Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Thiện ThuậnPháp Sư Pháp VânThích Trí QuảngThích Nữ Như LanThích Thiện Tuệ

Kết Quả Tìm Kiếm

Hành thiền - Sự phân chia tông phái - Thầy Viên Minh
Vấn đáp: Mô hình đào tạo Tăng sĩ hiện nay, vượt qua phân chia kỳ thị, tông phái vùng miền...(01/08/2 - Thích Nhật Từ
40. 10 Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Thiền Tông Phần 1 - TT. Thích Thiện Xuân
45.10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 6 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
44. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 5 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
43. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 4 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
42. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 3 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
41. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa Thiền Tông Phần 2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
39. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 2) - TT. Thích Thiện Xuân
38. Mười Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - Tịnh Độ Tông (Kỳ 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Dị Bộ Tông Luân Luận 02: Đạo Bụt phân phái lần đầu - Thích Nhất Hạnh
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 2 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 3 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 4 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 5 - Thích Trí Siêu
Mười Tông Phái Đạo Phật - Phần 1 - Thích Trí Siêu
Dị Bộ Tông Luân Luận 25: Dị Bộ Tông Luân Luận (16): Bộ phái Đại Thừa - Thích Nhất Hạnh
Chùa Liên Phái – Chốn tổ của phái Liên tông dòng hoa Sen - Kênh An Viên
Dị Bộ Tông Luân Luận: Kẻ thù ta không phải con người - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 24: Tư tưởng các bộ phái - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 05: Đóng góp của các bộ phái - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 06: Sự hình thành đại thừa bộ phái - Thích Nhất Hạnh
Phân Chia Tài Vật Trong Phật Giáo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phân Chia Tài Vật Trong Phật Giáo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Khái niệm tái sinh, Tịnh độ tông - Mật tông và Thiền tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tịnh độ tông - Thiền tông - Mật tông - Thích Nhật Từ
37. 10 Tông Phái Của Phật Giáo Trung Hoa P2 TT Thích Thiện Xuân - TT. Thích Thiện Xuân
Vấn đáp: Tại sao đạo Phật có nhiều tông phái ? - Thích Nhật Từ
Con đường tỉnh thức - Tập 02: Tông Phái Phật Giáo Trung Hoa - AVG
Sự đồng nhất giữa các tông phái - Thích Viên Minh
Chỗ Gặp Nhau Giữa Các Tông Phái Phật Giáo - Thích Thanh Từ
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Đánh giá mức độ ảnh hưởng một tông phái chính của Phật giáo - Thích Nhật Từ
Tính truyền thống trong Tông phái Phật Giáo - Thích Trí Quảng
Hãy Sống Hạnh Phúc Để Kẻ Phản Bội Ta Phải Hối Hận - 2017 - Thích Phước Tiến
1657 - Thiền Lâm Bảo Huấn, Thiền Môn Tổng Quan - Phần 6 - Thích Trí Huệ
1658 - Thiền Lâm Bảo Huấn, Thiền Môn Tổng Quan - Phần 7 - Thích Trí Huệ
1659 - Thiền Lâm Bảo Huấn, Thiền Môn Tổng Quan - Phần 8 - Thích Trí Huệ
1660 - Thiền Lâm Bảo Huấn, Thiền Môn Tổng Quan - Phần 9 - Thích Trí Huệ
Phải Từ Bỏ Ác Hạnh - Thích Thiện Quý
48. Câu Xá Tông (Phần 2) - TT. Thích Thiện Xuân
47. Câu Xá Tông (Phần 1) - TT. Thích Thiện Xuân
Lịch Sử Thiền Tông (phần 1) - Không tác Giả
Thiền Lâm Bảo Huấn - Thiền môn tổng quan (phần tiếp theo) Nhị Khóa Hiệp Giải - Thích Trí Huệ
Thiền tông mật truyền - Thiền tông lý giải - P2 - Thích Thanh Từ
Thiền tông mật truyền - Thiền tông lý giải - P1 - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Truyền Đăng Lục - Lịch sử Thiền tông Trung Hoa - Thích Thanh Từ
Tại sao Phật tử phải tu thiền - Phần 1 - Thích Thanh Từ
Tại sao Phật tử phải tu thiền - Phần 2 - Thích Thanh Từ
Duy Thức Tông (Phần 2) - TT. Thích Thiện Xuân
Thiền Tông Là Gì (Phần 2) - Thích Thông Phương
Thiền Tông Là Gì (Phần 1) - Thích Thông Phương
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Thiền tông và Tịnh độ tông - Thích Nhật Từ
Khái niệm Mật tông và Thiên Thai tông - Thích Nhật Từ
Thiền Tông Bản Hạnh - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Bản Hạnh - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Cảnh giới tái sinh của người tu theo Tịnh độ tông và Thiền tông - Thích Nhật Từ
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 8) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 7) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 6) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 5) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 4) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 3) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 2) - Thích Thiện Pháp
Liên Tông Thập Tam Tổ (Phần 1) - Thích Thiện Pháp
Thuyền lâm bảo huấn - Thiền môn tổng quan Phần 9 - Thích Trí Huệ
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỉ 20 phần 09 - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỉ 20 phần 10 - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỉ 20 (phần 12) - Thích Thanh Từ
Vô đắc & thiền phái Vô ngôn thông - Thích Nhất Hạnh
Hạnh Phúc Không Phải Bây Giờ Thì Bao Giờ - Thiền Sư Minh Niệm
Tổng Quan 06: Kết Tập Kinh Luật Lần Hai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tổng Quan 05: Kết Tập Kinh Luật Lần Hai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Đôi khi cần phải cô đơn để tìm được hạnh phúc thực sự - Thích Thiện Thuận
Đời người có cần phải HÀNH THIỆN TÍCH ĐỨC không? - Thích Pháp Hòa
Bài Chia Sẻ về Tri và Hành - Ni Sư Như Thủy
Hạnh Phúc Không Phải Bây Giờ Thì Bao Giờ ( giảng 12.01.2018) - Thiền Sư Minh Niệm
4. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Chìa Khóa Mở Cửa Hạnh Phúc - Thích Trí Huệ
Chìa Khóa Mở Cửa Hạnh Phúc - Thích Nữ Như Lan
Hành trình bản ngã -10 bức tranh trăn trâu Thiền Tông -Thái độ thấy Pháp - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Giải thích về Pháp môn tịnh độ, thiền tông, mật tông - Thích Nhật Từ
Dị Bộ Tông Luân Luận 15: Dị Bộ Tông Luân Luận (8): Giấc mơ tình huynh đệ - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 11: Dị Bộ Tông Luân Luận (6): Ba thời không thực thể - Thích Nhất Hạnh
Hạnh Phúc lớn nhất là được sẻ chia - Thích Minh Niệm
Được sẻ chia là Hạnh Phúc lớn nhất - Thích Minh Niệm
Buổi chia sẻ hoằng pháp tại nước ngoài - Thích Giác Hạnh
Được Chia Sẻ ! Chính Là Hạnh Phúc Lớn Nhất - Thích Minh Niệm
Dị Bộ Tông Luân Luận 20: Dị Bộ Tông Luân Luận (13): Ngồi chơi với hơi thở - Thích Nhất Hạnh
Sách nói: Chìa khóa hạnh phúc gia đình (trọn quyển) - Thích Nhật Từ
Ba Vấn Đề Chia Sẻ - Thích Thiện Xuân
Chia Sẻ Thiền Tập - Hòa Thượng Giới Đức
Ba Vấn Đề Chia Sẻ - Thích Thiện Xuân
Vàng Bạc Phải Chăng Hạnh Phúc - Thích Nguyên Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 23: Dị Bộ Tông Luân Luận (14 ): Tín ngưỡng - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 19: Dị Bộ Tông Luân Luận (12): Tam thế thực hữu - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 18: Dị Bộ Tông Luân Luận (11): Thuyết Hữu bộ - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 12: Dị Bộ Tông Luân Luận (7): Các Tam pháp ấn - Thích Nhất Hạnh
Chia Sẽ Kinh Nghiệm Tu Học - Thích Thiện Lợi
Chìa Khóa - Thích Thiện Xuân
Thiên thần của mẹ - Chia sẽ về phá thai - Thích Nữ Hương Nhũ
Chia Sẻ Thiền Tập (Ngày 1) - Thích Giới Đức
Chia Sẻ Thiền Tập ngày 1 - Thích Giới Đức
Chia sẻ Thiền Quán - Thích Viên Minh
Chia Sẽ Thiền Tập (Ngày/4/2016) - Thích Giới Đức
Chia Sẽ Giáo Lý, Phát Quà Từ Thiện, Trao Nhà Tình Thương - Thích Trí Huệ
Dị Bộ Tông Luân Luận 09: Dị Bộ Tông Luân Luận (5) - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 08: Dị Bộ Tông Luân Luận (4) - Thích Nhất Hạnh
Dị Bộ Tông Luân Luận 07: Dị Bộ Tông Luân Luận (3) - Thích Nhất Hạnh
Tông Chỉ Tông Tịnh Độ - Bản Nguyện Niệm Phật - Trung tâm Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: So sánh truyền thống xuất gia của Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tâm trong Bắc tông và Nam tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Chỉ đọc 1 kinh, tu thập cẩm, tái sinh theo nghiệp, Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Sáu Đại Tông Chỉ Tu Hành - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Khái niệm Bồ tát trong Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Nam tông và Bắc tông - Thích Nhật Từ
Phải tự nỗ lực - HT. Thích Nhất Hạnh
Tu Hành Phải Chịu Chông Gai - Thích Trí Huệ
Sáu Sự Việc Cần Phải Biết - Thích Hạnh Tín
Bài 05. Đóng góp của các bộ phái - Thích Nhất Hạnh
Mọi Người Phải Tự Nỗ Lực - Thích Nhất Hạnh
Tu Hành Phải Có Giải Và Hành Song Song - Pháp Sư Tịnh Không
Tổng trì tam muội - Thích Nhất Hạnh
Sự Kỳ Diệu Của Não Phải Phần 1 - Giảm Ung Thư Và Đột Quỵ - Thích Phước Tiến
Vì Sao Nghịch Cảnh Không Phải Là Bất Hạnh - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ - Thích Nhật Từ
Trần Thái Tông - Thích Nhất Hạnh
Thực tập có mặt & Tổng trì tam muội - Thích Nhất Hạnh
Tổng Quan Đại Tạng - Thích Nhất Hạnh
Hãy Nhìn Mà Không Cần Phải Phân Biệt - Thích Minh Niệm
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 2 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Một Ngày An Lạc: Kỳ 050: Quan niệm về Tịnh Độ tông - phần 3 - Vấn đáp - Ban Hoằng Pháp
Thật Sự Tu Hành Thì Phải Thật Sự Buông Xuống (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Hạnh phúc phải đến từ bên trong - Thích Minh Niệm
Hạnh Phúc Không Cần Phải Chờ Đợi - Thích Minh Niệm
Hạnh Phúc Không Cần Phải Chờ Đợi - Thích Minh Niệm
Muốn bình an hạnh phúc phải làm sao ? - Thích Tâm Nguyên
Mình Phải Làm Gì Cho Cuộc Sống - Thích Nhất Hạnh
Chia Sẻ Phật Pháp (Phần 2/2) (19/04/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Chia Sẻ Phật Pháp (Phần 1/2) (19/04/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Hành Trạng Chư Tổ Tịnh Độ Tông - Thích Chơn Minh
Tổng Hợp Chuyện Tâm Linh & Ngoại Cảm - Thích Giác Hạnh
Sơ lược lịch sử phân phái của Phật Giáo - Hỏi Đáp - Thích Viên Minh
Vấn đáp: Phân biệt tịnh độ tông kiểu Trung Quốc - Thích Nhật Từ
Lập Hạnh Tu Hành (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Lập Hạnh Tu Hành (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lập Hạnh Tu Hành (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Niệm Phật Cần Phải Hành Trì cho Thiết Thực - Thích Pháp Hải
Quá trình hình thành tư tưởng phái Hữu bộ - Thích Hạnh Bình
Trần Thái Tông (tt) - Tu tập trong tăng thân - Thích Nhất Hạnh
Phật Giáo Nam Tông Ăn mặn tu hành như vậy có đạt kết quả gì không? - Thích Chân Tính
Phim Truyện Báo Ứng Hiện Đời - Tập 06 : Phải Chăng Là Duyên Phận - Trung tâm Diệu Pháp Âm
TT. Thích Nhật Từ chia sẻ bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc - Thích Nhật Từ
Vì Sao Phải Hành Trì Niệm Phật Hằng Ngày - Pháp Sư Tịnh Không
Ngài Tiêu Diện Đại Sỹ là ai? Mà Cô Hồn Ngạ Quỷ phải khiếp sợ kính nể - Thích Giác Hạnh
Người Lương Thiện Có Phải Hay Thiệt Thòi? - Thích Thiện Tuệ
Tổng hạnh phúc quốc dân và phát triển con người - Thích Nhật Từ
Thiền phái Trúc Lâm trong thiền học Việt Nam - Thích Đạo Tâm
Thiền và Thiền tông trong Kim Cang thừa - Drupon Sonam Jorphel Rinpoche
Chân Chính Tu Hành Phải Rèn Luyện Trong Đời Sống (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Video5 - Từ 01-41: Phương pháp tự ngộ của thiền tông 3 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Video6 - Từ 01-34: Phương pháp tự ngộ của thiền tông 4 - Thiền sư Duy Lực - Thích Duy Lực
Thiền tông chỉ nam - Thiền đại thừa - Thích Thông Phổ
Hạnh Nguyện Và Công Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông - TT. Thích Minh Thành
Khóa Tu Tiếng Việt tại Tu Viện Lộc Uyển - Hướng Dẫn Tổng Quát - Thích Nhất Hạnh
Công Đức Và Hạnh Nguyện Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Thích Phước Nghiêm
Lửa Cần Phải Đốt - Thích Thiện Hữu
Tình thương phải đồng hành cùng hiểu biết - 12/02/2017 - Thích Minh Niệm
Ai Muốn BÌNH AN & HẠNH PHÚC Thì Nhất Định Phải Biết 5 Điều Này - Thích Minh Niệm
Lỗi Không Phải Tại Tôi - Thích Thiện Tuệ
Đạo Và Đời Phải Làm Sao - Thích Thiện Xuân
Vì Sao Phải Nhẫn - Thích Thiện Tuệ
Vì Sao Phải Nhẫn - Thích Thiện Tuệ
Vì Sao Phải Nhẫn - Thích Thiện Tuệ
Đạo Phật Có Phải Là Mê Tín? - Thích Thiện Tuệ
Tại Sao Phải Tu Thiền - Thích Thanh Từ
Dựa Thì Bị Dẫm. Xin Thì Bị Xỏ. Nhờ Thì Bị Vả. Cầu Thì Phải Cạnh - Thích Thiện Tuệ
Sử 33 Vị Tổ Thiền Tông - Thích Thiện Xuân
Thiền Tông chỉ nam - Thích Thông Phổ
Sử 33 vị Tổ thiền tông Ấn - Hoa - Thích Thanh Từ
Pháp còn phải bỏ nói gì phi pháp - Thích Tâm Hạnh (Vạn Hạnh)
Chết Không Phải Là Hết - Thích Thiện Tuệ
Vì sao ta phải tu Thiền - Thích Chân Quang
Thấy Vậy Mà Không Phải Vậy - Thích Thiện Tuệ
Tại sao Phật tử phải tu Thiền - Thích Thanh Từ
THIỀN PHÁI TRÚC LÂM - Hoàng Hiệp
Hỏi Đáp 18 : Vì sao phải niệm A Di Đà Phật - Thích Thiện Hữu
Tiền có phải là tất cả - Thích Thiện Thuận
Thiền Giáo Tông - Thích Trí Quảng
Duy Thức Tông (P1) - TT. Thích Thiện Xuân
Lý Thánh Tông xây tháp Báo Thiên - Phật Âm
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập - Thích Thanh Từ
Vấn đáp: Tông chỉ tu tập, tọa thiền 49 ngày - Thích Nhật Từ
Thiền Giáo Tông - Thích Trí Quảng
33 Vị Tổ Thiền Tông - Tổ Sư Mã Minh - Thích Thanh Từ
Thiền Tông Mật Truyền - Thích Thanh TừXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký