Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Nguyên AnThích Thiện TuệThích Tuệ HảiThích Nhật TừPháp Sư Pháp Vân

Kết Quả Tìm Kiếm

Con Đường Tìm Đạo,Học Đạo Và Chứng Đạo Của Đức Phật Tổ Như Lai Chúng Ta - Thích Quảng Thiện
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 3, 4) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Khoa Học Chứng Minh Nhân Quả Và Luân Hồi (Tập 1, 2) (Tiến Sĩ Chung Mao Sâm giảng khi chưa xuất gia) - Pháp Sư Định Hoằng
Chứng Đạo Ca 03: Chứng Thật Tướng - Thích Phước Tịnh
Khổ Ải Chúng Sanh Vào Lúc Lâm Chung - Thích Chân Hiếu
Tổ quốc gọi tên mình - Chúng thanh niên Phật Quang ba miền - Chúng thanh niên Phật Quang ba miền
Cộng Tu Niệm Phật (Theo Kiểu Tịnh Tông Học Hội, Có Địa Chung) - Phật Âm
Niệm A Di Đà Phật (Cùng Đại Chúng Và Thầy) (Hình Động, Rất Hay) - Phật Âm
Sự Phân Công Giữa Phật A Di Đà Và Chúng Ta - Bản Nguyện Niệm Phật
Quách Huệ Trân Vãng Sanh (1-2) (Pháp Sư Đạo Chứng) - Pháp Sư Đạo Chứng
Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội) (Rất Hay) - Phật Âm
Phật Đản Chúng Ta Làm Gì - Thích Trí Huệ
Phật ở đâu mà chúng ta đi tìm - Bùi Hữu Dược
Đại Lễ Phật Đản 2017 - Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Tp.HCM - Thiền Tôn Phật Quang
Chúng Sanh Và Phật - Thích Trí Huệ
Đức Phật của chúng ta - Thích Tuệ Nhật
Tâm Thành Phật Chứng - Thích Trí Huệ
Đức Phật đến với chúng ta - Thích Thái Hòa
Tại Sao Chúng Ta Tu Niệm Phật? - Thích Trí Huệ
Chúng ta đều có thể là những vị Phật - Bob Thurman
Tại Sao Chúng Ta Niệm Phật? - Thích Trí Huệ
Chúng Sanh Và Phật - Thích Trí Huệ
Phật Sẽ Chứng Cho Ai - Thích Nữ Hương Nhũ
Chúng Ta Là Phật Sẽ Thành - Thích Trung Đạo
Tâm Thành Phật Chứng - Thích Thiện Tuệ
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật - Thích Thanh Từ
Đức Phật Của Chúng Ta - Thích Phước Tiến
Một đạo Phật chung - Thích Chân Quang
Nhớ Ơn Chúng Sanh, Khuyên Phát Bồ Đề Tâm - Tĩnh Am Đại Sư
Đạo Đời Chung Bến Phật - TT. Thích Minh Thành
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp Sư Đạo Chứng
Chúng Mình Cùng Ăn Chay - Phật Âm
Tâm Phật Tâm Chúng Sinh - Thích Huyền Vi
Phật Và Thánh Chúng - Thích Tâm Châu
Vấn đáp: Xá lợi, Xá lợi Phật, Xá lợi niềm tin, Tu chứng đắc đạo quả - Thích Nhật Từ
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Đạo Phật - Thích Thanh Từ
Lâm Chung Phật Hiện - Thích Phước Đức
Vấn đáp: Vì sao chúng ta nên chọn đạo Phật ? - Thích Nhật Từ
Bước Đầu Học Phật kỳ 37: Vì Sao Chúng Ta Khổ ? - Thích Viên Trí
Tại sao chúng ta theo Đạo Phật ? - Thích Thanh Từ
Niệm Phật và Dự Bị Sắp Lâm Chung - Thích Pháp Hải
Bảy Chúng Đệ Tử Của Đức Phật - Thích Thiện Chơn
Vì sao chúng ta theo đạo Phật - Thích Nhật Từ
Tâm Thành Phật Chứng - Thích Nguyên Liên
Chúng Ta Hiểu Gì Về Đạo Phật - Thích Phước Tiến
Chúng Ta Niệm Phật Để Làm Gì - Thích Phước Nguyên
Xin Một Phút Cho Chúng Con Gần Phật - TT. Thích Minh Thành
Khái Niệm Sự Chứng Đắc Trong Đạo Phật - Thích Trí Huệ
Đức Phật Vẫn Còn Trong Chúng Con - TT. Thích Minh Thành
Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật - Thích Nữ Triệt Như
Hạnh người đệ tử Phật của chúng ta - Thích Thái Hòa
Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Phật - Thích Phước Tiến
Ngày Phật Đản Trong Chúng Ta - Thích Thái Hòa
Chúng ta đi chùa để cầu xin hay tu học theo Phật - Thích Thanh Từ
Tất cả chúng sanh vốn là Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Khai Thị Phật Thất (Nguyên Tác: HT. Đạo Chứng) - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung - Thích Thiền Tâm
Khai Thị Cho Người Lâm Chung (Tác Giả: Bồ Tát Giới Tâm Tịnh) - Phật Âm
Việc Lớn Nhất Trong Đời Người Chúng Ta Là Gì? - Phật Âm
Tu Với Chúng Sanh Hay Tu Với Phật - Thích Phước Tiến
Hộ niệm Lúc Lâm Chung Theo Lời Phật Dạy - Thích Thiện Tuệ
Đức Phật Ban Cho Chúng Ta Điều Gì - Thích Phước Tiến
Vấn đáp: Thờ Phật và gia tiên chung bàn thờ có bị tổn phước hay không - Thích Nhật Từ
Chúng con cùng nhau tâm sự với Phật - TT. Thích Minh Thành
Kỷ Niệm Ngày Phật Đản Chúng Ta Suy Nghĩ Gì Và Làm Gì - Thích Phổ Minh
Pháp Giới Chúng Sanh Tề Thành Phật Đạo - Thích Trí Huệ
Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến - Thích Trí Huệ
Phật Hay Tôi ? Địa Ngục Hay Niết Bàn ? Chúng Ta Tự Chọn - Thích Trung Đạo
Chư Phật Bồ Tát Giúp Chúng Sanh Khổ Nạn Như Thế Nào - Pháp Sư Tịnh Không
Tổ Dạy: Niệm Phật Thế Nào Chứng Tam Muội - Thích Chân Hiếu
Tại Sao Chúng Phải Tu Theo Phật - Thích Phước Tiến
Nghiệp Cảm Của Chúng Sanh (Trích Kinh Địa Tạng) (4/13) - Phật Âm
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (Trọn Bộ, 1 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Đạo Chứng
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (Trọn Bộ, 3 Phần) (Rất Hay) - Pháp Sư Đạo Chứng
Niệm Phật Phải Cầu Chứng Nghiệm - Thích Pháp Hải
Phương Pháp Cho Chúng Ta Đi Về Nhà Phật - TT. Thích Minh Thành
PHẬT GIÁC NGỘ CHÚNG SANH (1006) - Thích Đức Trường
1005. ĐỨC PHẬT CÓ CỨU ĐỘ CHÚNG SANH KHÔNG - Thích Thiện Tuệ
Tại Sao Chúng Ta Niệm Phật Mà Không Được An Lạc - Thích Minh Nhãn
Danh Hiệu và Bản Nguyện Đức Phật A Di Đà Cho Thời Đại Của Chúng Ta - Thích Thái Hòa
Logic Học Phật giáo 08: Minh chứng và chân lý - Thích Nhật Từ
Chúng Ta Học Phật Vì Sao Thường Thối Chuyển - Pháp Sư Tịnh Không
Phật Pháp Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Chúng Sanh - Thích Thanh Từ
Người tu Phật cần phải biết trước lúc lâm chung - Thích Khế Định
Sinh mệnh đạo Phật tồn tại như thế nào trong thời đại của chúng ta - Thích Thái Hòa
Khai Thị Phật Thất (Thích Nhuận Nghi dịch) - Pháp Sư Đạo Chứng
Niệm Phật đại chúng - Chùa Hoàng Pháp - Thích Chiếu Túc
Nhạc Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo, Có Địa Chung) - Tịnh Tông Học Hội
Đức Phật và Giáo Pháp - Thực Chứng Niết Bàn - Thích Hạnh Tuệ
cùng Phật tử chung tay bảo vệ Tê giác Chùa Phật Quang 2016 - Thích Chân Quang
Niệm Phật đại chúng - Phật Âm
Chúng ta cùng nhau tâm sự ngày Sinh Đức Phật - TT. Thích Minh Thành
Vấn đáp: Vì sao người xuất gia không được ngồi ăn chung với Phật tử - Thích Nhật Từ
Kinh Lăng Nghiêm: Đức Phật Định Nghĩa Cái Chân Thật Của Chúng Ta - Thích Tuệ Hải
Pháp Hành Của Người Phật Tử Trong Thời Đại Chúng Ta - Thích Thái Hòa
Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên (Trích Kinh Địa Tạng) (3/13) - Phật Âm
Chúng Con Muốn Về Bên Phật - (Chùa Thiên Thới) - TT. Thích Minh Thành
Góc Nhìn Phật Giáo Kỳ 23: THIỀN VÀ CHỨNG TÂM THẦN HOANG TƯỞNG - Thích Nhật Từ
Góc nhìn Phật giáo kỳ 23: Thiền và chứng tâm thần hoang tưởng - Thích Nhật Từ
Thiền Học Phật Giáo Việt Nam 52 -Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm 8 - Tổ Răn Chúng - Thích Thanh Từ
Vì sao Đức Phật không dùng Thần thông để sống lâu mà hóa độ chúng sanh? - Thích Trúc Thái Minh
Chúng Sanh Niệm Phật vậy Phật Niệm Ai - Thích Thanh Từ
Chúng Ta Tạo Ra Số Mệnh Hay Số Mệnh Dẫn Dắt Chúng Ta - Thích Trí Huệ
Thập Địa Bồ Tát Thủy Chung Không Rời Niệm Phật - Pháp Sư Tịnh Không
Khuyên Chúng Sanh Tu Pháp Môn Niệm Phật (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Cảm niệm ân sư Kỷ niệm chung thất HT. Trí Đức - Thích Trí Quảng
Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? [Phật Pháp Nhiệm Màu] - Thích Thông Lạc
Khai Thị Trong Khóa Tu Phật Thất (Tác Giả: Pháp Sư Đạo Chứng) - Diệu Pháp Âm
Vấn đáp: Hình ảnh Phật hở ngực, vì sao bệnh tật, địa ngục, chứng hay quên, cúng cô hồn, v.v... - Thích Nhật Từ
Đại chúng Thiền Tôn Phật Quang tụng kinh Bát Chánh Đạo - Thích Chân Quang
Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 1 – Cảm niệm ân sư Kỷ niệm chung thất HT Thiện Hòa - Thích Trí Quảng
Tiến Trình Chứng Đạo Của Đức Phật Thích Ca - Thích Nữ Triệt Như
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (Tác Giả: Pháp Sư Đạo Chứng) (Rất Hay) - Diệu Pháp Âm
Niệm Phật Vô Biệt Niệm Chứng Đắc Đà Ra Ni - Thích Trí Huệ
Niệm Phật, Niệm Chúng Sanh - Thích Trí Huệ
Chủng Tử - Thích Trí Huệ
Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đại Sư
Tại sao chúng ta không vui - AVG
Ở Đâu Có Tâm Tu, Ở Đó Có Chứng Quả - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Tu Chứng Đắc? - Thích Trí Huệ
Làm Thế Nào Để Tu Chứng Đắc - Thích Trí Huệ
4 quả tu chứng - Thích Trí Huệ
Tu sao chứng đắc - Thích Trí Huệ
Bốn Cửa Ải Lúc Lâm Chung - Thích Giác Tây
Các Cõi Tịnh Độ Của Tâm Chứng - Thích Trí Huệ
Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng - Thích Nữ Như Lan
Con Đường Tu Chứng - Thích Trí Huệ
Pháp Môn Dễ Tu Dễ Chứng - Thích Nữ Như Lan
Chứng đạt chân lý - Thích Tâm Đức
Sự Chứng Đắc Của Người Cư Sĩ Tại Gia - Thích Trí Huệ
Tứ Chúng - Thích Trí Quảng
Tại Sao Chúng Ta Khổ - Thích Minh Đạo
Chủng Tánh Bồ Đề - Thích Trí Huệ
Bát Khổ Của Chúng Sanh - Thích Trí Huệ
Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung - Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
Mái nhà chung - Thanh Ngọc
Sáu Nạn Khổ Chúng Sanh - Thích Vạn Mãn
Chứng Đạo - Thích Trí Quảng
Chứng Đạo Ca - Thích Từ Thông
Chứng Đạo Ca - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Khổ Đau Chừng Ấy Đủ Rồi - Thích Thiện Tuệ
Vấn đáp: Chứng đắc đạo quả - Thích Nhật Từ
Tôi Và Chúng Ta - Thích Nhật Từ
Vì sao chúng ta SỢ MA - Thích Pháp Hòa
Tu mới được chứng đắc - Thích Trí Huệ
5 PPP Số 356 | Có Tu Sẽ Chứng - Thích Hạnh Tuệ
Có tu mới chứng, nhưng tu thế nào? - Thích Trí Huệ
7 Điều khó để tu chứng đắc - Thích Trí Huệ
Ai Tu Cũng Chứng - Thích Trí Huệ
Chứng Đạo Ca - Thích Thiện Duyên
Nghiệp Lúc Lâm Chung - Thích Tánh Tuệ
Chứng Đạo Ca 15: Của Kho Vô Tận - Thích Phước Tịnh
Vì sao chúng ta khổ - Thích Nữ Phụng Liên
Căn bản tu chứng - Thích Thiện Xuân
Gia Tài Của Mỗi Chúng Ta - Thích Chiếu Khánh
Chứng Trước Khi Chết - Thích Trí Huệ
An Hòa Nhập Chúng - Thích Pháp Hòa
Chúng Ta Là Một - Thích Chiếu Khánh
Căn Lành Của Mỗi Chúng Sanh - Thích Trí Huệ
Tại Sao Chúng Ta Còn Khổ - TT. Thích Minh Thành
Mùa xuân của chúng ta - Thích Thái Hòa
Vì sự an lạc cho chúng sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Nhớ Chúng Sanh Khổ - Hòa Thượng Tuyên Hóa
Tâm Chúng Sanh - Thích Trí Quảng
Vì Sự An Lạc Của Tất Cả Chúng Sanh - Thích Nữ Hương Nhũ
Tu Tới Đâu Chứng Tới Đó - Thích Thiện Xuân
Tại sao chúng ta tu thiền - Thích Thanh Từ
Chung - Thích Thiện Xuân
Chứng đạo ca - Thích Phước Tịnh
Coi Chừng Gẩy Răng - Thích Bửu Chánh
Vì Sao Chúng Ta Nên Đi Chùa? - Thích Thiện Tuệ
Hội Chúng Cao Thượng - Thích Pháp Hòa
Liên Hoa Hóa Sanh - Pháp Sư Đạo Chứng
Phù Trợ Người Lâm Chung - Đại Sư Dagpo Rinpoche
Chúng ta cùng đi - Hòa Hiệp - Bá Thắng - Kha Ly
Hỏi Đáp 23: Tội Lỗi Của Chúng Sinh - Thích Thiện Hữu
Chứng đắc nhờ pháp hành - Thích Trí Huệ
Coi chừng cái ngã - Thích Thông Phương
Chung sống với ma - Thích Thiện Hữu
Ai ăn nấy no - Ai tu nấy chứng - Thích Chân Quang
Giải khố chúng sanh - Thích Trí Huệ
Vấn đáp: Lâm chung và Tái sinh - Thích Nhật Từ
Hỏi Đáp: Cốt lõi chung sự tu tập - Thích Viên Minh
Sự Chứng Đắc Bốn Quả Thánh - Thích Nữ Huệ Liên
Chứng đạo ca 51: Từ Hữu Học Đến Vô Học - Thích Phước Tịnh
Có Lòng Từ Độ Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Chứng Đắc Và Vãng Sanh - Thích Trí Huệ
Thanh Thản Lúc Lâm Chung - Thích Nữ Hương Nhũ
Vấn đáp: Hỗ trợ người thân lúc lâm chung - Thích Nhật Từ
Tại sao chúng ta đau khổ ? - ĐĐ. Thích Minh Thành
Chúng ma là bạn đạo - TT. Thích Minh Thành
Chứng Đạo ca 61: Thật Ngữ Từ Đức Như Lai 01 - Thích Phước Tịnh
Tứ chúng đồng tu - Thích Pháp Hòa
Ba Căn Bệnh Lớn Của Chúng Sanh - Thích Nữ Như Lan
Lục Đạo Chúng Sanh - Thích Nữ Như Nguyệt
Thống Lý Đại Chúng - Thích Pháp Hòa
Thanh Thản Lúc Lâm Chung - Thích Nữ Hương Nhũ
Quả vị tu chứng của Bồ Tát - Thích Thiện Chơn
Chúng ta đã làm gì với môi trường ? (suy ngẫm) - youtubeXin chào KháchĐăng NhậpĐăng Ký