Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Thiện TuệPháp Sư Tịnh KhôngThích Thiện ThuậnThích Trí HuệThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

KÝ SỰ : Tây Tạng (Phần 2) - VTC
KÝ SỰ : Tây Tạng (Phần 1) - VTC
Quà Tặng Cho Đời - Phần 1/2 - Thích Bửu Chánh
Quà Tặng Cho Đời - Phần 2/2 - Thích Bửu Chánh
Tham ái - Phần 1/3 - Thích Chiếu Tăng
Phân Thân Tập Hội (Trích Kinh Địa Tạng) (2/13) - Phật Âm
Kinh Địa Tạng (Phần 1) - Thích Minh Trí
Theo dấu Đường Tăng - Phần 02-A - Thích Pháp Hòa
Theo dấu Đường Tăng - Phần 02-B - Thích Pháp Hòa
Theo dấu Đường Tăng - Phần 01-A - Thích Pháp Hòa
Theo dấu Đường Tăng - Phần 01-B - Thích Pháp Hòa
Đời Sống Của Chư Tăng (Phần 3) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đời Sống Của Chư Tăng (Phần 2) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Đời Sống Của Chư Tăng (Phần 1) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Thiền sư Khương Tăng Hội (phần 1) - Thích Thanh Từ
Thiền sư Khương Tăng Hội (phần 2) - Thích Thanh Từ
Xin đừng mê tín (Phần 5) - Thế nào là trùng tang ? - Thích Thiện Thuận
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tỳ Kheo Phạm Tăng Tàn Mà Che Dấu (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng Và Cư Sĩ (Phần 2) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng Và Cư Sĩ (Phần 1) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Địa Tạng phần 13: Thánh chúng vân tập - Thích Đạo Quang
Kinh Địa Tạng phần 14: Phát khởi bồ đề tâm - Thích Đạo Quang
Góc nhìn PG kỳ 14: Khi vợ giết chồng phân xác phi tang - Thích Nhật Từ
Địa Tạng Kinh Giảng Ký (51 Phần Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 64: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 65: Trách Nhiệm Hộ Trì Tăng Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Vai trò của giới luật đối với đời sống Tăng già (Phần 1) - Thích Thiện Thuận
Kinh Địa Tạng Giảng Ký (1998) (28 Phần, 51 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Bắc Truyền (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo: Phương Thức Sám Hối Tội Tăng Tàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh Tạng Nikaya - Phần Bố Thí Và Cúng Dường - Thích Quảng Tánh
Kinh Địa Tạng phần 15: Phát khởi lòng đại hiếu - Thích Đạo Quang
Vai trò giới luật trong đời sống Tăng già - phần 2 - Thích Thiện Thuận
Vấn đáp: Cúng dường trai tăng trong lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 05- Tổng quan bảy bộ luận Hán Tạng P. 1 - Thích Hạnh Bình
Văn bản Abhidharma Hán Tạng - 06- Tổng quan bảy bộ luận Hán Tạng P. 2 - Thích Hạnh Bình
Hiến tặng tạng mô - Chia sẻ sự sống - 20/12/2015 - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hình thức tái sinh - Hiến tặng mô tạng.. - Thích Nhật Từ
Kinh Địa Tạng Giảng Giải (2 Phần Và Còn Tiếp) - Thích Trúc Thái Minh
Liên Hệ Giữa Chư Tăng Và Cư Sĩ (Phần 3) - Lòng Tin Của Người Phật Tử - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Al - Thích Nhật Từ
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cúng Dường Trai Tăng Phước Điền Bậc Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Cương Giới Trong Sinh Hoạt Tăng Đoàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Mô hình đào tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền...(01/08/2 - Thích Nhật Từ
Om Pra Mani Dhani Svaha (Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) (Tiếng Phạn) - Phật Âm
Hiểu Về Trái Tim (Phần 12: Hiến Tặng) - Giọng đọc Thanh Thúy & Đức Thịnh - Thích Minh Niệm
Đại Tạng Kinh (Nikaya) - Tăng Chi Bộ - Phật Âm
Vấn đáp: Hiến tặng mô tạng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hiến Tặng Mô Tạng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh - Thích Nhật Từ
Đại cương giới luật 10: Luật tạng Đồng Diệp bộ và Pháp Tạng bộ - 2004-03-12 - Thích Nhất Hạnh
Giới Bồ Tát 82: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Bồ Tát 81: Giới Thỉnh Riêng Tăng (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Đại lễ Cung nghinh Xá lợi Phật và chư Thánh Tăng - Trọn bộ (02 phần) - Phật Âm
Vấn đáp: Nên hỏa táng hay địa táng ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Đào tặng tăng tài - Thích Nhật Từ
Một Ngày An Lạc: Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 2: Pháp đàm chuyên đề - TT. Thích Tăng Định - TT. Thích Duy Chấn
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Tổng Quan Về Tam Tạng Pali - Thích Bửu Chánh
Vấn đáp: Giải thích hiện tượng trùng tang và tam tang - Thích Nhật Từ
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 3) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 4) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 6) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 5) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 2) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 1) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 08) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 09) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 10) - Thích Thiện Xuân
Giảng Đại Tạng Kinh Việt Nam - Trường Bộ Kinh: Kinh Phạm Võng (Phần 11) - Thích Thiện Xuân
Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn Và Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn, Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Thâm Nhập Kinh Tạng - Phần 1/2 (03/08/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Thâm Nhập Kinh Tạng - Phần 2/2 (03/08/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
TAM TẠNG KINH ĐIỂN PALI - Kinh Tạng ( Học Pháp & Hành Pháp ) - Thích Bửu Chánh
Luật Tạng Đồng Diệp Bộ Và Pháp Tạng Bộ - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng - Thích Nhất Hạnh
Ánh sáng Phật pháp kỳ 6 - Thích Tâm Hải + Thích Chiếu Tăng - Thích Tâm Hải - Thích Chiếu Tăng
Kinh Tụng - Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Trí Thoát - Phần 1 - Thầy Thích Trí Thoát
Kinh Tụng - Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Trí Thoát - Phần 2 - Thầy Thích Trí Thoát
Báu vật của Tây Tạng - AVG
Nền Tảng Tu Học - Cư Sĩ Vọng Tây
Bồ Tát Địa Tạng - Thích Đạo Tâm
Ðịa Tạng Bồ Tát chú - Phật Âm
Tử Thư Tây Tạng - Phật Âm
Đời Tăng lữ - Phật Âm
Một Năm ở Tây Tạng - Tập 1 -- - Phật Âm
Tử Thư Tây Tạng - Phật Âm
Địa Tạng vương Bồ Tát - Phật Âm
Cho Tặng Khi Còn Có Thể - Thích Tâm Đức
Địa Tạng là ai - Thích Thông Phổ
Bồ Tát Địa Tạng - Thích Trí Quảng
Chư Vị Thánh Tăng - Thích Trí Huệ
Đào tạo Tăng tài - Thích Trí Quảng
Quà Tặng Mùa Hè - Thích Bửu Chánh
Bí Mật Tạng - Thích Trí Quảng
Quà Tặng Mùa Mưa - Thích Bửu Chánh
Quà Tặng Đầu Năm - P1/2 - Thích Bửu Chánh
Quà Tặng Đầu Năm - P2/2 - Thích Bửu Chánh
Quà Tặng Mùa An Cư - Thích Bửu Chánh
Quà Tặng Mùa Hè - Thích Bửu Chánh
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Thích Bửu Chánh
Quà tặng trụ trì - Thích Bửu Chánh
Ươm mầm - Thích Chiếu Tăng
Từ bi tâm - Thích Chiếu Tăng
Tang Lễ Ni Sư Thích Nữ Trí Hải - Phật Âm
Phim Tây Tạng: Milarepa - Phật Âm
Sự Tích Địa Tạng Bồ Tát - Câu chuyện của hai vị vua - Phật Âm
Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng - Phật Âm
Kinh Địa Tạng - Sư Huệ Duyên
Du Hành Tây Tạng - Tâm Minh
Tử Thư Tây Tạng - Nguyên Phong
Vấn đáp: Đào tạo tăng tài - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nền tảng đức tin - Thích Nhật Từ
Đạo đức Tăng-già - Thích Trí Quảng
Chùa Tháp Nhĩ - Tây Tạng - AVG
Nhờ Đức Lực Tăng Tôn - Thích Trí Chơn
Địa tạng là ai - Thích Thông Phổ
Nền tảng tu học - Thích Tuệ Dũng
Tam Tạng Kinh - Thích Pháp Hòa
Kho Tàng Đại Bi - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tứ Diệu Đế - Bài 4: Khổ Đế, Oán Tắng Hội Khổ, Ngũ Ấm Xí Thạnh Khổ - Thích Tuệ Hải
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Thích Trí Huệ
Tết Thiếu Nhi Và Tết Tăng Sĩ - Thích Nhật Từ
Nền tảng căn bản của Đạo Phật - Thích Tâm Thuần
Tổ Chức Lễ Tang - Thích Thiện Hữu
Tổ Sư Khương Tăng Hội - Thích Pháp Hòa
Ý Nghĩa Bồ Tát Địa Tạng - Thích Thiện Hữu
Nền Tảng Tu Học - Pháp Sư Tịnh Không
Tăng trưởng đạo lực - Thích Trí Quảng
Thánh Tăng cứu mẹ - Thích Trí Quảng
Tâm Tu Tập Trong Kinh Tăng Chi Bộ - Thích Trí Huệ
Nền Tảng Cứu Độ - Thích Chân Hiếu
Kinh Địa Tạng (15/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (14/15) - Thích Pháp Hòa
Danh Tăng - Thích Trí Quảng
Phật hóa tang lễ - Thích Lệ Trang
Kinh Địa Tạng (13/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (12/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (11/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (10/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (9/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (8/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (7/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (6/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (5/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (4/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (3/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (2/15) - Thích Pháp Hòa
Kinh Địa Tạng (1/15) - Thích Pháp Hòa
Nền Tảng Của Sự Tu Học - Pháp Sư Tịnh Không
Quà Tặng Của Chùa - Thích Bửu Chánh
Quà Tặng Trụ Trì - Long An - Thích Bửu Chánh
Quà Tặng Trụ Trì - An Giang - P 1/2 - Thích Bửu Chánh
Quà Tặng Trụ Trì - An Giang - P 2/2 - Thích Bửu Chánh
Đức Bụt tăng thân - Thích Nhất Hạnh
Tình cha - Thích Chiếu Tăng
Sám tống táng - Thích Nhật Từ
Kinh Tăng Chi Bộ - Diệu Pháp Âm
Đọc: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Phật Âm
Như Lai Tán Thán (Trích Kinh Địa Tạng) (6/13) - Phật Âm
Luận Tạng Kinh - Phật Âm
Tây Tạng Huyền Bí - Lạt Ma Lobsang Rampa
Địa Tạng Vương Bồ Tát - Dương Đình Trí
Phật Giáo Tạng Truyền - AVG
Đạo Hiếu Nền Tảng Của Đạo Đức - Thích Thiện Quý
Đạo Hiếu - Nền Tảng Đạo Đức - Thích Bửu Chánh
Đại Nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng - Thích Bửu Chánh
48 Đại Nguyện Của Tỳ Kheo Pháp Tạng - Thích Bửu Chánh
Thâm nghĩa của đức Địa Tạng - Thích Tắc Huê
Kinh Địa Tạng - Thích Trí Thoát
Tạng Thư Sống Chết - Ni sư Thích Nữ Trí Hải
Tây Tạng Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt
Kinh Tăng Chi Bộ - Thích Tâm Châu
Kinh Địa Tạng - Thích Từ Thông
Nền Tảng Của Sự Tu Học - Pháp Sư Tịnh Không
Hỏi đáp 52: Tổ Chức Tang Lễ - Thích Thiện Hữu
Giá trị Tam Tạng Giáo Điển - Thích Tắc Huê
Thánh Tăng Cứu Mẹ - Thích Trí Quảng
Hái Hoa Tặng Người - Thích Thiện Tuệ
Tăng Ích, Tổn Giảm - Thích Pháp Hòa
Quà tặng vật chất - Thích Nhật Từ
Quà tặng tinh thần - Thích Nhật Từ
Tinh thần quà tặng - Thích Nhật Từ
Tăng Ích Tổn Giảm - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Văn hóa lễ tống táng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Văn hóa phong tục đeo tang - Thích Nhật TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký