Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Thiện TuệPháp Sư Tịnh KhôngPháp Sư Pháp VânThích Pháp HòaThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm

Pháp đàm vấn đáp - HT. Viên Minh giảng tại Pháp (2018) - Thích Viên Minh
Cốt lõi của Đạo Phật - Hỏi đáp - giảng tại Pháp (2018) - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về phong thuỷ - Hạnh phúc tùy tầm nhìn giảng tại Pháp (2018) - Thích Viên Minh
12 Xứ, 18 Giới - Ngũ uẩn và sự hình thành - HT. Viên Minh giảng tại Paris 2018 - Thích Viên Minh
Thiền là gì? - Trí tuệ là gì? - Hỏi đáp về vô sanh - HT. Viên Minh giảng tại Paris 2018 - Thích Viên Minh
THẦY VIÊN MINH GIẢNG TẠI HUẾ THÁNG 8 - 2018 (1A) - Thích Viên Minh
THẦY VIÊN MINH GIẢNG TẠI HUẾ THÁNG 8 - 2018 (1B) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp Staffor, Texas - Phần 3 - (14.05.2017) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp Staffor, Texas - Phần 4 - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về Pháp phát sanh Tuệ Giác! - Niệm Pháp - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Chùa Pháp Vân Pomona California (04/2019) - Thích Viên Minh
Lễ Vu Lan Dâng Pháp Y Ca Sa Chùa Long Viễn 2018 - TT. Thích Minh Thành
Chân lý đã sẵn có nơi mỗi người - HT. Viên Minh giảng tại Chùa Pháp Vân Pomona, California (2017) - Thích Viên Minh
Có một Đạo Phật rất thực tế! - HT. Viên Minh giảng tại Chùa Pháp Vân Pomona California (04/2019) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp 01 - tại Parami Dhamma Centre, Sydney - HT Viên Minh giảng (19.11.2016) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp 03 - tại Parami Dhamma Centre, Sydney - HT Viên Minh giảng (20.11.2016) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp 02- tại Parami Dhamma Centre, Sydney- HT. Viên Minh giảng (19.11.2016) - Thích Viên Minh
Biết đâu là hoạ, là phúc? - Sự hoàn hảo của Pháp - Hai hướng học đạo - HT. Viên Minh giảng tại Paris - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp (SINH - TỬ) - Thiền Sư Viên Minh giảng tại Melbourne (13.11.2016) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - Thiền Trong Đời Sống - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Hà Nội (25.03.2017) - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp (02) - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Sư Thích Minh Niệm Mới Nhất Giảng Tại Quan Âm Tu Viện TPHCM 2018 - Thích Minh Niệm
Pháp Thoại Với Thầy Viên Minh - Chùa Pháp Vân Pomona, California (27-04-2017) - Thích Viên Minh
Tánh biết và Pháp - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Pháp Thoại Với Thầy Viên Minh- Chùa Pháp Vân Pomona- Rất Hay! - Thích Viên Minh
Thế nào là sống tùy duyên thuận pháp? -HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Sư Minh Niệm Giảng Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang | Ngày 14.01.2018 - Thiền Sư Minh Niệm
Phát Nguyện - Hồi Hướng - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Viên Giác , Oklahama 15 11 2018 ) - Thích Pháp Hòa
Bài Giảng 04.02.2018 || Sư Minh Niệm tại Pháp Viện Minh Đăng Quang - Thiền Sư Minh Niệm
Cái Gai 2 - Tu Viện Huyền Quang TX, ngày 20/10/2018 - Thích Pháp Hòa
Pháp nơi mỗi người - Trọn vẹn với thực tại - HT Viên Minh giảng - Nokowoo
Pháp Đàm - Khoá Tu Mùa Thu_Tu Viện Liên Trì 2018 - Thích Tánh Tuệ
Lễ Xã Giới Khóa Tu XGGD Kỳ 16 Tại Tu Viện Tây Thiên, Canada Năm 2018 - Thích Pháp Hòa
Cung An Chức Sự - Khóa Tu XGGD Kỳ 16 (2018) Tại Tu Viện Tây Thiên , Canada - Thích Pháp Hòa
Pháp thoại: VIÊN MINH CHÂU, giảng chùa TƯỢNG SƠN - HÀ TĨNH - Thích Thiện Xuân
Thu năng lượng - Thần, ý, khí, hình - Tâm si - Chánh niệm, tỉnh giác - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Hướng dẫn thiền- tại Parami Dhamma Centre,Sydney- HT. Viên Minh giảng (19.11.2016) - Thích Viên Minh
Ý Nghĩa 12 nhân duyên trong thiền ( buổi 03) - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Trí tuệ của Đạo Phật giảng tại Thiền Viện Minh Quang Sydney (20-12-2015) - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về: Tư tác - Năm dục trưởng dưỡng - Tam giới - Công đức & phước đức ...- HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Đạo Phật Không Phải Tôn Giáo & Triết Học - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Điều chỉnh nhận thức - HT Viên Minh giảng (2011) - Thích Viên Minh
Đừng hiểu lầm Ngũ uẩn - Hỏi đáp về: Nhất thiết duy tâm tạo - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Phước Đức & Công Đức- Hỏi đáp về: Sám hối- Nhất thiết duy tâm tạo...- HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Ý nghĩa thực sự của đời sống - Hỏi đáp - HT. Viên Minh giảng tại Hà Nội (21/11/2017) - Thích Viên Minh
Ngày 9 Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Tánh biết - Ý thức - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Bất như ý mới chính là bản chất thật của đời sống - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Hỏi về sự dính mắc trong đời sống - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Chân Đế Và Tục Đế Trong Đời Sống - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Bài Kinh Đặt Sai Hướng - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Đạo có phải là con đường? - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Đừng hiểu lầm Khổ Đế - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 2, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) - Thích Pháp Hòa
Phật Pháp Vấn Đáp (Phần 1, Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) - Thích Pháp Hòa
Pháp Đàm (Giảng Tại Tu Viện Tường Quang, Úc Châu) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Tây Thiên) - Thích Pháp Hòa
Thiền Tông & Thiền Nguyên Thủy - Hỏi Đáp - HT. Viên Minh giảng tại Melbourne, ÚC (14.11.2016 ) - Thích Viên Minh
Thấy Tứ Đế - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Hỏi Đáp Về Năm Triền Cái - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Vô Thường, Khổ, Vô Ngã - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về: Đốn ngộ & tiệm tu - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Bài thơ chúc tết - Chủ động và bị động - Lục hòa - Trở ngại do thiền định - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Quy y Tam Bảo - Ân Đức Pháp - Trả pháp về cho pháp - Tu sở đắc hay Tu giác ngộ - Thích Viên Minh
TỰ THẮNG MÌNH - THUYẾT GIẢNG - SƯ CÔ TÂM TÂM - NGÀY 25 - 03 - 2018 - Thích Nữ Tâm Tâm
Ai Biết Tâm Mình Tịnh (Vấn Đáp) - TV Chân Không , Ngày 09/09/2018 - Thích Pháp Hòa
Chánh Kiến Và Tà Kiến Trong Đời Sống - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Giới Tự Nhiên Và Giới Quy Định - Tái Sanh - Tâm Sân - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Đừng hiểu lầm: Sinh tử - Luân hồi - Tái sinh - HT. Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Trong Thấy Chỉ Là Thấy - HT Viên Minh giảng tại Melbourne, Úc (12.11.2016) - Thích Viên Minh
Sở tri chướng & Phiền não chướng - Hỏi đáp - HT. Viên Minh giảng tại HKST (11/12/2017) - Thích Viên Minh
Vấn Đáp Phật Pháp Sư Minh Niệm | Ngày 19 - 20 Tháng 01 - 2018 - Thiền Sư Minh Niệm
Thực tánh pháp - Chế định pháp - Thích Viên Minh
Lễ Vu Lan Chùa Phước Long 2018, Mỹ Luông - Chợ MỚI - An Giang. - TT. Thích Minh Thành
Chánh pháp và Tùy pháp - Chánh định là tâm bất động trước sự vận hành của pháp - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Sự tương giao - Trả Pháp lại cho Pháp - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp Chùa Pháp Vân , Hà Nội (05.07.2016) - HT. Thích Viên Minh
Thầy Viên Minh giảng tại Montreal, tháng 6/2017 - Thầy Viên Minh
Khóa Tu 123 Chùa Long Viễn, Bài Pháp Thoại: Chuyển Động Bánh Xe Chánh Pháp - TT. Thích Minh Thành
Thầy Viên Minh giảng tại Mỹ, tháng 05/2017 - Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 17 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Thầy Viên Minh
Trả Lời Vấn Đáp (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) - Thích Pháp Hòa
Tới bờ An lạc khi buông bỏ được bản ngã (Pháp viện Minh Đăng Quang) 4.2.2018 - Thích Minh Niệm
Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình - HT Viên Minh giảng - Thích Minh Niệm
Sai lầm lớn nhất là muốn cuộc đời tốt đẹp theo ý mình - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Thích Minh Niệm
Hỏi đáp về Ứng xử với người không tin Phật pháp - Văn Tư Tu - Chuyển nghiệp - Pháp môn Niệm Phật - Thầy Viên Minh
Tứ Nhiếp Pháp (Giảng Tại Quan Âm Tu Viện) - Thích Thiện Xuân
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang) - Thích Nữ Như Thủy
Phương Pháp Sống Lâu (Giảng Tại Tu Viện Tường Vân) - Thích Bửu Chánh
Thế Nào Là Tu Đúng? ( Vấn Đáp ) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Thiền Viện Minh Quang,10.11.2018 ) - Thích Pháp Hòa
Chú Tâm Việc Của Mình - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tu Viện Trúc Lâm , Ngày 19.1.2019 ) - Thích Pháp Hòa
Mỗi người giác ngộ trong điều kiện của mình-Ý nghĩa Niệm Quán Thế Âm- Hỏi Đáp - giảng - Thích Viên Minh
Pháp Thoại (Giảng Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Giảng Pháp Tại Khóa Tu Hương Sen Đầu Hạ 2 - 2018 - Thừa Thiên Huế - Thích Bảo Nghiêm
Pháp Thoại (Phần 5) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 3) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Phần 2) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Đâu Cũng Là Phật Sự (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) - Thích Pháp Hòa
Pháp Thoại (Phần 1) (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) - Thích Nữ Như Thủy
Niệm Tử (Giảng Tại Tịnh Viện Pháp Hạnh) - Thích Giác Đăng
Pháp Thoại (Giảng Tại Ni Viện Phổ Hiền, 2015) (Phần 6) - Thích Nữ Như Thủy
Ứng xử với Pháp (bản rõ) - Thích Viên Minh
Bốn Pháp hỗ trợ - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp (01) - HT. Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp 3 - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp 2 - Thích Viên Minh
Pháp Đàm Vấn Đáp 1 - Thích Viên Minh
Lớp Kinh Pháp Cú - ĐĐ. Thích Ngộ Phương thuyết giảng ngày 15-09-2018. - Thích Ngộ Phương
ĐĐ. THÍCH NGỘ PHƯƠNG thuyết giảng tại lớp KINH PHÁP CÚ - Ngày 13/11/2018 - Thích Ngộ Phương
Pháp Hoa Bảy Dụ 1 - TV Huyền Quang , TX Ngày 06/04/2018 - Thích Pháp Hòa
Bản Ngã - HT Viên Minh giảng - Thích Pháp Hòa
Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng tại Tu Viện Tường Vân) - Thích Giác Hạnh
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 4) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 3) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 2) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Thoại (Giảng Tại Tu Viện Huyền Quang, 2015) (Phần 1) - Thích Nữ Như Thủy
Ý nghĩa của Pháp đối trị - Thích Viên Minh
Quang Minh Viên Mãn - Thích Pháp Hòa
Hỏi đáp: Ngã và Pháp - Ảo và Thực - Thích Viên Minh
Kinh Bốn Mươi Hai Chương - giảng tại Viện Phật Học Linh Sơn - Pháp Quốc - Thích Trí Siêu
Không phương pháp thì tất cả đều là phương pháp - Thích Viên Minh
Quang Minh Viên Mãn (31/10/2015) - Thích Pháp Hòa
Bốn đối tượng Thiền: Thân - Thọ - Thân - Pháp - Thích Viên Minh
Pháp đã hoàn hảo nơi mỗi người - Hỏi đáp - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Tùy duyên thuận pháp - Thích Viên Minh
Học và hành Vi Diệu Pháp - Thích Viên Minh
Khóa Tu - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Pháp Đàm Vấn Đáp - tại Melbourne, Úc (13.11.2016) - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về Trọn vẹn với Pháp đang là... - Thầy Viên Minh
Bản nguyên của Pháp vốn hoàn hảo - Thích Viên Minh
Đạo là sự vận hành tự nhiên của các pháp... - Thích Viên Minh
Giảng Kinh Tín Tâm Minh - Pháp Sư Pháp Vân
Buổi Chia Sẻ & Vấn Đáp Phật Pháp Với Sư Minh Niệm || Tại Quan Âm Tu Viện 03.02.2018 - Thiền Sư Minh Niệm
Đúng sai - Thiện ác - Hỏi Đáp -HT Viên Minh giảng - Thiền Sư Minh Niệm
Sự cô đơn - Đời sống tu tập - Hỏi đáp về Sám hối - Lục đạo - Nhân quả - HT Viên Minh giảng - Thiền Sư Minh Niệm
Kỹ Năng Hoằng Pháp Viên - Thích Minh Thiện
Pháp đã hoàn chỉnh nơi mỗi người - Thích Viên Minh
Các cấp độ của việc thấy Pháp như nó đang là - Thích Viên Minh
Hỏi đáp: Sự bình yên - Cách nghe pháp - Thích Viên Minh
Tuổi Trẻ Và Đạo Phật lần 4 - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Nguyên Lý & Phương Pháp về Thiền - Thích Viên Minh
Làm Đẹp Quốc Độ Của Mình - TV. Tuệ Viên, Toronto , 1.7.2018 - Thích Pháp Hòa
Giảng về Thiền Quán - Thích Viên Minh
Giảng về Sankhara (Hành) - Thích Viên Minh
Phần giảng: Vô Thường - Khổ - Vô Ngã - Thích Viên Minh
Vạn Pháp Quy Tâm Lục p6 TT.Thích Minh Đạo thuyết giảng - Thích Minh Đạo
Phật Pháp Vấn Đáp - Trải Nghiệm Cuộc Đời Tu Tập - Thích Viên Minh
Thực tánh pháp - Thời - Vị - Tính - Thích Viên Minh
Ehipassiko - Thiền không phương pháp - Thích Viên Minh
Làm sao khi có tạp niệm - Vận hành của Pháp và Nghiệp - Hai hướng tu tập... - Thích Viên Minh
Thận trọng - Chú tâm - Quan sát - Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha - Thích Viên Minh
Buổi Hướng Dẫn Thiền Tọa Của Sư Minh Niệm Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang - Thiền Sư Minh Niệm
Thế giới ảo và Thực - Ngũ uẩn giai không - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Thiền Sư Minh Niệm
Tứ Diệu Đế - Bát Chánh Đạo - Giới Định Tuệ - HT Viên Minh giảng - Thiền Sư Minh Niệm
Sự thật nơi mỗi người - Tâm Từ - làm cha mẹ cũng là thiền - Đúng sai - HT Viên Minh giảng . - Thiền Sư Minh Niệm
Sư Minh Niệm giảng tại Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận 20.01.2018 - Thiền Sư Minh Niệm
Bảy Pháp Thanh Tịnh - Thiền trong đời sống - Thích Viên Minh
Pháp Đàm (Ngày 14 Tháng 5, tại Tu Viện Minh Giác, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Pháp Đàm (Ngày 3 Tháng 7, tại Tu Viện Minh Giác, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Hỏi đáp: Không - Vô tướng - Vô tác - Vô cầu - Nền tảng giáo pháp của Đức Phật - Thích Viên Minh
Khóa tu tuổi trẻ và đạo phật 16/10/2016 - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Thứ còn lại ở kiếp sau - Thế nào là thực hành pháp - Thường & Đoạn... - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về Trở ngại khi ngồi thiền -Thường Lạc Ngã Tịnh-HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Hỏi đáp về ăn chay - Phật Giáo Nguyên Thủy - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Kinh Viên Giác giảng giải - Trọn bộ - Thích Minh Như
VIỆN CHUYÊN TU TRƯỚC THỀM VU LAN 2018 - Thích Thiện Thuận
Lễ Vía Phật A Di Đà tại Tu Viện Tường Vân năm 2018 - Thích Phước Tiến
Pháp Thoại (Ngày 2 Tháng 7, tại Tu Viện Minh Giác, Úc Châu) - Thích Nữ Như Thủy
Hỏi đáp: Tác ý - Phước - Tính bình đẳng trong sự vận hành của Pháp - Thích Viên Minh
Niệm Pháp - Hỏi đáp về Chánh mạng - Thất Giác Chi - Ba loại thế giới - Thích Viên Minh
Lễ bế mạc Hội thảo quốc tế SSEASR tại Pháp viện Minh Đăng Quang từ 09-07 đến 11-07-2017 - Phật Âm
Hỏi đáp về Giác ngộ - Các loại vô cảm - Tùy duyên thuận pháp - Muốn có tương lai... - Thích Viên Minh
Trọn vẹn với thân thọ tâm pháp - Lòng tham tạo tác hay sợ hãi sống trong an toàn - Thích Viên Minh
Thiền là thấy ra cái đang là chứ không phải đạt được cái sẽ là - Hỏi đáp - HT Viên Minh giảng - Thích Viên Minh
Hạnh phúc, khổ đau - Tìm lại chính mình - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Biết Mà Vẫn Phạm - Thầy Thích Pháp Hòa tư gia Phật tử Tuệ Quân, Feb 18, 2018 - Thích Pháp Hòa
Thiền có phương pháp - Thiền không phương pháp - Thầy Viên Minh
Lễ Tổng Kết Khóa Tu MNAL năm 2018 tại Tu Viện Tường Vân - Thích Phước Tiến
Nhà sư Thích Đồng Hòa (Florian Jung) và nhân duyên với đạo Phật - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký (Giảng Thuật: Pháp Sư Tịnh Không) (Trọn Bộ, 12 Phần) - Diệu Pháp Âm
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải phần 29 - Thầy giảng pháp - Thích Trí Quảng
Nói về Kinh điển-Loại trừ suy nghĩ lăng xăng- Hành chỉ để thấy - HT Viên Minh giảng - Thích Trí Quảng
Thiền Quán: Minh hay Vô Minh - HT Viên Minh - Thích Viên Minh
Xuất Gia Gieo Duyên 2018 - Thiền Viện Chân Nguyên, USA - Thích Trí Siêu
Hành trình bản ngã -10 bức tranh trăn trâu Thiền Tông -Thái độ thấy Pháp - Thích Viên Minh
Con Đường Hạnh Phúc – HT Viên Minh & Trần Minh Tài - Thích Viên Minh và Trần Minh Tài
Giảng các đoạn nói về Niết-bàn trong Kinh Phật Tự Thuyết (Udana, Chương 8) - Thích Viên Minh
Ý nghĩa Ngũ Uẩn (vấn đáp 2018 rất vui) - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Tại Gia 51 - Ngày 06/01/2018 - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Tại Gia 52 - Ngày 13/01/2018 - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Tại Gia 53 - Ngày 27/01/2018 - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Tại Gia 54 - Ngày 03/2/2018 - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Tại Gia 55 - Ngày 03/02/2018 - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Tại Gia 56 - Ngày 10/02/2018 - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Tại Gia 57 - Ngày 30/3/2018 - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Tại Gia 58 - Ngày 31/03/2018 - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Tại Gia 59 - Ngày 01/04/2018 - Thích Pháp HòaXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký