Phật Âm
Nhịp Cầu Sanh Tử Tử Sanh - Thích Trí Huệ
Tái sanh và không tái sanh - Thích Tâm Đức
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Vãng Sanh Thực Ký (Tỳ Kheo Ni Thích Pháp Giác vãng sanh) - Phật Âm
Hiểu cho đúng về tái sanh và cảnh giới tái sanh, nội dung giấc mơ - Thích Nhật Từ
Pháp Phục, Y Phục, Y Bát - Thích Trí Huệ
Vui với hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình - Thích Khế Định
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 4/4) - Thích Khế Định
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 3/4) - Thích Khế Định
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 2/4) - Thích Khế Định
Vui với hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình (Phần 1/4) - Thích Khế Định
Nhân Quả Vãng Sanh, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Hộ Niệm Vãng Sanh Lê Thị Cúc (Biết Trước Giờ Vãng Sanh) - Phật Âm
Vấn đáp: Phóng sanh như thế nào là đúng và ý nghĩa của phóng sanh - Thích Nhật Từ
Hạnh phúc gia đình và hạnh phúc giải thoát - Thích Tâm Đức
Chúng Ta Tạo Ra Số Mệnh Hay Số Mệnh Dẫn Dắt Chúng Ta - Thích Trí Huệ
Kinh Pháp Cú 23: Tự điều phục và hạnh phúc (08/05/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Phóng Sanh Và Hộ Sanh - Thích Nhật Từ
Trong Phúc Có Họa, Trong Họa Có Phúc - Thích Thiện Tuệ
Hạnh Phúc Là Gì? - Hạnh Phúc Chân Thật - Thích Tuệ Hải
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 20 - Khánh Hồng - Phúc Duy - Khánh Hồng - Phúc Duy
Tổ quốc gọi tên mình - Chúng thanh niên Phật Quang ba miền - Chúng thanh niên Phật Quang ba miền
Tâm Sanh Diệt & Tâm Không Sanh Diệt - Thích Thông Không
Cảnh Nào Sanh Tâm Độ, Tâm Nào Sanh Cảnh Độ - Thích Trí Huệ
SỰ HẠNH PHÚC VÀ CHIA SẺ SỰ HẠNH PHÚC - Sư Giác Hạnh
Chủng Tử - Thích Trí Huệ
Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đại Sư
Tại sao chúng ta không vui - AVG
Ở Đâu Có Tâm Tu, Ở Đó Có Chứng Quả - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Tu Chứng Đắc? - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Tu Chứng Đắc - Thích Trí Huệ
4 quả tu chứng - Thích Trí Huệ
Phật Đản Chúng Ta Làm Gì - Thích Trí Huệ
Bốn Cửa Ải Lúc Lâm Chung - Thích Giác Tây
Các Cõi Tịnh Độ Của Tâm Chứng - Thích Trí Huệ
Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng - Thích Nữ Như Lan
Con Đường Tu Chứng - Thích Trí Huệ
Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng - Thích Nữ Như Lan
Chứng đạt chân lý - Thích Tâm Đức
Sự Chứng Đắc Của Người Cư Sĩ Tại Gia - Thích Trí Huệ
Tứ Chúng - Thích Trí Quảng
Tại Sao Chúng Ta Khổ - Thích Minh Đạo
Chủng Tánh Bồ Đề - Thích Trí Huệ
Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Mái nhà chung - Thanh Ngọc
Chứng Đạo - Thích Trí Quảng
Chứng Đạo Ca - Thích Từ Thông
Chứng Đạo Ca - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khổ Đau Chừng Ấy Đủ Rồi - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Chứng đắc đạo quả - Thích Nhật Từ
Tôi Và Chúng Ta - Thích Nhật Từ
Vì sao chúng ta SỢ MA - Thích Pháp Hòa
Phật ở đâu mà chúng ta đi tìm - Bùi Hữu Dược
Tu mới được chứng đắc - Thích Trí Huệ
5 PPP Số 356 | Có Tu Sẽ Chứng - Thích Hạnh Tuệ
Có tu mới chứng, nhưng tu thế nào? - Thích Trí Huệ
7 Điều khó để tu chứng đắc - Thích Trí Huệ
Ai Tu Cũng Chứng - Thích Trí Huệ
Chứng Đạo Ca - Thích Thiện Duyên
Nghiệp Lúc Lâm Chung - Thích Tánh Tuệ
Đức Phật của chúng ta - Thích Tuệ Nhật
Chứng Đạo Ca 15: Của Kho Vô Tận - Thích Phước Tịnh
Vì sao chúng ta khổ - Thích Nữ Phụng Liên
Căn bản tu chứng - Thích Thiện Xuân
Gia Tài Của Mỗi Chúng Ta - Thích Chiếu Khánh
Chứng Trước Khi Chết - Thích Trí Huệ
An Hòa Nhập Chúng - Thích Pháp Hòa
Chúng Ta Là Một - Thích Chiếu Khánh
Tại Sao Chúng Ta Còn Khổ - TT. Thích Minh Thành
Mùa xuân của chúng ta - Thích Thái Hòa
Tâm Thành Phật Chứng - Thích Trí Huệ
Đức Phật đến với chúng ta - Thích Thái Hòa
Tu Tới Đâu Chứng Tới Đó - Thích Thiện Xuân
Tại sao chúng ta tu thiền - Thích Thanh Từ
Chung - Thích Thiện Xuân
Tại Sao Chúng Ta Tu Niệm Phật? - Thích Trí Huệ
Chứng đạo ca - Thích Phước Tịnh
Chúng ta đều có thể là những vị Phật - Bob Thurman
Coi Chừng Gẩy Răng - Thích Bửu ChánhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký