Tổng cộng có 20000+ video. Thích Quang ThạnhThích Nhật TừThích Tuệ HảiThích Trí QuảngThích Thiện XuânThích Nữ Như Lan

Kết Quả Tìm Kiếm

Khéo tu khẩu nghiệp - Thích Thanh Từ
Khéo Tu Khẩu Nghiệp - Thích Phước Tiến
Khẩu Nghiệp Là Nghiệp Nặng Nhất - Thích Thiện Thuận
Thân nghiệp và Khẩu nghiệp - Thích Giác Toàn
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Khẩu Nghiệp - Thích Trí Huệ
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Tâm Tâm
Khẩu Nghiệp - Thích Nữ Tâm Tâm
Sám Hối Khẩu Nghiệp - Thích Vạn Mãn
Khẩu Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Khẩu Nghiệp Và Quả Báo - Thích Thiện Tuệ
Khẩu Nghiệp - Thích Thanh Từ
Khẩu nghiệp - Thích Thanh Từ
Tu Khẩu Nghiệp - Thích Thông Phổ
Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý - Thích Giác Hạnh
Khẩu Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Giữ Gìn Khẩu Nghiệp - Thích Pháp Đăng
Khẩu Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Khẩu Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Nghiệp ác khẩu do đâu ? - Thích Thiện Thuận
Khẩu nghiệp - Thiền Tôn Phật Quang
Giải Trừ Khẩu Nghiệp - Thích Thiện Thuận
Điều Phục Khẩu Nghiệp - Thích Minh Chơn
Bệnh Từ Miệng Mà Vào,Nghiệp Từ Khẩu Mà Ra - Thích Thiện Thuận
Bệnh từ Miệng mà vào, Nghiệp từ Khẩu mà ra - Thích Phước Tiến
Khẩu nghiệp và phương pháp hóa giải - Thích Thiện Thuận
Khéo Tạo Nghiệp Cho Mình - Thích Giác Hóa
Khéo Giữ Ba Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Khéo Tu Chuyển Nghiệp - Thích Thông Giám
Bệnh Tùng Khẩu Nhập - Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Thiện Tuệ
Khéo Giữ Ba Nghiệp (Tập 213, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni - Thích Thiện Chơn
Khéo Nghe Và Khéo Tu - Thích Giác Hóa
Khéo Ăn Khéo Nói - Thích Thiện Tuệ
Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt - Thích Pháp Hòa
918. Khéo Thêm Khéo Bớt Là Tu - Thích Thiện Tuệ
Giới Tỳ Kheo 17: Trị Phạt Tỳ Kheo Phạm Thiên Ba La Di (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 18: Trị Phạt Tỳ Kheo Phạm Thiên Ba La Di (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Cụ Túc (Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo-Ni) - Thích Thiện Chơn
Sân khấu cuộc đời - Thích Nữ Như Lan
Quả Báo Ác Khẩu - Thích Thiện Tuệ
Năm công đức tu tịnh khẩu - Thích Trí Huệ
Kể Chuyện: Ác Khẩu và Quả Báo - Thích Nguyên An
Nghiệp Và Nghiệp Báo - Tổng Quan Về Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 06 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 01 - HT. Thích Thanh Từ
Sân khấu cuộc đời - Thích Thiện Thuận
Sân khấu cuộc đời - Thích Thông Phương
Sân Khấu Cuộc Đời - Thích Đồng Thành
Tu Tịnh Khẩu - Thích Thông Triết
Sân khấu cuộc đời - Thích Thông Phương
Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Giác Hạnh
Kể Chuyện: Họa Tùng Khẩu Xuất - Thích Nguyên An
Tịnh khẩu ngồi yên - Thích Nhất Hạnh
Họa Trùng Xuất Khẩu - Thích Giác Hạnh
Họa tùng khẩu xuất - Thích Giác Hạnh
Nghiệp Đạo (Kỳ 3) - Nghiệp Thiện Của Nghiệp Đạo - Thích Nhất Chân
Nghiệp Và Nghiệp Báo 2 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nghiệp Và Nghiệp Báo 3 - Các Loại Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Nikaya - Tu Thân, Khẩu, Ý - Thích Trúc Thái Minh
Sân khấu cuộc đời và trình pháp - Thích Thông Phương
37 pháp hành Bồ tát đạo 15: Với Người Ác Khẩu - Thích Phước Tịnh
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Ni Viện Long Hoa) - Thích Giác Hạnh
Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) - Thích Giác Hạnh
Chi Pháp Tịnh Hạnh: Thân, Khẩu, Ý - Thích Nữ Liễu Pháp
Thân Giáo, Khẩu Giáo Của Đức Phật Hạ Phàm - Thích Trí Huệ
Chọn lựa là sự vận hành của duyên nghiệp - Bài học cuộc đời - Nghiệp - Thích Viên Minh
Khéo Tu Hết Khổ - Thích Trí Huệ
Khéo léo hết khổ - Thích Trí Huệ
Nghiệp Đạo (Kỳ 2) - Làm Sao Thành Nghiệp Nhân - Thích Nhất Chân
Nghiệp Đạo (Kỳ 1) - Hoạt Động Của Nghiệp - Thích Nhất Chân
Mười Tám Pháp Tránh Nghiệp Ác Và Giải Ác Nghiệp - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Cộng nghiệp,Biệt nghiệp, Lễ thôi nôi - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nghiệp lực có đi theo người đã tạo nghiệp sát hay không? - Thích Nhật Từ
Khéo Tu Và Vụng Tu - Thích Trí Huệ
Cốt Lõi Cội Bồ Đề - Tỳ Kheo Buddhadasa Bhikkhu
Khéo tu - Thích Tuệ Giải
Tâm khéo suy tư - Thích Giác Hóa
Dừng nghiệp và chuyển nghiệp - Thích Nhật Hỷ
Cộng Nghiệp Và Biệt Nghiệp - Thích Thiện Tuệ
Tiến Trình Tạo Nghiệp Và Giải Nghiệp - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Sát nghiệp và chuyển nghiệp nạo phá thai - Thích Nhật Từ
Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp - Thích Thanh Từ
Khéo Tu Vụng Tu - Thích Thiện Tuệ
Lời Phật Dạy Khéo Suy Tư - Thích Giác Hóa
Lời Phật Dạy Khéo Suy Tư - Thích Giác Hóa
Khéo như lý tác ý - Thích Chánh Định
Sự Khéo Trả Lời Của Đức Phật - Thích Giác Hóa
Người Khéo Nói - Thích Pháp Hòa
Người Khéo Nói - Thích Pháp Hòa
Khéo - Thích Thiện Xuân
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phật Âm
Thuần Hóa Tâm Hồn - Tỳ Kheo Ni Thubten Chodron
Thương Yêu Và Chết - Tỳ Kheo Visuddhacara
Tỳ Kheo Như Lai (Video Minh Họa) - Tiểu Ngư
Đại Nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng - Tiểu Ngư
48 Đại Nguyện Của Tỳ Kheo Pháp Tạng - Tiểu Ngư
Những tỷ kheo tối thượng - Thích Tâm Đức
Nghiệp Đạo (Kỳ 7) - Nghiệp Li Ti Vi Tế - Thích Nhất Chân
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới - Thích Nữ Phụng Liên
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kỳ 3) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 2) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và Quả Của Nghiệp (Kỳ 1) - Thích Giác Chánh
Nghiệp và chuyển nghiệp - Thích Minh Hà
Phá Mê Khai Ngộ: Nghiệp và Nghiệp Quả (Có Phụ Đề) - Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Nghiệp và chấm dứt nghiệp - Thích Ngộ Phương
Khéo Tu Thì Nổi, Vụng Tu Thì Chìm - Thích Thiện Tuệ
Khéo Tu Thì Nổi, Vụng Tu Thì Chìm - Thích Giác Tây
Ca nhạc Pháp Âm Vi Diệu: Tỳ kheo Như Lai - Tiểu Ngư
Kinh Pháp Cú 61 - Phẩm Tỳ Kheo - Thích Tuệ Hải
Giới Tỳ Kheo: Bất Thủ Dữ - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo - Thích Thiện Chơn
Khéo Tu Thì Nổi , Vụng Tu Thì Chìm - Thích Bửu Chánh
Tu Phật Không Khéo Mất Gốc - Thích Thanh Từ
Khéo Xử Với Chướng Duyên - Thích Pháp Hòa
Khéo Điều Phục Tâm - Thích Phước Tịnh
Khéo Biết Tâm Mình - Thích Chân Tính
Người Trí Khéo Chọn Cách Tu - Thích Giác Hóa
KINH PHÁP CÚ 25 - Phẩm TỲ KHEO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
Giới Tỳ Kheo (phần 12) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 11) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 10) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 9) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 7) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 6) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 5) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Sám Hối Tội Thâu Lan Giá Của Tỳ Kheo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Sám Hối Tội Thâu Lan Giá Của Tỳ Kheo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Sám Hối Tội Thâu Lan Giá Của Tỳ Kheo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Vọng Ngữ - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Bình đẳng tỳ kheo tăng và ni - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sáu phái triết học là gì ? Lục quần tỳ kheo là gì ? - Thích Nhật Từ
Điều Giới Tỳ Kheo - Thích Thiện Chơn
Kinh Pháp Cú giảng giải - Phẩm Tỳ Kheo - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Cú 62 - Phẩm Tỳ Kheo (Tiếp Theo) - Thích Tuệ Hải
Thể thức trị phạt tỳ kheo phạm Ba La Di - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo - Vọng Ngữ (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo - Vọng Ngữ (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo - Vọng Ngữ (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Hạnh Bất Tịnh - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che giấu - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Hội Tỳ Kheo Ni (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Pháp Giải Tội Tăng Tàn cho tỳ kheo - Thích Thiện Chơn
Sám hối trường hợp phạm Tăng Tàn của tỳ kheo - Thích Thiện Chơn
Họa từ miệng mà ra Lời nói không khéo tổn giảm phúc đức - Thích Pháp Hòa
Biết Nghe Khéo Tu Mới Được Giải Thoát - Thích Giác Hóa
Hành Trình Tới Giác Ngộ Và Giải Thoát - Tỳ Kheo Dick Silaratano
Kinh Pháp Bảo Đàn (Dịch Và Lược Giải: Tỳ Kheo Thích Duy Lực) - Phật Âm
Đại Nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phật Âm
Giới Tỳ Kheo 11: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 10: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 09: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 14: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 13: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 12: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Thọ Giới Tỳ Kheo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Thọ Giới Tỳ Kheo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Thọ Giới Tỳ Kheo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo giảng giải - Thích Minh Trọng
Vạn Sự Trên Đời Phải Học Cách Ứng Xử Khéo Léo Để Có Được An Lành - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Trắng Nghiệp Đen - Thích Trí Huệ
Nghiệp và Cận Tử Nghiệp - Thích Giác Hóa
Đổ Nghiệp hay Hết Nghiệp? - Thích Pháp Hòa
Nghiệp Cũ Nghiệp Mới - Thích Pháp Hòa
Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp ? - Thích Pháp Hòa
Đỗ Nghiệp hay Hết Nghiệp? - Thích Pháp Hòa
Phẩm Chất Người Xuất Gia 1 - Tư Cách Tỳ Kheo - ĐĐ. Thích Minh Thành
Giới Tỳ Kheo 08: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 07: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 06: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Nghiệp Dẫn Chúng Sanh Đi Vào Luân Hồi Sanh Tử 01 - HT. Thích Thanh Từ
Người Tốt Thường Chẳng Khéo Miệng, Kẻ Xấu Lại Luôn Biết Nói Lời Hay - Thích Thiện Thuận
Nghiệp, Định Nghiệp, Bất Định Nghiệp - Thích Trí Huệ
Bảy Điều Kiện Tiến Bộ Sự Nghiệp, Tiến Tu Đạo Nghiệp - Thích Nữ Như Lan
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 1/2 (25/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Biệt Nghiệp Và Cộng Nghiệp - Phần 2/2 (25/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nghiệp Và Cận Tử Nghiệp - Thích Trí Huệ
Nghiệp & Cận Tử Nghiệp - HT Giới Đức
Giới Tỳ Kheo 27: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 26: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 25: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện ChơnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký