Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nguyên AnThích Trí HuệThích Nhật TừThích Nhất HạnhThích Quang ThạnhThích Nhật Từ

Kết Quả Tìm Kiếm

Tâm Sự với Người Xuất Gia _Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Dẫn Người Về Cố Quận 2 - Thích Thái Hòa
Dẫn Người Về Cố Quận - Thích Thái Hòa
Người Quân Tử - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Quan tâm về con người - Thích Nhật Từ
Hãy Là Người Quan Sát - Thích Phước Tịnh
Hãy làm người quan sát - Thích Phước Tịnh
Hạnh phúc người con Phật - Thích Tâm Quán
Người Đẹp Và Bóng Hạnh Phúc - Thích Nữ Thể Quán
Quán chiếu nỗi đau khi mất người thân - Thích Quảng Tịnh
Tài sản quan trọng của người Phật tử - Thích Phước Hoàng
Những Việc Quan Trọng Của Kiếp Người - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Ứng xử của mối quan hệ giữa người vợ và gia đình chồng - Thích Nhật Từ
Bốn Điều Quan Trọng Với Người Niệm Phật - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Quản trị đời sống tâm linh của người xuất gia - Thích Nhật Từ
926. NHỮNG VIỆC QUAN TRỌNG CẦN LÀM CỦA ĐỜI NGƯỜI - Thích Thiện Tuệ
Bốn Điểm Quan Trọng Của Người Niệm Phật - Thích Giác Hóa
Việc Quan Trọng Nhất Đời Người: Tử Sanh Đại Sự - Pháp Sư Tịnh Không
Theo quan điểm Phật giáo việc đốt vàng mã cho người đã khuất - AVG
Vấn đáp: Phương pháp quán tưởng dành cho người bệnh nan y - Thích Nhật Từ
Quan Điểm Phật Giáo Về Người Đồng Tính - Thích Nhật Từ
Những Phong Tục Tập Quán Mà Người Phật Tử Cần Phải Suy Nghĩ - Thích Quang Thạnh
Những Khai Thị Quan Trọng Của Ấn Tổ Cho Người Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Vấn đáp: Cúng thí thực, phá hòa hợp tăng, phân biệt người đắc đạo, quán đảnh và điểm đạo, tụng kinh - Thích Nhật Từ
Mối Quan Hệ Giữa Lời Phật Dạy Và Hạnh Phúc Con Người - Thích Hạnh Bình
Hộ Niệm Điều Tối Quan Trọng Cho Người Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Diệu Âm
Bốn Nghi Lễ Quan Trọng Trong Đời Người - Thích Thiện Tuệ
Mỗi người giác ngộ trong điều kiện của mình-Ý nghĩa Niệm Quán Thế Âm- Hỏi Đáp - giảng - Thích Viên Minh
Những việc quan trọng của kiếp người (01/03/2010) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Góc nhìn Phật giáo kỳ 10: Quan điểm Phật giáo về người đồng tính - Thích Nhật Từ
Các lễ quan trọng người Phật tử cần tham dự - Thích Nhật Từ - 13/02/2014 - Thích Nhật Từ
QUÁN XÉT THÂN TÂM 05 ( Tứ Niệm Xứ ) - Quán xét cảm giác sanh diệt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh quán niệm hơi thở: Mười sáu bài quán - Thích Nhất Hạnh
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Giảng Luận Trung Quán - Phần 11: Quán sát sự hiện khởi phiền não! - Thích Hạnh Bình
Quán Niệm Quan Âm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 4) - Quán Thân Ở Nơi Thân - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhân Sinh Quan Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Nhân Sinh Quan, Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Bài Kệ Tán Thán Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) - Phật Âm
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Quan Thế Âm và năm pháp quán - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 08: Công Đức Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 8) - Tứ Niệm Xứ, Quán Pháp Ở Nơi Pháp - Thích Minh Thành
Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03: Quán Tưởng Phật và Bồ Tát (30/09/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 9) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp, Năm Uẩn - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 7) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp - Thích Minh Thành
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 10) - Quán Pháp Ở Nơi Pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành
Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 20. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 19. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 18. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Người Xuất Gia - Lý Tưởng Người Xuất Gia, Kinh Tụng Người Xuất Gia - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 04: Giải thích từ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Việc tiếp xúc giữa người Phật tử và người xuất gia - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Kinh điển cho người tại gia dành cho người Việt - Thích Nhật Từ
Cùng Một Kiếp Người Vì Sao Lại Có Kẻ Sướng, Người Khổ - Thích Thiện Thuận
Tọa Đàm: Câu Chuyện Bên Tách Trà Lần 9 - Người Thiết Kế Tình Người - Thích Nữ Hương Nhũ
Người Biết Đủ Sẽ Là Người Hạnh Phúc Nhất Thế Gian - Thích Phước Tiến
Ý nghĩa cúng 49, 100 ngày cho người mất là gì? MẤT BAO LÂU người chết mới được TÁI SINH? - Thích Trí Chơn
Cũng Một Kiếp Người Vì Sao Lại Có Kẻ Sướng Người Khổ, Phải Chăng Đó Là Số Phận - Thích Phước Tiến
Người Thấy Được Tâm Người Khác - Thích Thiện Tuệ
Phân Biệt Người Chánh Người Tà - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Người tử tù và người chết bất đắc kỳ tử có được tái sinh ? - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Người ăn chay trường mà nấu mặn cho người thân thì có tội không ? - Thích Nhật Từ
Đừng vì một người mà đánh giá cả một tập thể người tu - Thích Chân Tính
Người cõi âm với người cõi dương, ai giúp đỡ ai - Thích Chân Quang
BÍ ẨN RỢN NGƯỜI LẤY VẢI CHE DI ẢNH NGƯỜI MỚI MẤT VÌ SỢ ĐIỀU KHỦNG KHIẾP NÀY ...? - Thích Trí Chơn
Người Chết Có Nhận Được Thức Ăn Của Người Sống Dâng Cúng Hay Không - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Cưới người nhiễm HIV, yêu người đồng tính, hôn nhân khác tôn giáo, tự sướng và mê facebook - Thích Nhật Từ
Người Tối Thắng - Người Thấp Hèn - Thích Bửu Chánh
Vấn đáp: Ứng xử của người vợ sao cho người chồng không mặc cảm - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Người Phật tử và người bạn thiện - Thích Nhật Từ
Hỏi đáp về Trí tuệ và Tình thương - 4 hạng người - Giúp đỡ người khác - Sự vận hành của Pháp là bất khả tư nghì - Tạo ra 5 triền cái - Thầy Viên Minh
Người Hiền Và Người Ác - Thích Thiện Tuệ
Hỏi Đáp 6: Người Sợ Ma Hay Ma Sợ Người? 26.07.2015 - Thích Thiện Hữu
Đức Phật là con người, vì con người - Thích Thanh Từ
Người Trí Là Người Biết Sợ - Thích Giác Hóa
Thế Nào Tốt Nhất Cho Người Sống Lẫn Người Mất - Thích Trí Huệ
Người Với Người - Thích Chân Quang
Người Người Là Người Tốt, Thời Thời Là Thời Tốt - Pháp Sư Tịnh Không
Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nghe là hết mệt mõi, giảm căng thẳng, an lạc ✿5 - Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát
Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát Mầu Nhiệm giúp An Lạc - Từ Bi - Trí Tuệ (rất hay) ☯2 - Nhạc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
Sự Khiêm Nhường Thì Người Ta Càng Phục,Tự Khoe Mình Thì Người Ta Càng Khinh - Thích Thiện Thuận
TT.Thích Nhật Từ chia sẻ phương pháp hộ niệm cho Người Sống và Người Đã Mất - Thích Nhật Từ
Làm Người Thì Khó Nhưng Khó Làm Người - Thích Trí Huệ
Tri Ân Và Báo Ân Của Người Đời Và Người Con Phật - Thích Trí Huệ
Phẩm Chất Người Xuất Gia - Tài Sản Người Xuất Gia - ĐĐ. Thích Minh Thành
Cứu Người Sống Độ Người Chết - Phần 1/2 (11/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Cứu Người Sống Độ Người Chết - Phần 2/2 (11/06/2006) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Ta Bà Không Trói Buộc Người, Tại Người Trói Buộc Ở Nơi Ta Bà (Phần 1) - Thích Trí Huệ
Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Quan Âm Bán Cá - Thích Trí Huệ
Quan Thế Âm - Thích Trí Huệ
Quan Âm Tóc Rối - Thích Trí Huệ
Ở Đâu Có Quan Âm Khổ Tan Ở Đó - Thích Trí Huệ
Lạy Phật Quan Âm - Kim Hà
Quán Cõi Tạm - Thích Trí Huệ
Quan Âm Cứu Khổ Cứu Nạn - Thích Trí Huệ
Ứng Hóa Thân Quán Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Quán Trọ Ta Bà - Thích Nữ Như Lan
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm - Làng Mai
Thần Chú Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Nam mô Nam Hải Quán Âm - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 2 - Phật Âm
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quan Thế Âm - Thu Trang
ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - Mỹ Dung
Quán Thế Âm Bồ Tát kệ - Phật Âm
Lối Mòn Vạn Kỷ - Đông Quân
Quan Âm tóc rối - Thanh Kim Huệ
Quan Âm cứu khổ - Lệ Thủy
Quán Vô Lượng Thọ - Lệ Thủy
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm - Lệ Thủy
Sự Tích Quán Thế Âm Bồ Tát: Hóa Thân Cứu Độ - Lệ Thủy
Sự Tích Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát - Lệ Thủy
Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký - Lệ Thủy
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẫm - Lệ Thủy
Lạy Phật Quan Âm - Tú Anh
Quan Âm Thị Kính - Tú Anh
Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn - Thích Tâm Đức
Quán thật giả để tu - Thích Trí Huệ
Nội Quán - Thích Tâm Đức
Nội Quán - Thích Tâm Đức
Mẹ Quan Âm cứu khổ - Thích Trí Huệ
Học Hạnh Quán Âm - Thích Nữ Như Lan
Gia Trì Lực Của Quan Âm - HT. Thích Trí Quảng
Gia Trì Lực Của Quan Âm - Thích Trí Quảng
Quán Xả - Thích Trí Siêu
Quán Từ Bi - Thích Trí Siêu
Quán Tha Thứ - Thích Trí Siêu
Quán Ba Cái Ảo - Thích Trí Siêu
Quán thân trên thân - Thích Tâm Đức
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tuệ Hải
12 Đại Nguyện Quán Thế Âm - Thích Nữ Như Lan
Quán Đối Trị Phiền Não - Thích Trí Huệ
Quán Âm - Thích Pháp Hòa
Thiền Chỉ - Quán - Thích Tâm Đức
Quán - Thích Pháp Hòa
Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Trí Quảng
Tuệ Quán - Thích Trí Quảng
Vài nét về Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Thái Hòa
16 Đề mục thiền quán - Thích Tâm Đức
Tập Quán Nghiệp - Thích Trí Huệ
Tư Duy Quán Xét - Thích Trí Tịnh
Hạnh Quán Âm - Thích Trí Huệ
Tứ hạnh quán - Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Thích Đạo Tâm
Bài học quân sư - Thích Trung Huệ
Thọ Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Tâm Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Thân Quán Niệm Xứ - TS Kim Triệu
Quán Âm Bốn Tay - Thích Trí Siêu
Giã Từ Quán Trọ Trở Về Cố Hương - Thích Tâm Hải
12 Lời Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tuệ Hải
Ngũ Đình Tâm Quán - Thích Trí Huệ
Chú Đại Bi và Sự Linh Ứng Của Quan Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Hạnh Quan Âm và Lục độ Ba la mật - Thích Trí Huệ
Quan Âm Bồ tát - Thích Trí Quảng
12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát (Rất Hay) - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 1 - Phật Âm
Niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Kinh Phổ Môn 8 - Kệ Tán Quan Âm - Võ Tá Hân phổ nhạc - Võ Tá Hân
Niệm QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT - Nhạc Võ Tá Hân - Võ Tá Hân
Lạy mẹ Quan Âm - Hiền Thục
Nhạc Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Lạy Phật Quán Âm - Quang Hào
Quan Âm Vô Lượng - Mỹ Hạnh
Lạy Phật Quan Âm - Phương Mỹ Chi
Lạy Phật Quan Âm (Rất Hay) - Chế Thanh
Quỳ lạy Quan Âm - Châu Khánh Hà
Lạy Phật Quan Âm - Hoàng Duy
Lạy Phật Quan Âm - Hoàng Duy
12 Lời Nguyện Của Bồ Tát Quán Thế Âm (Có Phụ Đề) (Rất Hay) - Phật Âm
Mẹ Hiền Quán Thế Âm - Vân Khánh
12 Lời Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Lạy Phật Quán Âm (Rất Hay) - Hoàng Duy
Đạo ca 4 - Hóa thân (Quán Thế Âm) - Thái Thanh
Lạy Phật Quan Âm - Nguyễn Đức
Mẹ Hiền Quan Thế Âm - Trung Hậu
CÔNG CHA - Hoàng Quân
Nhớ mải tình cha - Đông QuânXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký


Video Ngẫu NhiênNhạc Phật English -