Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Nguyên AnThích Thiện TuệThích Tuệ HảiThích Quang ThạnhThích Minh Thành

Kết Quả Tìm Kiếm

Pháp môn Tịnh Độ (P. 6) - TT. Thích Giác Khang - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P.1,2&3) - TT. Thích Giác Khang - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P. 4) - TT. Thích Giác Khang - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (tại Tịnh Xá Ngọc Trường, 02-09-2012) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (26/02/13) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 29) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 28) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 27) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 26) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 25) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 24) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 23) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 22) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 21) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 20) - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ 18 - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 19) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 17) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 16) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 15) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 11) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 12) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 13) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 14) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (P. 10) - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P. 9) - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P. 7) - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P. 8) - Thích Giác Khang
Pháp môn Tịnh Độ (P. 5) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 37) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 36) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 35) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 34) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 33) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 32) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 30) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (27/10/2012) - Thích Giác Khang
Pháp Môn Tịnh Độ (10/2012) - Thích Giác Khang
Tín, Nguyện, Hạnh Của Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Giác Khang
Pháp Thoại (Ngày 7 Tháng 7, tại Tịnh Xá Ngọc Trường) - Thích Giác Khang
Cầu An - Cầu Siêu (Giảng tại tịnh xá Ngọc Vân, ngày 30/01/2011) - Thích Giác Khang
Cầu An - Cầu Siêu (Giảng tại tịnh xá Ngọc Vân, ngày 15/08/2011) - Thích Giác Khang
Cầu An - Cầu Siêu (Giảng tại tịnh xá Ngọc Vân, ngày 01/01/2011) - Thích Giác Khang
Cầu An - Cầu Siêu (Giảng tại tịnh xá Ngọc Vân, ngày 15/05/2011) - Thích Giác Khang
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Trường - 07/10/2011 - Thích Giác Khang
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Trường 17/07/2011 - Thích Giác Khang
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Viên - 09/05/2011 - Thích Giác Khang
Giảng tại Tịnh xá Ngọc Trường ngày 07/07/2011 - Thích Giác Khang
Thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Viên - 05/06/2011 - Thích Giác Khang
Pháp Môn Niệm Phật- 27/05/2011 - Thích Giác Khang
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 21) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 20) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 19) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 18) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 17) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 16) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 15) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 14) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 13) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 12) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 11) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 10) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 9) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 8) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 7) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 6) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 5) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 3) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 4) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 2) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 1) - Thích Giác Khang
Tứ Niệm Xứ (Kỳ 4) - Thích Giác Khang
Tứ Niệm Xứ (Kỳ 1) - Thích Giác Khang
Tứ Niệm Xứ (Kỳ 3) - Thích Giác Khang
Tứ Niệm Xứ (Kỳ 2) - Thích Giác Khang
Tứ Niệm Xứ - Thích Giác Khang
Tứ Niệm Xứ (31/10/2012) - Thích Giác Khang
An Cư Kiết Hạ 07/2010 - Thích Giác Khang
Tứ Niệm Xứ 20/06/2010 - Thích Giác Khang
Tín, Hạnh, Nguyện - Thích Giác Khang
Tín Hạnh Nguyện - TT. - Thích Giác Khang
15 hạng chúng sanh - Thích Giác Khang
15 Hạng chúng sanh (06/06/2010) - Thích Giác Khang
Kinh sáu sáu - giảng ngày 27/05/2011 - Thích Giác Khang
Kinh sáu sáu - giảng ngày 07/05/2011 - Thích Giác Khang
(5-5) Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng - Lâm Kháng Trị - Lâm Kháng Trị
(4-5) Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng - Lâm Kháng Trị - Lâm Kháng Trị
(3-5) Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng - Lâm Kháng Trị - Lâm Kháng Trị
(2-5) Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng - Lâm Kháng Trị - Lâm Kháng Trị
(1-5) Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng - Lâm Kháng Trị - Lâm Kháng Trị
Bồ Tát Chân Thật Công Đức Tự Giác Giác Tha (Trích Đoạn) - Pháp Sư Tịnh Không
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Là Mục Tiêu Học Của Chúng Ta (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
(3-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Hoằng Pháp) - Thích Giác Đăng
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 6) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 5) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 4) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 3) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 2) - Thích Giác Hóa
Pháp Môn Tịnh Độ (Phần 1) - Thích Giác Hóa
Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 2) - Thích Giác Hạnh
Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ (Kỳ 1) - Thích Giác Hạnh
Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Tỉnh Giác Mạnh Mẽ - Thích Pháp Đăng
Kinh Pháp Cú 25 Nỗ Lực Tinh Cần - Thích Giác Giới
Bốn loại tỉnh giác - Nghiệp là con đường duy nhất đưa đến Giác ngộ - HT. Thích Viên Minh
Bước Chân Tỉnh Giác - Thích Thiện Pháp
Bốn Cõi Tịnh Độ, Bốn Pháp Thành Tựu Vãng Sanh - Thích Giác Hóa
Nên Dùng Điều Gì Để Thể Hội Viên Giác (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tiêu Chuẩn Của Chánh Giác Là Gì (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Những nghi ngờ về pháp môn tịnh độ - Thích Giác Hạnh
Pháp Môn Tịnh Độ (Giảng Tại Chùa Phật Huệ) - Thích Giác Đăng
Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác - Pháp Sư Tịnh Không
Khởi Tâm Niệm Phật, Đó Là Thủy Giác (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Bát Đại Nhân Giác Kinh (Cư Sĩ Vọng Tây Cẩn Dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Buổi Phát Gạo Tình Thương và Pháp Thoại - Thích Giác Hóa
Niệm Tử (Giảng Tại Tịnh Viện Pháp Hạnh) - Thích Giác Đăng
Tình ca Vu Lan: Giác ngộ - Thích Chân Giác
Giúp Chúng Sanh Giác Ngộ Là Quan Trọng Nhất - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Khái niệm Phật tính và tính giác, Linh hồn và tâm thức - Thích Nhật Từ
Tình ca Vu Lan: Tình người viễn xứ - Thích Chân Giác
Tình ca Vu Lan: Thức tỉnh - Thích Chân Giác
Đêm Khánh Đản - Huy Khang - Quốc Nghĩa - Tuấn Cường
Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm - Pháp Sư Tịnh Không
Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tình ca Vu Lan: Tình mẹ - Thích Chân Giác
Vấn đáp: Người Phật tử có nên sử dụng thuốc kháng sinh - Thích Nhật Từ
Thất Giác Chi - Bảy phương pháp đi đến giác ngộ - Thích Viên Minh
Tịnh Xá Ngọc Minh với Tinh thần phụng sự - Giác Minh Luật
Lễ truyền trao giới pháp khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 3 tại chùa Giác Ngộ 07-05-2018 - Chùa Giác Ngộ
Lực Tinh Tấn - Thích Giác Hóa
Lục Tinh Tấn - Thích Giác Hóa
Sự Tĩnh Giác - TS Kim Triệu
Tĩnh giác 1 - TS Kim Triệu
Tinh Tấn Ban La Mật - Thích Giác Tín
An tĩnh nội tâm - Thích Viên Giác
Tỉnh Giấc Mộng Đời - Thích Nữ Như Lan
Bài Kệ Tỉnh Thức - Thích Giác Hóa
Ba Thời Nhớ Tỉnh Tu - Thích Giác Hóa
Tỉnh Mộng Lo Tu - Thích Giác Hóa
7 Tài Sản Tinh Thần - Thích Giác Giới
Căn Bản Của Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Tu Là Tỉnh Mộng - Thích Giác Tây
Tu Tịnh Độ - Thích Giác Đăng
Yếu Chỉ Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Yếu chỉ Tịnh độ - Thích Giác Hạnh
Tình ca Vu Lan: Ước mơ của mẹ - Thích Chân Giác
Tình ca Vu Lan: Di ảnh - Thích Chân Giác
Tình ca Vu Lan: Cha tôi - Thích Chân Giác
16 Giấc mơ lạ - Thích Chân Tính
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 1) - Thích Giác Đăng
Tịnh Độ Vấn Đáp (Kỳ 2) - Thích Giác Đăng
Bài hát: TỈNH GIẤC - Thích Thiện Hữu
An Tịnh Nội Tâm - Thích Viên Giác
Tỉnh Thức - Thích Tuệ Giác
Tùy Duyên - Thích Tịnh Giác
Công Hạnh Của Đại Lão Pháp Sư Thích Giác Nhiên - Thích Giác Toàn
Tỉnh Giấc 4 -10 - 2015 - Thích Thiện Hữu
Tĩnh Giác - TT. Thích Thiện Xuân
Người Tu Biết Tĩnh Tâm - Thích Giác Hóa
Tỉnh Tu Trong Mộng - Thích Giác Hóa
Tịnh Tu Tam Nghiệp - Thích Giác Giới
Nghi Vấn Tịnh Độ - Thích Giác Hạnh
Kể Chuyện: Tỉnh Giấc Mơ Hoa - Thích Nguyên An
Đặc tính của Phật đản - Thích Giác Nguyên
Tình ca Vu Lan: Ngôi sao mẹ - Thích Chân Giác
Tình ca Vu Lan: Phận mồ côi - Thích Chân Giác
Chánh niệm tỉnh giác - Thích Tâm Đức
Chỉ Là Giấc Mơ Thôi - Thích Phước Tịnh
Thanh Tịnh Tam Quy - Thích Viên Giác
Khai thị pháp thần mật ý của tổ sư - HT. Giác Toàn giảng - Thích Giác Toàn
Tính cách vĩ đại của Đức Phật - Thích Giác Quang
Thiền Tịnh song tu - Thích Giác Quang
Tinh Tấn Vượt Thời Gian - Thích Giác Hóa
Tình người viễn xứ - Thích Chân Giác
Ý Thức Tỉnh Giác Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Nghiệp Chướng Của Con Người - Thích Giác Tịnh
Con đường hướng về Tịnh độ - Thích Giác Nhiên
Con đường hướng về tịnh độ - Thích Giác Nhiên
Tình ca Vu Lan: Lời sám hối muộn màng - Thích Chân Giác
Chánh Niệm Tỉnh Giác - Thích Chơn Đạo
Vấn đáp: Chánh niệm tỉnh giác - Thích Nhật Từ
Trang Nghiêm Tịnh Độ - Thích Giác Nhường
Tinh hoa trí tuệ - Chương 8: Phép màu của tuệ giác - Thích Nhật Từ
Ý Thức Vô Thường và Buông Xả - Thích Tịnh Giác
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Thích Quảng Tịnh
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) - Thích Quảng Tịnh
Tiếng Chuông Cảnh Giác - Thích Chân Tính
Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật - Thích Giác Hạnh
Chánh Niệm Tỉnh Giác - Thích Thiện Xuân
Tình ca Vu Lan: Nỗi niềm hoa hồng trắng - Thích Chân Giác
Tịnh độ chơn thường - Thùy Dương - Chùa Giác Ngộ
Quay Về Nương Tựa Tỉnh Giác - Thích Nhất Hạnh
Bình tỉnh sống - Thích Giác Minh LuậtXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký