Tổng cộng có 20000+ video. Thích Minh ThànhThích Thiện TuệThích Nữ Như LanThích Nguyên AnThích Thiện ThuậnThích Thanh Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Ðối xử bình đẳng chung sống hoà bình - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu - Thích Nhật Từ
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Là Mục Tiêu Học Của Chúng Ta (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không Chúc Tết - Xuân Bính Thân 2016 - Pháp Sư Tịnh Không
Hết Sức Bình Tĩnh - Thích Thiện Hữu
Tịnh Thất Hòa Bình - Thích Pháp Hòa
Tinh thần Bồ Tát đạo - Thích Hạnh Bình
Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung (Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam, Thích Nhuận Nghi dịch) - Lý Bỉnh Nam
Soi sáng 39: Tâm bình thế giới bình - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tâm bình thế giới bình 01 03 2016 - Thích Thiện Thuận
Tâm Bình Nhìn Đâu Cũng Bình - Thích Minh Niệm
Không có kẻ thù - Chương 5: Tâm bình thế giới bình - Thích Nhật Từ
Thầy Tịnh Không Chúc Tết Bính Thân (2016) - Pháp Sư Tịnh Không
Tu Là Bình Tĩnh - TT. Thích Minh Thành
Ước mơ bình thường - Thích Phước Tịnh
Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Tâm Bình Thế Giới Bình - Thích Viên Giác
Tâm bình thế giới bình - Thích Thiện Thuận
Tâm Bình, Thế Giới Bình - Thích Thiện Thuận
Trailer Làm gì để có hòa bình- có hòa bình để làm gì? - Thích Chân Quang
Di Ngôn Sau Cùng Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam - Pháp Sư Tịnh Không
Những danh lam cổ tự ở tỉnh Bình Dương - Văn Hóa Việt Nam
Bình tĩnh sống - Thích Thiện Thuận
Bớt Nghe Bớt Nói Bớt Nhìn, Cho Tâm Thanh Tịnh Cho Mình Bình An - Thích Trí Huệ
Tinh thần Giới Luật của đức Phật - Thích Hạnh Bình
Bình tỉnh sống - Thích Giác Minh Luật
Tâm Bình Thế Giới Bình - Thích Trí Quảng
Làm Sao Tránh Khỏi Đao Binh Kiếp - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Tình Thương Con Đường Đến Bình An Hạnh Phúc - Thích Thiện Bảo
Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật - Thích Thiện Thuận
Tính bình đẳng trong Đạo Phật - Thích Viên Minh
Chánh Pháp Là Gì - Tại Tịnh Thất Thiện Chí Bình Dương. - Thích Trung Đạo
Bình Tĩnh Trước Khen Chê Của Cuộc Đời - Thích Thiện Thuận
Bình tĩnh trước khen chê của cuộc đời - Thích Thiện Thuận
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh Quốc - Thích Chân Tính
Phật Học Vấn Đáp (Giải Đáp Những Nghi Vấn Liên Quan Đến Pháp Môn Tịnh Độ) - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập (Nguyên Tác: Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam) (Trọn Bộ 3 Phần) - Diệu Pháp Âm
Hỏi đáp: Tác ý - Phước - Tính bình đẳng trong sự vận hành của Pháp - Thích Viên Minh
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 5) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 4) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 3) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 2) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 1) - Thích Minh Cảnh
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (14-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (13-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (12-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (10-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (9-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (8-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (7-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (6-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (5-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (4-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (3-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (2-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (1-26) - Thích Ngộ Thông
Tỳ Ni Nhật Dụng (Kỳ 8) - Cúng Tịnh Bình, Nhận Cúng Dường - Thích Tuệ Hải
Phật giáo Bình Dương: Nét đẹp tinh thần nhập thế - Đạo Phật Ngày Nay
Suy tư hạnh phúc theo tinh thần đạo Phật - Thích Hạnh Bình
Từ thiện tại TTBT XH Tân Hiệp tỉnh Bình Phước - Quỹ Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay - Thích Nhật Từ
Làm Sao Thế Giới Hoà Bình - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Phương Trời Thong Dong 5: TT. Thích Hạnh Bình - Thích Hạnh Bình
Các Pháp Bình Đẳng Không Có Cao Thấp (Tập 156, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Thiên Đức Sen Hồng- Khóa tu mùa hè lần 2 tại Tổ Đình Thiên Đức Tỉnh Bình Định (từ ngày 28/6 đến 7/7/ - Thiền Tôn Phật Quang
Tâm Bình An - Thích Tâm Đức
Cho Tôi Hai Chữ Bình An (Rất Hay) - Thích Trí Huệ
Hải Đảo Bình An - Thích Nữ Như Lan
Bến Đỗ Bình An - Thích Trí Huệ
Tháp cổ Bình Sơn - VTC
Loài Hoa Bình Dị - VTC
Tam Bảo Là Hải Đảo Bình Yên - Thích Nữ Như Lan
Phước Báo Và Sự Bình An - Thích Trí Huệ
Bình Yên - Thích Lệ Trang
Tu Ba Nghiệp - Thích Tâm Bình
Kẻ Thù Đáng Sợ - Thích Tâm Bình
Từ giận giữ tới Bình An - Phật Âm
Sự thù thắng của bố thí - Thích Tâm Bình
Đừng hỏi vì sao - Thích Tâm Bình
Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Thư Trả Lời Đạo Hữu Liên Bình - Cư Sĩ Diệu Âm
Chùa Keo Thái Bình - VTC
Tháp Bình Sơn - VietPictures TV
Sự Bình Đẳng của Đức Phật - VietPictures TV
Lời Chúc Bình An - Thích Vạn Mãn
Chốn Bình Yên - Thích Nữ Như Lan
Năm Bính Thân Kể Chuyện Khỉ - Thích Nữ Như Lan
Bình yên - Thích Lệ Trang
Bình an không sợ hãi - Thích Nữ Như Lan
Sống Chết Bình An - Thích Nữ Như Lan
Vô Thường - Thích Hạnh Bình
Tâm Bình Thế Giới An - Thích Bửu Chánh
Trái tim bình an - Thích Nữ Hỷ Nghiêm
Tìm Chốn Bình Yên - Thích Thiện Phổ
Bình yên - Thích Minh Niệm
Cõi bình an - Thích Chân Quang
Cầu Nguyện Hòa Bình - Thích Trí Quảng
Bát Cơm Ngàn Nhà - Thích Nhuận Bình
Tìm lại chính mình - Thích Tâm Bình
Hiện Tại Lạc Trú - Thích Hạnh Bình
Cửa Phật bình yên - Thích Đức Trường
Thiết Lập Bình An Nội Tâm - Thích Nữ Hương Nhũ
Tâm Bình Thường Là Đạo - Thích Pháp Hòa
Sống Chết Bình An - Thích Trí Huệ
Sống Bình An - Thích Trí Quảng
Sự Vĩ Đại Của Đức Phật - Thích Hạnh Bình
Đi Tìm Chốn Bình Yên - Thích Tâm Khiết
Hải Đảo Bình Yên - TT. Thích Minh Thành
Bến Đỗ Của Bình Yên - TT. Thích Minh Thành
Tọa Đàm Tâm Bình An - Thích Thiện Thuận
Bể ái nghìn trùng tát sao cạn - Thích Tâm Bình
Ít muốn biết đủ - Thích Tâm Bình
Ước mơ và hòa bình - Thích Chân Quang
Nơi bình yên - Thích Thiện Thuận
Bến Ðổ Bình Yên - Chùa Hoằng Pháp
Bến đỗ bình yên - Chùa Hoằng Pháp
Sống Chết Bình An - Sư Bà Hải Triều Âm
Giây Phút Bình Yên - Lâm Minh Chi
Tâm An Lạc, Sống Hòa Bình - Thích Pháp Hòa
Chùa Keo Thái Bình - Nét đẹp ngàn xưa - VTC
Chùa Keo - Thái Bình - Phật Âm
Năm Bính Thân Nói Chuyện Khỉ - Thích Thiện Tuệ
Sự Quân Bình Nội Tâm - HT. Ajahn Chah
Bình Yên - Thích Minh Niệm
Giữ tâm bình thản - Thích Nguyên Hạnh
Chiến Tranh Và Hòa Bình - Ayyā Khemā - Thích Nguyên Hạnh
Vấn đáp: Như thế nào là Tâm bình thường là đạo ? - Thích Nhật Từ
Bình thường tâm là đạo - Thích Nguyên Tâm
Trở về chốn bình yên - Thích Nữ Hương Nhũ
Ngũ Quyền - Thích Phước Bình
Cháy - ĐĐ. Thích Minh Bình
Tìm Về Chốn Bình Yên - Thích Nữ Hương Nhũ
Tìm lại sự bình an - Thích Phước Tiến
Ai cho ta bình yên - Thích Giác Hạnh
Nét đẹp đối xử bình đẳng - Thích Giác Trí
Cầu nguyện hòa bình - Thích Trí Quảng
Cái Bình - Thích Thiện Xuân
Làm sao để bình thản trước cuộc đời - Thích Trí Huệ
Xin Cho Tôi Được Bình Yên - Thích Phước Tiến
Chiến tranh và hòa bình - Thích Nhật Từ
Bình Bát Cơm Ngàn Nhà - Thích Thiện Thuận
Làm sao để được bình yên - Thích Minh Niệm
Bình yên từ bên trong - Thích Minh Niệm
Bình Đẳng Của Con Người - Thích Nữ Huệ Liên
Hoa Trái Bình Yên - TT. Thích Minh Thành
Cõi lòng bình yên - Thích Giác Toàn
Bình Đẳng - Thích Chiếu Khánh
Sự Bình Lặng Của Đồng Bằng - Thích Nữ Như Lan
Rào Chắn Bình An - ĐĐ. Thích Minh Thành
Làm Thế Nào Để Có Cuộc Sống Bình Yên - Thích Viên Trí
Nhớ Phật Được An Vui - Thích Tánh Bình
Đi Tìm Chốn Bình An - Thích Phước Tiến
Sống Thanh Thản Chết Bình An - Thích Trí Huệ
Rào chắn bình yên - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chiến Tranh Và Hòa Bình - Thích Pháp Hòa
Đi Tìm Chốn Bình An - Thích Phước Tiến
Tâm lý đạo đức: Bình đẳng - Thích Chân Quang
Xin Cho Tôi Được Bình Yên - Thích Phước Tiến
Tâm Bình Thường Là Đạo - Thích Thiện Thuận
Con Đường Bình An - Thích Thiện Thuận
Bình An trong từng hơi thở (karaoke) - Làng Mai
Mong thế giới bình yên - Quách Tuần Du
Mong thế giới bình yên - Quách Tuấn Du
Tháp Bình Sơn - Vĩnh Phúc - Vietpictures
Tháp Bình Sơn và những điều bí ẩn - Văn Hóa Việt Nam
Chùa Đồng Đắc (Ninh Bình) - Phật Âm
Đâu Là Chỗ Nương Tựa Bình An - Thích Phước Tiến
Làm thế nào để có được sự bình an - Hỏi đáp - Thích Viên Minh
Bình Thường Tâm Là Đạo - Thích Nhất Hạnh
Bình An Đến Lúc Lâm Chung - Thích Giác Đăng
Chết bình thản như Dê - Thích Giác Đăng
Trái tim bình an - Làng Mai - Thích Nữ Hỷ Nghiêm
Giữ Giới Là Bảo Vệ Bình An - ĐĐ. Thích Minh Thành
Vì Một Thế Giới Hòa Bình - Thích Minh Niệm
Sức Mạnh Của Tâm Bình Yên - Thích Minh Niệm
Bình thường tâm là đạo - Thích Minh Nhựt
Xây Dựng Hòa Bình Lợi Lạc - Thích Nguyên Hạnh
Bình Thường Tâm Thị Đạo - Thích Nhất Hạnh
Bình Thường Vô Sự - Thích Nhất Hạnh
Tâm Bình Thường Là Đạo - Thích Phước Tiến
Tâm An Thế Giới Bình - Thích Nguyên Siêu
Y pháp bất y nhân - Thích Hạnh Bình
Ý nghĩa Vu Lan (2017) - Thích Hạnh Bình
Khóa tu trở lại tâm bình thuờng - Thích Thông Phương
Quay Về Chốn Bình An - Thích Thiện ChấnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký