Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Quang ThạnhThích Nguyên AnThích Thiện ThuậnThích Phước TiếnThích Trí Huệ

Kết Quả Tìm Kiếm

Hỏi đáp về Ứng xử với người không tin Phật pháp - Văn Tư Tu - Chuyển nghiệp - Pháp môn Niệm Phật - Thầy Viên Minh
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Chân Tín, Thiết Nguyện, Chuyên Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Về Niệm Phật Và Trợ Niệm Cho Người Được Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Nhất Hướng Chuyên Niệm A Di Đà Phật (Tập 376, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Lão Thật Niệm Phật Thật Sự Là Người Có Đại Phước Đức (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Người Thật Thà Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Những Khai Thị Quan Trọng Của Ấn Tổ Cho Người Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Để Chuyển Nghiệp - Thích Giác Hóa
Chuyển Hóa Nghiệp Lực Khổ Đau Bằng Pháp Sám Hối - Thích Minh Niệm
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (Tác Giả: Pháp Sư Đạo Chứng) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Cúng Dường Phật Không Bằng Niệm Phật Vãng Sanh (Tập 82, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật (Nguyên Tác: Pháp Sư Tịnh Không) - Diệu Pháp Âm
Nghịch Cảnh, Nghiệp Bệnh, Ác Duyên: Chuyện Qua Rồi, Niệm Phật Thôi - Thích Chân Hiếu
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp Sư Đạo Chứng
Phương Pháp Niệm Phật 9 Lần (Mỗi Lần 10 Niệm) Mỗi Ngày - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Không Đoạn Phiền Não Không Được - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm 10 Phương Phật (Khai Thị 146) - Pháp Sư Tịnh Không
Chúng Ta Học Phật Vì Sao Thường Thối Chuyển - Pháp Sư Tịnh Không
Tín, Nguyện, Chuyên Trì Danh Hiệu Phật (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Và Cận Tử Nghiệp - Thích Pháp Đăng
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Tu Hành Có Chuyển Được Nhân Quả Không 01 - HT. Thích Thanh Từ
Thân người khó được, Phật pháp khó gặp - Pháp Sư Tịnh Không
Chuyên Nhất Niệm Phật - Thích Pháp Đăng
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (Trọn Bộ, 1 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Đạo Chứng
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (Trọn Bộ, 3 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Đạo Chứng
Nhất Tâm Bất Loạn Chuyên Trì Danh Hiệu Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 73 Và 74) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Niệm Tương Ứng Niệm Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Niệm Phật Mà Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 2) - Thích Pháp Hòa
Pháp Hạnh Người Niệm Phật (Phần 1) - Thích Pháp Hòa
Thế Nào Là Phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm - Pháp Sư Định Hoằng
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 75, 76, 77, 78, 79 Và 80) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 71 Và 72) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 67, 68, 69 Và 70) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 63, 64, 65 Và 66) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 61 Và 62) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 59 Và 60) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 57 Và 58) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 55 Và 56) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 53 Và 54) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 41 Và 42) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 33 Và 34) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 31 Và 32) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Tập 29 Và 30) - Pháp Sư Tịnh Không
Thập Địa Bồ Tát Thủy Chung Không Rời Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Niệm Phật Không Được Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Niệm Phật Không Xen Tạp (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Khuyên Chúng Sanh Tu Pháp Môn Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Niệm Phật (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Là Pháp Sám Hối Hiệu Quả Nhất - Pháp Sư Tịnh Không
Thập Địa Bồ Tát Không Rời Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phương Pháp Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Chính Là Cúng Dường Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Trì Danh Niệm Phật Là Bản Hoài Của Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Phật Thất và Niệm Phật Đường - Pháp Sư Tịnh Không
48 Pháp Niệm Phật - Giang Ðô Trịnh Vĩ Am (Diệu Không Đại Sư) - Phật Âm
Niệm Phật Phải Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Chuyển Ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật (Trích Lục Khai Thị Quan Trọng) - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Phật Tương Niệm - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Tịnh Không Niệm Phật Tiếng Hoa (AMiTuoFo, A Di Đà Phật) (Mới, Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Học Phật Tức Là Học Làm Người - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (2001) (Trọn Bộ 40 Phần, 80 Tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Phương pháp niệm Phật không vọng niệm - Thích Nhật Từ
Thế Nào Mới Thật Sự Tu Pháp Môn Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Một Niệm Tương Ưng Một Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Phóng Sanh, Niệm Phật và Đàn Cá Bơi Theo Thành Hình như Kinh Hành Niệm Phật (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (8 Tập, Còn Tiếp - Pháp Sư Tịnh Không
Thế Nào Là Người Chân Chánh Học Phật - Pháp Sư Tịnh Không
12 Phương Pháp Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi Chuyển Đổi Nghiệp Lực - Làng Mai - Thích Chân Pháp Đăng
Niềm tin người con Phật - Thích Thông Không
Vấn đáp: Nghiệp lực có đi theo người đã tạo nghiệp sát hay không? - Thích Nhật Từ
Lão Thật Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Như Thế Nào (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
48 Pháp Niệm Phật - Diệu Không Đại Sư
Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Lợi Ích Của Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Hạnh Lành Người Niệm Phật (Kỳ 2) - Thích Pháp Hòa
Hạnh Lành Người Niệm Phật (Kỳ 1) - Thích Pháp Hòa
10 Điều Trong Yếu Của Người Niệm Phật - Thích Pháp Hải
Người Tu Với Phương Pháp Niệm Phật Đúng Đắn - Thích Trí Huệ
Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Nghiệp Chánh Nhân Của Ba Đời Chư Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Công Phu Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Có Sáu Lợi Ích Thù Thắng - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Quả Thật Có Thể Diệt Tội (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng - Pháp Sư Tịnh Không
Một Câu A Di Đà Phật Niệm Đến Cùng (Mới) - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Tâm Ðịa Công Phu - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Có Sáu Lợi Ích Thù Thắng (Rất Hay) - Pháp Sư Tịnh Không
Lão Thật Niệm Phật Khó Được - Pháp Sư Tịnh Không
Lợi Ích Hiện Tại Của Sự Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Trích Lợi Ích Của Sự Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Công Đức Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Đàm: Chuyển Hóa 10 Ác Nghiệp - Ban Hoằng Pháp
Những Lợi Ích Và Công Đức Của Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Diệu Dụng Của Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông - Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa Của Bổn Nguyện Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Bổn Nguyện Niệm Phật (Nhật Bản) - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Chí Thành Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Pháp Môn Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Người Tu Niệm Phật Là Giác Ngộ Và Giải Thoát - Thích Pháp Đăng
Đạo Làm Người - Chuyên Cần Lập Nghiệp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Khởi Tâm Niệm Phật, Đó Là Thủy Giác (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Vãng Sanh (Phần 1) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương - Pháp Sư Tịnh Không
Làm Thế Nào Để Giúp Cha Mẹ Niệm Phật Cầu Vãng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Thời Lý Trần Có Pháp Môn Niệm Phật Không? - Thích Hoằng Dự
Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Ý Nghĩa chân thật của 'Bổn Nguyện Niệm Phật' - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Cần Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn - Thích Pháp Hải
Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tâm Nguyện Của 10 Phương Chư Phật Như Lai - Pháp Sư Tịnh Không
Biết Chuyển Nghiệp - Thích Pháp Hòa
Tâm Thành Nghiệp Chuyển - Thích Pháp Hòa
Tâm Thành Chuyển Nghiệp - Thích Pháp Hòa
Biết Chuyển Nghiệp - Thích Pháp Hòa
Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Niệm Phật Thành Công Mấu Chốt Là Ở Tín Nguyện (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Nhìn Thấu Buông Xuống Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Bổn Nguyện Niệm Phật (Tập 234, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Vì Sao Phải Hành Trì Niệm Phật Hằng Ngày - Pháp Sư Tịnh Không
Biết Niệm Phật Mới Diệt Tội (Trích Từ 50 Bài Khai Thị) - Pháp Sư Tịnh Không
Giáo Lý Phải Thông Đạt Niệm Phật Mới Tương Ứng - Pháp Sư Tịnh Không
Người Cư Sĩ Hộ Pháp - Thầy Thích Pháp Hòa ( chuyến hoằng pháp Châu Âu 2017 ) - Thích Pháp Hòa
Tu Là Dừng Và Chuyển Nghiệp - Thích Pháp Đăng
Chuyển nghiệp - Pháp Cú 38 - Thích Chân Quang
Vấn đáp: Phương pháp chuyển nghiệp - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phương pháp sám hối và chuyển nghiệp - Thích Nhật Từ
Hết Trọng Bệnh Nhờ Công Đức Niệm Phật, Phóng Sanh - Pháp Sư Tịnh Không
Trì Giới Niệm Phật Mới Chắc Vãng Sanh (Khai Thị 59) - Pháp Sư Tịnh Không
Thầy Tịnh Không Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Phương Pháp chuyển nghiệp - Thích Quảng Thanh
Một Ngày An Lạc: Kỳ 057: Vai trò người phụ nữ - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - Ban Hoằng Pháp
Người Mạnh Nhất - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 6.6.2017 ) - Thích Pháp Hòa
Nhân Thân Nan Đắc, Phật Pháp Nan Văn (Thân Người Khó Được, Phật Pháp Khó Nghe) - Phật Âm
Kinh Trung Bộ 8: Phương pháp chuyển nghiệp - Thích Nhật Từ
Người Sống Có Ý Thức - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Bắc Mỹ 18.10.2017 ) - Thích Pháp Hòa
Vạn Thứ Không Mang Đi, Duy Chỉ Nghiệp Theo Mình - Pháp Sư Tịnh Không
Thỉnh Chuyển Pháp Luân - Pháp Sư Tịnh Không
Một Ngày An Lạc: Kỳ 095: Ý nghĩa Phật thành đạo - phần 1: Pháp đàm chuyên đề - Ban Hoằng Pháp
Phật Pháp Viên Dung Không Chướng Ngại - Pháp Sư Tịnh Không
Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân (vấn đáp) - Thích Pháp Hòa
Kể Chuyện: Vô Duyên Với Phật Thì Không Được Phật Độ - Thích Nguyên An
Phật tích Ấn Độ 2: 03. Sarnath - Nơi Phật chuyển pháp luân - Thích Nhật Từ
Nghiệp Lực Không Thể Nghĩ Bàn, Dù Xa Vẫn Đến Kéo - Pháp Sư Tịnh Không
Tiền Thân Đức Phật A Di Đà (Chuyển Thể từ Kinh Bi Hoa) (Chùa Hoằng Pháp thực hiện) - Phật Âm
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 06 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 05 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 04 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 03 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 02 - HT. Thích Thanh Từ
Tu Là Chuyển Nghiệp - Biệt Nghiệp và Đồng Nghiệp 01 - HT. Thích Thanh Từ
Nghiệp Duyên Của Phật (chùa Phật Tổ Brisbane, Nov.14, 2015) - Thích Pháp Hoà
Tính chất của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật (Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc) (Giảng Giải: Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ) - Phật Âm
Nghiệp là gì - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Nghiệp Báo - Đức Phật và Phật Pháp - Hòa thượng Narada
Ông Cụ Niệm Phật Hết Bệnh Hiểm Nghèo và Thoát Chết (Chuyện Thật Mầu Nhiệm) - Phật Âm
Sự Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang) - Thích Giác Hạnh
Công Đức Niệm Phật (Giảng Tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp) - Thích Giác Hạnh
Người Nào Nghiệp Nấy - Thích Pháp Hòa
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Sớ Sao Tinh Hoa (3 Tập Và Còn Tiếp) - Pháp Sư Tịnh Không
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao Tinh Hoa (3 Phần, 6 Tập) - Pháp Sư Tịnh Không
Công Đức Của Xưng Danh Và Xưng Niệm Phật Hiệu - Pháp Sư Tịnh Không
Sự báo ứng của Nghiệp - Đức Phật và Phật Pháp - Narada
Trì Giới Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ (Tập 89, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Một Người Đời Này Không Thể Không Biết Đến - Pháp Sư Tịnh Không
Lý nghiệp báo của người tu Phật - Thích Thanh Từ
Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng - Phật Âm
Chuyện về Thiền sư Không Lộ - Phật Âm
Chuyên Tu Không Tạp - Thích Thiện Pháp
Chuyển Khổ Đau Thành An Vui - Pháp Sư Tịnh Không
Kệ Phật Sử 09 - Chuyển Pháp Luân - Võ Tá Hân
Kể Chuyện: Đức Phật Với Người Nghèo Khổ - Thích Nguyên An
Khẩu Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Khẩu Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Sám Hối Nghiệp Chướng - Pháp Sư Tịnh Không
Khẩu Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Khéo Giữ Ba Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Sám Hối Nghiệp Chướng - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Trí Huệ Sẽ Phá Trừ Tội Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Trí Huệ Sẽ Phá Trừ Tội Nghiệp - Pháp Sư Tịnh Không
Phát tâm - lập nghiệp - Thích Pháp HòaXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký