Tổng cộng có 20000+ video. Thích Trí QuảngThích Thiện XuânThích Minh ThànhThích Nhật TừThích Pháp HòaThích Nhất Hạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Niệm Phật Vãng Sanh: Đoàn Thị Minh Hương (PD Nguyên Hoa) - Phật Âm
Vấn đáp: Hướng dẫn bảo vệ Phật pháp, niệm Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hướng dẫn cách niệm Phật đạt chánh niệm - Thích Nhật Từ
Hộ Niệm Vãng Sanh Hương Linh Và Phật Tử Kim Hảo (Rất Hay) - Ban Hộ Niệm Hoa Sen
Niệm Phật, Sám Hối, Phát Nguyện, Hồi Hướng - Thích Nữ Như Lan
Hướng dẫn niệm Phật,trì chú cho Phật tử tu tại gia - Thích Trí Huệ
Niệm Phật dễ mà khó - Thích Nữ Hương Nhũ
Niệm Phật Hướng Tâm - Thích Trí Huệ
Chấp Tay Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Hương Lan
Niệm Phật dễ mà lại khó - Thích Nữ Hương Nhũ
Niệm Phật Dễ Mà Khó - Thích Nữ Hương Nhũ
Hướng Dẫn Cách Niệm Phật Tại Nhà - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Niệm Phật và Hồi hướng như thế nào ? - Thích Nhật Từ
Phát Bồ Đề Tâm, Nhất Hướng Chuyên Niệm - Thích Nữ Như Lan
Niệm Phật Có Ba Định Hướng Và Bốn Pháp Đối Trị - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Niệm Phật và hồi hướng phối hợp như thế nào? - Thích Nhật Từ
Khóa Tu Niệm Phật Minnesota - Thích Nữ Giới Hương
Hộ Niệm Vãng Sanh Đoàn Thị Minh Hương - Phật Âm
Vấn đáp: Hướng dẫn niệm danh hiệu Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Hướng dẫn tụng kinh niệm Phật - Thích Nhật Từ
Khái Niệm Về Khổ Và Không Trong Đạo Phật - Thích Nữ Giới Hương
Thế Nào Là Phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm - Pháp Sư Định Hoằng
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Niệm Phật Đường Fremont - Thích Nữ Giới Hương
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật (Tập 376, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Phóng sự chuyến hành hương về Ấn Độ quê hương Đức Phật - Thích Nhật Từ
Hướng dẫn cách cúng cho hương linh theo Phật giáo - Thích Nhật Từ
Niệm Phật, niệm Phật vãng sanh, niệm Phật Ba La Mật - Thích Trí Huệ
A Di Đà Phật (Phóng Sanh, Niệm Phật...) (Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Vấn đáp: Niệm Phật hồi hướng, giúp người thân đi chùa, hiến xác - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) - Thích Giác Hạnh
Vấn đáp: Vai trò của người Phật tử, hướng dẫn phụng sự Phật pháp - Thích Nhật Từ
Ca nhạc Phật giáo: Hương sen màu nhiệm - phần 2 - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Thầy, Niệm Chậm) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Và Niệm Quán Thế Âm Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) - Pháp Sư Tịnh Không
Bên Lề Phật Đản: 7 đóa sen trên sông Hương - Phật giáo Huế
Lễ tuyên dương Phật tử hưởng ứng tinh thần - Phật Âm
Thiền Niệm Phật Và Nhập Thất Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Niệm phật viên thông và niệm phật tam muội - Thích Trí Huệ
Chúng Sanh Niệm Phật vậy Phật Niệm Ai - Thích Thanh Từ
Niệm Niệm Niệm Phật, Niệm Niệm Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Hướng dẫn nghi thức Phật môn - Phật Âm
Niệm Niệm Tương Ứng Niệm Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Những Trích Đoạn Phật Pháp Hữu Ích (Có Chữ Trong Hình, Lồng Nhạc Niệm Phật) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật) (2015, Hình Động, Rất Hay) (Tịnh Thất Quán Âm thực hiện) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Nhanh) - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ - A Di Đà Phật (Giọng Nam, Niệm Chậm) - Phật Âm
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Phát Tâm Niệm Phật Được Nhập Vào Pháp Thân Đức Phật A Di Đà - Thích Nhật Hỷ
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Thực Hiện: Đạo Tràng Phước Ngọc) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 1) - Phật Âm
Nhạc niệm Phật tiếng Hoa, Namo Amituofo (Nam Mô A Di Đà Phật) (Phần 2) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh (Phật Tử Phạm Thị Tuất ở Nam Định) (Mới) - Phật Âm
Niệm Phật Thấy Phật Vãng Sanh (Trương Biết) - Phật Âm
Niệm Phật Phát Khởi 4 Tâm Rộng Lớn (Thích Nhật Hỷ) - Phật Âm
Niệm Phật phát khởi bốn tâm rộng lớn - Phật thất 66 - Thích Nhật Hỷ
Phật Niệm Phật Mà Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thất An Huy Trung Quốc (Kinh Hành Niệm Phật) - Phật Âm
Đạo Phật - Đức tin hướng thượng - Phật Âm
Hương Sơn Phật tích - Phật Âm
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
Niệm Phật (A Di Đà Phật) (Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
Niệm Phật Điệu Nhanh (A Di Đà Phật) (Giọng Nam) - Phật Âm
Niệm Phật và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 2011 (Nhạc Niệm Phật) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Nam Mô A Di Đà Phật) (Hình Động) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật (Không Lời) (Hình Phật Đẹp, Rất Hay) - Phật Âm
Bé Ái Vi Niệm Phật Và Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật, Âm Việt) (Tịnh Tông Học Hội, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Chỉ Nam (Khai Thị Niệm Phật Của Các Tổ Sư Tịnh Độ) - Phật Âm
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Phương pháp quán tưởng niệm Phật (08/12/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 2/2 (18/07/2008) video do Thích Nhật Từ giản - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Chóng Đạt Bất Niệm Tự Niệm (1/3) - Thích Minh Tuệ
Tuệ giác đến từ sự thực tập đúng đắn và Mỗi ngày đi về hướng vô ngã - Sư Minh Niệm - Thích Minh Niệm
Hòa Nhạc Giao Hưởng Phật Giáo: Diệu Pháp Âm 1/4 - Phật Âm
Niệm Phật viên thông - Kinh Niệm Phật ba la mật - chương 5 (18/07/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 5: Niệm Phật Viên Thông - Phần 1/2 (18/07/2008) TT. Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Sư Minh Niệm || Ảnh Hưởng Của Tâm Tưởng Đến Thiền Tập || Bản Hoa Anh Đào || 18.11.2015 - Thích Minh Niệm
Thờ Phật, lạy Phật, quán tưởng Phật, niệm Phật, học Phật và tu Phật - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Điệu Vừa (A Di Đà Phật) (Giọng Nam) - Phật Âm
10 Công Niệm Phật Ra Tiếng Và Lễ Phật - Phật Âm
Niệm Phật 4 Chữ (A Di Đà Phật) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Namo Amituofo Nam Mô A Di Đà Phật (Niệm Phật) - Phật Âm
Phật Tử Trẻ Suy Thận Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Tâm Hướng Phật Hết Mọi Khổ Đau - Thích Trí Huệ
Đức Phật Từ Bi - Hương Thủy
Tâm Hỷ Là Tâm Phật - Thích Nữ Hương Nhũ
Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 2) - Thích Nữ Hương Nhũ
Phát Bồ Đề Tâm (Kỳ 1) - Thích Nữ Hương Nhũ
Hướng Về Niết Bàn - Phật Âm
Hương Sơn Ca - phần 1 - Phật Âm
Em về bên Phật - Thích Nữ Hương Nhũ
Sư Minh Niệm || Hướng Dẫn Thiền Toạ || Bản Hoa Anh Đào || 28.12.2015 - Thích Minh Niệm
CÚNG HƯƠNG - TÁN PHẬT - Nhạc Lễ Phật Giáo - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Người giữ gìn gia tài của Phật - Thích Nữ Hương Nhũ
Đạo Phật và Khoa Học - Thích Nữ Hương Nhũ
DVD1: Hương Sen Mầu Nhiệm - Phật Âm
Tình Quê Hương Đạo Pháp - Phật Âm
PHẬT NHẠC: Lời Nguyện Đêm Nay - Hương Lan
Đến thăm Chùa Hương - Phật Âm
Hành hương Ngọa Vân - Phật Âm
Một thoáng chùa Hương - Phật Âm
Lễ hội chùa Hương - Tân Mão 2011 - Phật Âm
Nhạc Phật: Từ Đàm quê hương tôi - Ngân Huệ
Đạo Phật Và Khoa Học - Thích Nữ Hương Nhũ
Học Phật Để Tự Hóa Giải Vấn Đề - Thích Nữ Hương Nhũ
Phật Sẽ Chứng Cho Ai - Thích Nữ Hương Nhũ
Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú - Phần 1/2 (12/12/2008) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh niệm Phật ba la mật 7: Niệm Phật và trì chú - Phần 2/2 (12/12/2008) TT. Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Vấn đáp: Phật Thích Ca và Phật Bà, gõ mõ khi tụng kinh, pháp môn niệm Phật, tự lực và tha lực - Thích Nhật Từ
Nỗi niềm tha hương - Bảo Yến - Huy Phương
Tại sao Phật giáo ảnh hưởng ở Phương Tây - Cao Huy Thuần
Ảnh hưởng của truyền hình đối với nhân tâm - Phật Âm
Nỗi buồn quê hương - Karaoke nhạc PG chế lời - Phật Âm
Quê hương mong đợi - Karaoke nhạc PG chế lời - Phật Âm
Karaoke Phật giáo: Mẹ từ bi - Hương Thủy
Hương từ lan xa -- Gia Huy - Nhạc Phật giáo - Phapam
Thắng Cảnh Hương Tích - Phật Âm
Hành Hương Trung Quốc - Nga Mi Sơn - Phật Âm
Chùa Nam hướng về Thăng Long - Phật Âm
Chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) - Phật Âm
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 29 - Hướng Dương
Nhạc Phật: Quê hương mến yêu - Ngân Huệ - Quốc Đại
Album nhạc Phật: Quê hương mến yêu - Ngân Huệ
Vấn đáp: Hướng dẫn thờ Phật và ông bà tổ tiên - Thích Nhật Từ
Hướng Tâm Phật Huệ - Thích Nguyên Hạnh
Hiểu Đạo Phật Thế Nào Cho Đúng - Thích Nữ Hương Nhũ
Phát nguyện và hồi hướng - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Nên thờ đức Phật nào? - Văn hóa thắp hương - Thích Nhật Từ
Cúng hương tán Phật - Chùa Giác Ngộ
Quan niệm Phật hoá gia đình trong Phật giáo - Thích Đồng Văn
Niệm A Di Đà Phật (Âm Việt, Theo Tịnh Tông Học Hội) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm A Di Đà Phật (Hình Ảnh Động, Rất Hay) (Đạo Tràng Phước Ngọc) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Việt (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội) - Phật Âm
Cộng Tu Niệm Phật (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội, Có Địa Chung) - Phật Âm
Đọc Kinh Niệm Phật Ba La Mật (Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm) - Phật Âm
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Niệm Phật Vãng Sanh (Cổ Nhạc Phật Giáo) - Châu Thanh
Niệm Phật Vãng Sanh (Cải Lương Phật Giáo) (Rất Hay) - Châu Thanh
Vấn đáp: Kinh Phật cho người tại gia,niệm danh hiệu Phật - Thích Nhật Từ
Niệm Phật Một Câu Phước Sanh Vô Lượng, Lạy Phật Một Lạy Tội Diệt Hà Sa - Thích Pháp Hòa
Bước Đầu Học Phật 4 - Ý Nghĩa Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Trì Danh Niệm Phật Là Bản Hoài Của Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Như Thế Nào Đúng Với Bản Hoài Của Đức Phật - Thích Minh Nhãn
Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật, Lạy Phật Cầu Sanh Tây Phương - Thích Thiện Pháp
Niệm Phật Kinh Hành và Dạy Cách Lạy Phật - Thích Lệ Trang
Khai Thị Phật Thất và Niệm Phật Đường - Pháp Sư Tịnh Không
Chất Phật Trong Câu Niệm Phật - TT. Thích Minh Thành
Niệm Phật: Con Đường Phát Triển Tâm Linh - Thích Trí Thường
Niệm Phật: Con đường phát triển tâm linh - Thích Trí Thường
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Kiểu Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 3) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 2) - Phật Âm
Niệm Phật Theo Tịnh Tông Học Hội (Bản Việt Văn, Phần 1) - Phật Âm
Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo) theo Tịnh Tông Học Hội (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Phật Tông Yếu (Pháp Nhiên Thượng Nhân) - Phật Âm
48 Pháp Niệm Phật - Giang Ðô Trịnh Vĩ Am (Diệu Không Đại Sư) - Phật Âm
Niệm Phật Thoát Sanh Tử (Thích Nữ Tuệ Uyển dịch) - Phật Âm
Khai Thị Khuyên Người Niệm Phật (Hình Động, Có Phụ Đề) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật, Phóng Sanh (Có Phụ Đề, Hình Động) (Rất Hay) - Phật Âm
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Hình Động) - NAMO AMI TUO FO - Phật Âm
Kỷ Niệm Ngày Xuất Gia - Karaoke (Nhạc Phật Giáo chế lời) - Phật Âm
Niệm Phật Kinh Hành (Chùa Hoằng Pháp) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Ngô Thị Khuyên (PD Tâm Thành) (4/6/2010) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Đỗ Nguyễn Văn Bình (15.11.2010) - Phật Âm
Đứng Niệm Phật Vãng Sanh Full (Sư Bà Như Phụng) - Phật Âm
Phóng sự Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội - Phật Âm
Sự Phân Công Giữa Phật A Di Đà Và Chúng Ta - Bản Nguyện Niệm Phật
Niệm Phật Cần Phải Phát Nguyện Chân Thật - Thích Pháp Hải
Phật Học Thường Thức (Kỳ 16) - Những Pháp Niệm Phật - ĐĐ. Thích Minh Thành
Cách Thức Tụng Kinh Trì Chú Niệm Phật Của Phật Tử Tại Gia - Thích Phước Tiến
Mấy Điểm Trọng Yếu Người Niệm Phật Nên Biết (Thích Nguyên Anh dịch) - Phật Âm
Đọc: Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Và Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Phật Âm
Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Karaoke: Niệm Phật Nhiệm Màu - Tân cổ Phật giáo - NSƯT Lệ Thủy - Hồng Thế Vinh
Ông Cụ Niệm Phật Hết Bệnh Hiểm Nghèo và Thoát Chết (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Niệm Phật Vãng Sanh: Phạm Ngọc Hải - PD Minh Đông (11/8/2011) - Phật Âm
Phút Cuối Buông Bỏ Muôn Duyên Niệm Phật Vãng Sanh - Phật Âm
Nhạc tĩnh tâm - hết phiền não - lòng an nhiên bằng tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Phật Âm
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc niệm Phật Dược Sư Quang Vương Phật - Quỳnh Giang và Đông Quân
Niệm Phật Thành Phật - TT. Thích Thiện Xuân
Niệm Phật nhưng tìm Phật ở đâu - TT. Thích Minh Thành
Niệm Phật Vãng Sanh: Lê Thị Sen (PD Diệu Hoa) (07/05/2009) - Phật Âm
Niệm Phật Trong Tâm Có Phật - Thích Chân Hiếu
Phật Phật Tương Niệm - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Để Thành Phật - Thích Giác Hạnh
Niệm Phật 6 Chữ - Nam Mô A Di Đà Phật (Hình Động, Ảnh Đẹp) (Rất Hay) - Thích Trí Thoát
Nhạc Niệm Phật A Di Đà (Tiếng Hoa, Hình Ảnh Động Rất Đẹp) (Rất Hay) - Phật ÂmXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký