Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhất HạnhThích Thiện XuânThích Quang ThạnhThích Thanh TừThích Nguyên AnThích Tuệ Hải

Sám Hối Online

Nam mô A di đà phật ...
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật...
Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát....
Hôm nay mồng 1 đầu tháng 2 con xin xám hối tội nghiệp của con đã từng tạo ra....
Cúi xin đức phật tử bi chứng minh cho con...con xin ngài khai trí tuệ cho con giác ngộ...cho tâm con tựa như sen trắng....
Nam mô a di đà phật

Học

Ngày 17 tháng 3 năm 2018