Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Phước TiếnThích Pháp HòaThích Trí HuệThích Thiện TuệThích Trí Quảng

Sám Hối Online

Nam Mô A Di Đà Phật

pham minh tan

Ngày 28 tháng 10 năm 2018