Tổng cộng có 20000+ video. Thích Phước TiếnThích Thiện ThuậnThích Thanh TừThích Pháp HòaPháp Sư Pháp VânThích Quang Thạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

DUYÊN KHỞI KINH TỲ KHEO NA TIÊN (KNT 1) - Thích Đức Trường
Duyên Khởi Và Vô Ngã (Kỳ 9) - Ứng Dụng Tinh Thần Giáo Lý Duyên Khởi - ĐĐ. Thích Minh Thành
Duyên Khởi Và Vô Ngã (Kỳ 8) - Các Chủ Trương Về Duyên Khởi - ĐĐ. Thích Minh Thành
Duyên Khởi Và Vô Ngã (Kỳ 7) - Hoa Nghiêm Và Duyên Khởi - ĐĐ. Thích Minh Thành
1020. NHÂN DUYÊN GIỮA TỲ KHEO NA-TIÊN VÀ VUA MI-LAN-ĐÀ - Thích Thiện Tuệ
Duyên Khởi Và Đời Sống Thực Tiễn - Thích Nguyên Hiền
Chữ Khởi (Trong Pháp Duyên Khởi) - Thích Thiện Xuân
Kinh Duyên Khởi - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Duyên Khởi A - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Duyên Khởi B - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Phật Âm
Kinh A Nậu La Độ: Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã - Giáo lý duyên khởi - Thích Nhất Hạnh
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo giảng giải - Thích Minh Trọng
Vấn đáp: Lạy Phật diệt tội, sát na duyên khởi, thờ Phật trong phòng ngủ, trì tụng kinh điển, làm từ - Thích Nhật Từ
Khéo Xử Với Chướng Duyên - Thích Pháp Hòa
Duyên Khởi - Thích Thiện Thật
Duyên Khởi - Thích Thiện Thật
Duyên khởi vô ngã 6 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Duyên Khởi Và Vô Ngã (Kỳ 5) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Duyên Khởi Và Vô Ngã (Kỳ 4) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Duyên Khởi Và Vô Ngã (Kỳ 3) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Duyên Khởi Và Vô Ngã (Kỳ 2) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Duyên Khởi Và Vô Ngã (Kỳ 1) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Mười Hai Duyên Khởi (2/2) - Thích Pháp Hòa
Mười Hai Duyên Khởi (1/2) - Thích Pháp Hòa
Duyên Khởi (Phần 2) - Thích Thiện Thật
Duyên khởi - Thích Minh Châu
Duyên Khởi (Phần 3) - Thích Thiện Thật
Duyên Khởi Vô Ngã 05 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Duyên Khởi Vô Ngã 06 - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tánh Không Duyên Khởi - Thích Thanh Từ
Duyên Khởi Lương Hoàng Sám - Thích Pháp Hòa
Duyên khởi lương hoàng sám - Thích Pháp Hòa
Giáo Lý Duyên Khởi - Thích Chơn Thiện
Giáo lý Duyên khởi tùy thuận vào bản môn - Thích Nhất Hạnh
Duyên Khởi Giới Pháp Sa Di - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Thuyết duyên khởi và tái sinh, sám hối, xưng tội và rửa tội - Thích Nhật Từ
Nhân Duyên và Nghiệp Duyên - Thích Phước Tiến
Thuận Duyên Và Nghịch Duyên - Thích Phước Tiến
Trở về quê hương tự thân - Giáo lý Duyên khởi tương ưng với niết bàn - Thích Nhất Hạnh
Giảng Luận Trung Quán - Phần 8 - Duyên khởi vô tự tánh - Thích Hạnh Bình
Khéo Tu Khẩu Nghiệp - Thích Phước Tiến
Ra Khỏi Rừng Mê - Thích Phước Tiến
Thoát Khỏi Khổ Đau - Thích Phước Tiến
Giảng Luận Trung Quán phần 9 - Duyên Khởi lìa hữu biên vô biên - Thích Hạnh Bình
Giảng Luận Trung Quán - Phần 9 - Duyên khởi lìa hữu biên vô biên - Thích Hạnh Bình
Khơi dậy năng lực tịnh tiến - Thích Minh Niệm
Vấn đáp: Việc hiếu thảo và hương khói cho tổ tiên - Thích Nhật Từ
Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni - Thích Thiện Chơn
Thiện Duyên và Ác Duyên - ĐĐ. Thích Phước Tiến - Thích Phước Tiến
Khéo Nghe Và Khéo Tu - Thích Giác Hóa
Giật mình tỉnh khỏi khỏi cơn mê - Thích Pháp Hòa
37 Pháp hành Bồ tát đạo: Duyên Khởi Pháp Hành Độ Sinh - Thích Phước Tịnh
Mười Hai Duyên Khởi 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Jan.9, 2011) - Thích Pháp Hòa
Mười Hai Duyên Khởi 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Jan.8, 2011) - Thích Pháp Hòa
Khéo Ăn Khéo Nói - Thích Thiện Tuệ
Tu Là Khéo Thêm Khéo Bớt - Thích Pháp Hòa
918. Khéo Thêm Khéo Bớt Là Tu - Thích Thiện Tuệ
Giới Tỳ Kheo 17: Trị Phạt Tỳ Kheo Phạm Thiên Ba La Di (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 18: Trị Phạt Tỳ Kheo Phạm Thiên Ba La Di (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tục cắt tiền duyên, đúng hay sai? - AVG
Đâu là đúng: Cắt tiền duyên - AVG
Kinh Pháp Cú 61 - Phẩm Tỳ Kheo - Thích Tuệ Hải
60.Bài 1 Duyên Khởi P2 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - Đồng Tháp) - TT. Thích Thiện Xuân
Duyên Dáng Áo Lam (HD) - Ngọc Tiên
Nhân Duyên Tiền Kiếp - Ngọc Tiên
Tùy Duyên - Thích Phước Tiến
KINH PHÁP CÚ 25 - Phẩm TỲ KHEO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Tuệ Kiên - Võ Tá Hân
59.Phần Duyên Khởi P1 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên (Cao Lãnh - ĐT) - TT. Thích Thiện Xuân
Tùy Duyên Bất Biến - Thích Phước Tiến
Nghịch Duyên - Thích Phước Tiến
Kinh Pháp Cú giảng giải - Phẩm Tỳ Kheo - Thích Tâm Đức
Kinh Pháp Cú 62 - Phẩm Tỳ Kheo (Tiếp Theo) - Thích Tuệ Hải
Khởi Tín Luận 02: Quy kính Tam Bảo - Thích Nhật Từ
Hỏi đáp: Thoát khỏi Sinh lão bệnh tử - Thoát khỏi tâm sân - Thích Viên Minh
Phật Pháp Tùy Duyên - Thích Phước Tiến
Xuất Gia Gieo Duyên - Thích Phước Tiến
Phật Pháp Tùy Duyên - Thích Phước Tiến
Nhân Duyên Phật Ra Đời - Thích Phước Tiến
Khéo Giữ Ba Nghiệp (Tập 213, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Pháp Bảo Đàn (Dịch Và Lược Giải: Tỳ Kheo Thích Duy Lực) - Phật Âm
Đại Nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ - Phật Âm
Giới Tỳ Kheo 11: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 10: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 09: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Hai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 14: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 13: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 12: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Ba (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Vượt Khỏi Khổ Thân Và Tâm Theo Kinh Nhân Quả Ba Đời - Thích Trí Huệ
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn - Thích Thiện Xuân
Giới Cụ Túc (Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo-Ni) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Thuyết Duyên Sinh, Vô Ngã - Thích Phước Tiến
Giới Tỳ Kheo 08: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 07: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Giới Tỳ Kheo 06: Kết Tập Kinh Luật Lần Thứ Nhất (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Tập 14) - Đoạn Gốc Rễ Sinh Khởi Ái Dục - Thích Tuệ Hải
Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (8/6/2016) - Thích Thiện Xuân
Kinh Lăng Già Tâm Ấn 09 - Ngọc báo, ngôn ngữ từ đâu ra, ăn uống ái dục vì sao khởi - Đại Sư Pháp Vân
Kinh Địa Tạng phần 14: Phát khởi bồ đề tâm - Thích Đạo Quang
Vạn Sự Tùy Duyên Muốn Cũng Không Được - Thích Phước Tiến
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Địa Tạng phần 15: Phát khởi lòng đại hiếu - Thích Đạo Quang
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh (1996) (Trọn Bộ, 14 Phần) - Pháp Sư Tịnh Không
Trích Đoạn Giảng Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo - Pháp Sư Tịnh Không
Thiên Nhân Duyên Và Tương Ưng Nhân Duyên (Tương Ưng Bộ Kinh) - Cư Sĩ Tánh Thấy
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (Chuyển Ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Nhân Duyên Thuyết Kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Lăng Nghiêm p2 - buổi giảng 40 - Ty Kheo Thích Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm p3 - buổi giảng 40 - Ty Kheo Thích Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm p4 - buổi giảng 40 - Ty Kheo Thích Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm p5 - buổi giảng 40 - Ty Kheo Thích Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 5 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 42 - Phần 1 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 42 - Phần 2 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 42 - Phần 3 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 1 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 2 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 3 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Kinh Lăng Nghiêm 41 - Phần 4 - Ty Kheo Thich Tue Hai - Thích Tuệ Hải
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Tương Ưng Bộ Kinh 1 - Tương Ưng Chư Thiên ( Vượt Khỏi Dòng Xoáy ) - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh Vu Lan - Sư Huệ Duyên
Kinh Tương Ưng Bộ (Kinh Số 5) - Phẩm Kinh Khúc Gỗ Trôi Sông - Thích Phước Tiến
Kinh A Di Đà Diễn Kệ - Sư Huệ Duyên
Kinh Dược Sư - Sư Huệ Duyên
Kinh Di Giáo - Sư Huệ Duyên
Kinh Địa Tạng - Sư Huệ Duyên
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Sư Huệ Duyên
Kinh Sám Hối Diệt Tội - Sư Huệ Duyên
Thực tập niệm Bụt - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh
Kinh A Di Đà - Thích Thiện Duyên
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Sư Huệ Duyên
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Sư Huệ Duyên
Kinh Thiện Ác Nhân Qủa - Sư Huệ Duyên
Kinh A DI ĐÀ 3 - Thích Minh Duyên
Kinh A Di Đà (B4) - Thích Minh Duyên
Nương hơi thở trở về tự thân - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh
Sự nương tựa - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh
Pháp thoại: Chướng Duyên Hay Thuận Duyên - Thích Thiện Hữu
Trở về vương quốc của mình - Quán Sở Duyên Duyên Luận - Thích Nhất Hạnh
Có mặt đích thực cho nhau - Quán Sở Duyên Duyên luận - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Duyên phận có phải là do duyên nợ kiếp trước hay do hoàn cảnh đời sống tạo nên? - Thích Nhật Từ
Thắng Duyên và Chướng Duyên - Thích Minh Hiếu
Vấn đáp: Hướng dẫn tạo thuận duyên, đẩy lùi nghịch duyên - Thích Nhật Từ
VẤN ĐÁP: CÓ PHẢI NÊN DUYÊN VỢ CHỒNG LÀ CÓ DUYÊN NỢ VỚI NHAU? - Thích Thiện Tuệ
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Sư Huệ Duyên
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - Sư Huệ Duyên
Kinh A Di Đà (phần 2) - Thích Minh Duyên
Thuận Duyên Và Nghịch Duyên - Thích Tâm Khiết
Tụng Kinh Hồng Danh Sám Hối - Thích Huệ Duyên
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Sư Huệ Duyên
Kinh A Di Đà Giảng Giải - Thích Minh Duyên
Ý Nghĩa Thọ Trì Kinh Dược Sư - Thích Minh Duyên
Kinh Hoa Nghiêm (Kỳ 43) - Duyên Học Phật Pháp - Thích Tuệ Hải
Kinh Trung Bộ 129: Vượt Khỏi Tranh Chấp (14/06/2009) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Giảm Duyên - Kết Duyên ( Vấn Đáp ) - Thích Pháp Hòa
07. Kinh Di Giáo - Nhân Duyên Hợp Tan, Nhất Tâm Cầu Đạo - TT. Thích Thiện Xuân
So Sánh Nhơn Duyên Công Ðức Của Sự Bố Thí (Trích Kinh Địa Tạng) (10/13) - Phật Âm
Duyên giác qua lăng kính phật pháp - giảng tại Mỹ - Thích Trí Huệ
Kinh Trung Bộ Giảng Giải - Bài Kinh Tứ Niệm Xứ - Thích Phước Tiến
Kinh Trung Bộ giảng giải - Đại Kinh Xóm Ngựa - Thích Phước Tiến
Lăng Nghiêm yếu giải:Nhân duyên thuyết kinh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên (Trích Kinh Địa Tạng) (3/13) - Phật Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Bài 16 : Bỏ Tâm Phan Duyên Chỉ Rõ Tánh Thấy Không Trả Về - Đại Sư Pháp Vân
Giảng giải phẩm Cơ duyên (kinh Pháp Bảo Đàn) - Thích Giác Toàn
Kinh Trung Bộ Giảng Giải - Bài Kinh Bẫy Mồi - Thích Phước Tiến
Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Người Chăn Bò - Thích Phước Tiến
kinh thuyết giảng thích phước tiến và kinh tụng - Thích Phước Tiến
Trung Bộ Kinh 116. Kinh Thôn Tiên - Thích Thiện Xuân
Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Đoạn Tận Ái - Thích Phước Tiến
Kinh Trung Bộ - Đại Kinh Kosampiya - Thích Phước Tiến
Kinh Trung Bộ: Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây - Thích Phước Tiến
Oan Trái Nghiệt Duyên Hóa Giải Biến Thành Pháp Duyên (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Duyên Thiện Duyên Ác - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Tùy duyên bất biến, niềm tin Đại Thừa, thu hút Phật tử, cầu siêu trong kinh Địa Tạng - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 14/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH TỐI TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 15/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 13/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 14/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 15/08/2018 - Chùa Giác Ngộ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 16/08/2018 - Thích Nhật Từ
TỤNG KINH SÁNG TRONG KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN - NGÀY 17/08/2018 - Thích Nhật Từ
Khéo Tu Hết Khổ - Thích Trí Huệ
Khéo léo hết khổ - Thích Trí Huệ
Khéo Tu Và Vụng Tu - Thích Trí Huệ
Cốt Lõi Cội Bồ Đề - Tỳ Kheo Buddhadasa Bhikkhu
Khéo tu - Thích Tuệ Giải
Tâm khéo suy tư - Thích Giác Hóa
Khéo Tu Vụng Tu - Thích Thiện Tuệ
Lời Phật Dạy Khéo Suy Tư - Thích Giác Hóa
Lời Phật Dạy Khéo Suy Tư - Thích Giác Hóa
Khéo như lý tác ý - Thích Chánh Định
Sự Khéo Trả Lời Của Đức Phật - Thích Giác Hóa
Người Khéo Nói - Thích Pháp Hòa
Người Khéo Nói - Thích Pháp Hòa
Khéo - Thích Thiện Xuân
Thuần Hóa Tâm Hồn - Tỳ Kheo Ni Thubten Chodron
Thương Yêu Và Chết - Tỳ Kheo Visuddhacara
Tỳ Kheo Như Lai (Video Minh Họa) - Tiểu Ngư
Đại Nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng - Tiểu NgưXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký