Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Tuệ HảiThích Nữ Như LanThích Nguyên AnThích Pháp HòaThích Quang Thạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

PHẬT TỬ NÊN ĐỐI XỬ NHƯ THẾ NÀO VỚI NGƯỜI TỪNG MẮC LẦM LỖI? - Thích Thiện Tuệ
Người Xuất Gia - Lý Tưởng Người Xuất Gia, Kinh Tụng Người Xuất Gia - Thích Trí Huệ
Theo Dấu Người Xưa - Chùa Tùng Vân - VTV
Tụng Kinh to và không theo mọi người, đâu là đúng? - AVG
Đâu là đúng: Tụng kinh to và không theo mọi người - AVG
Vấn đáp: Nên tụng kinh nào cho người chết - Thích Nhật Từ
Thiền Lâm Bảo Huấn- Kinh Tụng Người Xuất Gia - Thích Trí Huệ
Kinh Người Bắt Rắn - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Độ Người Hấp Hối - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Tưng ưng Bộ Kinh - Tương Ưng Chư Thiên 6 - Gần Gủi Người Lành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tháng 'cô hồn' chưa từng có trong phong tục người Việt - Thích Bảo Nghiêm
Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh - Thích Nhật Từ
Bài tụng hạnh phúc - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 2) - Thích Thiện Xuân
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phật Âm
Vấn đáp: Người Việt Nam đọc và tụng kinh có ngôn ngữ Việt Nam - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
Kinh Tụng - Kinh Lăng Nghiêm và Thập Chú - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng
Bệnh Tùng Khẩu Nhập - Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Thiện Tuệ
Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Tuyển tập các bài tán tụng Phật Giáo theo nghi thức Huế - Phật Âm
Phật Học Phổ Thông - Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Hạnh Tuệ
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia - Thích Phước Tiến
Học Kinh Tụng Pali (Lễ Tam Thế Phật Pháp Tăng - Ân Đức Phật) - Thích Viên Minh
Tụng Chú Đại Bi (5 Lần, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Tụng - Phật Âm
Tụng trì chú Đại Bi - Phật Âm
Vấn đáp: Nên tụng kinh điển nào, đạo tràng tu tập, Chùa to Phật lớn, học Phật không cần học thức, ng - Thích Nhật Từ
Lễ nhạc Phật giáo Nhật Bản: Đánh trống theo điệu tụng của Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
TỤNG KINH TRONG KHÓA TU HỌC PHẬT HIỂU PHẬT - NGÀY 10/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Lạy Phật diệt tội, sát na duyên khởi, thờ Phật trong phòng ngủ, trì tụng kinh điển, làm từ - Thích Nhật Từ
Đại hội Phật giáo Đài Loan: Tụng Bát Nhã Tâm Kinh - Phật Âm
Vấn đáp: Phật tổ và Phật bà, gõ mõ khi tụng kinh - Thích Nhật Từ
Chú Bé 3 Tuổi Tụng Chú Đại Bi - Phật Âm
Nghi Thức Đọc Tụng và Trì - Phật Âm
Tụng trì Chú Đại Bi (Chinese Version) | P3 - Phật Âm
Tụng trì Chú Đại Bi (Chinese Version) | P2 - Phật Âm
Tụng trì Chú Đại Bi (Chinese Version) | P1 - Phật Âm
Tụng Niệm Khúc - Phật Âm
Từng Bước Tu Học Phật - Thích Vạn Mãn
Kinh Tụng - Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Huyền Ý tụng - Phần 1 (rất hay) - Thầy Thích Huyền Ý tụng
Từng Ngày Con Nhớ Phật - Thích Thiện Tuệ
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Trí Huệ
Tụng 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thích Pháp Hòa
Tụng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Thích Huệ Duyên
Minh Châu Lạy Phật - Tùng Dương
Tụng Kinh - Trì Chú - Niệm Phật - Thích Lệ Minh
Tụng Kinh Bát Chánh Đạo - Chùa Phật Quang
Nhạc Sám Hối Tụng Kinh Hằng Ngày - Phật Âm
Vấn đáp: Phật tử có nên tụng công phu khuya - Thích Nhật Từ
Kinh Tụng - Các bài sám của Đức Phật - Thích Chiếu Niệm
Kinh Tụng - Các bài sám về cha mẹ của Đức Phật - Thích Chiếu Niệm
Phật tử và nhu cầu đọc tụng kinh điển - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Việc tiếp xúc giữa người Phật tử và người xuất gia - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh, Trì Chú, Niệm Phật - Thích Thiện Xuân
Tụng Kinh và Niệm Phật - Thích Thiện Chấn
Đại Giới Đàn Hành Trụ 5 - Tụng Luật Tuần Chiếu - Phật Âm
Học Kinh Tụng Pāli (Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Hướng dẫn tụng kinh niệm Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Ý nghĩa đọc - tụng kinh, niệm Phật - Thích Nhật Từ
Tụng KINH PHẬT CĂN BẢN - Ngày 02/12/2018 - Chùa Giác Ngộ
Tụng KINH PHẬT CĂN BẢN - Ngày 09/12/2018 - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Người Phật tử và người bạn thiện - Thích Nhật Từ
Kinh tụng: Bảy cách dứt trừ khổ đau - Thích Vạn Mãn tụng - Thích Vạn Mãn
Phật Học Thường Thức (Kỳ 17) - Từng Bước Vào Đạo - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bước Đầu Học Phật - Ý Nghĩa Tụng Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hiểu cho đúng về giá trị tụng thần theo tinh thần đạo Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hướng dẫn cách tụng kinh dành cho Phật tử - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phật tử nên đọc-trì-tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế nào? - Thích Nhật Từ
Dạy Kinh Tụng Pali ( Quy Y Tam Bảo - Tán Dương Phật) - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Niệm Phật và Tụng kinh việc nào có công năng hơn ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vợ Phật tử, chồng công giáo- Tụng kinh Pháp Hoa có lợi ích gì? - Thích Nhật Từ
Thời khóa tụng kinh: Tiểu sử cuộc đời Đức Phật - Chùa Giác Ngộ
TUNG KINH TRONG KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT LẦN 49 - Thích Nhật Từ
Tụng KINH PHẬT VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA - Ngày 16/09/2018 - Chùa Giác Ngộ
VẤN ĐÁP: Có thể tụng kinh, niệm Phật, trì chú trong phòng riêng...? - Thích Thiện Tuệ
Đức Phật là con người, vì con người - Thích Thanh Từ
Phát nguyện vãng sanh - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Vì sao tụng kinh,niệm Phật,ngồi thiền thì vẫn chưa đủ? - Thích Chân Tính
Kinh Tụng-Kinh Từ Bi Thủy Sám-Thầy Thích Chơn Thức Tụng - Thầy Thích Chơn Thức Tụng
Tụng Kinh Trong Khóa Tu Tuổi Trẻ Hướng Phật Lần 48 Ngày 08/07/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH TRONG KHÓA TU TUỔI TRẺ HƯỚNG PHẬT - NGÀY 19/08/2018 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Tụng kinh thuần Việt, vô ngã và phi ngã, sinh hoạt Phật pháp cho giới trẻ ở phương Tây - Thích Nhật Từ
Tri Ân Và Báo Ân Của Người Đời Và Người Con Phật - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Thờ Phật, lạy Phật, tụng Kinh, ăn chay (17/05/2011) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh tụng: Bốn ân lớn - Thích Vạn Mãn tụng - Thích Vạn Mãn
Video3 - 14/23 Kết hợp tụng kinh, niệm Phật, thiền, quán - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Tụng Đọc Kinh Qua Mạng (Kinh A Di Đà Và Nghi Thức) (Phụ Đề Việt Ngữ, Rất Hay) - Phật Âm
Đại chúng Thiền Tôn Phật Quang tụng kinh Bát Chánh Đạo - Thích Chân Quang
Chiếc khăn Piêu - Tùng Dương - Thiền Tôn Phật Quang - Thích Chân Quang
Bước Đầu Học Phật kỳ 40: An Lạc Từng Bước Chân - Thích Viên Trí
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (Có Chữ, Nghĩa Việt, Hán Việt) (Việt Dịch: HT. Thích Nhất Hạnh) (Rất Hay) - Phật Âm
Ký Sự Phật Giáo Myanmar - Tập 11 - Những Người Con Phật [HD] - Phật Âm
Vết chân tròn trên cát - Tùng Dương - Thiền Tôn Phật Quang - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Tái sinh và ngoại cảm, Phật tại tâm, văn hóa ứng xử trong đạo Phật, mơ thấy người thân đã m - Thích Nhật Từ
Vai Trò Người Phật Tử Trong Phật Giáo (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Vai Trò Người Phật Tử Trong Phật Giáo (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia,niệm danh hiệu Phật - Thích Nhật Từ
Phật Nói Kinh Vu Lan Bổn - Thầy Thích Trí Thoát tụng 2010 (có chữ) - Thích Trí Thoát
Khai Thị Khuyên Người Niệm Phật (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 15) - Thân Cận Bên Phật, Người Hiểu Phật - Thích Tuệ Hải
Phật Tử Tại Gia 43: Oai Nghi Của Người Phật Tử (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 42: Oai Nghi Của Người Phật Tử (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 41: Oai Nghi Của Người Phật Tử (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Vai trò của người Phật tử, hướng dẫn phụng sự Phật pháp - Thích Nhật Từ
Phật học cho người Việt tại ngoại quốc - Phần 1: Phật học căn bản - Thích Trí Huệ
Mấy Điểm Trọng Yếu Người Niệm Phật Nên Biết (Thích Nguyên Anh dịch) - Phật Âm
Phật giáo Tiền Giang: Miền đất thấm đẫm tình người - Đạo Phật Ngày Nay
Phát triển trí tuệ của người con Phật - Thích Quang Thạnh
Khuyên Người Ăn Chay Niệm Phật Làm Lành (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Cẩm Nang Của Người Phật Tử (Nguyên Tác: Khải Thiên) - Phật Âm
Vấn đáp: Để trở thành Phật Tử, Kinh Phật cho người tại gia - Thích Nhật Từ
Sự phát nguyện của người Phật tử - HT. Thích Viên Giác
Phật Tử Tại Gia 71: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 70: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật giáo và sự phát triển con người - Thích Nhật Từ
Phật Học Phổ Thông - Bổn Phận Người Phật Tử Tại Gia - Thích Hạnh Tuệ
Phật tử Tại Gia 49: Những Điều Phật Tử Cần Biết Khi Giao Tiếp Với Người Xuất Gia (phần 3 - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 48: Những Điều Phật Tử Cần Biết Khi Giao Tiếp Với Người Xuất Gia (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật tử Tại Gia 47: Những Điều Phật Tử Cần Biết Khi Giao Tiếp Với Người Xuất Gia (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Đức Phật Và Người Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Mau Tu Người Ơi! (Rất Hay) - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Đài Loan: Hơn 30.000 người tham dự lễ Phật đản của hội Từ Tế - Phật Âm
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà (Bản Việt Văn, Rất Hay) - Thích Trí Thoát tụng - Thích Trí Thoát
Tụng Chú Đại Bi (Có Lời) - Thích Trí Thoát
Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm - Thích Nhật Từ
Tụng Kinh Phổ Môn (Có Lời) - Thích Nhật Từ
Tụng - Thích Từ Thọ
Tụng - Thích Từ Thọ
Trì Tụng - Chế Thanh
Tụng Chú Đại Bi - Thích Trí Hòa (rất hay) - Chế Thanh
Sám Hối Sáu Căn (Tụng) - Thích Pháp Hòa
Tụng Chú Đại Bi (7 Lần) (Có Chữ) - Thích Huệ Duyên
Tụng Sám Hối Sáu Căn - Thích Pháp Hòa
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Minh Như
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Chiếu Túc
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Minh Như
Tụng - Thích Trí Thoát
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Huệ Duyên
Tụng - Thích Trí Thoát
Phá Mê Khai Ngộ - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Phá Mê Khai Ngộ: Ngũ Căn Ngũ Lực (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Phá Mê Khai Ngộ: Đạo Đế (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Phá Mê Khai Ngộ: Quy Y Tam Bảo (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Tụng "Chú Đại Bi" (Có Chữ, Tiếng Phạn) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Từng Giọt Mani - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Tụng kinh - Thích Tâm Đức
Tu Viện Sơn Tùng - Hoa Kỳ - Sen Việt
Từng bước tu tập - Thích Trí Huệ
Tụng - Chùa Giác Ngộ
Tụng - Thích Nhật Từ
Tụng - Chùa Giác Ngộ
Tụng - Chùa Giác Ngộ
Tụng - Chùa Giác Ngộ
Tụng - Chùa Giác Ngộ
Tụng - Chùa Giác Ngộ
Tụng - Chùa Giác Ngộ
Tụng - Chùa Giác Ngộ
Tụng - Chùa Giác NgộXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký