Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện ThuậnThích Tuệ HảiPháp Sư Pháp VânThích Trí QuảngThích Phước TiếnThích Quang Thạnh

Kết Quả Tìm Kiếm

CÔNG ĐỨC TU BÁT QUAN TRAI (1032) - Thích Đức Trường
Bát Quan Trai Giới 08: Công Đức Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 20. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 19. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 18. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Công phu tu tập Bát quan trai - Thích Trí Huệ
Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai Giới - Phật Âm
Công Đức Bắt Quan Trai - Thích Pháp Hòa
Công Đức Hành Trì Bát Quan Trai Giới - Thích Trí Huệ
Kể Chuyện: Công Đức Tu Tập Bát Quan Trai - Thích Nguyên An
Công đức Bát Quan Trai (28/11/2015) - Thích Pháp Hòa
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 1/2 - Thích Trí Huệ
Công Đức Tu Bát Quan Trai Giới Và Niệm Phật 2/2 - Thích Trí Huệ
Bài 5. Công Đức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn Và Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Công Đức Trai Tăng, Trai Phạn, Trai Tịnh - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 25: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 24: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 27: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 26: Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 17. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 16. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 15. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 14. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 01: Khái Niệm Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 02: Các Loại Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 06: Pháp Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Hạ thủ công phu, tu bát quan trai giới || Thầy Thích Trí Huệ 2017 - Thích Trí Huệ
Bát Quan Trai Giới 23: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 22: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 21: Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 04: Giải thích từ Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 33: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 32: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 31: Giữ Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 03: Ngày Lục Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 30: Nghi Thức Thọ Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 29: Nghi Thức Thọ Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 28: Nghi Thức Thọ Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
VẤN ĐÁP: Cúng dường Trai Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho cha mẹ... ? - Thích Thiện Tuệ
Bát Quan Trai - Thích Lệ Minh
Bát Quan Trai Giới - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai - Thích Tuệ Hải
Phước Báo Của Tu Bát Quan Trai Và An Lạc - Thích Trí Huệ
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai - Thích Pháp Hòa
Lợi Ích Tu Tập Bát Quan Trai - Thích Quang Thạnh
Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới - Thích Nữ Tâm Tâm
Thọ Bát Quan Trai - Thích Thiện Xuân
Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Huệ
Bát Quan Trai Giới - Thích Huyền Vi
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai - Thích Tâm Thanh
Ý nghĩa quan trai - Thích Đạt Ma Khế Định
Bát quan trai thời hiện đại - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Thọ bát quan trai giới - Thích Nhật Từ
Trái Tim Bồ Tát Quan Thế Âm - TT. Thích Minh Thành
Quản trị cảm xúc trải nghiệm an vui - Thích Nhật Từ
Ý nghĩa Bát Quan Trai - TT. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Thọ Bát Quan Trai - Thích Phước Tiến
Tu Bát Quan Trai và Niệm Phật Thất - Thích Giác Hóa
Bát Quan Trai Giới - Thích Minh Hiếu
Bát Quan Trai thời hiện đại 2016 - Thích Trí Huệ
Sống Trong Trái Tim Của Bồ Tát Quán Thế Âm - TT. Thích Minh Thành
Ý Nghĩa Tu Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Thuận
Bài 3. Pháp Tu Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Bài 9. Điều Giới Bát Quan Trai (1 - 5) - Thích Thiện Chơn
Bài 12 Điều Giới Thứ 8 (Bát Quan Trai) - Thích Thiện Chơn
Phật Học Phổ Thông - Bát Quan Trai Giới - Thích Hạnh Tuệ
Ứng Dụng Bốn Diệu Pháp Của Phật Qua Việc Tu Bát Quan Trai - Thích Trí Hải
Bát Quan Trai Giới (Trích Từ Phật Học Phổ Thông) - Thích Thiện Hoa
Bài 1. Khái Quát Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 13: Pháp Tu Niệm Thí - Thích Thiện Chơn
Bài 6. Nghi Thức Thọ Giới Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 43. Không Ăn Phi Thời (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 42. Không Ăn Phi Thời (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 41. Không Ăn Phi Thời (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Nhắc Nhở Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát quan trai Nghiệp P1 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 - Thích Thiện Xuân
Bát quan trai Nghiệp P2 - Chùa Bửu Quang 10 05 2015 - Thích Thiện Xuân
Ngày Tu Bát Quan trai tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc - Phật Âm
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - Thích Hạnh Tuệ
Tìm Hiểu Khái Quát về Bát Quan Trai Giới - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 07: Thời Gian và Đối Tượng Thọ - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 10: Pháp Tu Niệm Tăng - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 08: Pháp Tu Niệm Phật - Thích Thiện Chơn
Bài 7. Sinh Hoạt Trong Ngày Tu Của Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 36. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 35. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 34. Không Đeo Chuỗi Anh Lạc, Tràng Hoa (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Giải Đáp Thắc Mắc Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Năm Pháp Quán Trong Nghi Thức Thọ Trai - Thích Thiện Chơn
Hiểu Về Trái Tim (Phần 10: Nâng Đỡ) - Giọng đọc Đỗ Trung Quân - Thích Minh Niệm
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiều Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Tìm Hiểu Khái Quát Giới Bát Quan Trai (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bài 2: Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) - Thích Thiện Chơn
4. Vì Sao Phải Học Hạnh Xuất Gia Trong Ngày Tu Bát Quan Trai - Thích Thiện Chơn
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) - C - Thích Thiện Chơn
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -B - Thích Thiện Chơn
Bài 2- Khái Quát Bát Quan Trai Giới (tiếp theo) -A - Thích Thiện Chơn
CÔNG CHA - Hoàng Quân
Ba Công Hạnh Của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Bảy Công Hạnh Bồ Tát Quan Âm Qua Thân Nữ - Thích Trí Huệ
Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Tuệ Hải
Ý Nghĩa Cổng Tam Quan - Thich Vạn Mãn
Công Hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm - Thích Trí Chơn
Công Đức Lạy Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Lạy Phật Quan Âm - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Công Hạnh Đức Quán Thế Âm - Thích Nữ Giới Hương
Quán Âm Công Hạnh Vô Biên - Thích Thiện Xuân
Quán Âm Vô Biên Công Hạnh - Thích Thiện Xuân
Bát Quan Trai Giới 12: Pháp Tu Niệm Thiên - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 11: Pháp Tu Niệm Giới - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai Giới 09: Pháp Tu Niệm Pháp - Thích Thiện Chơn
Vấn đáp: Giải thích về Bát quan trai giới, mục đích niệm Phật - Thích Nhật Từ
Bát Quan Trai 40. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 4) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 39. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 3) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 38. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 2) - Thích Thiện Chơn
Bát Quan Trai 37. Không Nằm Giường Cao Tốt, Không Ca Hát và Xem Nghe (phần 1) - Thích Thiện Chơn
Mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - TT. Thích Nhật Từ - Thích Nhật Từ
Con người, thời gian và công việc nào quan trọng nhất? - Thích Viên Ngộ
Con người, thời gian và công việc nào quan trọng nhất - Thích Viên Ngộ
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả - Thích Nhật Từ
Tọa Thiền Chỉ Quán Phần 11 (Trải Duyên Đối Cảnh) - TT. Thích Minh Đạo - Thích Minh Đạo
Bát Quan Trai Giới 05: Giải thích từ Giới - Thích Thiện Chơn
Bồ Tát Quán Thế Âm Là SẢN PHẨM Của Tưởng Tượng Phá Sự Công Bằng Nhân Quả - Thích Thông Lạc
Từ Trái Tim Đến Trái Tim - Thích Nữ Hương Nhũ
Ý nghĩa Bát quan trai - HT. Thích Thiện Trí - Thích Thiện Trí
Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và buông xả - Thích Nhật Từ
Bát Quan Trai Giới - HT. Thích Viên Giác - Thích Viên Giác
Muốn thành công thì phải biết chánh niệm trong công việc - Thích Ngọc Tường
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 21: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 1 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 22: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 2 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 23: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 3 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 24: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 4 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 25: Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm 5 - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 15: Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2) - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 16: Kinh Quán Niệm Hơi Thở (3) - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 14: Kinh Quán Niệm Hơi Thở (1) - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 13: Bốn Lời Quán Nguyện - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phân Biệt Công Đức Thứ 17 - Phẩm Tùy Hỹ Công Đức Thứ 18 - Thích Thiện Xuân
Công Phu Và Dụng Công - Thích Trí Huệ
Chánh công phu và Trợ công phu - Thích Nữ Như Lan
Vấn đáp: Lương hoàng sám pháp, nghi thức công cộng Phật giáo, nghi thức tụng niệm - Thích Nhật Từ
QUÁN XÉT THÂN TÂM 05 ( Tứ Niệm Xứ ) - Quán xét cảm giác sanh diệt - ĐĐ. Thích Minh Thành
Tâm Sự với Người Xuất Gia _Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh - ĐĐ. Thích Minh Thành
Kinh quán niệm hơi thở: Mười sáu bài quán - Thích Nhất Hạnh
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Giới Phân Biệt - Thích Hạnh Tuệ
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Theo Hạnh Quan Âm - Thích Phước Tiến
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Nhân Duyên - Thích Hạnh Tuệ
Mười pháp giới: Vũ trụ quan - nhân sinh quan Phật giáo - Thích Giác Khang
Giảng Luận Trung Quán - Phần 11: Quán sát sự hiện khởi phiền não! - Thích Hạnh Bình
Quán Niệm Quan Âm - ĐĐ. Thích Minh Thành
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Bất Tịnh - Thích Hạnh Tuệ
Ngu Dinh Tam Quan Quan Bat Tinh - Thích Hạnh Tuệ
Quán Xét Thân Tâm (Kỳ 4) - Quán Thân Ở Nơi Thân - ĐĐ. Thích Minh Thành
Nhân Sinh Quan Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Nhân Sinh Quan, Vũ Trụ Quan - Thích Trí Huệ
Bài Kệ Tán Thán Quán Thế Âm Bồ Tát (Có Phụ Đề, Hình Động) - Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Phật Âm
Quán Âm Bất Khẳng Khứ (Quán Âm Không Chịu Đi) - Phật Âm
Ngũ Đình Tâm Quán - Quán Từ Bi - Thích Hạnh Tuệ
Hãy Mở Cửa Trái Tim - Thích Hạnh Tuệ
Trái Tim Bồ Tát - Thích Trí Huệ
Oan Trái - Thích Nữ Tâm Tâm
Oan gia trái chủ - Thích Trí Huệ
Oan Gia Trái Chủ - Cư Sĩ Diệu Âm
Trái Tim Bồ Tát - Mai Quốc Huy
Album nhạc Phật giáo: Huỳnh Nguyễn Công Bằng - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Công Phu Nở Đóa Sen Ngàn Cánh 01: Công Phu Tu Tập Mỗi Ngày - Thầy Thích Nhất Hạnh - Thích Nhất Hạnh
Quan Thế Âm và năm pháp quán - Thích Trí Huệ
Mẹ Là Trái Tim - Thích Thiện Hữu
Trái Tim Từ Bi - Thích Pháp Hòa
Vượt Qua Oan Gia Trái Chủ - Thích Tâm Đại
Trái Tim Đại Sĩ - Thích Nữ Hương Nhũ
Trải Nghiệm Tập Tu Và Tu Tập - Thích Trí Huệ
Trái tim của mẹ - Thích Đức Trường
Sống Với Oan Trái - Thích Tâm Đức
Trái Tim Bất Diệt - Nguyên Vũ
Trái Tim Bất Diệt - Nguyên Vũ
Ca Khúc: Trái Tim Từ Bi (Rất Hay) - Tâm Nguyện
Bồ tát Thích Quảng Đức: Trái Tim Bất Tử - AVG
Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ - Thích Nữ Như Lan
Mở Cửa Trái Tim - AJAHN BRAHM
Hóa Giải Oan Gia Trái Chủ - ĐĐ. Thích Tâm Đức
Dòng Đời Oan Trái - Thích Thiện Tuệ
Trái tim dũng cảm - Thích Nhật Từ
Chén Trà Ức Trai - Thích Trí Chơn
Trái tim bình an - Thích Nữ Hỷ Nghiêm
Ánh sáng từ trái tim - Thích Nữ Hương Nhũ
Bắt Đầu Từ Trái Tim - Thích Minh Thành
Mở Trải Tấm Lòng - Thích Lệ Trang
Trái Tim Nhân Từ - Thích Trí Quảng
Trái Tim An Lạc - Thích Nguyên Hạnh
Trái Tim Yêu Thương - Thích Đức Tánh
Trái Tim Rộng Mở - Thích Nữ Hương Nhũ
Tiếng Hát Từ Trái Tim - Thích Pháp Hòa
Trái Tim Của Mẹ - Thích Thiện Thuận
Trải Tấm Lòng - Thích Lệ Trang
Hãy gõ cửa trái tim - TT. Thích Minh Thành
Hạnh Tu Như Trái Đất - Thích Bửu ChánhXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký