Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệThích Trí QuảngThích Trí HuệThích Nhật TừThích Nhất HạnhPháp Sư Tịnh Không

Kết Quả Tìm Kiếm

Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Bất Tịnh - Thích Hạnh Tuệ
Ngu Dinh Tam Quan Quan Bat Tinh - Thích Hạnh Tuệ
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Giới Phân Biệt - Thích Hạnh Tuệ
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Nhân Duyên - Thích Hạnh Tuệ
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả - Thích Nhật Từ
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Từ Bi - Thích Hạnh Tuệ
Tịnh Độ Ngũ Đình Tâm Quán - Thích Trí Minh
Đọc Kinh Là Quán Đỉnh - Pháp Sư Tịnh Không
Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn) - Pháp Sư Tịnh Không
Thiền định - Hỏi đáp về Định sinh Tuệ - Niệm hơi thở - Quán - Thích Viên Minh
Tầm quan trọng của Thiền quán và thiền Định - Thích Trí Huệ
Tâm Sự với Người Xuất Gia _Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và buông xả - Thích Nhật Từ
Năm phép quán theo tinh thần Bồ Tát Quán Thế Âm Thầy Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Ngũ Đình Tâm Quán - Thích Trí Huệ
Định Mệnh Hên Xui Và Chủ Quản - Thích Trí Huệ
Tứ quán hạnh của tổ Bồ Đề Đạt Ma - Thích Khế Định
Ý nghĩa quan trai - Thích Đạt Ma Khế Định
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 8/8) - Thích Khế Định
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 7/8) - Thích Khế Định
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 6/8) - Thích Khế Định
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 5/8) - Thích Khế Định
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 4/8) - Thích Khế Định
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 3/8) - Thích Khế Định
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 2/8) - Thích Khế Định
Tứ quán hạnh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Phần 1/8) - Thích Khế Định
Kính Lạy Bồ Tát Quan Thế Âm - Đình Nguyên - Thanh Ngọc
Tài sản theo quan hệ nhân quả - Thích Chánh Định
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - ĐĐ. Thích Chánh Định - Thích Chánh Định
Vấn đáp: Ứng xử của mối quan hệ giữa người vợ và gia đình chồng - Thích Nhật Từ
Chùa Việt Nam: Huyền thoại tổ đình Quán Thế Âm - An Viên
Lạy Phật Quan Âm - Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long
Lạy Phật Quan Âm - Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long
QUÁN XÉT THÂN TÂM 05 ( Tứ Niệm Xứ ) - Quán xét cảm giác sanh diệt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh quán niệm hơi thở: Mười sáu bài quán - Thích Nhất Hạnh
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Giảng Luận Trung Quán - Phần 11: Quán sát sự hiện khởi phiền não! - Thích Hạnh Bình
Hãy luôn quán niệm về cái chết trong cuộc sống đời thường - Trọn bộ (02 phần) - Thích Khế Định
Quán Niệm Quan Âm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 4) - Quán Thân Ở Nơi Thân - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhân Sinh Quan Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Nhân Sinh Quan, Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Bài Kệ Tán Thán Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) - Phật Âm
Quan niệm Phật hoá gia đình trong Phật giáo - Thích Đồng Văn
Thiền quán - Thiền Định, Đoạn diệt phiền não - Thích Trí Huệ
Gia Đình, Sự Nghiệp, Tiền Bạc Điều Gì Mới Là Quan Trọng Nhất Với Ta - Thích Phước Tiến
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Quan Thế Âm và năm pháp quán - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 08: Công Đức Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Thiền Định Và Thiền Quán - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Ứng xử tình huống ghen tuông trong quan hệ tình cảm - Thích Nhật Từ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 8) - Tứ Niệm Xứ, Quán Pháp Ở Nơi Pháp - Thích Minh Thành
Tư Duy Quán Xét - Thích Trí Tịnh
Nhớ mải tình cha - Đông Quân
Quán Bất Tịnh - Thích Trung San
Tình Yêu Tổ Quốc - Đông Quân
Tinh Thần Thí Vô Úy Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Bảo Nghiêm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03: Quán Tưởng Phật và Bồ Tát (30/09/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 9) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp, Năm Uẩn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 7) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp - Thích Minh Thành
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 10) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hãy Là Người Quan Sát - Thích Phước Tịnh
Đức Quan Âm trong tim bạn - Thích Phước Tịnh
Quán sát âm thanh - Thích Chân Tính
Chuyện Linh Ứng Của Quán Thế Âm - Thích Tịnh Từ
Chứng đạo ca 53: Quán Tự Tại - Thích Phước Tịnh
Vấn đáp: Tính cách ứng thân của Bồ Tát Quan Âm - Thích Nhật Từ
Quán Bất Tịnh - Phần 2 - Thích Trung San
Hãy làm người quan sát - Thích Phước Tịnh
Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tầm Quan Trọng Của Định Và Niệm Trong Đời Sống - Thiền Sư Minh Niệm
Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quan Thế Âm - Thích Tịnh Từ
Video2 37/41 Giữa quán thoại đầu và Tịnh Độ 1 - Thích Duy Lực
Video2 38/41 Giữa quán thoại đầu và Tịnh Độ 2 - Thích Duy Lực
Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Tịnh Từ
QUÁN NIỆM VÔ THƯỜNG - Nhạc Võ Tá Hân - Thi kệ Thích Tịnh Từ - Võ Tá Hân
Quán bất tịnh - Pháp Cú 4 - Thích Chân Quang
Quán chiếu nỗi đau khi mất người thân - Thích Quảng Tịnh
Bát Quan Trai Giới 20. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 19. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 18. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 2) - Bốn Oai Nghi Tỉnh Thức - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tầm Quan Trọng Của Việc Phát Bồ Đề Tâm - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát (Nguyên Tác: Thích Tịnh Từ) - Diệu Pháp Âm
Kinh Tạp A Hàm - Bài 5: Quán chiếu vô thường - Thích Phước Tịnh
37 pháp hành Bồ tát đạo 21: Quán Chiếu Ly Dục - Thích Phước Tịnh
Quán thân bất tịnh trong Tứ Niệm Xứ - THÍCH MINH NGHĨA
Vấn đáp: Quản trị thời gian để tập thiền, thiền chỉ và thiền quán - Thích Nhật Từ
Pháp Thoại (Giảng Tại Chùa Quan Âm) - Thích Chân Tính
Đức Quán Thế Âm Trong Truyền Thống Tịnh Độ - Thích Đồng Thành
Kinh quán niệm hơi thở: Tám tụ tính của giới - Thích Nhất Hạnh
Tán dương Quán Âm - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Tầm Quan Trọng Của Việc Nghe Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 2 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 3 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quan Thế Âm (giọng khác) - Thích Tịnh Từ
Phật Học Thường Thức Kỳ 27_ Bất Tịnh Quán - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bát Quan Trai Giới 04: Giải thích từ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tầm Quan Trọng Của Việc Đọc Kinh Nghe Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
Việc Quan Trọng Nhất Đời Người: Tử Sanh Đại Sự - Pháp Sư Tịnh Không
Tầm Quan Trọng Của Việc Nghe Giảng Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật Tụng Thiền Môn - Chân Pháp Tịnh
Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Sức Mạnh Quan Âm - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Phật Học Vấn Đáp (Giải Đáp Những Nghi Vấn Liên Quan Đến Pháp Môn Tịnh Độ) - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Tầm Quan Trọng Của Việc Nghe Giảng Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Quan Điểm Phật Giáo Về Người Đồng Tính - Thích Nhật Từ
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (Có Phụ Đề) (10 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Giúp Chúng Sanh Giác Ngộ Là Quan Trọng Nhất - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa (28 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm - Nhật Tụng Thiền Môn - Chân Pháp Tịnh
Những Khai Thị Quan Trọng Của Ấn Tổ Cho Người Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (16 Tập, Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Mầu Nhiệm giúp An Lạc - Từ Bi - Trí Tuệ (rất hay) ☯2 - Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
37 pháp hành Bồ tát đạo 23: Quán Chiếu Tự Tánh Các Pháp - Thích Phước Tịnh
Quán Vô Lượng Thọ Kinh - Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Tu và Xuất gia - Hiểu Đạo - Kiến thức và Tri kiến - Tình thương trong mối quan hệ - Thích Viên Minh
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Góc nhìn Phật giáo kỳ 10: Quan điểm Phật giáo về người đồng tính - Thích Nhật Từ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 1 - Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Thiên Đức Sen Hồng- Khóa tu mùa hè lần 2 tại Tổ Đình Thiên Đức Tỉnh Bình Định (từ ngày 28/6 đến 7/7/ - Thiền Tôn Phật Quang
Quan niệm về Tịnh Độ tông - HT. Thích Trí Quảng - Thích Trí Quảng
Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Trí Quảng
Quan Âm Bán Cá - Thích Trí Quảng
Quan Thế Âm - Thích Trí Quảng
Quan Âm Tóc Rối - Thích Trí Quảng
Quán Cảm Xúc Khổ Đau Thuộc Về Tinh Thần - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Quán Cảm Xúc Thuộc Về Tinh Thần - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Ở Đâu Có Quan Âm Khổ Tan Ở Đó - Thích Trí Huệ
Lạy Phật Quan Âm - Kim Hà
Quán Cõi Tạm - Thích Trí Huệ
Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn - Thích Trí Huệ
Ứng Hóa Thân Quán Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Quán Trọ Ta Bà - Thích Nữ Như Lan
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm - Làng Mai
Thần Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam mô Nam Hải Quán Âm - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2 - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quan Thế Âm - Thu Trang
ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - Mỹ Dung
Quán Thế Âm Bồ Tát kệ - Phật Âm
Lối Mòn Vạn Kỷ - Đông Quân
Quan Âm tóc rối - Thanh Kim Huệ
Quan Âm cứu khổ - Lệ Thủy
Quán Vô Lượng Thọ - Lệ Thủy
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm - Lệ Thủy
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Hóa Thân Cứu Độ - Lệ Thủy
Sự Tích Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát - Lệ Thủy
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Lệ Thủy
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẫm - Lệ Thủy
Lạy Phật Quan Âm - Tú Anh
Quan Âm Thị Kính - Tú Anh
Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - Thích Tâm Đức
Quán thật giả để tu - Thích Trí Huệ
Nội Quán - Thích Tâm Đức
Nội Quán - Thích Tâm Đức
Mẹ Quan Âm cứu khổ - Thích Trí Huệ
Mẹ quan âm cứu khổ - Thích Trí Huệ
QUÁN TỬ THI - ĐĐ. Thích Tâm Đức
37 pháp hành Bồ tát đạo 28: Tinh Tấn Và Thiền Định 01 - Thích Phước Tịnh
37 pháp hành Bồ tát đạo 29: Tinh Tấn Và Thiền Định 02 - Thích Phước Tịnh
Mười giá trị tình yêu bền vững - Pháp thoại về tình yêu hôn nhân gia đình - Thích Nhật Từ
Học Hạnh Quán Âm - Thích Nữ Như Lan
Gia Trì Lực Của Quan Âm - HT. Thích Trí Quảng
Gia Trì Lực Của Quan Âm - Thích Trí Quảng
Quán Xả - Thích Trí Siêu
Quán Từ Bi - Thích Trí Siêu
Quán Tha Thứ - Thích Trí Siêu
Quán Ba Cái Ảo - Thích Trí Siêu
Quán thân trên thân - Thích Tâm Đức
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tuệ Hải
12 Đại Nguyện Quán Thế Âm - Thích Nữ Như Lan
Quán Đối Trị Phiền Não - Thích Trí Huệ
Quán Âm - Thích Pháp Hòa
Thiền Chỉ - Quán - Thích Tâm Đức
Quán - Thích Pháp HòaXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký