Tổng cộng có 20000+ video. Thích Nhật TừThích Phước TiếnThích Nữ Như LanThích Nguyên AnPháp Sư Tịnh KhôngThích Pháp Hòa

Sám Hối Online

A Di Đà Phật ! hôm nay ngày 10/02/2018 Âm Lịch 26 , tháng chạp năm Mậu Tuất , con Tri ân Phật , Tri ân đại lão Hòa Thương Tịnh Không v.v.. thành tâm sám hối , Ông Bà , Cha , Mẹ nhiểu đời , qan gia trái chủ , bị con , vô tình hay cố ý giẫm đạp , chiên xào , nấu nướng trên dao , trên thớt , sát sanh những thai nhi , vì vô minh , không ai chỉ bảo , đã tạo nghiệp sát sanh rất nặng , nay con là Mỹ Thanh , thành tâm sám hối , nguyện từ nay , học Phật nghe Pháp , học hạnh Bồ Tát , đời này có cơ duyên , gặp Phật pháp , bỏ ác tu thiện , Nam Mô A Di Đà Phật , Nam Mô A Di Đà Phật , Nam Mô A Di Đà Phật ,

Mãn Không

Ngày 10 tháng 2 năm 2018