Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Nguyên AnThích Pháp HòaThích Nhất HạnhThích Thanh TừPháp Sư Tịnh Không

Kết Quả Tìm Kiếm

Hòa Thượng Tịnh Không - Không Thể Không Có Ngài - Mùa Xuân Ất Mùi 2015 - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Không Đoạn Phiền Não Không Được - Pháp Sư Tịnh Không
Không Trụ Tướng Mà Bố Thí, Phước Đức Đó Không Thể Nghĩ Bàn - Pháp Sư Tịnh Không
Không Sanh Không Diệt Đừng Sợ Hãi - Pháp Sư Tịnh Không
Không thấy không nghe và không nói - Thích Nhật Từ
Không Thấy, Không Nghe, Không Nói - Thích Thiện Tuệ
Một Người Đời Này Không Thể Không Biết Đến - Pháp Sư Tịnh Không
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không - Pháp Sư Tịnh Không
Thập Địa Bồ Tát Thủy Chung Không Rời Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Niệm Phật Không Được Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Gì Để Lúc Lâm Chung Không Có Bệnh Khổ (Trích Đoạn Khai Thị 92) - Pháp Sư Tịnh Không
Không đến, không đi - thiền ca - Thích Nhất Hạnh - Pháp Tịnh - Thi Nghiêm
Tuyển Tập Thư Thầy - Thư số 23 - Không nắm mà cũng không buông - Thích Viên Minh
Không diệt không sinh đừng sợ hãi chương 1 - 2 - Thích Nhất Hạnh
Không sanh cũng không diệt - Thích Minh Niệm
Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm - Pháp Sư Tịnh Không
Không Sợ Niệm Khởi, Chỉ Sợ Giác Chậm (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Nguyên Nhân Cội Rễ Không Ra Khỏi Lục Đạo Luân Hồi Là Gì - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Vạn vật không cố định 2 - Phá chấp sự thấy có không - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giải nghi về tánh không và chơn không - Thích Thanh Từ
Không sanh không diệt đừng sợ hãi - Thích Nhất Hạnh
Vạn Thứ Không Mang Đi, Duy Chỉ Nghiệp Theo Mình - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Nếu Là Người Chân Tu Đạo Không Thấy Lỗi Thế Gian - Pháp Sư Tịnh Không
Không Diệt Không Sinh Đừng Sợ Hãi - Thích Nhất Hạnh
Bài 11. Giới 7: Không nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe - Thích Thiện Chơn
Sống Không Vướng Mắc, Chết Không Luyến Tiếc - Thích Trí Huệ
Phật Không Độ Được Người Không Có Duyên - Thích Thiện Tuệ
KHÔNG NHÂN KHÔNG DUYÊN QUAN ĐIỂM SAI LẦM (TU 44) - Thích Đức Trường
Vong ngã - Vô ngã - Không bị lạc - khổ chi phối chứ không phải - Thích Viên Minh
Không Có Chướng Ngại Liền Thấy Được Chân Tâm (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Duy Biểu ứng dụng: 08. Không trong cũng không ngoài - Thích Nhất Hạnh
Thưc tập không suy nghĩ, 5 quán, như lý tác ý - 14 câu hỏi siêu hình không trả lời - Thích Nhất Hạnh
Tự do giải thoát - Không nương tựa thì không dao động - Hỏi đáp về Nghiệp - HT Viên Minh giảng - Thích Nhất Hạnh
Bát Quan Trai 40. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 39. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 38. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 37. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Góc Nhìn Phật Giáo Kỳ 25: Vì Sao Không Ăn Thịt Chó, Chó Là Bạn Chứ Không Phải Thức Ăn - Thích Nhật Từ
Không Diệt Không Sinh, Đừng Sợ Hãi (Nguyên Tác: HT. Thích Nhất Hạnh) - Diệu Pháp Âm
Không tu đến lúc chết có người hộ niệm có được vãng sinh không? - Thích Chân Tính
Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Đến Cực Lạc Thế Giới, Đời Này Không Sống Uổng (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Không Tiến Thì Nhất Định Lùi - Pháp Sư Tịnh Không
Không Nên Có Tâm Cầu May Để Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tín Tâm Dao Động, Không Thể Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Tín Tâm Dao Động Không Thể Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Bài 01: Không gian không phải vô vi - Thích Nhất Hạnh
Khai Thị Về Không Gian Duy Thứ Và Cách Đột Phá - Pháp Sư Tịnh Không
Không bước tới , không dừng lại - HT Viên Minh giảng - Pháp Sư Tịnh Không
Có trường hợp nào ngoại lệ: tự tử không bị mang tội không? - Thích Nhật Từ
Không sinh, không diệt - Thích Nhất Hạnh
VẤN ĐÁP: QUY Y TAM BẢO NHƯNG KHÔNG GIỮ GIỚI CÓ ĐƯỢC KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
A-Di-Đà Không Có, Di Lặc Không Có, Muốn Giải Thoát Phải Giữ Giới Luật, Đức Hạnh - Thích Thông Lạc
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 85 - Không Lộ (Nguyễn Minh Không) (Đời 9 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Nghiệp Lực Không Thể Nghĩ Bàn, Dù Xa Vẫn Đến Kéo - Pháp Sư Tịnh Không
Không Thấy Lỗi Người - Pháp Sư Tịnh Không
Không Tái Phạm Là Chân Sám Hối - Pháp Sư Tịnh Không
Không nước không trăng - 2009 - Thích Đạo Tâm
KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Thích Nhất Hạnh - Võ Tá Hân
Sa Di Luật Nghi (Kỳ 2) - Không Trộm Cắp, Không Tà Dâm - Thích Tuệ Hải
Dứt Ác Tu Thiện, Không Tiến Tới Thì Sẽ Bị Lui Sụt (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Tánh không, Chân không, Vô ngã - Thích Nhật Từ
Không có kẻ thù - Chương 2: Quán không tác giả - Thích Nhật Từ
Nếu còn mẹ, con sẽ không cô đơn, đúng không? - Thích Thiện Thuận
Chân Không và Tánh Không - Thích Thanh Từ
Chân Không Và Tánh Không - Thích Thanh Từ
Không Ái Dục Không Có Gì Sợ Hải (K42C 32) - Thích Nguyên Hạnh
Không Bố Thí Không Cúng Dường - Thích Nữ Tâm Tâm
Không Có Định Làm Sao Có Huệ (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tìm Khổ Vui Đều Không Thể Được (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Người Không Lo Xa, Ắt Có Họa Gần - Pháp Sư Tịnh Không
Không Đến Không Đi - Thích Nhất Hạnh - Võ Tá Hân
Không có kẻ thù - Chương 1: Không có kẻ thù - Thích Nhật Từ
Làm thế nào để không lo lắng (không u sầu) - Thích Pháp Hòa
Vấn Đáp: LỠ HỨA MÀ KHÔNG LÀM CÓ NHÂN QUẢ GÌ KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Tu 5 Giới Có Giải Thoát Không, Ở Tại Gia Có Tu Hạnh Xuất Gia Được Không - Tham vấn HT Thanh Từ 33 - Thích Thanh Từ
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Các Pháp Bình Đẳng Không Có Cao Thấp (Tập 156, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Từ Hư Không Trở Về Hư Không - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Từ Hư Không Trở Về Hư Không - Hoà Thượng Tuyên Hóa
Từ Hư Không Đến Hư Không - Thích Từ Thông
Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại - Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết - Xuân Bính Thân 2016 - Pháp Sư Tịnh Không
Nghệ Thuật Sống 2016- Sư Cô Chân Không Làng Mai - Thích Nữ Chân Không
Khai Thị Chúc Tết Đinh Dậu 2017 - Lão Hòa Thượng Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết (Xuân Ất Mùi 2015) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Lời Khai Thị Mới Nhất Của Hòa Thượng Tịnh Không (14/9/2014) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Dùng Chân Tâm Thì Không Có Thập Pháp Giới Nữa - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Tịnh Không Chúc Tết Bính Thân (2016) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn Đáp: NGƯỜI GIỮ GIỚI VÀ KHÔNG GIỮ GIỚI BỐ THÍ CÓ KHÁC NHAU KHÔNG? - Thích Thiện Tuệ
Khai thị đồng tu Việt Nam - Ps. Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Hoài niệm ân sư (2009)&Khai thị của HT Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Tịnh Không Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tâm Địa Thanh Tịnh, Không Có Phiền Não - Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị - Pháp Sư Tịnh Không
KHÔNG Có Bồ Tát KHÔNG CÓ THÁNG 7 CÔ HỒN - Tất Cả Là Tưởng Tượng - Thích Thông Lạc
Ðại đạo bồ đề không tiến ắt lùi - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(3-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-3) Phật thuyết Bát Ðại Nhân Giác Kinh - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Tịnh Không Niệm Phật Tiếng Hoa (AMiTuoFo, A Di Đà Phật) (Mới, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Chân Dung Đạo Hạnh (Pháp Sư Tịnh Không) (Cư Sĩ Vọng Tây cẩn dịch) - Pháp Sư Tịnh Không
Quán Cảm Xúc không khổ đau, không hạnh phúc thuộc về vật chất - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Quán Cảm Xúc Không Khổ Đau, Không Hạnh Phúc Thuộc Về Tinh Thần - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Không làm, không ăn - Thích Tâm Đức
Tu không khó, khó ở chổ không tu [nên xem] - Thích Trí Huệ
(4-4) Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
(3-4) Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
(2-4) Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
(1-4) Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng - Pháp Sư Tịnh Không
Người thanh niên 101 tuổi - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(5-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(4-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(3-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-5) Nhận thức Phật Giáo - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Lời Dạy Của Thầy Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Niệm Không Rời Di Đà (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Phi Không Phi Hữu, Đây Là Thật Tướng Các Pháp - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị 2003 - Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị - Pháp Sư Tịnh Không
Buông Xả Chấp Trước - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Hội Kỷ Niệm 50 Chu Niên Hoằng Pháp Của HT Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Khế Nhập Cảnh Giới - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(2-2) Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-2) Phát Bồ Ðề Tâm Hiện Như Lai Tướng - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Lăng Nghiêm (7-7) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Lăng Nghiêm (6-7) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Lăng Nghiêm (5-7) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Lăng Nghiêm (4-7) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Lăng Nghiêm (3-7) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Lăng Nghiêm (2-7) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Lăng Nghiêm (1-7) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Phổ Hiền Hạnh Nguyện (4-4) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Phổ Hiền Hạnh Nguyện (3-4) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Phổ Hiền Hạnh Nguyện (2-4) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Phổ Hiền Hạnh Nguyện (1-4) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Một Ngày An Lạc: Kỳ 025: Hóa giải hận thù - phần 2 - TT. Thích Chơn Không - Thích Chơn Không
Quán Cảm Xúc Không Khổ Đau, Không Hạnh Phúc - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Phật Pháp Trọng Thực Chất Không Trọng Hình Thức - Pháp Sư Tịnh Không
Khắp Pháp Giới Hư Không Giới Là Một Thể (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Lời Chúc Tết Của Pháp Sư Tịnh Không (2014) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Cách tu học Lục Hoà Kính - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Chứng Vô Lượng Thọ - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Ðại Nạn Trước Mắt, Quay Ðầu Là Bờ - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Giáo Dưỡng Trẻ Thơ - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Sao Thế Giới Hoà Bình - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị 2010 - Pháp Sư Tịnh Không
Lý luận và Sự thật của Siêu độ - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Tam Quy Ngũ Giới - 2000 - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Trị Bênh Cứu Người Trừ Họa - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Xem Trọng Nhân Quả - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (37-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (36-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (35-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (34-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (33-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (32-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (31-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (30-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (29-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (28-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (27-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (26-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (25-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (24-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (23-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (22-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (21-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (20-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (19-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (18-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (17-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (16-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (15-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (14-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (13-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (12-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (11-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (10-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (9-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (8-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (7-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (6-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (5-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (4-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (3-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (2-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Vô Lượng Thọ (1-37) Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Tâm Sanh Diệt & Tâm Không Sanh Diệt - Thích Thông Không
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà bình - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (Kết Tập Những Lời Khai Thị Từ Hòa Thượng Tịnh Không) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
(2-2) Phương pháp và nguyên tắc cải tạo vận mạng - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
(1-2) Phương pháp và nguyên tắc cải tạo vận mạng - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Phương Pháp Dạy Con Khi Mang Thai - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Trân Trọng Pháp Duyên -Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Lời Pháp Vàng Ngọc Của Lão Pháp Sư Tịnh Không (6 Tập, Còn Tiếp) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh KhôngXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký