Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện TuệPháp Sư Tịnh KhôngPháp Sư Pháp VânThích Thiện ThuậnThích Tuệ HảiThích Trí Quảng

Sám Hối Online

Tôi xin sám hối những việc sai trái trong quá khứ.
Và xin hứa sẽ làm thiện để sám hối cho những việc mà mình đã làm sai.
Cầu xin mười phương Phật cứu giúp tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ nạn để có cuộc sống thanh thản và an lạc.
Nam mô a Di Đà Phật

Trần Trọng Đạt

Ngày 2 tháng 10 năm 2018