Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thanh TừThích Nhật TừThích Nguyên AnThích Phước TiếnPháp Sư Pháp VânThích Nhất Hạnh

Sám Hối Online

TRONG ĐẦU CON CỨ HIỆN LÊN NHỮNG ĐIỀU PHỈ BÁNG PHẬT, CON KHÔNG MUỐN NHƯNG NÓ HIỆN LÊN HOÀI. CON XIN THÀNH TÂM SÁM HỐI

HTFDFGGJBVHGVD

Ngày 18 tháng 10 năm 2018