Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nữ Như LanThích Tuệ HảiThích Nhất HạnhThích Nhật TừThích Phước TiếnThích Quang Thạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

Tâm lý đạo đức: Bình đẳng - Thích Chân Quang
Chân lý bình đẳng - Thích Thông Phương
Chân lý bình đẳng - Thích Thông Phương
Chân Lý Bình Đẳng - Thích Thông Phương
Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế 2007 - Diệu Đế Quốc Tự (Huế) - Phật Âm
Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế 2007 - Chùa Vĩnh Nghiêm - Miền Nam - Thích Lệ Trang
Mùa XUÂN Bất Diệt 2016- Bình Thơ đầu năm Làng Mai Pháp - Thích Chân Pháp Đăng
Trailer Làm gì để có hòa bình- có hòa bình để làm gì? - Thích Chân Quang
Kẻ Thù Đáng Sợ - Thích Tâm Bình
Sự Bình Đẳng của Đức Phật - Thích Tâm Bình
Nét đẹp đối xử bình đẳng - Thích Giác Trí
Bình Đẳng Của Con Người - Thích Nữ Huệ Liên
Bình Đẳng - Thích Chiếu Khánh
Bình An Đến Lúc Lâm Chung - Thích Giác Đăng
Chết bình thản như Dê - Thích Giác Đăng
Vấn đáp: Bình đẳng tỳ kheo tăng và ni - Thích Nhật Từ
Cúng Dường Bình Đẳng - Thích Pháp Hòa
Vấn đáp: Học thuyết bình đẳng giới - Thích Nhật Từ
Đạo Phật Bình Đẳng Tự Do Hạnh Phúc - Thích Thanh Từ
Đạo Phật rất công bằng và bình đẳng - Thích Thanh Từ
Giá Trị Bình Đẳng Trong Đạo Phật - Thích Thiện Xuân
Phật Không Ban Cho Bình An (Phần 2) - Thích Giác Đăng
Phật Không Ban Cho Bình An (Phần 1) - Thích Giác Đăng
Tư tưởng bình đẳng trong học thuyết nhà Phật - Thích Thiện Quý
Vấn đáp: Quan niệm bình đẳng giới của Đức Phật - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Phương pháp thực tập tâm bình đẳng trong bố thí - Thích Nhật Từ
Tính Bình Đẳng Trong Đạo Phật - Thích Thiện Thuận
Tính bình đẳng trong Đạo Phật - Thích Viên Minh
Quan điểm của đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng - Thích Nhật Từ
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà bình - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Hỏi đáp: Tác ý - Phước - Tính bình đẳng trong sự vận hành của Pháp - Thích Viên Minh
Lời Khấn Nguyện trong các Đại Trai Đàn Bình Đẳng Giải Oan tại 3 miền Đất Nước - Thích Nhất Hạnh
Vấn đáp: Lý giải hình tượng người nữ trong Kinh Dược Sư, Bình đẳng giới - Thích Nhật Từ
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 5) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 4) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 3) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 2) - Thích Minh Cảnh
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác (Phần 1) - Thích Minh Cảnh
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (14-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (13-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (12-26) Ph - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (11-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (10-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (9-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (8-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (7-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (6-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (5-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (4-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (3-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (2-26) - Thích Ngộ Thông
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lương Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh giảng giải (1-26) - Thích Ngộ Thông
Hôn nhân đồng tính: Bình đẳng trước tình yêu - Thích Nhật Từ
Vấn đáp: Giới luật về bình đẳng giới trong đạo Phật - Thích Nhật Từ
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Là Mục Tiêu Học Của Chúng Ta (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Bát Đại Nhân Giác 9 - Điều Giác Ngộ 6: Bần Khổ Đa Oán, Bình Đẳng Không Ghanh Tị - Thích Tuệ Hải
Cõi bình an - Thích Chân Quang
Ước mơ và hòa bình - Thích Chân Quang
Rào Chắn Bình An - ĐĐ. Thích Minh Thành
Rào chắn bình yên - ĐĐ. Thích Minh Thành
Quay Về Chốn Bình An - Thích Thiện Chấn
Phật Ngọc Hòa Bình - Thích Chân Quang
Bình minh xứ sương mù - Hoằng pháp tại Anh Quốc - Thích Chân Tính
Kinh Trung Bộ 84: Bình Đẳng - Phần 1/2 (18/11/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 84: Bình Đẳng - Phần 2/2 (18/11/2008) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Các Pháp Bình Đẳng Không Có Cao Thấp (Tập 156, Trích Kinh Vô Lượng Thọ) - Pháp Sư Tịnh Không
Kinh Trung Bộ 084: Bình đẳng A (18/11/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Kinh Trung Bộ 084: Bình đẳng B (18/11/2007) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Luân Hồi Thật Đáng Sợ - Thích Chân Tính
Tu Thân Và Tu Tâm - Làng Mai - Thích Chân Pháp Đăng
Tâm Kinh Bát Nhã - Thích Chân Pháp Đăng
Phóng sự chốn đảo bình yên - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Phật Ngọc Hòa Bình - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
Bốn Phép Tuỳ Niệm - Thích Chân Pháp Đăng
Bước Chân Vào Tịnh Độ - Thích Pháp Đăng
Kẻ thù đáng sợ nhất - Pháp Cú 25 - Thích Chân Quang
Buông Bỏ Dưới Chân - Thích Giác Đăng
Mục đích đời mình là gì ? - Thích Chân Pháp Đăng
Những Chông Gai của Đời Tu - Thích Chân Pháp Đăng
Con đường tự do - làng mai - Thích Chân Pháp Đăng
Chận Dừng Bánh Xe Nhân Quả (HD) - Thích Giác Đăng
Nhàm Chán Ta Bà Ưa Sanh Tịnh Độ - Thích Pháp Đăng
Hãy là mảnh vườn mùa Xuân - Thích Chân Pháp Đăng
Lý tưởng xuất gia - Làng Mai - Thích Chân Pháp Đăng
Tu tập là thay đổi, chuyển hóa - Làng Mai - Thích Chân Pháp Đăng
Dáng người mãi mãi - Hạ Trâm ft Triệu Lộc - Thích Chân Quang
Kinh trung bộ 57: Bình đẳng - Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Kinh Nghĩa Túc - Chấp Trượng - Thích Chân Pháp Đăng
Lễ Khai Quang Đại Hùng Bảo Điện - Đăng Đàn Chẩn Tế - Chùa Huệ Nghiêm
Đời Sống Xuất Sĩ - Làng Mai Thái Lan - Thích Chân Pháp Đăng
Báo Hiếu Cha Mẹ ( Bông hồng cài áo) - Làng mai - Thích Chân Pháp Đăng
Cánh đồng mùa xuân - Làng Mai - Thích Chân Pháp Đăng
Cách Trợ Niệm Cho Người Khi Lâm Chung (Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam, Thích Nhuận Nghi dịch) - Lý Bỉnh Nam
Soi sáng 39: Tâm bình thế giới bình - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tâm bình thế giới bình 01 03 2016 - Thích Thiện Thuận
Tâm Bình Nhìn Đâu Cũng Bình - Thích Minh Niệm
Không có kẻ thù - Chương 5: Tâm bình thế giới bình - Thích Nhật Từ
Kinh lòng, những câu hỏi nhức nhối con Tim - Làng mai - Thích Chân Pháp Đăng
Tâm Bình Thế Giới Bình - Thích Viên Giác
Tâm bình thế giới bình - Thích Thiện Thuận
Tâm Bình, Thế Giới Bình - Thích Thiện Thuận
Ðối xử bình đẳng chung sống hoà thuận - Pháp Sư Tịnh Không - Pháp Sư Tịnh Không
Tâm Bình Thế Giới Bình - Thích Trí Quảng
Làm Sao Tránh Khỏi Đao Binh Kiếp - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Kẻ thù đáng sợ nhất - TT. Thích Chân Quang - TT. Thích Chân Quang
MẸ là tình yêu đầu và là tình yêu cuối - Làng Mai - Thích Chân Pháp Đăng
Có Thế Giới Cực Lạc, Có Phật Hiệu A Di Đà Hiện Đang Thuyết Pháp - Thích Chân Hiếu
Kinh Kim Cang 2: Chân Lý Từ Cái Bình Thường (Nguyên Do Pháp Hội) (20/02/2009) Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Khơi dậy những mạch nguồn của sự sống - Làng mai Pháp - Thích Chân Pháp Đăng
12 Phương Pháp Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi Chuyển Đổi Nghiệp Lực - Làng Mai - Thích Chân Pháp Đăng
Phước Báo Dâng Đăng Cúng Dường Chư Phật - Thích Trí Huệ
Phương Trời Thong Dong 5: TT. Thích Hạnh Bình - Thích Hạnh Bình
Sạch bóng quân thù - TT.Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Thể Dạng Trung Gian Giữa Cái Chết Và Sự Sống - Chương 2 phần 8 – Thể dạng trung gian hay Bardo – Hỏi - Dagpo Rimpoche
Thể Dạng Trung Gian Giữa Cái Chết Và Sự Sống - Chương 2 phần 1 – Chết – Thể dạng trung gian tái sinh - Dagpo Rimpoche
Kinh Hiền Nhân 06: Đáng Kính và Đáng Ghét (15/07/2012) video do Thích Nhật Từ giảng - Thích Nhật Từ
Làm thế nào để thanh thản khi ngày 30 tới - TT. Thích Giác Đăng - Phần 2/2 - Thích Giác Đăng
Quan sát niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Buông xả niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Phân biệt về nghiệp - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Thanh thản niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Tùy duyên niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
An tâm niệm Phật - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Đôi nét về Đức Tổ sư Minh Đăng Quang - Pháp Viện Minh Đăng Quang
Tâm Bình An - Thích Tâm Đức
Cho Tôi Hai Chữ Bình An (Rất Hay) - Thích Trí Huệ
Hải Đảo Bình An - Thích Nữ Như Lan
Bến Đỗ Bình An - Thích Trí Huệ
Tháp cổ Bình Sơn - VTC
Loài Hoa Bình Dị - VTC
Tam Bảo Là Hải Đảo Bình Yên - Thích Nữ Như Lan
Phước Báo Và Sự Bình An - Thích Trí Huệ
Bình Yên - Thích Lệ Trang
Tu Ba Nghiệp - Thích Tâm Bình
Từ giận giữ tới Bình An - Phật Âm
Sự thù thắng của bố thí - Thích Tâm Bình
Đừng hỏi vì sao - Thích Tâm Bình
Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Thư Trả Lời Đạo Hữu Liên Bình - Cư Sĩ Diệu Âm
Chùa Keo Thái Bình - VTC
Tháp Bình Sơn - VietPictures TV
Lời Chúc Bình An - Thích Vạn Mãn
Chốn Bình Yên - Thích Nữ Như Lan
Năm Bính Thân Kể Chuyện Khỉ - Thích Nữ Như Lan
Bình yên - Thích Lệ Trang
Bình an không sợ hãi - Thích Nữ Như Lan
Ánh sáng Phật Pháp kỳ 48 - Thích Pháp Đăng - Thích Pháp Đăng
Tin Sâu Nhân Quả - TT. Thích Giác Đăng - Thích Giác Đăng
Hết Sức Bình Tĩnh - Thích Thiện Hữu
Sống Chết Bình An - Thích Nữ Như Lan
Vô Thường - Thích Hạnh Bình
Tâm Bình Thế Giới An - Thích Bửu Chánh
Trái tim bình an - Thích Nữ Hỷ Nghiêm
Tìm Chốn Bình Yên - Thích Thiện Phổ
Bình yên - Thích Minh Niệm
Cầu Nguyện Hòa Bình - Thích Trí Quảng
Bát Cơm Ngàn Nhà - Thích Nhuận Bình
Tìm lại chính mình - Thích Tâm Bình
Hiện Tại Lạc Trú - Thích Hạnh Bình
Cửa Phật bình yên - Thích Đức Trường
Thiết Lập Bình An Nội Tâm - Thích Nữ Hương Nhũ
Tâm Bình Thường Là Đạo - Thích Pháp Hòa
Sống Chết Bình An - Thích Trí Huệ
Sống Bình An - Thích Trí Quảng
Sự Vĩ Đại Của Đức Phật - Thích Hạnh Bình
Đi Tìm Chốn Bình Yên - Thích Tâm Khiết
Hải Đảo Bình Yên - TT. Thích Minh Thành
Bến Đỗ Của Bình Yên - TT. Thích Minh Thành
Tọa Đàm Tâm Bình An - Thích Thiện Thuận
Bể ái nghìn trùng tát sao cạn - Thích Tâm Bình
Ít muốn biết đủ - Thích Tâm Bình
Nơi bình yên - Thích Thiện Thuận
Bến Ðổ Bình Yên - Chùa Hoằng Pháp
Bến đỗ bình yên - Chùa Hoằng Pháp
Sống Chết Bình An - Sư Bà Hải Triều Âm
Giây Phút Bình Yên - Lâm Minh Chi
Tâm An Lạc, Sống Hòa Bình - Thích Pháp Hòa
Chùa Keo Thái Bình - Nét đẹp ngàn xưa - VTC
Chùa Keo - Thái Bình - Phật Âm
Tịnh Thất Hòa Bình - Thích Pháp Hòa
Năm Bính Thân Nói Chuyện Khỉ - Thích Thiện Tuệ
Sự Quân Bình Nội Tâm - HT. Ajahn Chah
Bình Yên - Thích Minh Niệm
Giữ tâm bình thản - Thích Nguyên Hạnh
Chiến Tranh Và Hòa Bình - Ayyā Khemā - Thích Nguyên Hạnh
Vấn đáp: Như thế nào là Tâm bình thường là đạo ? - Thích Nhật Từ
Bình thường tâm là đạo - Thích Nguyên Tâm
Trở về chốn bình yên - Thích Nữ Hương NhũXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký