Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Tuệ HảiThích Quang ThạnhThích Nguyên AnThích Nhật TừThích Thiện Thuận

Kết Quả Tìm Kiếm

Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân (Kinh Bát Đại Nhân Giác) (Tác Giả: Thích Phổ Huân) - Phật Âm
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5: Điều Giác Ngộ 2: Tham Nhiều Là Khổ) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6: Điều Giác Ngộ 3: Ít Muốn Biết Đủ) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 9 - Điều Giác Ngộ 6: Bần Khổ Đa Oán, Bình Đẳng Không Ghanh Tị - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 8 - Điều Giác Ngộ 5: Học Rộng Nghe Nhiều, Tăng Trưởng Trí Huệ - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác Tập 2 Đệ Nhị Giác Tri - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác tập 4 đệ 5 ,6, 7 giác ngộ - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác 11 - Điều Giác Ngộ 7 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 13 - Điều Giác Ngộ 8 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 12 - Điều Giác Ngộ 7 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 1: Giới thiệu kinh - Thích Trí Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác 10 - Điều Giác Ngộ 7: Năm Dục Tai Họa, Sử Dụng Đồng Tiền Đúng - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 4 - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát đại nhân giác - Thích Trí Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Kỳ 1) - Thích Trí Quảng
Kinh Bát Đại Nhân Giác 1 - Thích Trí Siêu
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 2 - Thích Trí Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Minh Hiếu
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2) - Thích Trí Siêu
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) - Thích Trí Siêu
Kinh Bát Đại Nhân Giác 6 - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2: Tứ Đại Khổ Không) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Tập 3) - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác (tập 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Bát Đại Nhân Giác Tập 5 - Thích Thiện Xuân
KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Thích Quảng Tịnh
Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phần 8 - Thích Hạnh Tuệ
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN - Thích Đồng Trí
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN - Thích Đồng Trí
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 7) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 6) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 5) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 4) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 3) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 2) - Thích Phước Tiến
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1) - Thích Phước Tiến
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Thích Nhất Hạnh
Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phần 1 : Thế Gian Vô Thường) - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác 3 - Phần 3 Năm Ấm Vô Ngã, Ngũ Uẩn Giai Không - Thích Tuệ Hải
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Thích Pháp Hải
Tập 6 tổng kết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Thiện Xuân
Tóm Lược Nội Dung Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Hạnh Tuệ
Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác - Pháp Sư Tịnh Không
Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thích Trúc Thái Minh
Bát Đại Nhân Giác Kinh (Cư Sĩ Vọng Tây Cẩn Dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN (tiếp theo) - Thích Đồng Trí
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN (phần cuối) - Thích Đồng Trí
Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Các Bậc Đại Nhân - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Hai khuynh hướng tu tập: Cứu nhân độ thế - Tự giác giác tha - Thầy Viên Minh
Diễn Đọc: Phật Thuyết Kinh Bát Đại Nhân Giác - Phật Âm
Bát Đại Nhân Giác: Đệ Nhất Giác Ngộ - Thích Thiện Xuân
Nghĩ Về Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân Giác - Thích Phổ Huân
Ca khúc: Nhẫn cưới trao nhau do Ban đạo ca chùa Giác Ngộ trình bày, ngày 21-12-2018 - Ban đạo ca chùa Giác Ngộ
Bát Đại Nhân Giác - Thích Giác Tây
Chương trình hiến máu nhân đạo tại chùa Giác Ngộ 04-04-2015 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Nhân Quả Thiện Ác Quả Báo Nhãn Tiền - Thích Trí Huệ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả: Quả Báo Nhãn Tiền - Thích Trí Huệ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả: Nhân nào quả nấy - Thích Trí Huệ
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 19: Kinh Bát Đại Nhân Giác - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Hiến máu nhân đạo lần thứ 17 tại chùa Giác Ngộ 02-06-2018 - Chùa Giác Ngộ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 1 - HT. Thích Giác Toàn - Thích Giác Toàn
TỤNG KINH TỐI CHÙA GIÁC NGỘ Ngày 21-06-2018 KINH TRÍ TUỆ KIM CƯƠNG - Chùa Giác Ngộ
(3-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Quả Báo Của Sự Nhẫn Nại - Thích Giác Hóa
Kinh Lăng Nghiêm 61 - Đẳng Giác, Diệu Giác - Thích Tuệ Hải
Nhân Quả A Xà Thế - Thích Giác Đăng
Nhân Quả Tội Phước Báo Ứng - Thích Giác Tây
Nhân quả - Thích Giác Hạnh
Tin Sâu Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Lý Nhân Quả (Kỳ 2) - Thích Giác Chánh
Lý Nhân Quả (Kỳ 1) - Thích Giác Chánh
Nhân Quả 3 Đời - Thích Giác Nhiên
Nhân Quả Luân Hồi - Thích Giác Tây
Nói Về Nhân Quả Ba Đời - Thích Giác Nhiên
Bát Đại Nhân Giác - Thích Từ Thông
Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Phước Báu Và Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Vòng Nhân Quả - Thích Giác Đăng
Bồ Tát Sợ Nhân, Chúng Sanh Sợ Quả - Thích Giác Tây
Tâm Linh Và Nhân Quả - Thích Giác Hạnh
Lợi ích luật nhân quả - Thích Giác Toàn
Lợi ích luật nhân quả - Thích Giác Toàn
Nhận Thức Khổ Đau - Thích Giác Hiệp
Tu Nhân Làm Người - Thích Giác Hạnh
Nhân Quả Không Sai - Thích Giác Toàn
Bát Đại Nhân Giác - Thích Thiện Xuân
Nhân Quả Và Số Phận Con Người - Thích Đạt Ma Phổ Giác
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 3) - Thích Giác Tín
Nhẫn Nhục Ba La Mật (Phần 2) - Thích Giác Tín
Nhẫn Nhục Ba La Mật - Thích Viên Giác
Lớp Kinh Trung Bộ: bài Kinh số 3: Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda Sutta) - Chùa Giác Ngộ
Tin Sâu Nhân Quả (Giảng Tại Úc Châu) - Thích Giác Đăng
Nhân Duyên Tái Sanh - Thích Giác Hạnh
Vòng Xoay Nhân Quả - Thích Chân Giác
Giác Ngộ Về Nhân Quả Vô Thường - Thích Thông Phương
Nhân Duyên Tái Sanh (2/2) - Thích Giác Hạnh
Nhân Duyên Tái Sanh (1/2) - Thích Giác Hạnh
Bát Đại Nhân Giác 03: Từ bỏ thói đời (20/06/2010) - Thích Nhật Từ
Sách Nói : Nhân Quả Và Số Phận Con Người - Thích Đạt Ma Phổ Giác
Nhân Quả Trong Đời Thường - Thích Giác Đăng
Nhận Thức Là con đường tuệ giác - Thích Huệ Thông
Ký Sự Chiêm Bái Các Thánh Tích Ấn Độ - ĐĐ. Thích Giác Nhàn
king giảng - thầy thích giác nhàn
Những Giá Trị Cần Phải Nhận Ra - Thích Viên Giác
Nhân Thừa Phật Giáo - Thích Giác Hạnh
Chận Dừng Bánh Xe Nhân Quả (HD) - Thích Giác Đăng
Nhân Duyên Niệm Phật - Thích Giác Hạnh
Bát Đại Nhân Giác 01: Cuộc đời vô thường (06/06/2010) - Thích Nhật Từ
Đắc Nhân Tâm Theo Phật Giáo - Thích Giác Hoàng
Trì Niệm Danh Hiệu Đức Phật A Di Đà - Thích Giác Nhàn
Nhân thừa Phật giáo - Thích Giác Hạnh
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Nhân Duyên Thuyết Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đức Phật hiện thân để đem trí tuệ và giác ngộ cho kiếp nhân sinh - Thích Nhật Hỷ
Kinh Trung Bộ 91: Nhân Tướng Và Nhân Cách - Phần 1/2 (27/01/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 91: Nhân Tướng Và Nhân Cách - Phần 2/2 (27/01/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 11: Nhân Quả và Luật Pháp (19/08/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Hiền Nhân 09: Hãy Sống Như Nhân Duyên (05/08/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 091: Nhân tướng và nhân cách A (27/01/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 091: Nhân tướng và nhân cách B (27/01/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Giác Ngộ Vô Thường, Niệm Phật Vãng Sanh - Thích Minh Nhãn
TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: DOANH NHÂN VÀ THIỀN - BIẾT ƠN VÀ ĐỀN ƠN TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Thích Nhật Từ
Tụng kinh trong Lễ Quy Y Tam Bảo tại chùa Giác Ngộ - Ngày 17/11/2018 - Chùa Giác Ngộ
Kinh trung bộ 63: Nhân tướng và nhân cách - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Thiên Nhân Duyên Và Tương Ưng Nhân Duyên (Tương Ưng Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Nhân Quả - Nhận Xét Tổng Quát Về Nhân Quả - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 (tiếp theo) - Thích Giác Toàn
Kinh Trung Bộ - Kinh Tư Lượng 15 - Thích Giác Hoàng
Kinh 8 Điều Giác Ngộ - Điều Giác Ngộ A - ĐĐ. Thích Minh Thành
TỤNG KINH TRONG KHÓA TU BÚP SEN TỪ BI TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
Khai Giảng Lớp Kinh Trung Bộ tại chùa Giác Ngộ - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - NGÀY 08/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỐI TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - NGÀY 11/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
Kinh Trường A Hàm - Phân tích Kinh Tệ Túc phần cuối - Nguyên nhân hình thành Phật giáo Đại thừa - Thích Hạnh Bình
Kinh Tạp A-hàm tập 3 - Kinh 810 - Thích Giác Toàn
Kinh Tạp A-Hàm - Kinh 860 - Thích Giác Toàn
Ý Nghĩa Vãng Sanh Cực Lạc - Nhân Nhiệm Mầu Quả Nhiệm Mầu - Thích Giác Tây
Vấn đáp: Sự tu tập của thầy Thích Giác Nhàn là có đúng chánh pháp không ? - Thích Nhật Từ
Phương Pháp Hành Trì Pháp Môn Niệm Phật Hawaii DVD1 - Thích Giác Nhàn
Ánh Sáng Chân Lý 3: Luật Nhân Quả - Thích Chân Giác
Tọa Đàm: Sự Mầu Nhiệm Của Phật Pháp (Nhân Vật: Chánh Trí Giác) (Rất Hay) - Phật Âm
Kinh Viên Giác 03: Luân hồi, ái dục và tuệ giác (29/06/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Tin Sâu Nhân Quả - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Đọc Kinh Nhân Quả Ba Đời - Phật Âm
Kinh Nhân Quả Ba Đời - Đại Sư Pháp Vân
Kinh Thiện Ác Nhân Quả (Kỳ 2) - Thích Trí Huệ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả (Kỳ 1) - Thích Trí Huệ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Phật Âm
Kinh Nhân Quả Ba Đời - Diệu Pháp Âm
Kinh Thiện Ác Nhân Qủa - Sư Huệ Duyên
Kinh Nhân Quả Ba Đời - Thích Thiền Tâm
Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Quả Báo Địa Ngục - Thích Trí Huệ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả: Tập Khí Đời Trước - Thích Trí Huệ
Kinh Hiền Nhân - Thích Trí Siêu
Kinh Hiền Nhân - Thích Trí Siêu
Kinh Hiền Nhân - Diệu Pháp Âm
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Diệu Pháp Âm
Kinh Nhân Quả Ba Đời - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Ngộ nhận về Quan Âm Thị Kính - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH TỐI TẠI CHÙA GIÁC NGỘ - Chùa Giác Ngộ
Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - Thích Nhất Chân
Vượt Khỏi Khổ Thân Và Tâm Theo Kinh Nhân Quả Ba Đời - Thích Trí Huệ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả - Thích Trung Quán
Kinh Hiền Nhân (Ông Bụt) - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn - Thích Thiện Xuân
Hỏi đáp: Sám hối - Nhân quả - Kinh sách - Thích Viên Minh
Cảm Nhận Tâm Kinh 1 - Cái Tôi Chỉ Là Ảo Tưởng - ĐĐ. Thích Minh Thành
943. NHÂN QUẢ CỦA LÒNG TÔN KÍNH PHẬT - Thích Thiện Tuệ
Tăng Chi Bộ Kinh| Phẩm Đạo Hành | kinh 164 Kham Nhẫn - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Những Nguyên Nhân Tôn Kính Đức Phật - Thích Thiện Tuệ
Kinh Thiện Ác Nhân Quả: Phước lành thoát mọi khổ đau - Thích Trí Huệ
Phần Họa hay Phúc Khi Đến Chùa (Kinh Thiện Ác Nhân Quả) - Thích Trí Huệ
Ba Thứ Nhẫn (Tập 274, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Trung Bộ 001: Cấp độ nhận thức 1 - 23/05/2004 - Thích Nhật Từ
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016) - Thích Thiện Xuân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm 9: Thọ Học Vô Học Nhân Ký - TT. Thích Minh Thành
Bát Đại Nhân Giác 06: Dâng tặng niềm vui (11/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bát Đại Nhân Giác 05: Học rộng, hiểu nhiều (04/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
07. Kinh Di Giáo - Nhân Duyên Hợp Tan, Nhất Tâm Cầu Đạo - TT. Thích Thiện Xuân
Nhận Thức Về Cái Khổ Ở Đời Qua Lăng Kính Đạo Phật - Thích Quang Thạnh
Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả Kinh giảng giải - Thích Nhất Chân
66 Câu Kinh Pháp Cú Giúp Cư Sĩ Nhận Chân Cuộc Sống (Có Phụ Đề) - Phật Âm
Kinh Lăng Nghiêm 67 - Dư Cảm Trong Nhân Đạo, 10 Căn Cơ Loài Người - Thích Tuệ Hải
Kinh Trung Bộ 001: Cấp độ nhận thức 2 (ngày 30-5-2004) - Thích Nhật Từ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 03 - Cội Gốc Sanh Tử, Đón Nhận Cả 2 Mặt Không Hơn Thua - Thích Tuệ Hải
Kinh Bách Dụ Bài 11: Bà La Môn Giết Con + Bài 12: Quạt Nước Đường - Thích Huệ Nhẫn
Bát Đại Nhân Giác 07: Sống đời thanh cao (18/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bát Đại Nhân Giác 08: Phát tâm Đại Thừa (25/07/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Bát Đại Nhân Giác 04: Nỗ lực chuyển hóa (27/06/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nhận biết kinh Đại Thừa có nguồn gốc Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nhân quả nghiệp sát kinh doanh nhà hàng thực phẩm mặn - Thích Nhật Từ
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Là Nguyên Nhân Của Khổ Đau - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Tạp A-hàm 882-884-885 - Thích Giác Toàn
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 21) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 20) - Thích Giác Khang
Kinh Sáu Sáu (Kỳ 19) - Thích Giác KhangXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký