Tổng cộng có 20000+ video. Thích Thiện XuânThích Nhật TừThích Nguyên AnThích Quang ThạnhPháp Sư Pháp VânThích Tuệ Hải

Sám Hối Online

Con xin thành tâm sám hối về những lỗi lầm do vô minh con đã gây tạo về : tội tà dâm , nói dối , tham lam , sân si , sát sinh trong quá khứ . Nay con thành tâm sám hối cầu mong đức phật Adida trên cao soi xét gia hộ giúp con đoái công chuộc lỗi . Nam mô Adida phật

Đặng Văn Huy

Ngày 18 tháng 3 năm 2018