Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Trí QuảngPháp Sư Pháp VânThích Tuệ HảiPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện Xuân

Kết Quả Tìm Kiếm

Năng Lực Tăng Đoàn - Tỳ Kheo.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Đoàn Ni - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Phiền não, Độ người thân, Kinh Kim Cương năng đoạn,... - Thích Nhật Từ
Thành Lập Giáo Đoàn Ni (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Đoàn Ni (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Phạm Thiên - Lợi ích sống trong tăng đoàn - ĐĐ. Thích Minh Thành
TT. Nhật Từ hướng dẫn thực tập thiền Tứ Niệm Xứ cùng Tăng đoàn chùa Giác Ngộ Ngày 30-05-2018 - Thích Nhật Từ
Xây Dựng Tăng Đoàn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Hòa hợp Tăng đoàn và 6 pháp hòa kính - Thích Nhật Từ
Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh - Thú hướng Chân như tổng thị tà. - HuânTập
CÔNG PHU KHUYA TĂNG ĐOÀN CHÙA GIÁC NGỘ Ngày 01-06-2018 - Thích Nhật Từ
Xướng Tăng Bạt - Tam Đề - Thích Thiện Chơn
Pháp Sám Hối Tội Tăng Tàn - Thích Thiện Chơn
Biệt Thỉnh Tăng - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn - Thích Thiện Chơn
Bài 22. Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che giấu - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 66: Cách Thức Hộ Trì Tăng Bảo - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 4 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 5 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 3 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 2 - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển Lần 1 - Thích Thiện Chơn
Pháp Giải Tội Tăng Tàn cho tỳ kheo - Thích Thiện Chơn
Sám hối trường hợp phạm Tăng Tàn của tỳ kheo - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Nam Truyền - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Nam Truyền - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 64: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 65: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Kinh Kim Cương năng đoạn | Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 10: Pháp Tu Niệm Tăng - Thích Thiện Chơn
Nghĩa Nặng Tình Sâu - Thích Trí Chơn
Năng Lượng Nhiệm Mầu - Thích Trí Chơn
Nghĩa Nặng Tình Sâu - Thích Trí Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh Lăng Nghiêm - Đoạn 4: Dạy Nghĩa Quyết Định Đoạn Tâm Nói Dối - Thích Tuệ Hải
Khóa Tu Mùa Hè 2013- Nghĩa Nặng Tình Sâu - Thích Trí Chơn
Kinh Lăng Nghiêm 54 : Quyển 8 - Đoạn IV - Đoạn V - Thích Tuệ Hải
Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm - Khóa Tu Mùa Hè năm 2011 lần 7 đợt 2 - Thích Trí Chơn
Vấn đáp: Thế nào là mê tín dị đoan và những tập tục mê tín dị đoan - Thích Nhật Từ
Giới Bồ Tát 82: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 81: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Các giai đoạn phát triển Học Viện Phật giáo TP HCM - Thích Chơn Minh
Vấn đáp: Học thuyết Tam năng và Tam bất năng - Thích Nhật Từ
Nhờ Đức Lực Tăng Tôn - Thích Trí Chơn
Tăng đoàn lí tưởng - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: CÓ NÊN XẢ TANG CHA MẸ KHI CHƯA TỚI NGÀY XẢ TANG...? - Thích Thiện Tuệ
Đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay từ thiện tại tỉnh Bến Tre - Thích Nhật Từ
Thiền quán - Thiền Định, Đoạn diệt phiền não - Thích Trí Huệ
Tọa cụ hay bồ đoàn - Thích Thiện Hữu
Tam năng tam bất năng - Thích Nữ Hương Nhũ
Hạnh hiếu của Tháng Tăng Xá Lợi Phất - Thích Trí Chơn
Hạnh hiếu của đệ nhất Thánh tăng trí tuệ - Thích Trí Chơn
Hỏi Đáp 1: Bí Quyết Đoạn Trừ Vô Minh - Thích Thiện Hữu
Đoạn Ác Tu Thiện - Thích Chân Hiếu
Pháp thoại: Tọa Cụ Hay Bồ Đoàn - Thích Thiện Hữu
Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chơn Ngôn (Nhạc, Tiếng Hoa, Rất Hay) - Phật Âm
Học thuyết Bồ tát trong kinh tạng Nikaya và Đại thừa - Thích Chơn Minh
Bí quyết đoạn trường vô minh - Thích Thiện Hữu
Ngày Đoàn Tụ Pháp Môn Thiền Sỏi - Thích Nhất Hạnh
Ngày Rằm Tháng 7 Trong Phật Giáo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bản Năng Và Lý Trí - Thích Thiện Tuệ
BỐN ÂN NẶNG - Thích Thiện Hữu
Tu Thiện Đoạn Ác, Niệm Phật Cầu Sanh Cực Lạc - Thích Chân Hiếu
Tuần Lễ Thứ 5,6,7 Sau Khi Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tuần Lễ Thứ 2,3,4 Sau Khi Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tuần Đầu Tiên Sau Khi Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Ý Nghĩa Màu Hoa Hồng Trong Lễ Vu Lan - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Khả Năng - Thích Thiện Xuân
Ơn sâu nghĩa nặng - Thích Thiện Hữu
Năng Lực Cầu Nguyện - Thích Thiện Tuệ
Năng Lực Tư Tưởng - Thích Thiện Tuệ
Đức Năng Thắng Số - Thích Thiện Tuệ
Năm Khả Năng Và Năm Sức Mạnh - Thích Thiện Tuệ
VẤN ĐÁP: Năm tội nặng ngũ nghịch là gì? - Thích Thiện Tuệ
Tương Ứng Với Chân Như Đều Là Thiền Định (Trích Đoạn) - Pháp Sư Tịnh Không
Thiền Định Rất Quan Trọng (Trích Đoạn) - Pháp Sư Tịnh Không
Năng Lượng - Thích Thiện Xuân
Công Năng Phước Báu - Thích Thiện Tuệ
Giá Trị công năng tu thiền - Thích Khế Định
3 Chữ Bản: Bản năng - Bản lề - Bản lãnh - Thích Thiện Xuân
Bản Năng Bản Lề Bản Lãnh - Thích Thiện Xuân
Thân Thể - Gánh Nặng Và Sự Mầu Nhiệm - Thích Thiện Tuệ
Công năng của thần chú - Thích Thiện Thuận
Năng lượng - Thích Thiện Xuân
Năng lượng Quan Âm - Thích Thiện Hữu
Kỹ năng thực tập thiền - Thích Nhật Từ
Câu Chuyện Đức Năng Thắng Số - Thích Thiện Tuệ
Kỹ năng thiền cho người bận rộn - Thích Nhật Từ
Kinh Đoạn Giảm - Hỏi đáp về Thiền định - Thần thông - Rải tâm từ - Tâm diệt - Thích Viên Minh
Diễn Đọc: Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi (Tác Giả: Thiền Sư Hám Sơn) - Diệu Pháp Âm
Đức Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 06: Thập Hạnh - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Gánh Nặng Của Kiếp Người - Thích Thiện Tuệ
Thiện Có Năng Lực Sanh Ra Quả Tốt (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Cuộc Đời & Đạo Nghiệp Của Lục Tổ Huệ Năng - Thích Thiện Thuận
Gánh Nặng Của Kiếp Người - Thích Thiện Tuệ
Pháp thoại: NẮNG VÀ GIÓ - Thích Thiện Xuân
VẤN ĐÁP: Có phải mang thân nữ là nghiệp nặng? - Thích Thiện Tuệ
1009. NÂNG CẤP CUỘC ĐỜI MÌNH - Thích Thiện Tuệ
Phát quà từ thiện cho người nghèo tại Ninh Thuận (Đoàn Từ Thiện Duyên Lành) - Từ Thiện Duyên Lành
Kỹ Năng Hoằng Pháp Viên - Thích Minh Thiện
Vấn đáp: Im lặng như thiền định - Nói năng như chánh pháp - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Vì sao Bồ tát Quan Thế Âm có 3 ngày tưởng niệm, Thiền sư Thần Tú và Lục Tổ Huệ Năng - Thích Nhật Từ
Pháp Đàm_Công Năng Thiền Định - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tiếng Chuông Mùa Vu Lan - Thiền Sinh Sợi Nắng 08/2018 - Thích Tánh Tuệ
61.Bài 2 Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
Nghĩa Nặng Tình Thâm ( Karaoke Cổ Nhạc Phật Giáo ) - Thích Thiện Hữu
Đoàn từ thiện duyên lành - Làm từ thiện tại Bình Dương - Từ Thiện Duyên Lành
Đoàn từ thiện duyên lành - Làm từ thiện tại tỉnh Lâm Đồng - Từ Thiện Duyên Lành
GIỚI BỒ TÁT 45B– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN - Thích Thiện Chơn
GIỚI BỒ TÁT 45A– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN - Thích Thiện Chơn
Ăn Chay Theo Tinh Thần Bồ Tát - ĐĐ. Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Cúng dường trai tăng trong lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 05- Tổng quan bảy bộ luận Hán Tạng P. 1 - Thích Hạnh Bình
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 06- Tổng quan bảy bộ luận Hán Tạng P. 2 - Thích Hạnh Bình
Hiến tặng tạng mô - Chia sẻ sự sống - 20/12/2015 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hình thức tái sinh - Hiến tặng mô tạng.. - Thích Nhật Từ
Khẩu Nghiệp Là Nghiệp Nặng Nhất - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Al - Thích Nhật Từ
Tính Tịnh độ trong đời sống - Thích Thiện Năng
Cẩm Nang Của Người Phật Tử (Nguyên Tác: Khải Thiên) - Phật Âm
Hỏi Đáp 28: Nghi Thức Thí Thực Cô Hồn: Chức Năng Của Chú - Thích Thiện Hữu
Pháp Môn Tứ Chánh Cần - Ngăn Ác Diệt Ác Sinh Thiện Tăng Thiện - Thích Thông Lạc
Đại Tạng Kinh (Nikaya) - Tăng Chi Bộ - Phật Âm
Vấn đáp: Hiến tặng mô tạng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến Tặng Mô Tạng - Thích Nhật Từ
Thiền tâm ca - Số 05: Sen nâng gót Phật - Phật giáo Huế
Bốn đoàn nai - Thích Tâm Đức
Múa: Dưới đài sen - Vũ đoàn Sắc Màu
Tổ Chức Lễ Tang - Thích Thiện Hữu
Ý Nghĩa Bồ Tát Địa Tạng - Thích Thiện Hữu
Đạo Hiếu Nền Tảng Của Đạo Đức - Thích Thiện Quý
Hỏi đáp 52: Tổ Chức Tang Lễ - Thích Thiện Hữu
Hái Hoa Tặng Người - Thích Thiện Tuệ
Đức Phật Từ Bi - Doãn Minh
Em đi chùa hương - Tâm Đoan
Vấn đáp: Văn hóa mê tín dị đoan - Thích Nhật Từ
Đoạn diệt khổ chỉ với 3 chữ - Thích Trí Huệ
Đại cương giới luật 10: Luật tạng Đồng Diệp bộ và Pháp Tạng bộ - 2004-03-12 - Thích Nhất Hạnh
Phát triển Phật giáo qua tăng trưởng Tăng ni, xây chùa và tổ chức khóa tu - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nên hỏa táng hay địa táng ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Đào tặng tăng tài - Thích Nhật Từ
Mười nền tảng của đức tin - Thích Thiện Xuân
Ý Nghĩa Hạnh Của Địa Tạng Bồ Tát - Thích Tâm Thiện
Niềm Tin Tăng Bảo - Thích Thiện Xuân
Tăng Trưởng Thiện Căn - Thích Trí Quảng
Quà Tặng Từ Đức Phật - Thích Thiện Xuân
Di sản văn hóa: Chùa Đậu - Sự huyền bí của thiền táng - Phật Âm
Nền Tảng Của Yêu Thương - Thích Thiện Thuận
Phật Lễ Khác Tang Lễ ? - Thích Thiện Hữu
Pháp thoại: NỀN TẢNG ĐỨC TIN - Thích Thiện Hữu
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Tổng Quan Về Tam Tạng Pali - Thích Bửu Chánh
Đoạn Tận 10 Pháp Đắc Thánh Quả - Thích Trí Huệ
Tơ Lòng Đoạn Phủi - Thích Trí Huệ
Phán Đoán Sai Lầm - Thích Pháp Hòa
Sức mạnh đoàn kết - Thích Bảo Nghiêm
Múa: MƯỜI PHƯƠNG HOA NỞ - Vũ Đoàn Sao Băng
Múa: NIỆM NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Vũ Đoàn Sao Băng
Vấn đáp: Xuất gia đoản kỳ - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Mê tín dự đoan trong xã hội - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Mê tín dị đoan khi đi xuất gia - Thích Nhật Từ
Đoạn Trừ Tam Độc - Thích Thông Triết
Tăng Chi Bộ kinh | Kinh170 Gắn liền Cột Chặt | Thiền Chỉ và Thiền Quán - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Bốn Pháp Tăng Trưởng Bồ Đề Tâm - Thích Thiện Thuận
Thánh Tăng Sivali Và Quả Báo Phước Thiện - Thích Trí Huệ
Hình Dáng Tăng Lữ - Thích Thiện Thuận
Kinh Địa Tạng qua cái thấy của nhà Thiền - Thích Khế Định
Dặn Dò Cứu Ðộ Nhơn Thiên (Trích Kinh Địa Tạng) (13/13) - Phật Âm
Năm Điều Căn Bản Tăng Trưởng Thiện Pháp - Thích Nữ Như Lan
Đạo Phật qua hình ảnh chư Tăng - Thích Thiện Thuận
Thiền sư Khương Tăng Hội (phần 1) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Khương Tăng Hội (phần 2) - Thích Thanh Từ
VẤN ĐÁP: CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG LÀ GÌ...? - Thích Thiện Tuệ
GIÁ TRỊ THANH TỊNH CỦA CHƯ TĂNG - Thích Thiện Thuận
KINH TĂNG CHI BỘ - PHẨM - Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Giải thích hiện tượng trùng tang và tam tang - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký