Tổng cộng có 20000+ video. Pháp Sư Pháp VânThích Nguyên AnThích Trí QuảngThích Trí HuệThích Thiện TuệThích Pháp Hòa

Kết Quả Tìm Kiếm

Tuần Lễ Thứ 5,6,7 Sau Khi Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tuần Lễ Thứ 2,3,4 Sau Khi Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Đức Phật Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Tuần Đầu Tiên Sau Khi Thành Đạo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Ngày Rằm Tháng 7 Trong Phật Giáo - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Ý Nghĩa Màu Hoa Hồng Trong Lễ Vu Lan - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Đạo 06: Thập Hạnh - ĐĐ.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Bão lũ cuộc đời - ĐĐ.Thích Trí Chơn - Thích Trí Chơn
Lời nhắc nhỡ của Đức Phật - ĐĐ.Thích Minh Thành
Phật giáo và dân số - ĐĐ.Thích Quang Thạnh - Thích Quang Thạnh
Lợi ích của giới pháp - ĐĐ.Thích Minh Thành
Vượt Qua Biếng Nhác - ĐĐ.Thích Minh Thành
Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Sáu Xứ : Soi xét hành vi - ĐĐ.Thích Minh Thành
Để Trở Thành Người Phật Tử - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Để Trở Thành Người Phật Tử (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 11: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 10: Thánh Tích Lâm Tỳ Ni (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 21: Thái Tử Dạo Chơi Bốn Cửa Thành - Thích Thiện Chơn
Xứ Giả Như Lai - ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Cực lạc không xa - ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Quẳng gánh khổ đau - ĐĐ.Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Những Phương Pháp Chứng Đạo ĐĐ:Thích Trí Huệ - Thích Trí Huệ
Thánh Tích Lâm Tỳ Ni - Thích Thiện Chơn
Năm Thứ 3 Sau Khi Thành Đạo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Năm Thứ 2 Sau Khi Thành Đạo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Năm Thứ 2 Sau Khi Thành Đạo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Đoàn Ni - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn - Thích Thiện Chơn
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lễ Thành Lập Ban Hộ Trì Chánh Pháp (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Hội Tỳ Kheo Ni (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Đoàn Ni (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Thành Lập Giáo Đoàn Ni (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Quá Trình Thành Lập Tăng Đoàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Năng Lực Tăng Đoàn - Tỳ Kheo.Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Thầy ĐĐ.Thích Pháp Hòa thuyết giảng Xuất Gia, Gieo Duyên, Tu Học - Sư Phụ Thích Pháp Hòa
Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên: Một chốn Thiền - Phật Âm
Thiện Tri Thức Trong Phật Giáo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Thiện Tri Thức Trong Phật Giáo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Thiện Tri Thức Trong Phật Giáo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 19: Thái Tử Tất Đạt Đa Cứu Chim Thiên Nga (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 18: Thái Tử Tất Đạt Đa Cứu Chim Thiên Nga (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thiện Tri Thức Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Phật tử Tại Gia 68: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Phật Hóa Gia Dình - Thích Thiện Chơn
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 55 - Ôn Lại Phần Thiền Sư Cảm Thành (Đời 1 Dòng Vô Ngôn Thông) - Thích Thanh Từ
Vai Trò Người Phật Tử Trong Phật Giáo (Phần 2) - Thích Thiện Chơn
Vai Trò Người Phật Tử Trong Phật Giáo (Phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 03: Bối Cảnh Thời Đại Đức Phật (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 02: Bối Cảnh Thời Đại Đức Phật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 01: Bối Cảnh Thời Đại Đức Phật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 03: Giới Pháp Phật Tử Tại Gia (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 02: Giới Pháp Phật Tử Tại Gia (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 01: Giới Pháp Phật Tử Tại Gia (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 43: Oai Nghi Của Người Phật Tử (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 42: Oai Nghi Của Người Phật Tử (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 41: Oai Nghi Của Người Phật Tử (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 60. Tránh Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 59. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 58. Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 06:- Tư Tưởng Triết Học Thời Đức Phật Xuất Thế (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 05:- Tư Tưởng Triết Học Thời Đức Phật Xuất Thế (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 04:- Tư Tưởng Triết Học Thời Đức Phật Xuất Thế (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật tử Tại Gia 50: Bổn Phận Phật Tử Tại Gia Là Những Gì? - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 71: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 70: Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia Hộ Trì Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 69: Vai Trò Phật Tử Trong Việc Đưa Đạo Vào Đời - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 13: Đức Phật Đản Sanh - Thích Thiện Chơn
Sự khác nhau giữa giới thanh văn và giới Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Sự Khác Nhau Giữa Giới Thanh Văn Và Giới Bồ Tát (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tu Tập Tại Nhà - Thích Thiện Chơn
Trả Lời Câu Hỏi Vấn Đáp Về NỆM PHẬT VÀ THIỀN HỌC - Thích Trí Chơn
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 6:Giới không tà dâm - Thích Thiện Chơn
Phật tử Tại Gia 49: Những Điều Phật Tử Cần Biết Khi Giao Tiếp Với Người Xuất Gia (phần 3 - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 48: Những Điều Phật Tử Cần Biết Khi Giao Tiếp Với Người Xuất Gia (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật tử Tại Gia 47: Những Điều Phật Tử Cần Biết Khi Giao Tiếp Với Người Xuất Gia (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 56: Phật Hóa Gia Đình - Thích Thiện Chơn
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 7:Giới không vọng ngữ - Thích Thiện Chơn
Phật Học Ứng Dụng - Thích Thiện Chơn
Phát Nguyện - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 09: Lợi Ích Quy Y Tam Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 08: Lợi Ích Quy Y Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 07: Lợi Ích Quy Y Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 06: Quy Y Tam Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 05: Quy Y Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 04: Quy Y Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
MÙA AN CƯ NGƯỜI PHẬT TỬ LÀM GÌ (B) - Thích Thiện Chơn
MÙA AN CƯ NGƯỜI PHẬT TỬ LÀM GÌ (A) - Thích Thiện Chơn
Thờ Phật Tại Tư Gia (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Thờ Phật Tại Tư Gia (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Thờ Phật Tại Tư Gia (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Vấn Đáp- Oai Nghi Phật Tử Tại Gia - Thích Thiện Chơn
Vấn Đáp: Oai Nghi Phật Tử Tại Gia - Thích Thiện Chơn
Phật tử Tu Tập Tại Nhà (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tu Tập Tại Nhà (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bài 23. Vai Trò Của Người Phật Tử Tại Gia - Thích Thiện Chơn
Bài 6. Đức Phật Đản Sanh - Thích Thiện Chơn
Bảy Chúng Đệ Tử Của Đức Phật - Thích Thiện Chơn
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 8:Giới không uống rượu - Thích Thiện Chơn
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 5:Giới không trộm cướp (B) - Thích Thiện Chơn
Giới pháp Phật tử tại gia- Phần 1:Người Phật tử chân chính-Bài 5:Giới không trộm cướp (A) - Thích Thiện Chơn
Giới Pháp Của Phật Tử Tại Gia - Thích Thiện Chơn
Đức Phật Hoằng Hóa và Niết Bàn - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 19: Thọ Trì Ngũ Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 18: Thọ Trì Ngũ Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 17: Thọ Trì Ngũ Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ - Thích Thiện Chơn
Tôn Tạo Tôn Tượng Đức Phật (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Tôn Tạo Tôn Tượng Đức Phật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tôn Tạo Tôn Tượng Đức Phật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Pháp Của Phật Tử Tại Gia 3 - Thích Thiện Chơn
Giới Pháp Của Phật Tử Tại Gia 2 - Thích Thiện Chơn
Giới Pháp Của Phật Tử Tại Gia 1 - Thích Thiện Chơn
Bài 14. Oai Nghi Của Người Phật Tử Tại Gia - Thích Thiện Chơn
Giới Pháp Của Phật Tử Tại Gia 3 - Thích Thiện Chơn
Giới Pháp Của Phật Tử Tại Gia 2 - Thích Thiện Chơn
Giới Pháp Của Phật Tử Tại Gia 1 - Thích Thiện Chơn
Bài 20 Trách Nhiệm Hộ Trì Phật Bảo - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 67: Hộ Trì Tam Bảo Phước Đức Vô Biên - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 24: Các Bậc Đạo Sư Hướng Đạo - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 16: Thái Tử Tất Đạt Đa Học Văn - Thích Thiện Chơn
Lích Sử Đức Phật 17: Thái Tử Tất Đạt Đa Học Võ - Thích Thiện Chơn
12 Lời Thệ Nguyện Của Đức Phật Dược Sư - Thích Thiện Chơn
Thệ Nguyện Của Đức Phật Dược Sư từ 9 - 12 - Thích Thiện Chơn
Thệ Nguyện Của Đức Phật Dược Sư từ 5 - 8 - Thích Thiện Chơn
Thệ Nguyện Của Đức Phật Dược Sư từ 1 - 4 - Thích Thiện Chơn
2. Thân Trung Ấm Và Pháp Hộ Niệm 2 (ĐĐ:Thích Nhuận Nghi - www.phatphaptonghop.com) - ĐĐ. Thích Nhuận Nghi
1. Thân Trung Ấm Và Pháp Hộ Niệm 1 (ĐĐ:Thích Nhuận Nghi - www.phatphaptonghop.com) - ĐĐ. Thích Nhuận Nghi
Chốn Cũ Ngày Về - Nhạc Phật Giáo - Thích Thiện Hữu
Thể thức trị phạt tỳ kheo phạm Ba La Di - Thích Thiện Chơn
Đức Phật Hoằng Hóa Và Vào Niết Bàn (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Đức Phật Hoằng Hóa Và Vào Niết Bàn (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nếp Sống Người Phật Tử Tại Gia (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Nếp Sống Người Phật Tử Tại Gia (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Nếp Sống Người Phật Tử Tại Gia (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phát Nguyện Tu Hành (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phát Nguyện Tu Hành (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phát Nguyện Tu Hành (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 16: Công Đức Thọ Trì Quy Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 15: Công Đức Thọ Trì Quy Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 14: Công Đức Thọ Trì Quy Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 13: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 12: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 11: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 10: Nghi Thức Quy Y Tam Bảo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 34: Giới Không Tà Dâm (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 33: Giới Không Tà Dâm (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 32: Giới Không Tà Dâm (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Làm Gì Trong Mùa An Cư Kiết Hạ (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tư Tưởng Triết Học Ấn Độ Thời Đức Phật - Thích Thiện Chơn
Trước Khi Đản Sanh Đức Phật Ở Đâu? (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 55: Bổn Phận giữa chủ và người làm - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 54. Bổn Phận giữa Thầy và Trò - Thích Thiện Chơn
Phật tử tại gia 53. Bổn Phận Giữa Vợ Và Chồng - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 57: Bổn Phận Đối Với Làng Xóm, Quốc Gia Và Xã Hội - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 66: Cách Thức Hộ Trì Tăng Bảo - Thích Thiện Chơn
Phát tâm từ bi làm việc Phóng Sanh - Thích Thiện Chơn
Đức Phật dạy pháp Phóng Sanh - Thích Thiện Chơn
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 23: Thái Tử Xuất Gia Học Đạo - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 20: Thái Tử Nhớ Đại Nguyện - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 19: Thái Tử Lập Gia Đình - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 15: Thái Tử Tất Đạt Đa Dự Lễ Hạ Điền - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 14: Thái Tử Sau Khi Sinh - Thích Thiện Chơn
Lịch Sử Đức Phật 12: Hoàng Hậu Ma Da nằm Mộng - Thích Thiện Chơn
Hạnh Phúc Của Người Phật Tử - Thủ Hộ Cụ Túc - Thích Thiện Chơn
Đức Phật Chuyển Pháp Luân - Thích Thiện Chơn
Kỷ niệm Đức Phật nhập niết bàn - Thích Thiện Chơn
GIỚI BỒ TÁT 45B– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN - Thích Thiện Chơn
GIỚI BỒ TÁT 45A– K . PHAM VÕNG - ĐĐ. THÍCH THIỆN CHƠN - Thích Thiện Chơn
Ăn Chay Theo Tinh Thần Bồ Tát - ĐĐ. Thích Thiện Chơn - Thích Thiện Chơn
Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm - ĐĐ.Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Hạnh Nguyện Bồ tát Quán Thế Âm-02 - ĐĐ.Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Giới Tỳ Kheo 17: Trị Phạt Tỳ Kheo Phạm Thiên Ba La Di (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 18: Trị Phạt Tỳ Kheo Phạm Thiên Ba La Di (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tạng Luật Phật Giáo Nam Truyền - Thích Thiện Chơn
Lễ Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà - Chùa Hưng Phước - Thích Thiện Chơn
Những Sự Kiện Cuối Đời Của Đức Phật (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Những Sự Kiện Cuối Đời Của Đức Phật (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Những Sự Kiện Cuối Đời Của Đức Phật (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Những Sự Kiện Cuối Đời Của Đức Phật (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Pháp Y Trong Phật Giáo (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Pháp Y Trong Phật Giáo (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Pháp Y Trong Phật Giáo (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 25: Giới Không Sát Sanh (phần 6) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 24: Giới Không Sát Sanh (phần 5) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 23: Giới Không Sát Sanh (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 22: Giới Không Sát Sanh (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 21: Giới Không Sát Sanh (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 20: Giới Không Sát Sanh (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 37: Giới Không Vọng Ngữ (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Phật Tử Tại Gia 36: Giới Không Vọng Ngữ (phần 2) - Thích Thiện ChơnXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký