Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Thiện TuệThích Thiện ThuậnThích Pháp HòaThích Nhất HạnhThích Tuệ Hải

Kết Quả Tìm Kiếm

Pháp đàm viện chuyên tu ( 2 ) – Để trở thành người dể thương - Thích Thiện Thuận
Để Trở Thành Người Phi Thường - Thích Viên Trí
Hỏi đáp về Trí tuệ và Tình thương - 4 hạng người - Giúp đỡ người khác - Sự vận hành của Pháp là bất khả tư nghì - Tạo ra 5 triền cái - Thầy Viên Minh
Hỏi đáp về Ứng xử với người không tin Phật pháp - Văn Tư Tu - Chuyển nghiệp - Pháp môn Niệm Phật - Thầy Viên Minh
Khóa Tu 123 Chùa Long Viễn, Bài Pháp Thoại: Chuyển Động Bánh Xe Chánh Pháp - TT. Thích Minh Thành
Đi tìm người thương - HT. Thích Viên Giác
Chuyển họa thành phúc: Chuyển rắc rối thành pháp tu - Lama Zopa Rinpoche
Nói Chuyện Với Thiền viện Đại Đăng - Thích Thanh Từ
Tử vi - Thấy Vô thường - Khổ - Vô ngã - Người khiếm khuyết có giác ngộ được không? - Thích Viên Minh
Một Ngày An Lạc: Kỳ 036: Thân cận người trí - phần 2: Pháp đàm chuyên đề - TT. Thích Minh Thiện - ĐĐ. Thích Thanh Chương
Người Thượng Thượng Căn (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch - Thành Được Studio
Kinh Hoa Nghiêm (Thiền Viện Thường Chiếu) - Thích Thanh Từ
Đạo Làm Người 6 - Biết Chuyện - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đạo Làm Người - Chuyên Cần Lập Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
HT Thích Thanh Từ Nhắc Nhở Chư Tăng Thiền Viện Thường Chiếu - Thích Thanh Từ
Chuyện Bình Thường Chuyện Kỳ Lạ - Thích Giác Hóa
HT. Thích Thanh Từ về thăm thiền viện Thường Chiếu - P2/2 - Thích Thanh Từ
HT. Thích Thanh Từ về thăm thiền viện Thường Chiếu - P1/2 - Thích Thanh Từ
Hình ảnh sinh hoạt tại Thiền viện Thường Chiếu - tháng 5 năm Mậu Tí - Thích Thanh Từ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 059: Vô Thượng Y Vương - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - Ban Hoằng Pháp
Tùy duyên tự tại để trở thành NGƯỜI PHI THƯỜNG - Thích Tâm Nguyên
Chuyển họa thành phúc: Kham thọ khổ đau thay người - Lama Zopa Rinpoche
Chuyến Hoằng Pháp (Tại Đài Loan, 1988) - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Phận sự người tu - Thích Viên Thành
Chúng Ta Học Phật Vì Sao Thường Thối Chuyển - Pháp Sư Tịnh Không
Một Ngày An Lạc: Kỳ 012: Bản Chất Của Tình Thương - phần 1: Chuyên đề - Ban Hoằng Pháp
Đêm Tưởng Niệm Sư ông Viện Chủ Viện Chuyên Tu - ThíchThiện Tánh
THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU KẾT TẬP CÁC BÀI KINH GIẢNG CỦA HOÀ THƯỢNG TRÚC LÂM . - Hòa Thượng Trúc Lâm
NGƯỜI TU PHẬT PHẢI GIỮ GIỚI - HÒA THƯỢNG THÍCH THANH TỪ GIẢNG
Chân lý đã sẵn có nơi mỗi người - HT. Viên Minh giảng tại Chùa Pháp Vân Pomona, California (2017) - Thích Viên Minh
Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Một Ngày An Lạc: Kỳ 057: Vai trò người phụ nữ - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - Ban Hoằng Pháp
Thứ còn lại ở kiếp sau - Thế nào là thực hành pháp - Thường & Đoạn... - Thích Viên Minh
Người dễ thương - Thích Pháp Hòa
Tâm Người Như Vết Thương - Thích Pháp Hòa
Nhân Quả thường đến muộn, nên nhiều người có ý coi thường - Thích Phước Tiến
Đừng để mất người thương - Thích Pháp Hòa
Được Người Thương Mến - Thích Pháp Hòa
Được Người Thương Mến - Thích Pháp Hoà
Tọa Đàm: Câu Chuyện Bên Tách Trà Lần 9 - Người Thiết Kế Tình Người - Thích Nữ Hương Nhũ
Người Cư Sĩ Viên Mãn 1/2 - Thích Pháp Hòa
Người Cư Sĩ Viên Mãn 2/2 - Thích Pháp Hòa
Hiểu để giúp người thương - Thích Pháp Hòa
Hiểu để giúp người thương - Thích Pháp Hòa
Người Mạnh Nhất - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 6.6.2017 ) - Thích Pháp Hòa
Vạn Linh Pháp Thoại 3 - Thánh Đạo Tối Thượng - ĐĐ. Thích Minh Thành
Người Cư Sĩ Hộ Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa ( chuyến hoằng pháp Châu Âu 2017 ) - Thích Pháp Hòa
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 01 - HT. Thích Thanh Từ
Người Sống Có Ý Thức - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Bắc Mỹ 18.10.2017 ) - Thích Pháp Hòa
Một Ngày An Lạc: Kỳ 032: Thực tập nhẫn nhục - phần 2: Pháp đàm chuyên đề - NT. Thích Nữ Tịnh Thường, NT. Thích Nữ Như Ngọc
Người tự xưng Viện Chủ đang Hoằng Pháp hay Phá hoại Phật Pháp - Thích Nhật Từ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 017: Hạnh Buông Xả - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - TT. Thích Viên Trí - TT. Thích Nguyên Tâm
Xét Mình Thương Người - ĐĐ. Thích Minh Thành
Xét Mình Thương Người - ĐĐ. Thích Minh Thành
Người Cư Sĩ Viên Mãn 3 - (August 6, 2011) - Thích Pháp Hòa
Người Cư Sĩ Viên Mãn 4 - (August 8, 2011) - Thích Pháp Hòa
Người Cư Sĩ Viên Mãn 5 - (August 9, 2011) - Thích Pháp Hòa
Pháp đã hoàn hảo nơi mỗi người - Hỏi đáp - Thích Viên Minh
Trị Bệnh Cứu Người (tại Tiểu Viện Sơn Tây) - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp đã hoàn chỉnh nơi mỗi người - Thích Viên Minh
Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Chư Thiên 7 - Mắt Thương Ý Thương Lời Thương - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chuyện Bách Dụ (Nguyên Tác: Pháp Sư Thánh Pháp) - Diệu Pháp Âm
Một Ngày An Lạc: Kỳ 095: Ý nghĩa Phật thành đạo - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - Ban Hoằng Pháp
Pháp nơi mỗi người - Trọn vẹn với thực tại - HT Viên Minh giảng - Nokowoo
Hiểu để giúp người thương (Daegu, Hàn Quốc, Apr.10, 2016) - Thích Pháp Hoà
VẤN ĐÁP: Vì sao sau đổ vỡ tình cảm thì người nữ thường đau khổ hơn người nam? - Thích Thiện Tuệ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 033: Thành công và thất bại - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - HT. Thích Trí Quảng - TT. Thích Minh Thành
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Chuyển Khổ Đau Thành An Vui - Pháp Sư Tịnh Không
Chuyển Tam Nhiệm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Tâm Thành Nghiệp Chuyển - Thích Pháp Hòa
Tâm Thành Chuyển Nghiệp - Thích Pháp Hòa
Chuyên đề Phật học - Bốn Pháp làm Thánh - Thích Trí Huệ
Chuyển Tam Nhiễm Thành Tam Đức - Thích Pháp Hòa
Chuyển hóa phiền não - Thích Trí Thường
Câu Chuyện kể Về Cố Hòa Thượng - Thích Thiền Tâm
Thương Người Như Thể Thương Thân - Thích Trí Huệ
Thương Người Như Thể Thương Thân - Thích Trí Huệ
Thương Người Như Thể Thương Thân - Thích Trí Huệ
Chuyển Hoá Những Phiền não - Thích Trí Thường
Chuyện Tầm Thường Ai Cũng Biết - Thích Tâm Đức
Phi Thường ở Trong Binh Thường - ĐĐ Thích Minh Thành
Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Phương pháp chuyển thức thành trí - Thích Nhật Từ
Phương Pháp chuyển nghiệp - Thích Quảng Thanh
Vạn Linh Pháp Thoại 1 - Chuyển Hoá Khổ Đau - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chuyển Nghiệp Thành Nguyện (vấn đáp 2018) - Thích Pháp Hòa
Chuyển hóa sân hận - Thích Viên Minh
Vô Thường, Khổ, Vô Ngã - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Chuyện Bách Dụ - Pháp Sư Thánh Pháp
Buổi nói chuyện tại Thính Pháp Đường - TV. Trúc Lâm Đà Lạt - Thích Thanh Từ
Nhu yếu hiểu - thương và câu chuyện 10 ngày tết - Thích Nhất Hạnh
Câu chuyện của các học viên Bản Hoa Anh Đào - Thích Minh Niệm
Thiền và Sự chuyển hóa sân hận - Thích Viên Giác
Thành Tựu Sự Giáo Hóa - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 23.6.2017 ) - Thích Pháp Hòa
Pháp Tu Vô Thường - Thích Đồng Thành
Vấn đáp: Thượng đế và các thần linh, Phương pháp chuyển hóa cảm xúc | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Đại lễ Vu Lan 2013 tại Viện Chuyên Tu: Một đời ru con - Thích Thiện Thuận
Dùng Pháp Phương Tiện, Thành Tựu Viên Mãn - Pháp Sư Tịnh Không
Đối Với Tất Cả Các Pháp Đều Tự Tại Tức Là Viên Mãn Thành Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Lời Khai Thị Của Đại Lão Hòa Thượng Yoshimizu Daichi (Chuyển Ngữ Sang Tiếng Việt) - Phật Âm
Nuôi Dưỡng Tình Thương để Chuyển Hóa Cơn Giận - Thích Minh Niệm
Mang trẻ đi chùa? Những góc nhìn đa chiều từ chuyên gia - An Viên
VIỆN CHUYÊN TU TRƯỚC THỀM VU LAN 2018 - Thích Thiện Thuận
Kinh Pháp Cú 22 - Sống Đúng Với Đạo, Sống Vui Và Yêu Thương Tất Cả Mọi Người - Thích Tuệ Hải
Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu (Rất Hay) - Thích Giác Hạnh
Pháp Thường Giai Thoại Mùa Xuân - TT. Thích Minh Thành
Thiền Sư Việt Nam (Nguyên Tác: Hòa Thượng Thích Thanh Từ) - Diệu Pháp Âm
Kinh Pháp Hoa phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát - TT. Thích Minh Thành
Thắp Sáng Lửa Yêu Thương - Thích Viên Trí
Hiểu biết để yêu thương - Thích Viên Trí
Hiểu biết để yêu thương - Thích Viên Trí
Đâu là đúng: Sức mạnh phi thường từ…thiền - An Viên
Phần hỏi đáp: Vô Thường - Khổ - Vô Ngã - Thích Viên Minh
Hiểu và Thương - Thích Viên Giác
Từ Vô Thường Ðến Chơn Thường - T. Minh Thành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Phật học- Lý giải câu chuyện 'niêm hoa vi tiếu' - Thích Hạnh Bình
Lịch trình chuyến đi Mỹ và Canada trong năm 2017 của Thầy Viên Minh - Thích Hạnh Bình
Câu chuyện về ba người thầy vĩ đại - Thích Hạnh Bình
Phật Học Thường Thức (Kỳ 14) - Ý Nghĩa Nghe Pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chủ đề : Ý NGHĨA TĂNG THƯỢNG MẠN TRONG KINH PHÁP HOA - Thích Quang Thạnh
Thánh Tăng Tài Lộc - Tu Viện Trúc Lâm 3.3.2018 - Thích Pháp Hòa
Chưa biết thương mình, sao biết thương người khác ? - Thích Minh Niệm
Biết thương mình là biết thương người - ngày 29/09/2018 - Thích Minh Niệm
Niệm Phật Viên Thông - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tâm bất sinh - Tình thương yêu - Thích Viên Minh
Thư Thầy Trò - Thư số 30 - Tình thương - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Nghiệp - Vô thường, Khổ, Vô ngã - Ăn chay - Thích Viên Minh
Phần giảng: Vô Thường - Khổ - Vô Ngã - Thích Viên Minh
Muốn thương phải hiểu - Thích Viên Trí
THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU (PHẦN VI) - Không tác giả
THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU( PHẦN V) - Không tác giả
THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU( PHẦN IV) - Không tác giả
THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU ( PHẦN III) - Không tác giả
THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU ( PHẦN II) - Không tác giả
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 40 - Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 7 - Trí Thường - Thích Thanh Từ
Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch - Sen Việt
Hỏi đáp: Quy y - Sinh tử luân hồi - Tình thương - Thích Viên Minh
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 3 - Bình thường tâm thị đạo - Thích Viên Minh
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa
Tâm Chuyển Cảnh Sẽ Chuyển - Thích Pháp Hòa
Thầy Thích Pháp Hòa kể chuyện Thánh Gióng - Thích Pháp Hòa
Chưa Biết Thương Mình Sao Biết Thương Người - Thích Minh Niệm
Chưa biết thương mình sao biết thương người - Thích Minh Niệm
Kể Chuyện: Người Gieo Mạ - Thích Nguyên An
Kể Chuyện: Bớ Người Ta Ăn Cướp - Thích Nguyên An
Nói Chuyện Với Người Muốn Tu - Thích Bửu Chánh
Nói Chuyện Với Người Muốn Tu - Thích Bửu Chánh
Nói chuyện với người Đạo Ki Tô - Thích Chân Quang
Câu Chuyện Người Thầy - Thích Nữ Hương Nhũ
Bảy Pháp Thanh Tịnh - Thiền trong đời sống - Thích Viên Minh
Lễ Vu Lan Dâng Pháp Y Ca Sa Chùa Long Viễn 2018 - TT. Thích Minh Thành
Hiểu biết để yêu thương - Giảng tại Đà Nẵng - 01-11-2015 - Thích Viên Trí
Hỏi đáp về Trở ngại khi ngồi thiền -Thường Lạc Ngã Tịnh-HT Viên Minh giảng - Thích Viên Trí
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 31 - Hạnh phúc tối thượng - Thích Viên Minh
Đêm phổ trà đón giao thừa tại thiền viện Thường Chiếu (3-2-1992) - Không tác giả
Đừng Làm Người Nhiều Chuyện - Thích Thiện Tuệ
Kể Chuyện: Đức Phật Với Người Nghèo Khổ - Thích Nguyên An
Kể Chuyện: Một Người Thơm Phức - Thích Nguyên An
Nói chuyện với người tri thức - Thích Chân Quang
Câu Chuyện Người Đi Đường - Thích Phước Hoàng
Chuyện Xúc Động Lòng Người Mùa Vu Lan - Thích Nữ Hương Nhũ
Vô Thường (Giảng Tại Tu Viện Linh Thứu, 2013) - Thích Thiện Xuân
Tập Làm Người Dễ Thương - Thích Trí Huệ
12 Xứ, 18 Giới - Ngũ uẩn và sự hình thành - HT. Viên Minh giảng tại Paris 2018 - Thích Viên Minh
Một Ngày An Lạc: Kỳ 077: Ơn nghĩa sinh thành - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - HT. Thích Như Tín, HT. Thích Minh Chơn
Tâm Bình Thường Là Đạo - Giảng tại chùa Pháp Thường - Thích Thiện Thuận
Biết Vô Thường để Sống Thường - Tv.Trúc Lâm, Feb.11, 2018 - Thích Pháp Hòa
Ba Câu Chuyện Đứa Con Ảnh Hưởng Đến Người Mẹ Khi Còn Trong Bào Thai - Thích Thiện Tuệ
Thượng Phẩm Thượng Sanh (Tập 363, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Một Ngày An Lạc: Kỳ 009: Nhiếp Phục Sợ Hãi - phần 2: Pháp đàm chuyên đề - TT. Thích Chơn Không - TT. Thích Thanh Ngọc
Một Ngày An Lạc: Kỳ 085: Tình người - phần 2: Pháp đàm chuyên đề (25/10/2009) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ - Thích Hoằng Dự
Quán Vô Lượng Thọ Kinh - Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương - Pháp Sư Tịnh Không
Người Phụ Nữ Thành Công - Thích Pháp Hòa
Thành Tựu Cho Mình Và Người 1 - Thích Pháp Hòa
Thành Tựu Cho Mình Và Người (2) - Thích Pháp Hòa
Bài Pháp Cho Người Già bệnh - Thích Thanh Từ
Thành Tựu Cho Mình Và Người (1) - Thích Pháp Hòa
Hỏi đáp về Kinh nghiệm - Ngũ uẩn - Gieo nhân thiện - Chuyển hóa nghiệp - Thấy và Buông - Thức - Phước Huệ song tu - HT. Viên Minh
Vấn đáp: Giá trị của vô thường, chuyển hóa cơn giận, chồng cờ bạc, đời sống vợ chồng - Thích Nhật Từ
Người Đẹp Vô Thường - Thích Thiện Hữu
Người Dễ Thương - Thích Thiện Tuệ
Con tàu không người lái - Thích Trí Thường
Bạn nên làm gì với người làm bạn tổn thương - Thích Ngộ Phương
Chuyển Ngũ Trược Thành Ngũ Thanh - Thích Nữ Như Lan
Tình Người - TT. Thích Viên Trí - Thích Viên Trí
Không Thấy Người Thương - Thích Nữ Tâm Tâm
Đi Tìm Người Thương - Thích Thiện Thuận
Mắt Thương Nhìn Người - Thích Thiện Tuệ
Có Mặt Cho Người Thương - Thích Nhất Hạnh
Người Thương Ta Rồi Cũng Xa Ta - Thích Thiện Tuệ
Loài người thương nhau - Quang LýXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký


Video Ngẫu NhiênNgười Thầy - Ngọc Anh