Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Thanh TừThích Trí QuảngThích Thiện TuệPháp Sư Tịnh KhôngThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Kim Cang tụng - Hà Lan Phương, Thanh Hiền - Chùa Giác Ngộ
Vấn đáp: Hiện tượng càng tu càng nóng và càng kiêu ngạo - Thích Nhật Từ
Sông Càng Sâu Càng Tĩnh Lặng,Người Càng Hiểu Biết Càng Khiêm Nhường - Thích Phước Tiến
Đêm tụng Kinh Pháp Hoa - Phương Thanh
Tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Thích Nhật Quang
Tụng Kinh Kim Cang (Âm Việt) - Thích Nhật Quang
Hiện tiền thanh tịnh - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Phần 34 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Hiện bệnh & Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 9) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 8) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 7) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 6) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 5) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 4) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 3) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 2) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 1) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 16) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 15) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 14) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 13) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 12) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 11) - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang (Phần 10) - Thích Thông Phương
Càng chấp nhận càng bình yên - Thích Minh Niệm
Càng Chấp Nhận Càng Bình Yên - Thích Minh Niệm
Càng Chấp Nhận, Càng Thêm Bình An - Thích Minh Niệm
Người Càng Hiểu Biết Càng Sống Khiêm Cung - Thích Nữ Hương Nhũ
Càng bớt hưởng thụ càng thêm bình yên - Thích Minh Niệm
Càng Đơn Giản Càng Hạnh Phúc - Thích Thiện Tuệ
Càng Chấp Nhận Càng Bớt Khổ Đau - Thích Minh Niệm
Càng Suy Tưởng ! Càng Xa Rời Thực Tại - Thích Minh Niệm
Càng Tu Càng Thấy Mình Nhiều Lỗi (ĐĐ ) - Thích Thiện Tuệ
Từng Hạt Bụi Hiện Chân Thân - Thích Phước Tịnh
Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều - Thích Phước Tiến
Bản Ngã Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều - Thích Phước Tiến
Hiện pháp lạc trú - Thiền môn nhật tụng - Thích Tịnh Quang
Kim Cang - Thích Tâm Thành
Kinh Kim Cang - Thích Thanh Từ
Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Phương Pháp Hành Trì, Tụng Kinh, Cầu Nguyện - Thích Trí Huệ
Phương Pháp Hành Trì, Tụng Kinh Cầu Nguyện - Thích Trí Huệ
Sự Khiêm Nhường Thì Người Ta Càng Phục,Tự Khoe Mình Thì Người Ta Càng Khinh - Thích Thiện Thuận
Hỏi Đáp 29: Kinh Kim Cang: Đừng Cố Chấp Vào Âm Thanh Sắc Tướng - Thích Thiện Hữu
Vấn đáp: Phương pháp tránh hôn trầm khi tụng kinh hoặc ngồi thiền - Thích Nhật Từ
Hãy quý tiếc hiện tại - Thích Thông Phương
Kinh Kim Cang giảng giải (HT. Thích Thanh Từ soạn dịch) - Phật Âm
Vấn đáp: Tụng kinh thuần Việt, vô ngã và phi ngã, sinh hoạt Phật pháp cho giới trẻ ở phương Tây - Thích Nhật Từ
Lạy Đấng Mẹ hiền - Sandra Bảo Phương - Chùa Giác Ngộ
Nhạc Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Chữ (Thần Chú Của Đức Phật Kim Cang) (Có Chữ, Tiếng Phạn) - Phật Âm
Mười Phương Pháp Trì Danh Hiệu Phật - Thích Nguyên Hiền
Phần 33.Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Hiện bệnh) - Thích Thông Phương
Vén màn bí ẩn hiện tượng ma nhập vào người sống - Phương pháp hóa giải - Thích Trí Chơn
Trì Tụng - Chế Thanh
Thanh Tịnh Tâm - Lê Sỹ Minh Tùng
Thanh Tịnh Tâm (Tập 7) - Lê Sỹ Minh Tùng
Thanh Tịnh Tâm (Tập 6) - Lê Sỹ Minh Tùng
Thanh Tịnh Tâm (Tập 8) - Lê Sỹ Minh Tùng
Làm thế nào để trở thành bậc hiền trí - Thích Đồng Thành
Từng bước đi vào đạo - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Phương pháp học Phật pháp thời hiện đại - Thích Nhật Từ
Bài tụng hạnh phúc - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 1) - Thích Thiện Xuân
Kinh Phúng Tụng (Tụng phẩm 2) - Thích Thiện Xuân
Tứ Thánh Đế (Kỳ 6) - Vừa Là Giáo Lý, Vừa Là Phương Pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Dụng Tâm Khi Tụng Niệm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Soi Sáng 44: Vì Sao Tụng Tâm Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đã đến từng bước chân - ĐĐ. Thích Minh Thành
Từng bước tu tập (Kinh Trú Đạo Thọ) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Tụng Mục Liên Thanh Đề ( Tập 3 ) - Thích Huyền Ý
Kinh Tụng Mục Liên Thanh Đề (Tập 4 - Hết trọn bộ) - Thích Huyền Ý
Công Đức Tụng Kinh Pháp Hoa - Thích Quang Thạnh
Sống Trọn Vẹn Từng Phút Giây - Thích Đồng Thành
Phật Học Thường Thức (Kỳ 17) - Từng Bước Vào Đạo - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bước Đầu Học Phật - Ý Nghĩa Tụng Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Kim Cang 7: Cấp Độ Thánh Nhân (13/04/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Hiểu Về Trái Tim (Phần 22: Làm Mới) - Giọng đọc Thanh Tùng - Thích Minh Niệm
Tưng ưng Bộ Kinh - Tương Ưng Chư Thiên 6 - Gần Gủi Người Lành - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thất Thánh Tài - Thích Nguyên Hiền
Đóa Lam Hiền Mãi Nở - TT. Thích Minh Thành
Bảy Bậc Hiền Thánh - Thích Nữ Huệ Liên
Mẹ Hiền Quán Âm - Hùng Thanh
Mẹ hiền Quan Âm - Thanh Ngân
Hiện tại lạc trú - Thích Thanh Nguyên
Hiện tại lạc trú - Thích Quang Thạnh
Tu phải là hiền - Thích Thanh Từ
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
Kinh Tụng - Chú Lăng Nghiêm - Thầy Miền Trung Tụng (Rất hay) - Thầy Miền Trung Tụng
Kinh Tụng - Kinh Lăng Nghiêm và Thập Chú - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng - ĐĐ. Thích Huyền Ý tụng
Nói với Thanh niên - Thích Giải Hiền
Ý Nghĩa Lam Hiền - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khóe Mắt Của Mẹ Hiền - TT. Thích Minh Thành
Hiện Tại Diệu Kỳ (Kỳ 2) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hiện Tại Diệu Kỳ - ĐĐ. Thích Minh Thành
Con Đường Hiền Thánh - Thích Trí Quảng
Hiền Thánh Tăng - Thích Trí Quảng
Biết Pháp Trở Nên Hiền Thánh - Thích Trí Huệ
Biết Nghĩa Trở Nên Hiền Thánh - Thích Trí Huệ
Sống Với Hiện Tại - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hiện Đời Thành Phật - Thích Huyền Vi
Bậc Hiền Trí Và Nghịch Cảnh - Thích Đồng Thành
Chánh Niệm Hiện Tại - ĐĐ. Thích Minh Thành
Hiện Tại Diệu Kỳ (Phần 3) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thế Giới Từ Tâm Biểu Hiện - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bệnh Tùng Khẩu Nhập - Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Thiện Tuệ
Mùa Thu Nhớ Cha - Tô Thanh Phương
Chứng Đạo ca 60: Hiền thánh như ánh chớp - Thích Phước Tịnh
Bảy Thiện Pháp Làm Nên Hiền Thánh (Kỳ 2) (Giảng Tại Chùa Long Hoa) - Thích Trí Huệ
Tìm Hiểu Sự Hiện Diện Của Phật Đản Sanh - Thích Quang Thạnh
Bảy Thiện Pháp Làm Nên Hiền Thánh (Kỳ 1) (Giảng Tại Chùa Từ Quang) - Thích Trí Huệ
Tây Phương Tam Thánh - Thích Trí Huệ
Đường Về Bên Ấy (Có Phụ Đề) - Phương Thanh
Hướng dẫn phương pháp tọa thiền - HT. Thích Thanh Từ - Thích Thanh Từ
Nhận Thức Đức Phật Trong Thời Hiện Đại - Thích Quang Thạnh
Tỉnh Giác Trong Giây Phút Hiện Tại - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nguyện Về Tây Phương - Thanh Ngân
Tây Phương Tam Thánh - Thích Trí Minh
Tình Cha Nghĩa Mẹ - Tô Thanh Phương
Vì sao tôi theo đạo Phật (Kỳ 16) - Ca sĩ Phương Thanh
Vấn đáp: Hiến tạng (hiến xác) có gặp trở ngại trong việc tái sinh ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chuyển hóa thái độ chấp thân khi hiến tạng và hiến xác - Thích Nhật Từ
Kinh doanh Thành công theo Triết lý Đạo Phật - Thích Giải Hiền
Phương Pháp Tu Hành Một Đời Thành Tựu - Thích Nữ Như Lan
Tây phương Tam Thánh - Thích Hạnh Trân
THIỀN HÀNH - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thanh Trí Cao - Ca sĩ Nhã Phương - Võ Tá Hân
Phương Pháp Tọa Thiền - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Những hiểu lầm về hiến xác và hiến nội tạng - Thích Nhật Từ
Mẹ hiền Quán Thế Âm - Thanh Ngân - Thanh Ngân
Phương Pháp Nhiếp Tâm (Rất Hay) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Phương Pháp Giữ Gìn Phước Báu - Thích Minh Thành
Lòng từ bi và phương tiện - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Tụng - Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Thích Huyền Ý tụng - Phần 1 (rất hay) - Thầy Thích Huyền Ý tụng
Làng Văn Hiến với nền Đạo Pháp - Thích Giải Hiền
Cho Phật tính hiển bày - Thích Giải Hiền
Vấn đáp: Tạo lập trường cho bản thân khi hiến xác và hiến nội tạng - Thích Nhật Từ
Hiểu Về Trái Tim (Phần 12: Hiến Tặng) - Giọng đọc Thanh Thúy & Đức Thịnh - Thích Minh Niệm
Chiếc Chìa Khóa Mở Cửa Tây Phương - TT. Thích Minh Thành
Tất cả đang chuyển biến để trở thành - Thích Thông Phương
Đồng Phật Vãng Tây Phương - TT. Thích Minh Thành
Ốc Đảo Tự Thân - Phương Pháp Luyện Tâm Thanh Tịnh - Ayya Khema
Vấn đáp: Phương pháp chuyển thức thành trí - Thích Nhật Từ
Phương Pháp chuyển nghiệp - Thích Quảng Thanh
Vấn đáp: Hiến xác và hiến tạng (Bố thí nội tài) - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến xác - hiến nội tạng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến tạng - Hiến xác - Thích Nhật Từ
Nhận Thức Cứu Khổ Ở Đời Và Phương Pháp Diệt Khổ Như Thế Nào - Thích Quang Thạnh
Vãng Sanh Qua Hình Ảnh Biểu Tượng Tây Phương Tam Thánh - Thích Trí Huệ
Phương Pháp Niệm Phật Trong Hơi Thở - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Phương pháp giữ trạng thái tâm thanh tịnh - Thích Nhật Từ
Kinh Kim Cang - Thích Nhật Từ
Phương Cách Thờ - Lạy - Cúng Phật - ĐĐ. Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh
Phương pháp tu đồng và khác giữa Tịnh và Thiền - Thích Thanh Từ
Phật pháp cứu cánh chỉ 1 nhưng phương tiện rất nhiều - Thích Thanh Từ
Phần 42 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 41 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 40 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 39 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 38 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh Hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 37 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 35 - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 36c - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 36b - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phần 36a - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Phẩm Thánh hạnh) - Thích Thông Phương
Phương Pháp Đối Trị Bệnh Hôn Trầm Hiệu Quả Nhất - Thích Đồng Thành
Kinh Kim Cang (Kỳ 2) - Thích Tuệ Hải
Vajrasattva - Thần chú Kim Cang Tát Đỏa 100 chữ - Phật Âm
Kinh Kim Cang - Đại Sư Pháp Vân
Gậy Kim Cang Hét - Thích Từ Thông
Tâm Thiền - Thích Tuệ Cang
Tụng Bát Nhã Tâm Kinh (7 Lần, Âm Việt) (Có Phụ Đề, Rất Hay) - Tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phật Âm
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phương Tiện - TT. Thích Minh Thành
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Có Chữ, Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Tụng Kinh Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức) (Âm Thanh Rõ) - Thích Trí Thoát
Kinh Kim Cang Mật Nghĩa - Thích Trí Huệ
Yếu Quyết Kinh Kim Cang - Thích Tuệ Hải
Đối trị căng thẳng - Thích Pháp Huệ
Kinh Kim Cang - Diệu Pháp Âm
Kinh Kim Cang - Thích Hạnh Tuệ
Kinh Kim Cang - Thích Huyền Vi
Kinh Kim Cang - Thích Huyền Vi
Kinh Kim Cang Bát Nhã - Thích Từ Thông
Kinh Kim Cang - Thích Từ Thông
Chế ngự căng thẳng - Thích Đồng Trí
Căng như dây đàn - Thích Chân Tính
Biến Mọi Phương Tiện Thành Những Tác Phẩm Quan Trọng - Thích Minh Niệm
Nghiên cứu cuộc đời đức Phật bằng phương pháp thực tiễn - Thích Quang Thạnh
Kinh Kim Cang 20/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 19/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 18/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 17/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 16/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 15/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 14/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 13/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 12/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 11/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 10/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 9/20 - Thích Chân Quang
Kinh Kim Cang 8/20 - Thích Chân QuangXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký